Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zorya № 5-6_2013

Zorya № 5-6_2013

Ratings: (0)|Views: 201|Likes:
Published by bogodukhov

Newspaper Bogodukhov-city

Newspaper Bogodukhov-city

More info:

Published by: bogodukhov on Jan 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/14/2014

 
5-6
№ 5-6
(10819-10820)
(10819-10820)
СУБОТА
СУБОТА 
26 січня 2013
26 січня 2013
 
р
р
.
.
ЧИТАЙТЕ
ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРІ:
В НОМЕРІ:
4 стор.6 стор.5 стор.3 стор.2 стор.7 стор.
На Богоявленняне всі священикирозійшлися по при-ватних водоймах.Відспівали дзвонитам, де народ право-славний спромігсяїх встановити,відзвучали молитви вцерквах. Під стінамихрамів пастирі освя-тили воду.Говорять, що на Хре-щення Господнє вонацілюща скрізь, навіть у водопроводі. Але на-багато приємніше йприродніше для народу 
зібратися разом на річці.Отак і сталося в районіВовків, під Золочевом, де ми побували і зроби- ли кілька знімків. Тутсамо собою сотворилосязвичайне чудо – щиресвято. Люди вітали однеодного, поздоровляли.Сміливці навіть ввійшлив воду. А це дуже корис-но, якщо ти віруєш. Бопросто так купатися вопо
 лонці - справа ризи-кована.Воду на березі і врічці освятив насто- ятель ЗолочівськоїСвято-Вознесен-ської церкви отець Бог- дан. Його також пора- дувала велика кількістьвірян, серед яких – пере-важно молодь. Віннагадував людям,що в Золочівському храмі з 28 грудня пе-ребувала чудотворнаікона Андрія Перво-званного. За цей часвона явила чудесазцілення.Ми віримо в до-бро й воно нас неоминає. Ми твори-мо зло, і воно також стукає в наші двері.І кожному буде данопо його вчинках.
В.Савич
Фото автора
Читач
Читач
стурбований
стурбований
Не хлібом
Не хлібом
єдиним. Або
єдиним. Або
чого лише не
чого лише не
пообіцяєш...
пообіцяєш...
На струнах душі
На струнах душі
Увага! В Золочеві
Увага! В Золочеві
зафіксовано
зафіксовано
випадок сказу
випадок сказу
***
***
Теми,
Теми,
запропоновані
запропоновані
читачами
читачами
«Я намалюю й твій
«Я намалюю й твій
портрет!»
портрет!»
Зцілює Віра!
Зцілює Віра! 
За сміття
За сміття
доведеться
доведеться
платити
платити
Влада і люди
Влада і люди
Мали «роддоми»,
Мали «роддоми»,
отримаємо
отримаємо
«бабдоми»?!
«бабдоми»?!
 
