Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
terör ve gençlik

terör ve gençlik

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 794|Likes:
Published by danyalcash

More info:

Published by: danyalcash on Feb 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2012

 
TERÖR VE GENÇLİK 
1
Gençliğini eğlenmekle geçiren, İhtiyarlığını ağlamakla geçirir.(Ord. Prof. Ali Fuad BAŞGİL)
Genç etimolojik olarak hazine anlamına gelmektedir. Kelimenin anlamının ortayakoyduğu gerçeklik aslında gençliğin öneminin vurgulanmasında güzel bir dayanak noktasınıoluşturmaktadır. Gençlik çağı bir insanın hayatının en parlak ve verimli dönemi olmasısebebiyle hazine kıymetini taşımaktadır.Gençlik, bir toplumun en dinamik, en hareketli, en hassas ve iyi yönlendirildiğinde deen fedakar grubudur. Aynı zamanda, bir toplumun geleceği olduğu gibi, ruhundaki sıkıntıları,kaosları, buhranları, umutları, umutsuzlukları görebileceğimiz bir aynadır.Gençliğin özellikle de dinamik yönü temel kaynağı insan olan terör örgütleri içincezbedicidir. Yının gereği olarak yaşadığı yoğun duygular ve bu yaştaki hata yapmaihtimalinin fazlalığından dolayı terör örgütleri eleman temininde gençlere yönelmektedir.Terör örgütleri gençlerimizin iki duygusuna hitap ederler; kazanana kadar umutlarınakazandıktan sonra ise korkularına.Geçmişten günümüze baktığımız zaman örgüt eleman ihtiyacı için genellikle gençlereyönelmekte İstatistikler ise 14-25 yaş arası grubun genel hedef olduğunu göstermektedir.
2
Bölücü terör örgütlerindeki yaş grupları;Sağ terör örgütlerindeki yaş grupları;Sol Terör Örgütlerindeki yaş istatisliği;
1
Burhan Semiz,Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi
2
İstatistlikler http//tem.iem.gov.tr 
54%34%12%0% 20% 40% 60% 80% 100%Yüzler14-2526-3738-58
2,50%72,50%17%6%2%10-1415-2525-2930-3435-65
 
