Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
19Activity
P. 1
Truyen ngan

Truyen ngan

Ratings:

4.95

(1)
|Views: 54,417|Likes:
Published by danglinh

More info:

Published by: danglinh on Jun 20, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2011

pdf

text

original

 
1
L
tay ch
m ng
c con gái !
Oni (
ð
ài Loan)
Chuy
n ng
t
i ch
m
t Entry c
a th
ng
ð
ài Loan trong
ñ
i xe Cao Hùng, tôi ko quennó nh
ư
ng h
i
Cao Hùng hay
ñ
i v
i m
y th
ng tr
ư
ng nó, r
t t
t
, b
n này toàn t
ngtôi (xe tôi) g
ươ
ng chi
u h
u vì tôi ch
thích
ñ
nguyên b
n, mà g
ươ
ng lo
i cào cào nàyb
ng d
ư
ng
ñ
t t
i g
n 500.000 VN
ð
 /m
t
ñ
ôi, mà tôi c
tì tì vài tu
n
ñ
p tan m
t
ñ
ôi.B
n nó c
i t
o xe, cái
ñ
u tiên là thi
n
ñ
ôi g
ươ
ng và thay tay xe. Xe tôi thèm g
ươ
ng, koph
i ngã xe
ñ
âu mà toàn nh
ng th
ng
 
ñ
âu ra nó
ñ
p g
ươ
ng mình. (L
i lan man r
i).Entry này vào nh
ng
ñ
o
n gay c
n có t
i 2.000 ng
ư
i
ñ
c hi
n th
online m
t lúc, gâym
t s
c ép l
n cho th
ng Oni v
tâm lý c
ũ
ng nh
ư
v
chuy
n vi
t. Bài vi
t này có th
 nói là thí d
cho lu
n
ñ
i
m c
a tôi, v
vi
c
trên m
ng, b
n
ñ
c quy
t
ñ
nh tác ph
mch
không ph
i ng
ư
i vi
t có quy
n
ñ
ó. B
n
ñ
c chán, truy
n ng
n hay nh
ng ti
ulu
n c
a b
n ch
ai copy v
xem, b
n
ñ
c mu
n, m
t cái "l
tay ch
m ng
c b
n gái"s
ph
i kéo dài ra, có th
tr
thành m
t câu chuy
n kinh
ñ
i
n kh
p các m
ng.Trong Entry này có th
th
y, sau khi nh
ng ngày
ñ
u s
view t
ă
ng nhanh, s
commentnhi
u và liên t
c h
i thúc, th
ng
ð
ài Loan
ñ
ã ph
i dùng t
i 10-12 ti
ng m
t ngày
ñ
liênt
c update n
i dung, th
m chí có ngày toàn b
th
i gian ch
dành cho vi
c ng
i tr
ư
cmàn hình gõ và gõ.Truy
n h
p d
n b
i tính chân th
t c
a câu chuy
n và s
t
ư
ng thu
t c
m xúc m
tcách r
t chân tình c
a tác gi
. Tôi th
y nh
ng miêu t
v
tâm lý nam gi
i tr
ư
c các ámth
v
tính d
c r
t th
t, ch
b
c m
i t
i là bao nhiêu bí quy
t c
a tôi b
 
ñ
ôi này h
c l
mc
, sau này mu
n
ñ
ong giai nào thì ph
i ch
c ch
n giai ch
ư
a
ñ
c truy
n... mình d
ch!V
ă
n ch
ươ
ng m
ng có m
t nghi án công khai nh
ư
sau: "S
Views li
u có ph
i là ch
s
 ch
t l
ư
ng c
a truy
n? Các ch
s
ch
t l
ư
ng
ñ
ó là gì? Là s
c lan to
c
a tác ph
m,s
 
ñ
ón nh
n c
a công chúng,
ñ
tài
ñư
c quan tâm, hay
ñơ
n thu
n ch
là ch
s
c
as
tò mò?"Ch
c ch
n không hay, s
click vào ch
là vài. Nh
ư
ng, "Xin l
i, em ch
là con
ñĩ 
" trongnh
ng ngày cao
ñ
i
m cu
i tháng 8
ñ
u tháng 9 là g
n 3.000 views/ngày, n
u c
ng c
 
