Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
130Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
istoria culturii romane moderne

istoria culturii romane moderne

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 8,399|Likes:
Published by Eveline Osnaga
Cursul reconstituie momentele semnificative parcurse de cultura română modernă (în secolele XIX şi XX), analizează temele majore, curentele de idei şi operele unor personalităţi de referinţă pentru identitatea/spiritualitatea românească, în succesiunea lor istorică şi în legătură strânsă cu mişcările intelectuale europene.
Cursul urmăreşte nu numai o aprofundare a cunoştinţelor despre patrimoniul naţional, ci şi o nouă lectură şi o analiză aplicată asupra unor opere fundamentale ale culturii române. Mulţi creatori, unii de primă mărime valorică, nu au fost publicaţi în anii regimului comunist, iar opera lor a fost grav deformată de interpretări ideologizante. Corectarea acestor erori şi interpretări este necesară pentru a reconstitui tabloul valoric naţional şi imaginea autentică a unor curente de idei şi personalităţi.
Cursul are şi o dimensiune imagologică intrinsecă, urmărind modul în care s-a construit şi a evoluat imaginea românilor despre ei înşişi, interpretările şi dezbaterile referitoare la identitatea naţională, la profilul etnopsihologic şi cultural, analizate în conjuncţie cu exigenţele specifice ale procesului de modernizare şi de sincronizare cu mişcările de idei şi cu tendinţele expresive din cultura europeană.
Rostul acestui curs este şi acela de a-i introduce pe studenţi în climatul dezbaterilor culturale de azi, oferindu-le un set de criterii şi repere valorice pentru a interpreta „dosarele“ controversate ale culturii române moderne, într-un moment în care ei întâlnesc frecvent în mass-media puncte de vedere divergente asupra unor personalităţi. Totodată, prin analiza confruntărilor de idei ce au marcat cultura română în secolul XX, sperăm că studenţii vor înţelege mai profund şi semnificaţia raportului atât de mult discutat azi dintre identitatea noastră culturală şi imperativul integrării în structurile europene şi euroatlantice.
Cursul reconstituie momentele semnificative parcurse de cultura română modernă (în secolele XIX şi XX), analizează temele majore, curentele de idei şi operele unor personalităţi de referinţă pentru identitatea/spiritualitatea românească, în succesiunea lor istorică şi în legătură strânsă cu mişcările intelectuale europene.
Cursul urmăreşte nu numai o aprofundare a cunoştinţelor despre patrimoniul naţional, ci şi o nouă lectură şi o analiză aplicată asupra unor opere fundamentale ale culturii române. Mulţi creatori, unii de primă mărime valorică, nu au fost publicaţi în anii regimului comunist, iar opera lor a fost grav deformată de interpretări ideologizante. Corectarea acestor erori şi interpretări este necesară pentru a reconstitui tabloul valoric naţional şi imaginea autentică a unor curente de idei şi personalităţi.
Cursul are şi o dimensiune imagologică intrinsecă, urmărind modul în care s-a construit şi a evoluat imaginea românilor despre ei înşişi, interpretările şi dezbaterile referitoare la identitatea naţională, la profilul etnopsihologic şi cultural, analizate în conjuncţie cu exigenţele specifice ale procesului de modernizare şi de sincronizare cu mişcările de idei şi cu tendinţele expresive din cultura europeană.
Rostul acestui curs este şi acela de a-i introduce pe studenţi în climatul dezbaterilor culturale de azi, oferindu-le un set de criterii şi repere valorice pentru a interpreta „dosarele“ controversate ale culturii române moderne, într-un moment în care ei întâlnesc frecvent în mass-media puncte de vedere divergente asupra unor personalităţi. Totodată, prin analiza confruntărilor de idei ce au marcat cultura română în secolul XX, sperăm că studenţii vor înţelege mai profund şi semnificaţia raportului atât de mult discutat azi dintre identitatea noastră culturală şi imperativul integrării în structurile europene şi euroatlantice.

More info:

Published by: Eveline Osnaga on Feb 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2014

pdf

text

original

Prof. univ. dr. Grigore Georgiu
Istoria culturii rom\u00e2ne moderne
Bucure\u015fti \u2013 2007
Prof. univ. dr. Grigore Georgiu
2
Cuprins
Not\u0103 introductiv\u0103.........................................................................................................................8

Con\u0163inutul\u015fi structura manualului........................................................................................................................ 8 Obiective didactice................................................................................................................................................ 9 Domenii, teme, personalit\u0103\u0163i\u015fi opere................................................................................................................... 9

I. Cultura ca expresie a identit\u0103\u0163ii na\u0163ionale. Principii\u015fi criterii de interpretare
a culturii rom\u00e2ne moderne...............................................................................12
1. Cultur\u0103\u015fi identitate na\u0163ional\u0103................................................................................................12

