Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sadržaj i način testiranja kandidata za radno mjesto Savjetnik zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

Sadržaj i način testiranja kandidata za radno mjesto Savjetnik zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

Ratings: (0)|Views: 12|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jan 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2014

pdf

text

original

 
1
SADRŽAJ
I
NAČIN TESTIRANJA KANDIDATA
 
JAVNI NATJEČAJ
 za prijam
u državnu službu
u Ured zastupnika Republike Hrvatskepred Europskim sudom za ljudska prava,objavljen u Narodnim novinama broj 126/12 od 16. studenoga 2012.
ODJEL ZA IZVRŠENJE PRESUDA EUR 
OPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
1.
 
Savjetnik zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava
 – 
 
1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od
tri (3) mjeseca
 
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete
iz javnog natječaja provest će se testiranje
radiprovjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja,
sposobnosti i vještina potrebnih za
obavljanje poslova radnog mjesta za koje su podnijeliprijavu, te provjera znanja st
ranog jezika i poznavanje rada na računalu.
Smatra se da je kandidat koji
nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više
se ne smatra kandidatom.
PRAVNI IZVORI ZA PROVJERU ZNANJA:
 
Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske
1.
 
Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/10)2.
 
Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (NN 49/02
 – 
 
 pročišćeni tekst)
 
 
 Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta
 
1.
 
Europska konvencija za zaštitu
ljudskih prava i temeljnih sloboda (NN
 – 
 
Međunarodni
ugovori 18/97,6/99
 – 
 
 pročišćeni tekst, 8/99, 14/02 i 2/10) sa Protokolima i sudska
praksa Europskog suda(www.vlada.hr/ured-zastupnika)  2.
 
Uredba o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudskaprava (NN 18/12)3.
 
Poslovnik Europskog suda za ljudska prava(www.vlada.hr/ured-zastupnika)  4.
 
Supervision of execution of judgments of the European Court of Human Rights(http://www.coe.int/t/cm/humanrights_en.asp)  5.
 
Supervision of execution of judgments and decisions of the European Court of HumanRights, Annual Report 2011(http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Source/Publications/CM_annreport2011_en.pdf ) 6.
 
Rules of Committee of Ministers for the supervision of the execution of judgmentsand of the terms of friendly settlements
 
2
 
New working methods of the Committee of Ministers (2010)(http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Documents/Doc_ref_en.asp)  8.
 
Monitoring of the payment of sums awarded by way of just satisfaction: an overview
of the Committee of Ministers’ present practice
 
Council of Europe
 – 
web stranica(www.coe.int/ ) 
PROVJERA ZNANJA ENGLESKOG JEZIKA:
Provjera poznavanja gramatike i pravopisa, stručne terminologije, načina izražavanja ikonverzacijskih vještina.
 
PROVJERA
ZNANJA RADA NA RAČUNALU:
 
1.
 
Microsoft Office paket
 
2.
 
Internet
 PRAVILA TESTIRANJA
1. Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata
će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće
identifikacijske ispr
ave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet,osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao
i osobe koje su podnijele nepravovremene prijave, ne mogu pristupiti testiranju.2. Po
utvrđivanju identiteta kandidata, kandidati će biti upućeni u odgovarajuće
prostorije
gdje će se održavati testiranja poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske,
provjere znanja potrebnog za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se raspisuje javni
natječaj,
provjere znanja engleskog jezika,
te provjere poznavanja rada na računalu.
 
3. Za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima se dodjeljuje od 0 do 10
bodova. Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio provjere
znanja, sposobnosti i vještina dobili najmanje 5 bodova.
 4. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti
nije dopušteno
:-
koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
 -
 
koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;-
 
napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi
testiranje;-
 
razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata
 5. S kandidatima koji su zadovoljili na pisanom djelu test
iranja bit će održan razgovor 
(intervju). Kandidati koji ne ostvare najmanje 5 bodova na svakom dijelu pismene provjere nemogu pristupiti intervjuu.
Ako na provjeri znanja, sposobnosti i vještina zadovolji više od 20
 
3
kandidata, na razgovor (intervju) uput
it će se najmanje 10 kandidata koji su postigli najbolje
rezultate.
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima utvrđuje interese, profesionalneciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi. Rezultati razgovora (intervjua) boduju
se na isti
način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu se dodjeljuje određeni broj
bodova od 0 do 10.6. Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Komisij
a utvrđuje rang
-listu kandidataprema ukupnom broju ostvarenih bodova.7. Nakon provedenog
 postupka, Komisija čelniku dostavlja Izvješće o provedenom postupku,uz koje se prilaže rang
-lista kandidata. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanjeposlova radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat
 po obavijesti o izboru, a prije donošenja
r
 ješenja o prijamu u državnu službu. Čelnik donosi rješenje o prijamu u državnu službu
izabranog kandidata
koje će biti dost
avljeno svim kandidatima
 prijavljenim na javni natječaj.
 8. Svi kandidati prijavljeni
na javni natječaj imaju pravo uvida u rezultat
e i dokumentaciju
koja se odnosi na javni natječaj.
 9. Kandidat koji nije zadovoljan
rješenjem o prijamu u državnu službu izabranog kandidata
,
ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu u roku 15 dana od dana dostave rješenja.
 
MJESTO I VRIJEME OD
RŽAVANJA TESTIRANJA BIT ĆE OBJAVLJENONAJMANJE 5 DANA PRIJE DANA ODREĐENOG ZA TESTIRANJE
NA NA WEBSTRANICI MINISTARSTVA UPRAVE(www.uprava.hr
 ) 
I WEB STRANICI UREDAZASTUPNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROSKIM SUDOM ZALJUDSKA PRAVA(www.vlada.hr/ured-zastupnika).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->