P. 1
Titkosírások

Titkosírások

Ratings: (0)|Views: 153 |Likes:
Published by Tóth Szabolcs

Megyesi-Zoltan

Megyesi-Zoltan

More info:

Published by: Tóth Szabolcs on Jan 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2013

pdf

text

original

 
Megyesi Zoltán
TITKOSÍRÁSOK
 
 
Szerz
:
Megyesi Zoltán
Lektor:
Nagy Lajos
Nyomdai el
készítés:
Majláth Antal
Borítóterv:
Varga Sanó
Felel
s Kiadó:
Szalay Könyvkiadó és Keresked
ház Kft.Kisújszállás Pf.: 108.Tel./Fax: 59/322-555E-mail: szalay@mail.matav.hu
Kiadóvezet
:
Kiss GézaISBN 963 9178 85 3
Nyomás, kötés:
START Rehabilitációs Vállalat és IntézményeiNyírségi Nyomda Üzeme – 925
Felel
s vezet
:
Balogh Zoltán vezérigazgató
 
 
-3-
,,
 Ha az emberi agy képes egyrejtjelezett írás eljárásait megérteni,akkor egy másik agy követheti ezt azutat, amikor egy ilyen út létezésér 
 
ltudomása van. Az egyedüli titkosírásaz, amely elrejti a titkok meglétét." 
Francis Bacon (1561-1626)
1.
 
Mi a titkosírás
Tatu, az
sember, barlangjából el
bújva a szemközti réten hatalmas mamutot vett észre.Senki más nem volt a közelben ezen a napos délel
ttön, a többiek a völgy túloldalánfolydogáló patakból próbáltak halat fogni, míg az asszonyok a barlangban foglalatoskodtak.Készleteik már kifogyni látszottak, ezért Tatut feje tetejét
l lába ujjáig átjárta az izgalom ahatalmas állat láttán, amely hosszú id
re minden élelmiszergondjukat megoldotta volna.Torkát üvöltés hagyta el:-Áunaku mummáá!Ez a törzs nyelvén annyit tesz, hogy ,,Mamutot látok!". Tatut két gondolat foglalkoztatta,amíg meg nem látta a többi férfit obszidiánhegy
lándzsáikkal a völgykatlan oldalán lefeléfutni. Az els
gondolat az volt, hogy vajon meghallották-e a többiek azt, amit mondott. Amásodik pedig, hogy a szomszéd völgyben lakó törzs meghallotta-e, mivel ha meghallották,alighanem meg is értették, hiszen nyelvük meglehet
sen hasonló volt. El
fordult már, hogyazok a nagy zsákmány reményében átjöttek Tatuék területére, s orruk el
tt ejtették el a vadat,Tatuék pedig még örülhettek, hogy ép b
rrel megúszták. Nagyon megkönnyebbült hát,amikor látta, hogy a hegyoldalon lefelé futók saját törzséb
l valók.Nem tudhatjuk persze, hogy a fenti történet valóban így történt-e. Elég annyi, hogy akárígy is történhetett volna. Ami ebb
l számunkra fontos, az az, hogy láthatjuk, amióta emberiközlés létezik, azóta a közlés módját két alapvet
szempont befolyásolja:1.
 
Az üzenetet értse meg az, akinek az szól. (Tatu esetében a törzs többi tagja.)2.
 
Illetéktelen ellenben ne értse meg. (Tatu esetében a szomszéd törzs.)A titkosírásokat, a rejtett írásokat, valamint az üzenetküldés más furfangos módjait amásodik követelmény iránti egyre fokozódó igény szülte. Ha az el
bbi történet balul sültvolna el, és a szomszéd törzs el
bb ejtette volna el a mamutot, Tatuék megegyezhettek volnapéldául abban, hogy a ,,mamut" jelentés
,,mummáá" helyett mindig a ,,gyík" jelentés
 ,,ganga" szót használják. Ekkor, ha Tatu ismét mamutot lát, már azt kellene ordítania, hogy:-Áunaku ganga!Erre, még ha meg is érti a szomszéd törzs, biztos, hogy nem jön át - egy gyíkért mégsemérdemes a törzsi háborúságot kockáztatni. A trükk pedig m
ködne egészen odáig, amíg arraaz ellenfél rá nem jön. Persze, azon azért alighanem elgondolkoznának, hogy miért ordibálnakezek ott a szomszéd völgyben mindenféle gyíkok láttán. Mindenesetre, ekkor Tatuék már egyegyszer
titkosírást találtak volna fel.Természetesen vannak ennél furfangosabb módszerek, és összetettebb célok - az el
bbi,kissé talán gyermeteg példában csak a ,,mamut" szót kellett kódolnunk. Az erre alkalmazottmódszert már nehézkes lenne úgy továbbfejlesztenünk, hogy azzal bármilyen,,
sembernyelv
" szöveg az ellenfél, vagyis a szomszéd törzs számára megérthetetlennéváljék. A szándék azonban minden titkosírás esetén ugyanaz: üzenetet küldeni, olyanformában, hogy annak tartalmát lehet
leg csak az arra feljogosított (aki általában a címzett isegyben) fejthesse meg.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->