Cultura ca patrimoniu de valori\u015fi ca expresie a identit\u0103\u0163ii na\u0163ionale................................................................ 12 Reinterpretarea culturii na\u0163ionale\u015fi necesitatea spiritului critic........................................................................ 14 Tradi\u0163ie\u015fi inova\u0163ie \u00een evolu\u0163ia culturii................................................................................................................ 16 Identitatea cultural\u0103 \u00een contextul integr\u0103rii europene......................................................................................... 17 Cultura na\u0163ional\u0103\u015fi imaginea de\u0163ar\u0103.................................................................................................................. 19

3. Criterii privind interpretarea\u015fi evaluarea culturii na\u0163ionale.................................................21

Respectarea adev\u0103rului istoric\u015fi cunoa\u015fterea operelor...................................................................................... 21 Criterii ce privesc analiza\u015fi interpretarea operelor............................................................................................ 22 Criterii privind evaluarea\u015fi judec\u0103\u0163ile de valoare.............................................................................................. 23

II Epoci\u015fi structuri culturale premoderne \u00een spa\u0163iul rom\u00e2nesc. Mi\u015fcarea
umanist\u0103\u015fi formarea con\u015ftiin\u0163ei na\u0163ionale. De la Neagoe Basarab la
Dimitrie Cantemir..............................................................................................29

1. Epoci\u015fi structuri culturale premoderne \u00een spa\u0163iul rom\u00e2nesc................................................29

Procese culturale \u00een etnogeneza rom\u00e2nilor......................................................................................................... 29 Rom\u00e2nii\u015fi \u201esigiliul Romei\u201c................................................................................................................................ 33 Cultura popular\u0103 rom\u00e2neasc\u0103............................................................................................................................. 35

2. Cultura medieval\u0103 rom\u00e2neasc\u0103..............................................................................................36

Aspecte istorice................................................................................................................................................... 36 Contexte geopolitice\u015fi caracteristici ale culturii medievale rom\u00e2ne\u015fti............................................................. 37 Interpret\u0103ri privind evolu\u0163ia culturii mediavale rom\u00e2ne\u015fti................................................................................. 39

3. Opera lui Neagoe Basarab \u2013 o sintez\u0103 a culturii medievale rom\u00e2ne\u015fti.............................40

Caracterul lucr\u0103rii lui Neagoe Basarab............................................................................................................... 40 O nou\u0103 viziune asupra omului............................................................................................................................ 41 Concep\u0163ia politic\u0103\u015fi etic\u0103................................................................................................................................... 42 Semnifica\u0163ia operei lui Neagoe Basarab............................................................................................................. 44

4. Periodizarea procesului de tranzi\u0163ie spre modernitate..........................................................44
5. Mi\u015fcarea umanist\u0103 \u2013 cadrul de afirmare a con\u015ftiin\u0163ei na\u0163ionale...........................................46

Particularit\u0103\u0163i ale umanismului rom\u00e2nesc........................................................................................................... 47 Introducerea tiparului\u015fi evolu\u0163ia scrisului rom\u00e2nesc......................................................................................... 48 \u00cenv\u0103\u0163\u0103m\u00e2nt, c\u0103r\u0163i religioase\u015fi coduri de legi...................................................................................................... 50 Reprezentan\u0163i ai umanismului rom\u00e2nesc............................................................................................................ 51 Semnifica\u0163ia mi\u015fc\u0103rii umaniste \u00een cultura rom\u00e2n\u0103............................................................................................. 55 Lupta cu \u201ebasnele\u201c\u015fi consolidarea con\u015ftiin\u0163ei na\u0163ionale................................................................................... 56

6. Dimitrie Cantemir (1673-1723).............................................................................................57

Inorogul la \u201er\u0103scruce de vremuri\u201c...................................................................................................................... 57 Opera lui Cantemir \u2013 lucr\u0103ri, teme\u015fi idei........................................................................................................... 59 Concep\u0163ia filosofic\u0103 a lui Cantemir.................................................................................................................... 62 Deschideri spre ra\u0163ionalism\u015fi modernitate........................................................................................................ 63 Descrierea Moldovei \u2013 o sintez\u0103 istoric\u0103, etnologic\u0103\u015fi politic\u0103........................................................................ 64 Imaginea rom\u00e2nilor \u00een opera lui Cantemir......................................................................................................... 67 Intrepretarea lui Noica privind conflictul dintre \u201eetern\u015fi istoric\u201c la Cantemir................................................. 68

Istoria culturii rom\u00e2ne moderne
3

III Tranzi\u0163ia spre modernitate. Epoca Luminilor\u015fi\u015ecoala Ardelean\u0103.
Programe de modernizare \u00een prima jum\u0103tate a secolului al XIX-lea.
Mi\u015fcarea pa\u015foptist\u0103...........................................................................................71

