Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Managementul educational

Managementul educational

Ratings: (0)|Views: 29 |Likes:
Published by petry

More info:

Published by: petry on Jan 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2013

pdf

text

original

 
 
MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL
 
STUDENT:
 
SLAV PETRICA
UNIVERSITATEA “OVIDIUS”
FACULTATEA DE LITERE ANUL II
CONSTANŢA
 2013
 
1.
 
Definirea conceptului pedagogic de management
Termenul de management a pătruns în limbajul pedagogic la fel de insistent ca cel decurriculum. În mod analogic, are o dublă semnificaţie, de concept şi de parafigmă pe cale deafirmare în teoria şi practica educaţiei.
 
Conceptual de management, dezvoltat la nivel de leadership, defineşte un tip deconducere superioară care corespunde modelului cultural al societăţii informaţionale, bazată pecunoaştere. Trebuie să subliniem faptul că managementul este în opoziţie cu tipul de conducere birotică, administrativă, care corespunde modelului cultural al societăţii industrializate (timpuriişi în faza de maturizare).
 
Managementul reprezintă o activitate de conducere
global
ă/sistematică, optimă,strategică/inovatoare, necesară în condiţii de schimbare socială rapidă, permanent, propriisocietăţii postindustriale, informaţionale, bazată pe cunoaştere.
 
În contrast cu managementul, activitatea de conducere birotică este parcelară,standardizată, punctuală, reproductivă, fiind posibilă în condiţii sociale stabile. La modulsimbolic poate evocată opoziţia dintre durabilitatea sinergică a informaţiei şi perisabilitateainevitabilă a maşinii, oricât de performantă ar fi aceast
a la un anumit moment dat.
Aplicarea managementului în domeniul educaţiei este posibilă la nivel de paradigm şide teorie a conducerii (sistemul de invăţământ, procesul de învăţământ, şcolii cainstituţie/organizţie, clasei de elevi, activităţii concrete de educaţie/instruire etc.). În ambeleipostaze, trebuie elaborat şi valorificat conceptual de management al educaţiei.
 În calitate de concept pedagogic, construit prin analogie cu managementul promovat de
multe alte ştiinţe socioumane (economie, sociologie, politologie, psihologie socială),managementul educaţional defineşte activitatea de conducere globală, optimă, strategică şiinovatoare a sistemului de învăţământ dezvoltat în societatea postmodernă, informaţională în plan tehnologic şi democratic în pla
n politic.În raport de dimensiunea obiectului de cercetare, reflectat la nivelul sferei de cuprindere
a conceptului de management al educaţiei, sunt dezvoltate noi ştiinţe ale educaţiei, bazate pe ometodologie de cercetare intradisciplinară şi pluridisciplinară:
 
 
 
 Managementul organizaţiei şcolare
 – 
 
defineşte şi analizează modelele, principiile,obiectivele, metodologia şcolii, resursele pedagogice ale şcolii ca organizaţie social cu statut şirol specific în contextual global şi deschis, propriu societăţii
 
 postindustriale, bazată pecunoaştere;
 
 
 Managementul clasei de elevi
 – 
 
defineşte şi analizează dimensiunile funcţional
-
structurale şi contextuale ale activităţii specific clasei de elevi, ca grup şcolar de bază în cadrulorganizaţiei şcolare;
 
 
 Managementul
activităţii didactice (lecţia)
 
 – 
 
defineşte şi analizează modul devalorificare global, optimă şo strategic a resurselor pedagogice ale clasei în contextualobiectivelor instruirii, angajarea la nivel general şi specific, operaţionalizate de professor într 
-o
 perspectivă sistematică, deschisă, inovatoare, (auto)perfectabilă pe termen scurt, mediu şi lung.
 
O zonă important de aplicare a managementul educaţiei este cea care priveşteelaborarea şi dezvoltarea cirricumului şcolar. Întelegerea acestei problem – 
re
zumată în formula
de managementul curricumului
 – 
 
solicită evidenţierea şi structurilor de bază ale activităţii deconducere managerial a educaţiei, la toate nivelurile sistemului şi ale procesului de învăţământ.
 
2. Obiectivele managementului
Mangementul urmăreşte, ca obiectiv esenţial, obţinerea excelenţei în orice tip deorganizaţie, ceea ce echivalează cu un model de acţiune, spre care trebuie să tindă şi căreiatrebuie să i se conformeze orice activitate concretă. Urmăreşte eficienţa, efica
citatea,
randamentul oricărei activităţi din cadrul unei instituţii, organizaţii sau unui domeniu prinaplicarea unor principia şi funcţii manageriale, bazându
-
se pe competenţe şi calificări special alemanagerilor, ce urmăresc relaţionarea optimă a resurs
elor umane cu cele material.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->