ЗОРЯ
26 січня 2013 року
стор.
2 стор.
- В Баранівку з хлібозаводу „Козачансь-кий” возять хліб і прода-ють лише пайовикам. Цещо, вони й газ нам так проводитимуть? 
Наведене питаннянам задали по телефону й не назвали прізвище.Сказали просто:
- А раптом вся землявідійде „Козачанському”,то тоді що нам робити? Краще себе не називати- мемо.
„Зоря” вже маларозмову з виконав-чим директором зга- даного господарства А.П.Залєським. Ми до-мовлялися, що вести-мемо відкриту розмову, якщо це стосуватиметь-ся земельного питанняв Баранівці. Саме сюдизараз спрямовують свою
 увагу засновники „Коза-
чанського”. Вони навітьобіцяли газифікувати
село на одній із зустрічей
,а потім розіслали лю- дям листи. Там говори- лося: „ПовідомляємоВас, що відповідно доРішення виконавчо-го комітету Гур’єво-козачанської сільськоїради №32 від 09.10.2012року, ТОВ „Козачансь-ке” визначено замов-ником на газифікаціюс. Баранівка. Про-симо Вас визначи-тися із необхідністюпідключення домо-
володіння до мережі га-
зоводу та повідомити нас для вирішення питання
щодо розробки проекту і
підключення до мережі”.
 Цей текст підписав А.П.Залєський.Звичайно, дуже хо-четься вірити, щоТОВ „Козачанське”газифікує Баранівку так, як це зробив АндрійГригорович Гур’єв у Гур.Козачку. Він просто допоміг людям. До сло-ва кажучи, здійснив цеблагодійство в селі, дей базується саме „Коза-чанське”. Мабуть, такимчином зекономив дляхороших вчинків грошіцього господарства. Так  дуже хочеться думати!Хоча знову виника-ють питання. Тепер вжене про хліб, який дають лише тим, хто тут уклав договір на оренду зе-мельного паю. Добро ви-ходить якесь вибіркове.Більше турбує інше.Минуло майже чотиримісяці від перших роз-мов про газифікаціюБаранівки, і за цей часслід би хоч проектну  документацію виготови-ти. Бо оті листи наврядчи можна вважати таки-ми вже й необхідними для діла. Якщо, звичай-но, справжній смислтого діла не криється впримітивному перетя-гуванні на свій бік пайовиків та захопленніземлі.
Не знаю, може й недо-
речно, але на думку лізетрохи нечемний анек- дот. Вона йому каже, щовін обіцяв на ній ожени-тися. А він їй відповідає:- Чого тільки на тобіне пообіцяєш…У дуже цнотливих прошу вибачення. А баранівцям раджу на-пружити пам’ять і при-гадати, як одного разу зними вже обійшлися...
В.Мірошник 
Про стан захворюваностінаселення на останнійапаратній нараді звітувавзаступник начальника Дергачівського міжра-йонного управління го- ловного управління Держ-санепідемслужби в Хар-ківській області Сергій
Ми-хайлович Козюпа. Після ре-форм районна СЕС під його
керівництвом в тому об’єміта складі, у якому працюва- ла раніше, завершила своєіснування. На сьогодні від неїзалишилося дві структури, які входять до Дергачівськогоміжрайонного управління.Поки що ситуація ззахворюваністю наЗолочівщині стабільна і невикликає жодних побою-вань.Найкращим способом убезпечити себе та своїх близьких від грипу була ізалишається вакцинація.Нинішній період став «ре-кордним» у порівнянні з ми-нулими роками. Добровільнозробили щеплення аж двоє людей. А це, за словамиспеціаліста, неабияк знижуєвпевненість, що за місяцьситуація з захворюваністюне погіршиться. Кілька роківтому великий переполох,спричинений виникненням
незнайомого та смертельного
 штаму грипу – «свинячого»,з
мусив людей більш серйозноставитися до профілактичних 