1. Cadrul istoric al tranzi\u0163iei spre modernitate......................................................................... 71
Epoca Luminilor \u00een cultura rom\u00e2n\u0103.................................................................................................................... 71
\u015ecoala Ardelean\u0103. Contextul istoric \u015fi programul na\u0163ional................................................................................ 73
Programul lui Ion Inocen\u0163iu Micu-Klein............................................................................................................76
De la \u201eplebs valahica\u201c la \u201enatio valahica\u201c.......................................................................................................... 78
\u015ecoala Ardelean\u0103 \u2013 reprezentan\u0163i, opere, idei.................................................................................................... 80

Samuil Micu (1745-1806)...................................................................................................................................81 Gheorghe\u015eincai (1754-1816)............................................................................................................................83 Petru Maior (1761-1821)....................................................................................................................................84 Ion Budai-Deleanu (1760-1820).........................................................................................................................85 Al\u0163i reprezentan\u0163i.................................................................................................................................................86 Lec\u0163ia\u015ecolii Ardelene \u00een interpretarea lui Lucian Blaga...................................................................................86 Luminism\u015fi modernizare cultural\u0103 \u00een veacul fanariot.......................................................................................92

2. Mi\u015fcarea pa\u015foptist\u0103............................................................................................................... 94

Proiecte de modernizare politic\u0103 la \u00eenceputul secolului al XIX-lea...................................................................94 \u00centemeietori\u015fi animatori culturali. Gheorghe Laz\u0103r..........................................................................................95 Schimb\u0103ri politice, intelectuale\u015fi ideologice.....................................................................................................98 Idei\u015fi programe de modernizare \u00een viziunea revolu\u0163ionarilor pa\u015fopti\u015fti........................................................100

3. Mihail Kog\u0103lniceanu (1817-1891)..................................................................................... 102
Concep\u0163ia istoric\u0103\u015fi social\u0103..............................................................................................................................103
\u201eDacia Literar\u0103\u201d\u015fi programul specificului na\u0163ional.........................................................................................105
4. Nicolae B\u0103lcescu (1819-1852)........................................................................................... 106

Progresul social se realizeaz\u0103 prin ac\u0163iunea oamenilor....................................................................................107 Istoria social\u0103, o nou\u0103 viziune despre istorie....................................................................................................108 Unitatea na\u0163ional\u0103,\u0163elul suprem al revolu\u0163iei rom\u00e2nilor..................................................................................110

5. Ion Heliade R\u0103dulescu (1802-1872).................................................................................. 111
6. Simion B\u0103rnu\u0163iu (1808-1864)............................................................................................. 113
IV Orient\u0103ri culturale \u00een a doua jum\u0103tate a secolului al XIX-lea. Junimismul.
Teoria \u201eformelor f\u0103r\u0103 fond\u201c la T. Maiorescu\u015fi M. Eminescu..................115
1. Seria schimb\u0103rilor politice\u015fi economice........................................................................... 115

Epoca lui Cuza..................................................................................................................................................115 Via\u0163a politic\u0103 \u00eentre 1866-1918..........................................................................................................................116 Problematica economic\u0103\u015fi reflexul ei cultural.................................................................................................117

2. Institu\u0163ionalizarea vie\u0163ii culturale....................................................................................... 118
Institu\u0163ii\u015fi asocia\u0163ii culturale............................................................................................................................118
\u00cenv\u0103\u0163\u0103m\u00e2ntul\u015fi via\u0163a\u015ftiin\u0163ific\u0103.........................................................................................................................119
3. De la pa\u015foptism la junimism.............................................................................................. 121
De la epoca fondatorilor titanici la epoca speciali\u015ftilor...................................................................................121
De la \u201ecultura eroic\u0103\u201c la \u201ecultura critic\u0103\u201c.........................................................................................................122
4. Junimismul. Titu Maiorescu (1840-1917).......................................................................... 124

\u00centemeierea \u201eJunimii\u201d\u015fi activitatea lui Titu Maiorescu...................................................................................124 Teoria formelor f\u0103r\u0103 fond. Fundamentul ei teoretic.........................................................................................125 De la mitul formelor la spiritul critic................................................................................................................126 \u201eDirec\u0163ia nou\u0103\u201d \u00een c\u0103utarea acordului dintre form\u0103\u015fi fond.............................................................................127 De la istorismul revolu\u0163ionar la istorismul organic..........................................................................................128 Texte din studiile lui Maiorescu.......................................................................................................................129

5. Mihai Eminescu (1850-1889)............................................................................................. 131

Personalitatea lui Eminescu..............................................................................................................................132 G\u00e2ndirea filosofic\u0103, social\u0103\u015fi politic\u0103..............................................................................................................133 Raportul dintre politic\u015fi economic...................................................................................................................135 Teoria p\u0103turii superpuse....................................................................................................................................137 Teoria compensa\u0163iei sociale..............................................................................................................................138 Raportul dintre nevoi\u015fi aptitudini \u00een evolu\u0163ia social\u0103......................................................................................139

Activity (130)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dinulescu Marius liked this
Diana Nimara liked this
Sergiu Malai liked this
Kirill Mihai liked this
Mihai Zadnipru liked this
lantofi liked this
Flory Floricik liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->