65%16,80%17,50%0%20%40%60%80%14-2525-3030+
 
Gençlik çağı son derece duygusal davranışların sergilendiği az mantıklı muhakemeninyapıldığı, maceracı, heyecanlı, dinamik olunan bir dönemdir. Gençleri tuzaklarına düşürmeyekararlı olan ter örtleri, geliğin hususiyetlerinin analizini yaparak kendisiyle bağdaşmayan değerleri istismar etmekte ve gençliği özellikle de üniversite gençliğini bir avolarak görmektedirler. Geçmiş zamanlarda bir çok terör örgütünün ideolojik mayası dışardangelse de hamuru üniversite kantinlerinde, yurtlarında, derneklerinde yoğrulmuştur 
.
3
Bu bağlamda diyebiliriz ki terör örgütleri üniversitelerimizi birer eleman devşirme, kadroyetiştirme alanı olarak görmektedirler. Terör örgütleri üniversiteleri bir üs olarak kullanmaktave burada kurdukları ağa takılacak gençleri dikkatle izlemektedirler. Terör örgütlerininüniversitelerdeki faaliyetleri aşamalı olarak devam etmektedir. Bazı üniversite ve fakültelerdeçok rahat propaganda yapabilme fırsatı bulurken bazılarında bu rahatlığı bulamazlar. Özelüniversiteler bu konuda aldıkları radikal önlemlerle soruna ket vurabilmektedirler. Bilkentveya başkent üniversitesinde herhangi bir terör örgütünün aleni hatta gizli kapaklı faaliyetyaptığını görememekteyiz. Bunun birinci sebebi özel üniversitelerde okuyanların ekonomik gelişmişlik seviyeleri gösterilebilir. Diğer bir sebep olarak da özel üniversitelerde okuyankişiler ile eğitim ve öğretim anlamında kurulan ilişkinin daha sağlam temelli olması veöğrencilerin zihni olarak derslerle iştigal etmeleri gösterilebilir.
GENÇLİK VE SOSYAL SORUNLAR 
Gençlik içinde bulunduğu topluma göre şekillenir ve kendi değerlerini oluşturur. Bunedenle diyebiliriz ki bir toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel yapısı gençlik modelini belirler ve buna paralel olarak da toplumun olumlu ve olumsuz yönlerini gençlikte görebiliriz.Sosyal yaşama entegre olmanın ilk ciddi adımlarını atan gençler sosyal yaşamın temeldinamikleri olan ekonomi, kültürel altyapı ve sosyal çevre ile ilişkiye girmeye başlarlar. İşte bu intibak dönemi içerisinde gençlerin yaşadıkları psikososyal sorunlar onların geleceğinin belirlenmesinde temel etmenler arasında gösterilebilir. Ord. Prof. Dr. Ali Fuad BAŞGİL’ingençler yönelik nasihat içerikli eserinde
4
 gençlerin karşılaşacaklasorunları şu şekilde betimlemektedir;
“Yetişme ve muvaffak olma yolunun genç yolcusu! Bil ki tuttuğun yolda bir çok tehlikeli geçitlerin ve yol kesen düşmanların vardır. Gerçi bunlara yalnız sen değil, hayat  yolunun her yolcusu rastlayabilir. Fakat bu düşmanlar, senin gibi hayatın henüz eşiğindekitecrübesiz masumlara musallat olmayı çok sever. Senin bunlarla pençelecek ve buşmanlaalt edecek silahın yok değildir. Elveriri ki sen bu silahları kullanabilesin. Kullanmayı bilmez de bir defa alt olursan bir daha belini kolayca doğrultamazsın.”
Başgil’inüzerinde önemle durduğu konu gençlerin zafiyetinden yararlanmak isteyen düşmanlardır. İştegünümüz Türkiyesinde ve yakın geçmişimizde gençliğin
 
en önemli düşmanı bir diğer ifade ile“Mefisto” su
Terör Örgütleri
ve uzantılarıdır. Terör örgütlerinin gençlere temel yaklaşımnoktası terörizmin dayanağı olan “
ideoloji”
dir. İdeoloji insanlara hiç beklenmedik hareketleriyaptırabilen iptidai bir hastalıktır.Sosyal sorunlardan dolayı bireylerin terör örgütleri tarafından kullanılması göz ardıedilemez bir gerçek haline gelmiştir..’çok efendi çocuktu hiç beklemezdik, nasıl onlara bulaştı’ gibi ifadeleri genellikle duyarız ve örgüte katılmış gençte psikolojik sorun ararız. Fakatgençte illa psikolojik manada bir sorun olduğunu düşünmek yanlıştır. Çünkü bir gencin örgütekatılması için psikolojik bir problemin olması şart değildir. Psikolojik problemi olan gençler 
3
ALKAN, Necati. Gençlik ve Terörizm, TEMUH Dairesi Başkanlığı Yayınları, Ankara,2002
4
BAŞGİL, Ali Fuad, Gençlerle Baş Başa, Yağmur Yayınları, İstanbul 1992
 
