Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RPT T5

RPT T5

Ratings:

4.33

(1)
|Views: 6,162|Likes:
Published by muhddamine

More info:

Published by: muhddamine on Feb 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2013

 
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAANTINGKATAN 5, 2009
Minggu/ TarikhTema Tajuk Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti BBB Catatan
1/2/35-23.1.09
Tema 1
 Pencapaian Kendiri
a.
 
PendidikanSepanjang Hayat(PSH) untuk Pembangunan Negara
 
Konsep PSH
 
Ciri-ciri PSH
 
KepentinganPSH
Pengetahuan Sivik 
 
Menerangkan konsep PSHuntuk pembangunan Negara
 
Menjelaskan ciri-ciri PSH
 
Menghuraikan kepentinganPSH untuk pembangunanNegara
Kemahiran Sivik 
 
Memanfaatkan ilmu untuk pembangunan Negara
 
Bertindak rasional dalampelbagai situasi
 Nilai Sivik 
 
Menghargai kepentinganilmu
 
Menghasilkan peta mindatentang konsep dan ciri-ciri PSH
 
Mengadakan sumbangsaran langkah-langkahuntuk memupuk PSHKemahiranpengurusan masaKemahiran berfikirKemahiran membacaKemahiranpenggunaan ICTPembelajaran
 
Mengadakan forumbertajuk “KepentinganPSH”
 
Mengumpul keratanakhbar/majalah/bahan-bahan internet tentangpenerokaan ilmu dalampelbagai bidang olehindividu yang Berjaya(contoh : petani/ peladang/ usahawan/ pemuzik)KeratanakhbarMajalahBahan-bahaninternetKertasputihPen marker426-29.1.09
Cuti sempena Tahun Baru Cina
 
5/62-13.2.09b.
 
Perikemanusiaan kearah KesejahteraanNegara
 
Empati
 
MenghargaiNyawa
 
Menjaga Maruah
 
Cinta akanKeamanan
Pengetahuan Sivik 
 
Menerangkan konsepperikemanusiaan
 
Menghuraikan isu-isukemanusiaan
 
Menjelaskan kepentingannilai-nilai perikemanusiaankepada masyarakat
Kemahiran Sivik 
 
Mengamalkan cara hidupberperikemanusiaan
 
Melibatkan diri secara aktif dalam pembentukanmasyarakat penyayang
 Nilai Sivik 
 
Menghargai kesejahteraannegara
 
Melakonkan situasiempati berdasarkan kad-kad situasi seperti mangsakebakaran, banjir dangempa bumi.
 
Mengadakan sumbangsaran mengenai isu-isukemanusiaan yangterdapat dalam klip video,poster dan keratan akhbar.
 
Membuat lawatan kepusat penempatan mangsabencana dan memberisumbangan kepadamereka
 
Mengadakan aktivitiperbincangan kumpulantentang masalah remajaberkaitan dengan isu-isukemanusiaan (contoh :penderaan danpembuangan bayi)Kad situasiKeratanakhbarKlip video716-20.2.09
Ujian Topikal
8/9/1023.2-13.3.09
Tema 2
 Hubungan Kekeluargaan
 
a.
 
Persiapan membinakeluarga ke arahpembentukanmasyarakat mapan
 
Restu ibu bapa/ penjaga
 
Kesihatan fizikaldan mental
 
Ilmukeibubapaan
 
Kewangan yangstabil
 
Perkahwinanmengikutundang-undangnegara
Pengetahuan Sivik 
 
Menerangkan persiapanmembina keluarga ke arahpembentukan masyarakatmapan
 
Menjelaskan kepentinganmematuhi peraturanperkahwinan mengikutundang-undang negara
 
Menyenaraikan ciri-ciricalon pasangan yang baik 
 
Menghuraikan ciri-ciri ibubapa yang cemerlang
Kemahiran Sivik 
 
Mengamalkan pengurusankewangan keluarga yang
 
Mengadakan perbahasanbertajuk “Restu Ibu Bapapenting dalam MembinaKeluarga Bahagia”
 
Menghasilkan peta mindaberkaitan kepentingansesebuah keluarga bahagia
 
Mengumpul maklumattentang institusi yangberkaitan denganperkahwinan kekeluargaan
 
Mengadakan ceramahtentang “MembinaKeluarga yangCemerlang”Alat tulisKertasPewarna
 
cekap
 
Melengkapkan diri dari segifizikal dan mental untuk membina keluarga bahagia
 Nilai Sivik 
 
Bertanggungjawab terhadapkeluarga
 
Menghargai restu ibu bapa / penjaga
 
Mengadakan pelbagaiaktiviti lakonan / perbincangan / mainperanan denganmengaplikasikan ilmukeibubapaan bagimengatasi konflik keluarga1116-20.3.09
Cuti Pertengahan Penggal Pertama
1223-27.3.09
Ujian Topikal
13/14/1530.3-17.4.09
Tema 3
 Hidup Bermasyarakat
 
a.
 
Sumbangan terhadappembangunanmasyarakat melaluipenglibatan aktif dalam aktivitikemasyarakatan
 
Individu
 
Agensi kerajaan
 
Badan BukanKerajaan (NGO)
Pengetahuan Sivik 
 
Mengenal pasti agensikerajaan dan NGO yangberkhidmat kepadamasyarakat
 
Menerangkan kepentinganpenglibatan aktif individudalam aktivitikemasyarakatan
 
Menyatakan bentuk sumbangan yang bolehdiberikan oleh individudalam aktivitikemasyarakatan
 
Memberi cadangan danteguran yang membinakepada agensi kerajaandalam pembangunanmasyarakat
 
Mewujudkan perkongsianpintar dengan pelbagaiagensi kerajaan dan NGOdalam aktivitikemasyarakatan kepadagolongan yang memerlukan
Kemahiran Sivik 
 
Melibatkan diri dalam
 
Mencari maklumatdaripada pelbagai sumbertentang peranan agensikerajaan dan NGO
 
Menyediakan kertascadangan untuk menjalankan aktivitikemasyarakatan sepertimembantu mangsabencana alam, gotong-royong dan menjagakeselamatan awam
 
Melawat dan memberikhidmat masyarakatkepada rumah kebajikanseperti Rumah Orang Tua / Orang Kurang Upaya / Anak Yatim
 
Merancang danmencadangkan aktivitipemeliharaan danpemuliharaan alam sekitaryang boleh dijalankanbersama agensi kerajaandan NGO
 
Mengutus surat kepadaagensi kerajaan bagiAlat tulisKertasFotoKeratanakhbar

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ann-Marie liked this
ahmadi_abdullah liked this
orangramai liked this
Vira Hashim liked this
Shahrulniza Abu liked this
Murshidah Hashim liked this
Jemaya Wasiman liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->