Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Introducere in arheologie - Adrian Husar

Introducere in arheologie - Adrian Husar

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Published by Nobilisu
Acest manual ajuta persoanele care sau decis ca viata lor apartine stiintei arhiologice.
Acest manual ajuta persoanele care sau decis ca viata lor apartine stiintei arhiologice.

More info:

Published by: Nobilisu on Jan 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2014

pdf

text

original

 
 ADRIAN HUSA
 
INTRODUCERE IN ARHEOLOGIE
CUVÂNT ÎNAINTE
În condiţiile radicalizării pluralismului lumii contemporane, în toate sectoarele ei (W. Welsch,
Unsere postmoderne Moderne 
, Wien, 1989, p. 263 sqq), şi interpretarea istorică este supuunui proces de înnoire prin diversificare (K.
Moxey,
The Theory of Praxis 
 ), New York, 1994, p. 5-27). Raportul dintreistoric şi sursa de informaţie a fost conştientizat drept unul interactiv, determinat de percepţia mai clarăa
 
dublei contextualităţi, cea a istoricului şi cea a sursei (L.S. Kramer,
The New Cultural Histor
,Berkeley, 1989, p. 97-128).
Informaţia de tip pozitiv 
, oferită de
cercetarea arheologică 
 
aplicată 
, este prelucrată, într-o primă etapă(din cate în majoritatea cazurilor şi singura, ca nu mai vorbim de materialul „rngropat” îndepozite), după metode cuantificative, preluate din domeniul ştiielor exacte. Fragmentarea şiautarhizarea informaţiei arheologice este rezultatul „rezidual” al acestei etape, care a împins scriereaistorică în sfera producţiilor redundante (R. Bianc
hi –Bandinelli,
 Arheologia e Cultura 
, Milano, 1961, p. 5sqq).
Pulverizarea informaţiei arheologice este, în bună măsură, rezultatul caracterului fragmentar aldescoperirilor factuale. Arheologia postprocesuală întrevede depăşirea impasului. Fractalitatea estedefinită acum ca entitate cu o filiaţie integral implicată, care este concomitent parte şi întreg. Transferul de informaţie între cercetarea arheologică şi scrierea istorică fie el de naturăinductivă, deductivă sau deductiv –nomologică –, suferă din cauza diferenţelor de metodă.Astăzi informaţia arheologică a devenit incomensurabilă ( 
incomensurabilitatea 
trebuie înţeleasă înacest context ca o
imposibilitate de cuantificare a informaţiei arheologic
în funcţie de criterii specifice scrieriiistor
ice, precum ar fi
adevărul istoric 
,
 faptul istoric 
, cf. D. Davidson,
Wahrheit und Interpretation 
,Frankfurt/Main, 1986, p. 261-282) şi, ca atare, inutilizabilă în cadrul discursului istoric tradiţional.Discursul istoric – interpretativ rămâne, în continuare, un elaborat marcat de asumarea apriorică a unuiset de teorii, argumentul arheologic fiind implicat, empiric, doar ca element de „culoare ştiinţifică”.Rezumând, pentru epocile istorice îndepărtate, contextul arheologic rămâne cadrul în care „semişcă”, în absenţa adevăraţilor protagonişti, vestigiile materiale lăsate în urmă de aceştia.
CUPRINS
În loc de introducere. Arheologie, cultură şi societate………………………...9
METODE ŞI TEHNICI MODERNE DE CERCETARE ÎN ARHEOLOGIE
…………………………………………………………...15
1. Noţ
iuni generale………………………………………………………….15
1.1. Metode şi tehnici tradiţionale (clasice) de cercetare şi datare……………161.1.2. Metoda stratigrafică…………………………………………….……..171.1.3. Metoda tipologică…………………………………………………….211.1.4. Metoda comparativă…………………………………………
……….23
1.1.5. Metoda chorologică…………………………………………………..25
2.
 
Prospectările
……………………………………………………………26
2.1. Prospecţiuni de suprafaţă………………………………………………26
2.1.1. Periegheza……………………………………………………………26
2.1.2. Prospecţiunea aeriană………………………………………………...28
- 1 -
 