genellikle basit suçlarla yetinirler. Mesela dövmek, bıçaklamak, çalmak...vs. ama onlarıntoplumsal düzeni değiştirmek gibi bir amaçları yoktur. Fakat terör örgütlerine katılangençlerin amacı toplumdaki düzensizlikleri ortadan kaldırmaktır.Terör, sosyolojik açıdan incelendiğinde sosyal şiddet olgusunun bir türünü teşkil eder.Bireylerin varolduğu her yerde, şiddet de vardır. Sindirme,eziyet,korkutma,baskı,öldürme,cezalandırma ve başkaldırı,her toplumda derece derece ama sürekli bir biçimde,günlük yaşamın bir parçası olma özelliğini korumaktadır. Ozankaya ise terörü, güvenlik sorunuolmanın çok ötesinde; siyasal kültürde,toplumsal yapıda,kamu yönetiminde,ekonomik yapıdave eğitimde derin kökleri bulunan bir toplumsal bunalım olarak tanımlamaktadır(Ozankaya1979:51-61)Ülkemizde gençliğimizin yaşadığı temel sorun işsizlik ve istihdamdır. Bunun yanındatoplumlardaki gelir dağılımındaki adaletsizlikleri, plansız şehirleşme, göç, eğitimsizlik,televizyon gibi yayın araçlarının belli bir kesimin suni hayatını empoze etmesi, barınma, beslenme, sağlık ve kültürel sorunlar gibi sebepler de adalet duygusu ile ilişkili olarak terör örgütlerinin propaganda aracı olabilmektedir.Alt gelir grubunda yer alan gençlerin suça eğilimlerinde ruhsal sorunlardan çok toplumsal ve kültürel etkenlerin daha fazla rol oynadığı düşünülmektedir 
5
. Göçlerin getirdiğikültürel değişim, hayal kırıklığı, uyum problemleri, kişileri marjinalleştirmekte, topluma karşıön yargıolmasına neden olmaktadır. Böyle bir ortam ise terör örgütleri için biçilmkaftandır. Terör örgütleri insanların bu yalnızlığını kullanıp başta umutlarını istismar ediponlalana şürmekte daha sonra da korku ile onlaört inde tutmayaçalışmaktadırlar.Bütün bunlarla beraber eğitim amacıyla gurbete gelen gençlerimizin karşıltığı barınma, beslenme ihtiyaçlave ekonomik sıkıntılar terör örgütleri için uygun ortamoluşturmakta bu yolla gençlerimizle irtibata geçen örgütler onları kolaycakandırabilmektedirler. Gençlerimizin ders dışı aktivitelerini karşılayacak yeterli sosyal vekültürel mekanların olmamave gelecek kaygısı ise gençlerimizin terör örgütlerinintuzaklarına düşmesini kolaylaştıran sosyal sorunlardan bazılarıdır.Sosyologlar bir sosyal sisten içerisinde kişilerin gelir, eğitim, etki, iktidar ve meslekiitibar gibi değişik konumlarda tutarsız ve uyumsuz olmaları halinde, daha fazla şiddete başvuracaklarını, sosyal yaşasınırlı ve konum farklılıklarının az olan toplumların buyüzden daha istikrarlı kaldıklarını söylemektedirler (polis dergisi). Bu bağlamda diyebiliriz kiToplumdaki adaletsizlikler genci rahatsız etmektedir. Bu dönemde gençlik bir şekilde kendiniülkedeki sosyal problemleri tespitte ve de bu sorunları çözmede sorumlu hissettiğinden dolayıdüzeni değiştirme ve adaleti sağlama duyguları ağır basar. Buna paralel olarak da politik düşünceler gencin hayatında öncelik kazanmaya başlar. Buraya kadar sorun yoktur zaten. Bir ülkenin geleceğinin aydınlık olması için bunlar zorunludur. Fakat ne yazık ki gençlerin buhassasiyetleri terör örgütleri tarafından istismar edilmekte ve bazı gençlerimiz şiddetletoplumsal sorunları çözmeye çalışmaktadırlar. Yapıcı bir fikir çatışması yerini şiddet ve kaosortamına bırakmaya başladığı noktada bir toplum için sorun başlamaktadır. Şiddet isesorunun çözümü değildir.
Psikolojik Sorunlar
Psikolojik sebepler terörizmin birincil nedenlerinden olmamakla birlikte yan etki edenunsurlardan biridir.Psikolojik durumu bozulmuş olan insanlar terör örgütlerine daha kolay
5
 
ŞAHİN, Bülent.Gençlik ve Terör ,Polis Dergisi. Sayı:40 Nisan-Mayıs-Haziran, 20004

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Aysegul Boke liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->