Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Minuta discuțiilor din Comisia de Învățământ din august 2002

Minuta discuțiilor din Comisia de Învățământ din august 2002

Ratings:
(0)
|Views: 3,241|Likes:
Published by Noémi Varga
Minuta discuțiilor din Comisia de Învățământ din august 2002
Minuta discuțiilor din Comisia de Învățământ din august 2002

More info:

Published by: Noémi Varga on Jan 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

 
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEICAMERA DEPUTA
Ţ
ILOR 
COMISIA PENTRU ÎNV
ĂŢĂ
MÂNT,
Ş
TIIN
ŢĂ
, TINERET
Ş
I SPORT
Bucure
ş
ti, 2 septembrie 2002Nr.29/3
1
4PROCES - VERBALal
ş
edin
ţ
elor Comisiei din perioada 26 - 29 august 2002
La lucr 
ă
rile Comisiei sunt prezen
ţ
i 2
1
deputa
ţ
i, fiind absen
ţ
i 4 deputa
ţ
i,dup
ă
cum urmeaz
ă
:- Antonescu George Crin Lauren
ţ
iu - Grupul Parlamentar al PNL- Antonescu Niculae Napoleon - Grupul Parlamentar al PSD- Sotiris Fotopolos - Grupul Parlamentar al minorit
ăţ
ilor na
ţ
ionale- Georgiu Ging
ă
ra
ş
- Grupul Parlamentar al PSDLa lucr 
ă
rile Comisiei particip
ă
ca invita
ţ
i:
Ministerul Educa
ţ
iei
ş
i Cercet
ă
rii
- Ecaterina Andronescu - ministru- Constantin Corega - secretar de stat- Gabriel Negrea - consilier al ministrului
Institutul de
Ş
tiin
ţ
e ale Educa
ţ
iei
- Cezar Bârzea - director - Matei Cerchez - director adjunctLucr 
ă
rile
ş
edin
ţ
ei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, pre
ş
edinteleComisiei.Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi urm
ă
toarea ordine de zi:
 
 2
1
. Prezentarea etapizat
ă
a strategiei Ministerului Educa
ţ
iei
ş
i Cercet
ă
rii privind trecerea la înv
ăţă
mântul general obligatoriu de 9 clase prin prizma prevederilor Legii înv
ăţă
mântului
ş
i aquis-ului comunitar.2. Informare privind rezultatele concursului de titularizare în înv
ăţă
mântul preuniversitar, a principalelor concluzii rezultate
ş
i legalitatea m
ă
surilor anun
ţ
ate de Ministerul Educa
ţ
iei
ş
i Cercet
ă
rii în coresponden
ţă
cu prevederileStatutului personalului didactic.
 
3. Principalele ac
ţ
iuni avute în vedere de M.E.C. privind asigurareacadrului adecvat dechiderii noului an de înv
ăţă
mânt prin prizma prevederilor legale în vigoare (Legea nr.
1
26/2002
 
 pentru
 
aprobarea Ordonan
ţ
ei Guvernuluinr.33/200
1
privind acordarea de rechizite
ş
colare în anul
ş
colar 200
1
-2002, etc.).
 
4. Diverse.
26 august 2002
În deschiderea
ş
edin
ţ
ei dl.pre
ş
edinte Anghel Stanciu arat
ă
c
ă
exist
ă
un punct critic la acest început de an
ş
colar în ceea ce prive
ş
te clasa a VIII-a.Conform cutumelor din înv
ăţă
mânt o schimbare se aplic
ă
de la începutul unuiciclu, de aceea clasa a V-a din anul
1
999, (anul public
ă
rii Legii înv
ăţă
mântului,care prevede ciclul gimnazial de 9 clase) trebuie s
ă
fac
ă
9 clase. MinisterulEduca
ţ
iei
ş
i Cercet
ă
rii ar trebui s
ă
publice metodologia examenului decapacitate, care ar trebui s
ă
se
ş
tie dac
ă
se va
ţ
ine dup
ă
clasa a VIII-a sau a IX-a. Ministerul propune o alt
ă
variant
ă
 
