Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
drept si legislatia muncii

drept si legislatia muncii

Ratings:

4.64

(11)
|Views: 424|Likes:
Published by Eveline
Având în vedere specificul economiei de piaţă - creşterea numărului agenţilor economici privaţi, complexitatea şi multitudinea activităţilor comerciale, a implicaţiilor acestora asupra relaţiilor sociale de muncă în colectivitatea de salariaţi, funcţionari privaţi şi funcţionari publici - ne propunem să pregătim cursanţii, viitori manageri în domeniul public sau privat, ori funcţionari publici sau privaţi, cu principalele probleme de drept ce pot apărea în domeniul muncii şi în mod deosebit în comunicarea managerului în interiorul şi exteriorul sistemului.
În exercitarea atribuţiilor de serviciu, managerii, funcţionarii publici sau privaţi trebuie să cunoască, să respecte şi să aplice în condiţii de maximă eficienţă codul muncii, legile specifice în materie şi să acţioneze cu riscuri minime în soluţionarea problemelor legate de: respectarea principiilor dreptului muncii, statutul funcţionarului public, funcţia publică, funcţia privată, contractul colectiv de muncă, contractul individual de muncă, răspunderea specifică codului muncii şi răspunderea funcţionarului public specifică dreptului administrativ, protecţia şi inspecţia muncii, timpul de muncă de odihnă, salarizarea, dialogul social.
De asemenea, cursul îşi propune să arate care sunt principiile de drept privind dialogul social între autorităţi, sindicate, salariaţi, patronat în soluţionarea conflictelor de muncă sub aspectul conflictelor de interese, conflictelor de drepturi etc.
Având în vedere specificul economiei de piaţă - creşterea numărului agenţilor economici privaţi, complexitatea şi multitudinea activităţilor comerciale, a implicaţiilor acestora asupra relaţiilor sociale de muncă în colectivitatea de salariaţi, funcţionari privaţi şi funcţionari publici - ne propunem să pregătim cursanţii, viitori manageri în domeniul public sau privat, ori funcţionari publici sau privaţi, cu principalele probleme de drept ce pot apărea în domeniul muncii şi în mod deosebit în comunicarea managerului în interiorul şi exteriorul sistemului.
În exercitarea atribuţiilor de serviciu, managerii, funcţionarii publici sau privaţi trebuie să cunoască, să respecte şi să aplice în condiţii de maximă eficienţă codul muncii, legile specifice în materie şi să acţioneze cu riscuri minime în soluţionarea problemelor legate de: respectarea principiilor dreptului muncii, statutul funcţionarului public, funcţia publică, funcţia privată, contractul colectiv de muncă, contractul individual de muncă, răspunderea specifică codului muncii şi răspunderea funcţionarului public specifică dreptului administrativ, protecţia şi inspecţia muncii, timpul de muncă de odihnă, salarizarea, dialogul social.
De asemenea, cursul îşi propune să arate care sunt principiile de drept privind dialogul social între autorităţi, sindicate, salariaţi, patronat în soluţionarea conflictelor de muncă sub aspectul conflictelor de interese, conflictelor de drepturi etc.

More info:

Published by: Eveline on Feb 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

1
Conf. univ. dr. Valeric\u0103 Dabu
Asistent universitar Diana Gavra
DREPT\u015eI LEGISLA\u0162IA MUNCII
(Note de curs)
2006-2007
Bucure\u015fti
2006
2
DREPT\u015e I LEGIS LA\u0162 \u00cdA MUNCII
CUPRINS

TITLULI. DREPTUL MUNCII CA RAMUR\u0102 DE DREPT \u2026\u2026\u2026.......................2 Cap. 1. Considera\u0163ii generale\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..2 Cap. 2. Dreptul muncii. Defini\u0163ie. Obiect. Codul muncii. Legi speciale.\u2026\u2026\u2026\u20264 Cap. 3. Munca desf\u0103\u015furat\u0103 \u00een cadrul raporturilor de serviciu\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u20267 Cap. 4. Munca desf\u0103\u015furat\u0103 potrivit regimului juridic al contractului individual

de munc\u0103\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.9
Cap. 5. Originile juridice ale dreptului muncii. Izvoarele dreptului muncii\u2026\u2026..11
Cap. 6. Principiile dreptului muncii\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..14
Sec\u0163iunea 1. Principiul garant\u0103rii libert\u0103\u0163ii muncii\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u202615
2. Principiul egalit\u0103\u0163ii de tratament\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u202618
3. Principiul egalit\u0103\u0163ii \u00een drepturi\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u202620
4. Principiul negocierii condi\u0163iilor de munc\u0103\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.....20
5. Principiul liberei asocieri\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026 ..21
6. Principiul consensualit\u0103\u0163ii\u015fi al bunei credin\u0163e\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026. . 21

Cap. 7. No\u0163iuni de drept al muncii\u015fi drept administrative legate de prestarea

muncii\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026 ...22
Cap. 8. Raportul juridic de munc\u0103\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.22
Sec\u0163iunea 1. Formele raporturilor juridice de munc\u0103\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026....23
2. Profesiunile liberale\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..23
3. Raportul juridic de func\u0163ie public\u0103\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..\u202623
Cap. 9. Domeniul de aplicare al Codului muncii\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026...24