2.2. Prospec
ţii şi detectări de adâncime……………………………………...302.2.1. Prospecţii cu colectarea de eşantioane………………………………..302.2.1.1. Prospecţii pedologice……………………………………………….302.2.1.2. Prospecţii fără colectare de eşantioane……………………………...332.3. Prospecţii şi detecţii g 
eofizice…………………………………………..332.3.1. Seismice………………………………………………………………332.3.2. Georadarul…………………………………………………………....34
2.3.3. Prospectările electrice………………………………………………...342.3.4. Prospecţiunile magnetice……………………………………………..372.3.5. Prospecţiunile electromag 
netice………………………………………392.3.5.1. Magnetometria cu protoni…………………………………………..39
2.3.5.2. Magnetometrul diferenţial…………………………………………..41
2.3.5.3. Detectoarele de metale……………………………………………...41
2.3.6. Magnetometrul cu radiaţii gama………………………………………42
2.4. Metode pasive…………………………………………………………..44
3. Metode şi tehnici moderne de datare
.
Datările absolute
……………..443.1. Metoda C14 sau a carbonului radioactiv………………………………...463.2. Metoda Potasiu-Argon…………………………………………………50
3.3. Metoda dendrocronologică……………………………………………..513.4. Datarea prin termoluminiscenţă………………………………………..533.5. Fisiunea nucleară……………………………………………………….54
3.6. Hidratarea obsidianului…………………………………………………553.7. Determinarea uraniului din oase………………………………………..583.8. Determinarea fluorului din oase………………………………………...593.9. Determinarea azotului din oase………………………………………....60
3.10. Determinări prin propagarea ultrasunetelor…………………………....603.11. Concentraţia impurităţilor în sticlă………………………………….…61
4. Metodologia şi practica cercetării arheologice
……………………….614.
1. Generalităţi………………………………………………………….….614.2. Săpăturile sistematice……………………………………………….…..644.2.1. Proiectul de săpătură……………………………………………….…644.2.2. Organizarea şantierului arheologic……………………………………674.2.3. Tehnica săpăturilor arheologice……………………………………
….69
4.2.3.1. Sistemul de săpătură…………………………………………….…..694.2.3.2. Nivele de săpare………………………………………………….…71
4.2.3.3. Natura complexelor arheologice………………………………….…73
4.3. Şanţurile şi sistemele de fortificaţii neolitice…………………………….86
4.4. Prepararea mormintelor………………………………………………...87
4.5. Săpături speciale………………………………………………………..894.6. Săpături prefeudale şi medievale timpurii………………………….……994.7. Arhitectura în lemn şi lut……………………………………………....1034.8. Cercetările subacvatice………………………………………………...111
5. Evidenţa ştiinţifică
 
a săpăturilor. Analiza vestigiilor arheologice
….1115.1. Sistemul de notare a materialului………………………………………1115.2. Interpretarea stratigrafiei………………………………………………111
5.3. Noţiuni şi denumiri…………………………………………………....1125.3.1. Nivel de construcţie…
………………………………………………112
5.3.2. Stratul de cultură…………………………………………………….1125.3.3. Nivelul sau stratul de locuire/funcţionare…………………………....1135.3.4.a. Nivel de călcare……………………………………………………113
5.3.4.b. Strat de umplere…………………………………………………...113
- 2 -
 
5.3.5. Strat de d
ărâmare……………………………………………………114
5.3.6. Strat de nivelare……………………………………………………...1145.3.7. Structuri orizontale………………………………………………….1155.3.8. Structuri verticale……………………………………………………115
5.3.9. Bulversări posibile…………………………………………………...116
5.4. Întocmirea docu
mentaţiei de şantier…………………………………..1165.4.1. Descrierea şi interpretarea stratigrafiei………………………………1165.4.2. Pregătiri pentru studiul profilelor……………………………………117
5.4.3. Desenarea profilelor………………………………………………....1185.4.4. Descrierea profilelor………………………………………………....1185.4.5. Descrierea complexelor……………………………………………...1185.4.6. Reconstituirea complexelor………………………………………….1205.4.7. Desenarea mormintelor……………………………………………...1215.4.8. Descrierea mormintelor……………………………………………..1225.5. Fotografierea………………………………………………………….1225.6. Prelucrarea materialului arheologic……………………………………1235.6.1. Adunarea materialului arheologic …………………………………...123
5.6.2. Refacerea suprafeţei pe nivele……………………………………….1235.6.3. Spălarea, decalcifierea………………………………………………..124
5.6.4. Clasificarea…………………………………………………………..1245.6.5. Codificarea…………………………………………………………..1245.7. Cataloagele……………………………………………………………1255.7.1. Cataloage de motive…………………………………………………1255.7.2. Cataloage de forme………………………………………………….127
5.8. Dicţionar de termeni pentru decor…………………………………….129
5.9. Tehnologia ceramicii…………………………………………………..129
5.10. Dicţionare şi cataloage de culoare……………………………………130
5.
11.a. Dicţionar de amestec……………………………………………….1305.11.b. Dicţionar de netezire……………………………………………….1315.11.c. Dicţionar de tehnologii de ardere…………………………………...131
5.12. Tehnologia de ardere………………………………………………....132
5.13. Descrierea şi analiza unor părţi de
 vase………………………………132
5. 14. Analiza de pe ceramică……………………………………………....132
5.15.a. Sortarea…………………………………………………………….1335.15.b. Inventarierea……………………………………………………….1335.16. Restaurarea…………………………………………………………..1345.17. Desenarea……………………………………………………………1345.18
. Clasificarea automată în arheologie…………………………………..1355.19. Consemnarea datelor: jurnalele, raportul zilnic, raportul săptămânal, raportul tehnic, raportulpreliminar, raportul general………………………1365.20. Recoltarea probelor. Noţiuni generale despre analizele fizico-chimice. Studiul macroscopic şimicroscopic………………………………………..137
5.20.1. Recoltarea probelor. Categorii de probe……………………………1385.20.2. Obsidianul…………………………………………………………1395.20.3. Silexul……………………………………………………………...1395.20.4. Ceramica…………………………………………………………..1405.20.5. Piatra………………………………………………………………1425.20.6. Artefactele din os……………………………………………….….1435.20.7. Metale……………………………………………………………...1435.20.7.1. Cupru……………………………………………………………1445.20.7.2. Cupru arsenic…………………………………………………….145
- 3 -

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->