засобів. Епідемія оминулакраїну. Цього разу інфекціязнову мутувала. Тепер вонамає і нові можливості, і на-зву - «Каліфорнія». До слова, дефіциту вакцини в Україніне існує. Її можна завждивільно замовити.І все ж наш народсподівається на активізаціюзахисних властивостейорганізму. Якщо вже люди-на твердо вирішила обійтисябез медичного втручання у свій імунітет, то потрібно та-кож дотримуватися певних елементарних правил, щобне захворіти. Повноціннехарчування, натуральнівітаміни, фізичні вправи,провітрювання приміщень добре впливають на організмі на його здатність боротися знедугою. Далі виступав головний лікар КП Золочівська ЦРЛМирослав Михайлович Сме-танюк. Він також підтвердив,що грип до нашого району щене дійшов. Реєструють лишезахворювання на ГРЗ. Заходипо профілактиці та боротьбіз гострими респіраторними
захворюваннями виконують-
ся в повному обсязі.
 Л. Бугай2013 рік розпочався з сумноїзвістки. В канун Різдвяних свят воднієї з в наших землячок трапила-ся неприємність: улюблена собач-ка вкусила її та раптово померла. Добре, що її господарка своєчаснозвернулася до спеціалістівЗолочівської районної дер жавноїлікарні ветеринарної медицини за допомогою, тому що після прове- дення лабораторних дослідженьу тварини підтвердилося страшнезахворювання - сказ.
СКАЗ - це вірусна інфекційна
хвороба людини та теплокровних 
тварин з вираженими ознаками ураження центральної нервовоїсистеми та стовідсотковоюсмертністю. Перебіг хвороби, як правило, характеризуєтьсястадійністю.Хвороба триває частіше8-12 діб. Проте стадії прояву захворювання можуть бутирізноманітними, що зумовлюєкілька форм клінічногоїї перебігу, зокрема тиху,паралітичну та буйну. Останнімчасом зустрічається нетиповийперебіг сказу, без виразного про- яву стадійності, з постійним пе-реважанням парезів і паралічів.Тварини виснажуються та ги-нуть.Здебільшого тварини, якінанесли покуси своїм госпо- дарям, були не щеплені про-ти сказу з різних на те при-чин. Але основна причина - цевідмова господарів щеплюва-ти своїх домашніх улюбленцівпроти сказу, що є грубим по-рушенням Закону України«Про ветеринарну медицину»,а саме ст.37 п.2, відповідно до якої «юридичні та фізичні осо-би, діяльність яких пов'язана з утриманням та обігом тварин,зобов'язані виконувати законнівимоги державних інспекторівветеринарної медицини та упо-
вноважених лікарів ветеринарної
медицини щодо здійсненняпротиепізоотичних заходів...»,та п.7: «Доставляти тварин у визначене місце або забезпечу-вати належні умови за місцем утримання тварин для прове- дення ветеринарного огляду,
 діагностичних, профілактично- лікувальних обробок, включаю-
чи дос лідження і щеплення. У разі необхідності забезпечуватина дійну фіксацію тварин припроведенні маніпуляцій...».З 18.01.2013 року на територіїселища Золочів були введенікарантинні обмеження зі сказу.Тому спеціалісти ветеринарноїслужби району проводять ще-плення проти сказу собакам такотам.За додатковою інформацієюта проведенням профілактичних щеп лень своїм тваринам Ви мо- жете звертатися до Золочівськоїрайонної державної лікарніветеринарної медицини за на-ступною адресою: смт. Золочів,вул. П.Комунарів, 7, контактнийтелефон 5-00-32 з 8.00 до 17.00.
К.Муравський
, завідуючийпротиепізоотичним відділомЗолочівської районної державної лікарніветеринарної медицини
Сказ - це особливо небезпечнеінфекційне захворювання всіх тепло-кровних тварин (хворіють всі види домашніх, сільськогосподарських та диких тварин), що харак теризується тяжким ураженням центральноїнервової системи та закінчується їх за-гибеллю.
 
