Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Krant van Gouda, 24 januari 2013

De Krant van Gouda, 24 januari 2013

Ratings: (0)|Views: 1,474|Likes:
Published by goudamediagroep
De Krant van Gouda, 24 januari 2013
De Krant van Gouda, 24 januari 2013

More info:

Published by: goudamediagroep on Jan 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2013

pdf

text

original

 
WEKELIJKS NIEUWS UIT GOUDA, WADDINXVEEN, BODEGRAVEN-REEUWIJK EN OMSTREKENVERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP DONDERDAG/VRIJDAG HUIS AAN HUIS |
69.000
EXEMPLAREN
Jaargang 9 - nummer 4 - 24 januari 2013
05 15 17
Voorzitterswisseling Historisch PlatformLezersactie HuishoudbeursHorecamakelaar Adhoc landelijke speler
Bibliotheek verhuistnaar Klein Amerika
Het voormalig gemeentekantoor aan KleinAmerika wordt het nieuwe onderkomen vanBibliotheek Gouda. De bibliotheek gaat weguit de vestigingen in de Spieringstraat ende wijk Bloemendaal, maar denkt een goedalternatief gevonden te hebben.
“Wij zijn heel blij met de nieuwe locatie. DeRaad heeft al in 2011 een besluit genomen omte bezuinigen en wij wisten al die tijd niet waar wij heen zouden gaan. Klein Amerika heeftonze grote voorkeur”, aldus de bibliotheek.“Het gebouw is goed bereikbaar en grootgenoeg om de collecties van de vestigingenBloemendaal en Spieringstraat samen tevoegen.” De nieuwe vestiging gaat straks zevendagen per week open, zodat men daar altijd terecht kan voor het lenen van boeken of omer met anderen te kunnen werken. “Het is eeninvloedrijke plek in de stad Gouda, die heellaagdrempelig en goed toegankelijk is”, aldusBibliotheek Gouda. De bibliotheek verdwijntniet helemaal uit de wijk Bloemendaal, in 2014komt er een Plug-in Bibliotheek met een kleinecollectie en ruime openingstijden. Het Streek-archief Hollands-Midden verhuist mee naar denieuwe locatie. Naar verwachting is alles in2014 klaar.
Nieuwe websitekaasmarktAanhouding namishandeling
De politie heeft maandag 21 januari een42-jarige Gouwenaar aangehouden na mis-handeling van twee jongens van veertien envijftien jaar.
De jongens gooiden met sneeuwballen op deBleulandweg waarbij er één uiteenspatte tegenhet raam van de Gouwenaar. De Gouwenaar ishierna achter de jongens aangerend en heeft zegeslagen en geschopt.
Ondernemers in de binnenstad zouden graagzien dat er veel meer bezoekers naar de Kaas-en ambachtenmarkten komen die in de zomerop de Markt van Gouda worden gehouden.
Op hun initiatief is er onlangs een nieuwe web-site gelanceerd die de kaasmarkt in ieder gevalop internet extra onder de belangstelling moetzien te krijgen. Op www.goudakaasmarkt.nlis een kleine impressie van de kaasmarkt tezien. Ook kan de folder die gaat over anderetypische Goudse producten worden bekeken.Het is het voornemen om het commentaar ook in andere talen te laten horen.De Stoofsteegbrug in de Goudse binnenstad is dringend aan vervanging toe. Maandag21 januari begon de aannemer met het ver-wijderen van de leuningen en het aanbrengenvan noodleuningen. Daarna wordt de hele brug tijdelijk verwijderd om werkzaamhedenaan de landhoofden en metselwerk te kunnenuitvoeren. Voor voetgangers en fietsers is de brug van 8 tot en met 15 februari afgesloten.Omdat de brug na 15 februari nog niet vol-ledig belast mag worden, is de brug tot en metvrijdag 8 maart afgesloten voor motorvoer-tuigen. De verkeersomleidingen staan met borden aangegeven. Het werk zal in totaalzeven weken in beslag nemen.



