Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
NOTA3

NOTA3

Ratings: (0)|Views: 17|Likes:
Published by Keisha Sanchez

More info:

Published by: Keisha Sanchez on Jan 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2014

pdf

text

original

 
Semantik
 
Bidang yang mengkaji dan menganalisis makna kata dan ayat dikenali sebagai bidangsemantik.
 
Kata merupakan unit ujaran yang bebas dan mempunyai makna.
 
Dalam bahasa kita dapat mengungkap fikiran, perasaan, pendapat, emosi, perlakuan dankeperibadian manusia.
 
Perbendaharaan kata penting untuk menjalin komunikasi yang sempurna. Semakin banyakkata dikuasai oleh seseorang, semakin banyak idea atau gagasan yang mampu diungkapnya.
 
Kajian mengenai makna kata boleh dibahagikan kepada aspek-aspek berikut
 
a, makna
denotasi 
dan dan makna konotasi
 
b. Makna dalam
kont 
 
eks
 
c. Hubungan makna dengan
kebudayaan
 
d.
Perubahan makna
 
e. Bentuk-bentuk makna daripada
hubungan semantik.
 
Semantik dapat juga ditarifkan sebagai
kajian makna linguistik bagi kata, frasa dan ayat 
.
 
Secara umunya, makna perkataan dapat dilihat dari segi leksikal dan konteks.
 
Sebagai pengguna bahasa, kita bukan sahaja mengetahui morfemnya, tetapi juga maknaperkataan.
 
Otak kita menjadi stor kepada kata-kata yang bermakna ini .
 
Storan maklumat serta morfem ini kita panggil
leksikon
atau
kosa kata.
 
Lihat contoh ayat berikut.
 
Ayah saya pemandu
 
Kata
 
Ciri
 
ayah
 
(i) manusia
 
(ii) lelaki
 
(iii) dewasa
 
(iv) bapakepadaanak
 
Kata
 
Ciri
 
 saya
 
(i) gantinama
 
(ii) manusia
 
(iii) orangyangberkata
 
Kata
 
ciri-ciri
 
emandu
 
(i) manusia
 
(ii)membawakenderaan
 
(iiimempunyailesen
 
Ciri ialah maklumat mengenai semantik perkataan.
 
Ciri semantik kata ini terdapat dalam
leksikon
seseorang.
 
Satu lagi ciri semantik ialah
rujukan
.
 
Teliti ayat berikut:
 
Orang itu pengarah syarikat
 
 
Orang itu abang saya
 
Seungguhpun kedua-dua ayat di atas berlainan maknanya, tetapi kedua-dua ayat
membuat rujukan yang sama
kepada
orang yang sama.
 Rujukan seperti ini penting kerana kerana tiada rujukan, ujaran berkenaan tidak akandifahami sungguhpun ujaran berkenaan diungkapkan menurut peraturan tatabahasa bahasaMelayu.
 
Makna denotasidan konotasi
 
Makna dalamkonteks
 
Hubunganmakna dengankebudayaan
 
Perubahanmakna
 
Bentuk-bentukmakna daripadahubungansemantik
 
denotasi ialah
makna tersurat 
 
Denotasi jugadikenali sebagai
makna kamus,makna kognitif,makna rujukan,maknakonseptual 
dan
makna ideasional 
 
Contoh:
 
 Ayam tambatan
:Ayam yangditambat ataudiikat dengan taliatau lain-lain alatpengikat.
 
Konotasi pulaialah
maknatambahan,
atau
makna tersirat.
 
Contoh: Ayam tambatan:
 Makna sesuatuperkataan yangdiujarkan bolehdiketahui denganmelihat kontekspenggunaannya.
 
Contoh:
 
1. Awak betul-betul hati batu(
hati 
membawamaksud degil,tetap pendirian)
 
2. Sedap betulmakan hatidengan nasiberiyani. (Hatimembawamaksud organhaiwan yangmenjadi hidanganyangmenyelerakan)
 
3. Berhati-hati di jalan raya. (
Hati 
bermaksudPenggunaan danpemilihanperkataan jugaberhubungdengankebudayaansesuatumasyarakat.
 
Contoh:
 
Engkau/kau:digunakan dalamhubungan yangrapat yang tidakformal dan untukmenimbulkankemesraan.
 
Awak/anda:Digunakan dalamhubungan biasa(anda lebihrasmi).
 
Tuanku:Digunakan olehorang biasa untukmerendah diriMakna sesuatuperkataan ituakan berubahmengikutperubahan masa,teknologi danhubunan sosialmasyarakat.
 
Contoh:
rawat: Maknaumum menjagadan mengubatiorang sakit,tetapi maknabaru meliputimerawat sisakumbahan, pokok(nurseri).
 
Bentuk-bentukmakna kata yangtimbul daripadahubungansemantik ialah
 sinonim,antonim,hiponim,meronim, polisim,homonim,homofon
dan
homograf.
 
Sinonim
- katayang mempunyaimakna yangsama atauhampir sama.
 
Contoh:
sang suria =matahari
 
hangat = panas
 
 Antonim
-merujuk kepada

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->