Як заражаються люди?
Збудником сказу є вірус. Джере- ло зараження - хворі на сказ твари-ни. Механізм передачі від хворих таінфікованих тварин через покуси таослизнення. Інкубаційний період длятварин може бути 7-8 днів, для людей -від двох тижнів до одного року. Основ-ним джерелом вірусу сказу в нашійобласті є собаки, коти, корови, свині,коні, кози, лисиці, куниці, борсуки,єноти, кажани, щури, білки, лосі
.
Перші ознаки та перебігхвороби у людини
Вони з'являються раптово, нафоні повного благополуччя. Вжеза 1-2 дні від початку захворюван-ня на місці загоєної від укусу ранирубці набухають і робляться темно-червоними, з'являється тягучий біль.Починається загальне нездужання,слабкість, з'являється почуття туги,пригніченості. Разом з цим хворийвтрачає апетит, погано спить, стаєнеспокійним, дратівливим. У хво-рого з'являється спрага, він проситьпити, але проковтнути воду не можечерез судоми м'язів глотки. Розви-ваються тяжкі симптоми так званої«водобоязні». Захворювання триває2-4 дні і закінчується смертю.
Що потрібно робити при появіскаженої тварини?
В першу чергу необхідно не-гайно сповістити працівниківсанітарно-епідеміологічної служби таветеринарної медицини. Після про-ведення спеціалістами дослідженьтрупи скажених тварин треба спали-ти або закопати на глибину не менше двох метрів. Одяг і білизну людей, якістикалися зі скаженою твариною,потрібно прокип'ятити і випрати змилом.Слід пам'ятати: щоб запобігти за-раженню тварин на сказ, їм требащорічно робити профілактичні ще-плення, а також виконувати правила утримання тварин. Вигулювати собак необхідно тільки на повідках, у намор- дниках, у сільській місцевості - три-мати прив'язаними або у вольєрах.
Що робити, коли людину покусала абообслинила підозріла на сказтварина чи невідомий собака?
Перш за все необхідно застосуватизаходи для негайного знешкодженнявірусу в рані. Місце укусу треба про-мити водою (краще з розчином мила)і обробити йодом. Якщо рана крово-точить, то одразу зупиняти кровоте-чу не треба, тому що разом з кров'ювиливається і вірус сказу. Висмокту-вати кров з рани небезпечно, бо вірусможе проникнути в організм здорової людини через тріщини на губах. Алеєдиним заходом попередження сказу  у людини, яку покусала хвора твари-на, є щеплення. Тому після оброб-ки рани слід негайно звернутися до лікаря.
Важливо пам'ятати!
Неприпустимі перерви в про-веденні ін'єкцій під час щеплення.Самовільне припинення або скоро-
чення визначеного лікарем курсу, атакож несвоєчасно розпочатий курсщеплень часто стає причиною того, що
 вироблення імунітету запізнюється інапруженість його виявляється недо-статньою, щоб запобігти виникненнюзахворювання. ПАМ'ЯТАЙТЕ! Сказвилікувати неможливо, його можнатільки попередити.
С.Андрющенко
, лікар-рабіологКП «Золочівська ЦРЛ»
Не хлібом єдиним. Або
Не хлібом єдиним. Або
чого лише не пообіцяєш...
чого лише не пообіцяєш...
Хвороба – смертельна!
Хвороба – смертельна!
вага! В Золочеві зафіксовано
Увага! В Золочеві зафіксовано 
випадок сказу
випадок сказу 
«Каліфорнія»
«Каліфорнія»
поки що далеко
поки що далеко
 
