Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

CUPRINS
Partea I. HIDROLOGIA – ŞTIINŢA DESPRE APELE TERREI
Cap.1. APA ÎN NATURĂ
1.1. Introducere. Generalităţi. Apa în natură
1.2. Circuitul apei în natură
1.2.1. Evaporaţia
1.2.2. Condensarea
1.2.3. Precipitaţiile atmosferice
1.2.4. Scurgerea apei
1.2.5. Circuitul apei în natură
1.3.1. Definiţia hidrologiei
1.3.2. Ramurile hidrologiei. Ştiinţele hidrologice
1.3.3. Raporturile hidrologiei cu alte ştiinţe
1.3.4. Obiectivele de bază ale Hidrologiei
1.3.5. Metode de cercetare
1.4. Managementul şi valorificarea resurselor de apă
1.5. Directiva Cadru 2000/60 EC a Uniunii Europene în domeniul apei
1.6. Domeniile de utilizare a apei
Cap. 2. PROPRIETĂŢILE GENERALE ALE APEI
2.3.Caracteristicile calitative ale apei
2.4.1. Apa în stare lichidă
2.4.2. Apa în stare solidă
2.4. 3. Apa în stare de vapori
2.4.4 Câteva proprietăţi fizice particulare ale apei
2.5.Proprietăţile chimice ale apei
2.6.Proprietăţile organoleptice, biologice şi bacteriologice ale apei
2.6.1. Proprietăţile organoleptice
2.6.2. Proprietăţile biologice şi bacteriologice
Partea a II-a. NOŢIUNI DE HIDROGEOLOGIE
Cap. 3. APELE SUBTERANE
3.1.Originea apelor subterane
3.2.Caracteristicile fizice ale rocilor magazin
3.2.1. Porozitatea rocilor
3.2.2. Permeabilitatea
3.2.3. Coeficientul de absorbţie
3.2.4. Gradul de îndesare - (D)
3.3.1 Tipuri de apă în roci
3.3.2. Repartiţia apei în sol şi subsol. Zone de umiditate
3.3.3. Strate acvifere
Cap. 4. CIRCULAŢIA APELOR SUBTERANE
4.1.Mişcarea apei sub formă de vapori
4.2.Mişcarea apei legate
4.3.1 Mişcarea apelor capilare
4.3.2. Mişcarea apei gravifice
4.4.Cercetarea şi valorificarea apelor subterane
4.4.1. Prospecţiunea hidrogeologică
4.4.2 Explorarea hidrogeologică
4.5.Rezervele de ape subterane
Cap. 5. VALORIFICAREA ŞI POLUAREA APELOR SUBTERANE
5.1.Izvoarele minerale
5.1.1. Clasificarea izvoarelor minerale
5.1.2 Răspândirea apelor minerale
5.2.1. Calitatea apei potabile
5.2.2. Ameliorarea apei potabile
5.2.3. Calitatea apei folosite în industrie
5.4.Poluarea apelor subterane
Partea a III-a. HIDROLOGIA RÂURILOR (POTAMOLOGIA)
Cap.6. REŢEAUA HIDROGRAFICĂ ŞI SISTEMUL FLUVIATIL
6.1.Apele de şiroire
6.4.3. Vărsarea râurilor
Cap.7. ELEMENTE LEGATE DE REŢEAUA HIDROGRAFICĂ
7.1.Cadastrul apelor
7.2.Lungimea râului
7.3.Coeficientul de sinuozitate (ks)
7.4.Coeficientul de despletire (împletire sau de ramificaţie)
Cap. 8. VĂILE RÂURILOR
8.5.Forma albiei în plan
8.6.Profilul transversal al râului
8.7.Profilul longitudinal
9.3.2. Morfomeria bazinelor hidrografice
9.4.Densitatea retelei hidrografice
9.5.Caracteristicile fizico-geografice ale bazinului hidrografic
9.6.Mari fluvii ale Terrei
Cap. 10. HIDROMETRIA ŞI HIDROLOGIA RÂURILOR
10.1.Dinamica apelor râurilor
10.1.1. Forţele care acţionează asupra apei din râuri
10.1.2. Mişcarea laminară şi mişcarea turbulentă
10.1.3. Curenţii din apa râurilor
10.2.Hidrometria vitezelor şi debitelor
10.2.1. Repartiţia vitezelor în secţiunea râului
10.2.2. Măsurarea şi calcularea vitezei râurilor
10.2.3. Măsurarea debitelor râurilor
10.3.Hidrometria nivelurilor
10.3.1. Observarea şi prelucrarea nivelurilor
10.3.2 Cheia limnimetrică
10.4.Analiza scurgerii apei
10.4.1. Alimentarea scurgerii. Sursele de alimentare
10.4.5. Elementele caracteristice ale regimului scurgerii
10.5.Bilanţul hidrologic al râurilor
10.6.Scurgerea aluviunilor
10.7.Regimul termic şi al fenomenelor de îngheţ
10.7.1. Regimul termic al apei râului
10.7.2. Regimul fenomenelor de îngheţ
Partea a IV-a. PROBLEME DE LIMNOLOGIE
Cap. 11. LACURILE TERREI
11.1.Originea şi clasificarea lacurilor Terrei
11.1.1. Lacuri de origine tectonică şi vulcanică
11.1.2. Lacuri formate prin acţiunea factorilor externi
11.2.Morfologia şi morfometria lacurilor
11.2.1. Morfologia lacurilor
11.2.2. Morfometria lacurilor
11.3.Dinamica apelor din lacuri
11.4.Regimul termic al apei din lacuri
11.5.Regimul fotic. Culoarea apei lacurilor
11.6.Chimismul apei lacurilor
11.7.1. Comunităţile planctonice
11.7.2. Zoobenthos – animale legate de suport solid:
11.7.3. Macrofite acvatice
11.8.Sedimentele din lacuri
11.9.1. Date generale
11.9.2. Componentele unei acumulări şi caracterizarea eficienţei sale
Cap. 12. BĂLŢILE ŞI MLAŞTINILE
Partea a V-a. GLACIOLOGIE
Cap. 13. NOŢIUNI DE GLACIOLOGIE
Eroziunea şi transportul glaciar
Procese de acumulare glaciară
13.5.1 Tipuri de gheţari de munte
BIBLIOGRAFIE
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
hidrologie

hidrologie

Ratings: (0)|Views: 109 |Likes:
curs
curs

More info:

Published by: Lumi Romanescu Cimpoi on Jan 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2014

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 60 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 64 to 83 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 87 to 107 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 111 to 140 are not shown in this preview.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Bianca Raduta liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->