 



Is uw sieraad kapot of wilt u wat anders? 
Geef uw sieraad een tweede kans.Laat het repareren of recyclen bij onzereparatie atelier Damar Juwelier.
Voordelige reparatie ineigen atelier 
G   R    A  T   I   S    
 p  o  l   i     j   s  t   b  e  u  r   t   +   c  o  n  t   r   o  l   e   v  a  n   u  w   s  i   e  r   a  d   e  n  
  F i j n  g o u d   b a s i s   b i j  a a n  k  o o p  v a n  n i e u w e  s i e r a d e n
INKOOP GOUD EN ZILVER 
Geen onrealistische lokprijzenmaar een eerlijke prijs!Kom gerust eens langs vooreen vrijblijvende taxatie.
ALTIJD DE HOOGSTE CONTANTPRIJS!
 vertrouwd-vakkundig-transparant
Direct contant geld!
Lapis Juwelier
 
 
wijdstraat 16
 
 
2801 KC Gouda
Alle rechten voorbehouden, vraag naar de voorwaarden in de winkel
Vervanging Stoofsteegbrug
In 2014 wordt het oude stadskantoor de nieuwe vestiging van de bibliotheek.
KANAAL
(De Krant van) GoudaTV & GoudaFM
Basis Bedrijfshuisvesting
 Zie pagina 2
 
2
ADVERTENTIE
Nummer 4, 24 januari 2013Oplage: 69.000 exemplaren
 
3
GEMEENTE / ACTUEEL
Buurtbus Reeuwijk rijdt vanaf maandag21 januari met een nieuwe bus, een Fiat Civitasvan busmaatschappij Arriva. De dienstregelingvan de buurtbus is al in november ingevoerd.Het lijnnummer van de Buurtbus is lijn 726.De nieuwe Fiatbus is geslaagd voor de rijproef.Omdat het een lage vloer-bus is, bleken debruggen in de Korssendijk moeilijk te nemenhindernissen. Door een ander ‘verenpakket’ onder de bus kan de bus nu aan de slag. Dedienstregeling en al het andere nieuws is opwww.buurtbusreeuwijk.nl.
Burgemeester Milo Schoenmaker gaf woens-dag 23 januari om 9.00 uur de aftrap van DeNationale Voorleesdagen in Gouda, bij hetvoorleesontbijt in bibliotheek Bloemendaalaan de Lekkenburg.
2013 is uitgeroepen tot het Jaar van het Voor-lezen, omdat allerlei (voor)leesinitiatieven dit jaar een jubileum vieren. Zo bestaat StichtingLezen 25 jaar, De Nationale Voorleeswedstrijd twintig jaar, BoekStart vijf jaar en is er detiende editie van De Nationale Voorleesdagen.Voor lezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoelen bezorgt hen veel plezier. Daarom biedt de bibliotheek met dank aan de gemeente en hetVVE-coördinatiepunt tijdens De NationaleVoorleesdagen een uitgebreid programma aankinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Op28 locaties gaat de bibliotheek onder meer voor-lezen uit het prentenboek van het jaar: ‘Nog100 nachtjes slapen’ van Milja Praagmanen schenken zij het boek. Om de boodschapkracht bij te zetten worden de Voorleesdagenin het hele land gestart met het voorlezen door  bekende en gezaghebbende persoonlijkhedenwaaronder H.K.H. Prinses Laurentien. In 2012lazen onder meer DJ Isis, Kim van Kooten, Aaf Brandt Corstius, Dieuwertje Blok, Marja vanBijsterveldt en Halbe Zijlstra voor.
De afgelopen weken brachten archeologen de restanten van de oude stadsmuur bij de Tiendeweg-brug in kaart. Inmiddels is het onderzoek afgerond en de vindplaats weer met zand bedekt.
Oude stadsmuur bij TiendewegbrugNieuwe buurtbus Reeuwijk-GoudaWijziging Winkeltijdenwet
Bij onverantwoorde risico’s op het ijs moetenmensen zelf de kosten van hulpverlening betalen.
Toelichting
De ijsmeester van de Friese Elfsteden vindt hetonverantwoord dat mensen nu al op open natuur-ijs schaatsen. Hij vindt dat als een schaatser vanhet ijs moet worden gered, die zelf de reddings-kosten moet betalen.
Geef uw mening op:www.dekrantvangouda.nlDe stelling van vorige week luidde:
Flinke nachtvorst, kou en ijspret? Geef mij dezomer maar.
Stelling van de Week 
Nummer 4, 24 januari 2013Oplage: 69.000 exemplaren
 