З
 
АПАРАТНОЇ
 З
 
 АПАРАТНОЇ 
ИТАЧ
 
СТУРБОВАНИЙ
ЧИТАЧ 
 
СТУРБОВАНИЙ 
 
ЗОРЯ
26 січня 2013 року
3 стор.
3 стор.
ЗОЛОЧІВЩИНА
ЗОЛОЧІВЩИНА
Минулого року в нашому районі було зареєстровано 212випадків переломів рук, 169випадків переломів ніг, 126випадків вивихів та розтяг-нень м’язів. Але 2013 рік явномає всі підстави для встанов-лення сумних рекордів. І щобзрозуміти це, не варто навіть до спеціалістів звертатися.Серед моїх знайомих семероза останній тиждень потра-пили до лікарні з розривамизв’язок, вивихами та перело-мами.
Отже, ми вирішили дізнатися про справжніцифри трагедії, яка охопилаЗолочів та район. У понеділок зранку заїхали до ЦРЛ і незмогли поспілкуватися зспеціалістами. Вони того дня були дуже зайняті.Вже під вечір, говорячи ізортопедом-травматологом, лікарем вищої категоріїС.І.Андрющенком, ми почу- ли, що з початку робочого днявін прийняв 44 пацієнти. І їх потік не закінчився й післянашого інтерв’ю. Всього ж зпочатку року їх налічуєтьсябільше ста. Це з урахуваннямпотерпілих, яких доставлено у стаціонар і переправлено до Харкова.Характер пошкоджень -однаковий. На ногах більшервуть зв’язки чи отримуютьрозтягнення, а руки лама-ють або забивають. На жаль,не обходиться і без складних травм.Тепер нам лишаєтьсяпригадати, де ми бачилипосипані піском тротуари.Чи хоча б просто – тротуари.В Золочеві, не говорячи вжепро села, народу безпечноходити просто ніде. Це факт! А погода й надалі непрогнозує бути кращою.Ожеледиця не закінчується.„Зоря” сподівається, що за-грожуюча статистика приму-сить відповідних посадовцівнагадати підпорядкованимїм службам, що врешті требапочинати діяти.
В.Мірошник 
Серед людей завжди знахо-
Серед людей завжди знахо- 
дяться такі, котрі вірять чуткам.
дяться такі, котрі вірять чуткам.
Особливо тим, де йдеться про
Особливо тим, де йдеться про
речі неприємні. Той, хто зателе-
речі неприємні. Той, хто зателе- 
фонував до нас, відмовився назва-
фонував до нас, відмовився назва- 
ти себе. Однак закинув:
ти себе. Однак закинув:
- Ви пишете про те, як добреідуть справи у «Сінталі». А я знаю,що там зарплату не виплачують, за паї не розраховуються і людей у Центр зайнятості відправляють.
Ми не змогли не відреагувати.Телефонуємо до
 директора госпо- дарства
й цікавимося станом справ.
Юрія Миколайовича Лохмана
нашзапит здивував.- Ми не маємо заборгованостіпо заробітній платі. І вам цевідомо. Є хіба що перехідний боргпо сплаті за паї. Однак він виник з об’єктивних причин, які по-в’язані з переоформленням до-кументів спадкоємцями. Ні длякого не секрет, що оформленняспадщини потребує певного часу.Та коли нові власники набуваютьправа володіння паєм, ми одразу розраховуємося з ними. До речі, згідно договору виплачуємо лише грошима. Та якщо людина потребує зерна, топродаємо їй те, що просить.Щодо звільнення працівниківі направлення їх на облік у ра-йонний Центр зайнятості, то ро-бимо це лише за їхнім бажанням.Тих, хто хоче й надалі працювати вгосподарстві, ми не розраховуємо,а забезпечуємо роботою.Однак сезонність в сільсь-когосподарському виробницт-ві не виключає того, щоб частину працівників звільняли. Та й робимоце не ми одні, а майже всі госпо- дарства району. Люди мають правона те. Адже із заробітку кожногопрацюючого ми своєчасно робимоперерахування необхідної суми у Фонд державного страхування навипадок безробіття.Час перебування на обліку вЦентрі зайнятості для багатьох не минає дарма. Там можна без-коштовно набути нової професіїчи отримати перекваліфікацію.Потім ці навики застосувати у виробництві. Скажу й таке: майжевсі наші працівники, котрі тимча-сово вже перебували на обліку побезробіттю, з початком весняно-польових робіт знову поверталися до нас. І ми їх радо брали. Та й бу- демо це робити надалі.Підготувала