 
2
vài ch
c forum, website, weblog
ñă
ng t
i song song thì con s
vô cùng l
n trong 1ngày. Tuy v
y ai c
ũ
ng nh
n
ñ
nh
ñ
ó là 1 truy
n gi
i trí. Nh
ư
ng, l
i nh
ư
ng, nhìn
góc
ñ
 khác, ch
s
views là m
t tham kh
o lý thú v
i nh
ng nhà xu
t b
n mu
n
ñư
a v
ă
n
ora th
tr
ư
ng sách th
t.Trong b
n chuy
n ng
này, các nhân v
t dùng sex
ñ
giao ti
p, dùng c
m nh
n v
sex
ñ
hi
u nhau, yêu nhau, gi
nhau, và dùng sex
ñ
bi
u
ñ
t s
 
ñ
au
ñ
n th
t v
ng. Tuynhiên, b
n
ñ
c có l
s
kh
p kh
i mãi vì t
ư
ng cái ch
sex mà mình hi
u, hình nh
ư
ch
 
ñ
n câu sau là di
n ra thôi, ch
 
câu sau, câu sau r
i câu sau n
a, ch
mãinh
ư
ng...
L
tay ch
m ng
c con gái (b
n hoàn ch
nh)
 
(~Các entry này ch 
 
 
ñă
ng trên blog Trang H 
, có tính ch 
t cá nhân, tôi không 
ñ
ng ý vi 
c chuy 
ñă
ng t 
i các web khác, các b 
n mu 
n gi 
 
i thi 
u b 
n d 
  
ch này ch 
 
nên 
ñư 
ph 
n nào b 
n thích nh 
t và links gi 
 
i thi 
, xin c 
ơ 
n ~ )
L
tay ch
m ng
c con gái (1)
 Có l
r
t nhi
u ng
ư
i
ñ
ã g
p ph
i tr
ư
ng h
p này
ñ
ang nói chuy
n v
i b
nvô ý tay vung ph
i ng
c cô
ñ
ng
ñ
ng tr
ư
c hay bên c
nhnói chung thì có th
tha th
 
ñư
c, ai ch
bi
t mình ko c
tình.Chuy
n x
y ra th
này ~_~y-~~~b
n n
ă
m tr
ư
c tôi m
i vào
ñ
i h
c, tham gia nhóm ho
t
ñ
ng ngo
i khoá c
a khoa
ñ
ó là vì các ch
khoá trên… d
d
~~~mà trong
ñ
ó có m
t ch
vô cùng xinh
 
3
ñ
úng lo
i gái t
thíchtuy ng
c ch
này ch
c
B thui (cup B)tôi ngh
 ĩ 
, vào nhóm ho
t
ñ
ng ngo
i khoá có c
ơ
h
i ti
p c
n ng
ư
i
ñ
p nàytu
n th
2 sau ngày nh
p h
c, các ch
khoá trên
ñ
ang chu
n b
bu
i l
 
ñ
ón ti
p sinhviên m
im
i ng
ư
i
ñ
ang h
p trong v
ă
n phòng khoa v
vi
c t
ch
c k
ho
ch ho
t
ñ
ngtôi c
ý nói c
ũ
ng s
 
ñ
n giúpcho nên hôm
ñ
ó ch
có m
i tôi là sinh viên n
ă
m 1th
o lu
n c
bu
i chi
utôi th
y nh
t phèo.Hôm
ñ
ó, ch
 
y m
c m
t cái áo bó sát ng
ư
i màu be và váy bò ng
nlàm nét ng
c nhìn rõtr
i… ng
i bên c
nh ch
 
y
ð
úng
v
trí có th
th
y rõ ràng b
ng
cMà ch
 
y l
i m
c chi
c váy ng
n…tôi s
n
u nhìn ch
 
y ch
ă
m chú, ch
 
y phát hi
n thì m
t m
t l
mnên c
ng
m chút ng
m chútth
mà m
y l
n v
n b
t g
p ch
 
y nhìn tôi c
ư
ilàm tôi x
u h
th
o lu
n xong thì phân t
4 ng
ư
i, m
i t
ph
i nh
n m
t ti
t m
cMay m
n làm sao, tôi l
i
trong t
c
a ch
 
y

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
1 hundred thousand reads
quynhtom liked this
thang_thuy liked this
ngbnghgs liked this
chochitchi liked this
toanpkn liked this
Anh Pham liked this
Thanh Dauba liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->