ş
i anume clasa preg
ă
titoare care s
ă
înceap
ă
 la 6 ani. Numai c
ă
acest lucru nu poate fi încadrat în textul Legii înv
ăţă
mântului,care prevede altceva, deci va trebui modificat
ă
legea sau emis
ă
o ordonan
ţă
deurgen
ţă
. I.S.E. a avut un contract de cercetare pe aceast
ă
tem
ă
 
ş
i a analizatînv
ăţă
mântul în Europa, documentul rezultat este prezentat membrilor Comisiei pentru studiu. În concluzie, dl.pre
ş
edinte Anghel Stanciu întreab
ă
Comisia dac
ă
 este de acord s
ă
se analizeze aceast
ă
situa
ţ
ie.Dl.deputat Mihai Baciu este de acord cu dezbaterea acestei probleme
ş
i s
ă
 se mearg
ă
ferm pe respectarea legii.
 
 3
Dl.deputat Octavian Petru
ş
arat
ă
c
ă
studiul f 
ă
cut de I.S.E. nu prezint
ă
 costurile suplimentare
ş
i dac
ă
bugetul este preg
ă
tit s
ă
le suporte.Dl.deputat Marian Ionescu consider 
ă
benefice aceste dezbateri care privesc schimb
ă
rile profunde din înv
ăţă
mântul preuniversitar 
ş
i este de acord cuaudierea conducerii Ministerului Educa
ţ
iei
ş
i Cercet
ă
rii
ş
i I.S.E.Dl.deputat Karoly Janos Vekov crede c
ă
nu este posibil Comisia s
ă
steadeoparte într-o asemenea situa
ţ
ie.
27.08.2002
Dl.pre
ş
edinte Anghel Stanciu informeaz
ă
c
ă
Ministerul Educa
ţ
iei
ş
iCercet
ă
rii a pus la dispozi
ţ
ie un material care va fi dezb
ă
tut în Comisie
ş
i încontinuare s
ă
se audieze punctul de vedere al I.S.E.Dl.secretar de stat Constantin Corega men
ţ
ioneaz
ă
c
ă
cei care au f 
ă
cut propunerea de modificarea a Legii înv
ăţă
mântului în
1
999, de ad
ă
ugare a unuian, nu au spus
ş
i cum se va face restructurarea sistemului. În cadrul MinisteruluiEduca
ţ
iei
ş
i Cercet
ă
rii au avut loc dezbateri pe aceast
ă
tem
ă
pentru a se cunoa
ş
tece se întâmpl
ă
în Europa. În acest an se va realiza un program pilot, pentruexperimentare, program care va fi prezentat de dl.consilier Gabriel Negrea,coordonator de program.Dl.consilier Gabriel Negrea precizeaz
ă
c
ă
în programul propus, scopuleste asigurarea egalit
ăţ
ii
ş
an
ş
elor elevilor. În documentarul înaintat membrilor Comisiei este f 
ă
cut
ă
o analiz
ă
a înv
ăţă
mântului în Europa, în care se observ
ă
c
ă
 53 % din statele analizate au vârsta de debut în înv
ăţă
mânt la 6 ani. De aceea s-aluat decizia de înfiin
ţ
are a clasei preg
ă
titoare, obligatorii, de la 6 ani. Prinaplicarea acestei strategii se urm
ă
re
ş
te îmbun
ă
t
ăţ
irea rezultatelor 
ş
colare,eliminarea repeten
ţ
iei, reducerea ratei de ne
ş
colarizare. Pentru anul
ş
colar 2002-2003 s-a propus un program pilot, în
1
2 jude
ţ
e. Rezultatele programului suntnecesare pentru a se putea ulterior lua cele mai bune m
ă
suri. Referitor lacosturile programului, o pondere mare o au cheltuielile de personal.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->