В.ЛевченкоМи опублікували інтерв’ю із на-чальником комунгоспу і в понеділок першим до мого кабінету завітавМ.Г.Краєвський. Уже два роки вінскаржиться на те, що квартпла-та жителів будинку №17 по вулиціКомсомольській у Золочеві втричівища, ніж в такій же двоповерхівцінавпроти, за номером 32.
Версії причин несправедли-вості чоловік висуває різні. Втому числі й наявність середмешканців-сусідів лю дей особли-вих, кровно пов’язаних з висо-копосадовцями. При цьому Ми-кола Гнатович демонструє цілу купу скарг та відповідей на них ізрізноманітних інстанцій, включа-ючи обласну прокуратуру. З усьо-го стає зрозумілим, що справа тутне в сумі грошей, бо вісім гривеньвід двадцяти не надто різниться натлі загального росту цін. Тут ділопринципу. Чому «ми» повинні пла-тити більше? До речі, у відповідях перевіряючих скрізь зазначено,що до квартплати жителів будинку №17 входять послуги двірника.- Ми його не бачимо! – говоритьна цей аргумент М.Г.Краєвський.- Вони нібито проганяютьтого робітника, якщо він при-ходить у двір поприбирати, -висловлює свою версію начальник комунальників.Справедливості заради требазгадати, що Олександр Віталійовичприїхав до редакції одразу післянашого до нього дзвінка. І ми ра-зом з ним пішли до будинку №17.Там нас вже чекав Микола Гнато-вич зі свіжою „Зорею” та пачкоювідповідей на скарги. А далі сталася розмова між Гу-саченком та Краєвським. Началь-ник комунгоспу порадив заявнику звернутися до селищної ради, якаі встановлює тарифи. Саме там зних виведуть послуги двірника.- Це повинна бути не скарга, азаява.От і всі проблеми! Й довжинаїх – два роки та неміряна кількістьзіпсованого паперу й нервів.Цікаво, а чому чоловіку непідказали діяти саме так раніше?Чи може, не всі мешканці хочуть жити без двірника? Але все це вжене наша справа. „Зоря” беретьсяпроконтролювати від імені своїх читачів те, як події розвиватимуть-ся далі.
В.Мірошник 
Сьогодні ледь не в кожному домі,
Сьогодні ледь не в кожному домі,
організації та установі є «економ-
організації та установі є «економ- 
ки». Так більшість із нас називає
ки». Так більшість із нас називає
лампи денного або люмінесцентного
лампи денного або люмінесцентного
освітлення. Цьому у значній мірі сприяє
освітлення. Цьому у значній мірі сприяє
реклама, яка наголошує на вигоді їх
реклама, яка наголошує на вигоді їх
використання.
використання.
Багато користувачів вже й самівпевнилися в цій перевазі. Однак ні врекламних роликах, ні в магазинах неговорять про небезпеку. А не кожензнає, що лампи-економки мають у собіпари ртуті. Елемент – не просто не-безпечний для здоров’я людини. Відотруєння ним можна навіть померти.При вдиханні парів ртуті стан люди-ни різко погіршується, бо уражаєтьсяниркова та серцево-судинна систе-ми, печінка, щитовидна залоза, орга-ни дихання, розвивається стоматит.При розвитку важких випадків мож- лива поява запалення легенів. Гострістадії отруєння викликають втрату зору, призводять до повного паралічу,облисіння. Небезпека полягає в тому,що пари ртуті не мають запаху. Затевони здатні легко проникати в стіни,підлогу, шпалери і довгий час станови-ти загрозу.Наш постійний передплатник 
 Анатолій Митрофанович Ільченко
,завітавши до редакції, поцікавився:
- Ви випадково не знаєте, куди можна здати лампи денного освітлен-ня, які відслужили? Викидати їх у по-бутове сміття не можна. Потріб наспеціалізована утилізація, як, до речі, йна звичайні батарейки. Вдома зберіга-ти їх теж небезпечно. Впевнений, щодане питання хвилює не лише мене.
Ми завжди відгукуємося на прохан-ня наших читачів. Запит небайдужогочоловіка переадресували
начальнику відділу з питань надзвичайних ситуаційЗолочівської райдержадміністрації А.А.Садовому 