TITLUL 2. DOMENIUL DE APLICARE AL CODULUI MUNCII..........................24
Cap. 1. No\u0163iuni generale despre contractul individual de munc\u0103............................25
Sec\u0163iunea 1. Defini\u0163ii ale contractului individual de munc\u0103................................26
2. Elementele contractului individual de munc\u0103..................................28
Cap. 10. \u00cencheierea contractului individual de munc\u0103..............................................30
Sec\u0163iunea 1. Condi\u0163ii comune tuturor contractelor...............................................30
2. Capacitatea juridic\u0103 a persoanei ce urmeaz\u0103 a fi \u00eencadrat\u0103..............30
3. Incompatibilit\u0103\u0163i la \u00eencadrarea \u00een munc\u0103...........................................32
4. Capacitatea juridic\u0103 a angajatorului. .................................................34
5. Patronul persoan\u0103 juridic\u0103..................................................................34
6. Patronul persoan\u0103 fizic\u0103.......................................................................35
7. Consim\u0163\u0103m\u00e2ntul....................................................................................36
8. Dolul.......................................................................................................37
9. Violen\u0163a..................................................................................................37
10. Eroarea...............................................................................................38
11. Cauza contractului individual de munc\u0103..........................................39
12. Condi\u0163ii specifice \u00eencheierii contractului individual de munc\u0103.........39
A. Examenul medical......................................................................39

3

B. Actul de repartizare \u00een munc\u0103............................................41 C. Avize, acorduri, sau aprob\u0103ri prealabile...........................42 D. Permisul de munc\u0103 pentru cet\u0103\u0163enii str\u0103ini......................43 E. Verificarea aptitudinilor\u015fi a preg\u0103tirii profesionale..........43

Concursul\u015fi termenul de \u00eencercare....... ..........................43

F. Obliga\u0163ia de informare.........................................................45
13. Durata contractului individual de munc\u0103...................................48
A. Contractul de munc\u0103 pe durat\u0103 nedeterminat\u0103................48
B. Contractul de munc\u0103 pe durat\u0103 determinat\u0103.....................48
Cap. 11. Con\u0163inutul contractului individual de munc\u0103...........................................51
Sec\u0163iunea 1. Clauze generale.................................................................................51
A. Felul muncii....................................................................................52
B. Locul muncii....................................................................................53
C. Salariul...........................................................................................53
D. Concediul de odihn\u0103.......................................................................54
Sec\u0163iunea 2. Clauze speciale...................................................................................54

A. Clauza de neconcuren\u0163\u0103...............................................................55 B. Clauza de mobilitate.....................................................................56 C. Clauza de confiden\u0163ialitate...........................................................56 D. Clauza de con\u015ftiin\u0163\u0103.....................................................................57

Cap. 12 Forma contractului individual de munc\u0103................................................57
Sec\u0163iunea 1. Registrul general de eviden\u0163\u0103 a salaria\u0163ilor..................................58
Cap. 13. Executarea contractului individual de munc\u0103..........................................61
Sec\u0163iunea 1. Drepturile salaria\u0163ilor.....................................................................61

2. Obliga\u0163iile salariatului....................................................................62
3. Drepturile angajatorului................................................................63

4. Obliga\u0163iile angajatorului................................................................64
Cap. 14. Suspendarea contractului individual de munc\u0103....................................65
Sec\u0163iunea 1. Procedura suspend\u0103rii..................................................................67
2. Efectele suspend\u0103rii.......................................................................67
Cap. 15. Modificarea contractului individual de munc\u0103.......................................68
Sec\u0163iunea 1. Delegare. No\u0163iune. Reglementare. ................................................70

A. \u00cencetarea deleg\u0103rii. ......................................................................71
B. Efectele deleg\u0103rii..........................................................................71

Sec\u0163iunea 2. Deta\u015farea.........................................................................................71 A. Efectele deta\u015f\u0103rii............................................................................72 B. \u00cencetarea deta\u015f\u0103rii........................................................................73 C. Trecerea temporar\u0103 \u00eentr-un alt loc de munc\u0103............................73

Sec\u0163iunea 3. \u00cencetarea contractului individual de munc\u0103..............................75 A. \u00cencetarea de drept a contractului individual de munc\u0103.............75 B. \u00cencetarea contractului de munc\u0103 prin acordul p\u0103r\u0163ilor.............76

C. \u00cencetarea contractului individual de munc\u0103 prin voin\u0163a unilateral\u0103 a

angajatorului.................................................................................76 D. Concedierea....................................................................................77 E. Concedierea pentru motive care\u0163in de persoana salariatului ..78

F. Concedierea pentru motive care nu\u0163in de persoana salariatului
...........................................................................................................79
G. Concedierea colectiv\u0103...............................................................81

H. Condi\u0163ii procedurale privind concedierea..................................83 1. Cercetarea prealabil\u0103.........................................................83 2. Termene procedurale.........................................................83

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
kikitwixy liked this
Catalin Burdusa liked this
ciolacala liked this
armi07 liked this
edison1969 liked this
rettty15a3494 liked this
ch100 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->