 Vrijwilligers voor GoudaTV 
GoudaTV (kanaal 63 Rekam) zoekt vrijwilligers die het leukvinden om binnen en buiten korte documentaires en nieuws-berichten te maken. GoudaTV is gevestigd in het pand van deGouda Media Groep aan de Crabethstraat 38-D. Op de eersteverdieping beschikt GoudaTV over een studio en eenopname-/regiekamer.Van vrijwilligers wordt verwacht een goede beheersing van deNederlandse taal, een representatief voorkomen en een flexibele instelling.Over de invulling van de tijd worden nadere afspraken gemaakt.Meer informatie via Theo Lucas, adviseur GoudaTV op (06) 534 575 17.Opgeven of meer informatie kan ook via info@dekrantvangouda.nl
KANAAL 63
56,1 % Eens39 % Oneens4,9 % Geen mening
 Colofon
Uitgever, tevens redactie-adres:
Gouda Media Groep B.V.Crabethstraat 38 D, 2801 AN GoudaT (0182) 322 456F (0182) 322 466E info@goudamediagroep.nl
(Eind)redactie, opmaak en fotografie:
Gouda Media Groep B.V.
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.T (0182) 322 456E info@goudamediagroep.nl
Redactie/tips naar:
redactie@dekrantvangouda.nlredactie@dekrantvanbodegraven.nlredactie@dekrantvanwaddinxveen.nl
Verspreiding wekelijkse oplage:
De Krant van Gouda (69.000 exemplaren): huis-aan-huis in Gouda, Haastrecht, Moordrecht, Waddinxveen,Bodegraven-Reeuwijk, Nieuwerbrug en Driebruggen enop verspreidingspunten in Gouderak (1x), Stolwijk (2x),Bodegraven (1x) en Gouda (5x).www.dekrantvangouda.nl
 Bezorgklachten:
 bezorging@dekrantvangouda.nl of (0182) 322 456(werk dagen).
Volg ons via:
Een groep kinderen van vijf en zes jaar luistert zeer geboeid naar het verhaal dat burgemeester Milo Schoenmaker hen voorleest.
Milo Schoenmakerstart Voorleesdagen
Kaas opBroodfonds
Het Broodfonds is een arbeidsongeschikt-heidsvoorziening voor zelfstandige onder-nemers. Het is geen reguliere verzekering,maar een ‘schenkkring’: wie ziek is, krijgt eenbedrag van de andere ondernemers in zijn of haar broodfonds. Dit bedrag is bedoeld om tevoorzien in het eerste levensonderhoud, eenbasisvoorziening.
Er zijn ruim twintig Broodfondsen in Neder-land, onder andere in Nijmegen, Amsterdamen Arnhem. Sinds kort is er een fonds voor zelfstandige ondernemers in Gouda en om-streken: het Kaas op Broodfonds. De 21 ledensparen allemaal maandelijks een bedrag opeen eigen rekening. Als iemand uit de groepziek wordt, ontvangt hij of zij na dertig dageneen schenking van de andere leden. Omdat deleden elkaar kennen, is de drempel laag omte vragen of ze nog iets anders kunnen doen.Een pannetje soep langsbrengen bijvoorbeeld,of aanbieden om werk over te nemen. Op19 december was er een ‘Kaasjesavond’, waar-op de leden van het Kaas op Broodfonds elkaar  beter konden leren kennen. Op 1 februari iser weer een bijeenkomst. Twee keer per jaar kunnen nieuwe leden instromen in het fonds.Dat kan alleen als ze iemand uit de bestaandegroep kennen, omdat een Broodfonds is ge- baseerd op vertrouwen en sociale controle.Meer informatie staat op www.broodfonds.nlen op zakelijke netwerksite www.linkedin.com(zoek op de groep ‘Kaas op Broodfonds’).
Zeer waarschijnlijk wordt de Winkeltijdenwetzodanig gewijzigd dat gemeenten voortaannet zoveel koopzondagen mogen toewijzenals gevraagd. Om hierin een beleid te bepalenheeft de gemeente Gouda gevraagd aan deondernemers om te kiezen uit vier scenario’s.
De vier scenario’s staan hieronder en viainfo@ondernemersgouda.nl kan iedereen rea-geren door een cijfer door te geven. Men hoeftde keuze niet te motiveren. De SOG, de over-koepeling van ondernemersorganisatie in de binnenstad, bundelt die reacties en geeft datdoor aan de gemeente. De vier scenario’s zijn:1. Uitdragen dat in heel Gouda de eerste zon-dag de echte koopzondag is. Daarnaast magiedere ondernemer naar keuze meerderezondagen open. Desgewenst mogen winkelsdus alle zondagen open.2. Uitdragen dat in heel Gouda de eerstezondag de echte koopzondag is. Maar dan per jaar maximaal vijf aan te vragen koop-zondagen extra.3. Er komen zeventien aan te vragen koopzon-dagen, per gebied in Gouda vast te stellen.4. Alles blijft zoals het is, dus maximaal twaalf zondagen per winkelgebied.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->