. Андрій Анатолійовичповідомив:- На жаль, у районі не організовананавіть окрема утилізація різних видівтвердих побутових відходів. Щодо люмінесцентних та інших ламп так званого денного освітлення, то й у об- ласному центрі питання їх утилізації невирішене належним чином. Хоча тамвсе ж діють дві приватні фірми, котрімають ліцензію на здійснення подібної діяльності. Взагалі, цій проблемі вУкраїні приділяється мало уваги. А необхідність її вирішення назріла дав-но.Користувачам можу порадити, щоббули обережними у поводженні з лам-пами, котрі містять у собі ртуть чи іншішкідливі речовини. Якщо вони вийш- ли з ладу, упакуйте їх в тару і винесітьз жилих приміщень у безпечне місце.Пам’ятайте: кожна містить від 3 до 5міліграмів ртуті. І навіть така кількістьздатна нанести шкоду здоров’ю люди-ни.В Інтернеті я знайшла інформаціюпро те, що в Україні згідно пра-вил утилізується лише 20 відсотків люмінесцентних ламп та приладів, якімають у своєму складі цей небезпечнийметал. У країнах Європи й Америкипросто у супермаркетах організованіпункти їх збору.Світова спільнота стурбована тим,що щороку у довкілля потрапляє до 2тисяч тонн ртуті. Нещодавно у Женевіпід егідою ООН відбувся п’ятий раундміжнародних переговорів, у яких взяли участь делегації 147 країн світу. Угода, яку підписали, покликана краще за-хищати людину і довкілля від впливу ртуті. Документ має назву Мінаматськаконвенція. У 50-х роках минулогостоліття поблизу японського містаМінамата тисячі людей постраждаливід ртуті, що потрапила в воду. Кудипотрапляє «наша» ртуть, ми можемо лише здогадуватися...Матеріал підготувала
В.Левченко
До „Зорі” звернулися
До „Зорі” звернулися
мешканці багатоквар-
мешканці багатоквар- 
тирного будинку з вули-
тирного будинку з вули- 
ці К.Маркса в Золочеві.
ці К.Маркса в Золочеві.
Вони розповіли, що кон-
Вони розповіли, що кон- 
тролери зняли показни-
тролери зняли показни- 
ки з газових лічильників
ки з газових лічильників 
у їхніх оселях 23 грудня.
у їхніх оселях 23 грудня.
А коли вони отримали
А коли вони отримали
рахунок до сплати, то
рахунок до сплати, то
там виявили зайвих 120
там виявили зайвих 120 
кубів газу. І так майже
кубів газу. І так майже
в кожній квартирі.
в кожній квартирі.
Ми поговорили зцього приводу з
на-чальником Золочівської дільниці газопостачання А.О.Кузнєцовою
. Вонаодразу сказала, що покожному конкретно-му випадку треба роз-биратися окремо. А отна питання, чи моглатака ситуація статися впринципі, відповіла, щопоказники з лічильниківпочинають зніматиз 20 числа. Оплатавиконується за повниймісяць, з першого поперше. Тому є спеціальнапрограма, яка вираховуєсереднє споживаннягазу за добу в період, щовже минув. І ця цифра додається до кількості днів, що лишається докінця звітного місяця.Виходить, якщо людиз 23 грудня почали щебільше економити, тосамо собою спалили газу менше, ніж передбачавпрогнозований показ-ник. Але ж наш народвимушений берегтикопійку. І зайве платитине кожен схоче.На це наше питан-ня Алла Олександрівнапояснила, що в кінцімісяця абоненти мо- жуть уточнити цифри,повідомивши про фак-тично використані кубинавіть по телефону. Вбудь-якому випадку гроші лишаються на ра-хунку клієнта й він за-платить менше в наступ-ному місяці.
В.Савич
Руки, ноги бережіть!
Руки, ноги бережіть! 
Без боргів і з користю
Без боргів і з користю 
Двірника
Двірника
відмінити можна
відмінити можна
Куди потрапляє
Куди потрапляє
«наша» ртуть?
«наша» ртуть?
У
 У 
точнюйте
точнюйте
АКТУАЛЬНО
 АКТУАЛЬНО
РОЗВІНЧУЄМО
 
ЧУТКИ
 РОЗВІНЧУЄМО
 
ЧУТКИ 
ПОВЕРТАЄМОСЬ
 
ДО
 
НАДРУКОВАНОГО
 ПОВЕРТАЄМОСЬ
 
 ДО
 
 НАДРУКОВАНОГО
ЧИТАЧ
 
ЗАПИТУЄ
ЧИТАЧ 
 
 ЗАПИТУЄ 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->