Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
AU Green Paper Strategy on LLG

AU Green Paper Strategy on LLG

Ratings: (0)|Views: 86 |Likes:
Published by MunkaugyiSzemle

More info:

Published by: MunkaugyiSzemle on Jan 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2013

pdf

text

original

 
1
BORBÉLY
-PECZE TIBOR BORS
Zöld könyv
 
és stratégia az életpályát támogató pálya
-
konzultációról Ausztráliában
(2012)
 Jobb életpályák építése az ausztrálok számára!
 
A
Peter Garrett 
vezette
Ausztrál Iskolai oktatási,
Kora
gyermekkori és Ifjúsági Minisztérium2012 nyarán új pálya
-
tanácsadási stratégiát
 
tett közzé. A stratégiát a terület fejlesztését érintőzöld könyv kísérte, amelynek megállapításai számos ponton találkoztak a 2011 decemberében
Budapesten megrendezett
-
K
és azausztrált delegáció konferencia után készített értékelésével. A most közzétett stratégia tíz évesfolyamat eredménye, amely a 2002
-
es OECD ország
-
értékeléssel vette kezdetét.Az ausztrál oktatáspolitikában erőteljes visszhangra talált az OECDAusztráliáról készült pálya
-
-
 (2002)
, amelynek főbb megállapításai az elmúlt egyévtized törekvéseit is befolyásolták.
A
z OECD összehasonlító értékelése mellett
,
az ausztrálhelyzetértékelés és stratégia kialakítására lényeges hatást
 
gyakoroltak az európai történések is.Így például
az
Európai Tanácsadó Csoport tevékenysége a pályatanácsadás területén (2002
-2007) majd az Eu
rópai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat(
ELGPN)(2007)
kialakítása ésműködése, valamint a két a
T
anács és tagállami kormányok által kiadott állásfoglalás
 (2004,
2008) a tagállami és közösségi pályaorientációs
 
rendszerek fejlesztéséről.Az ausztrált pályaorientációs stratégia bevezetőjében így fogalmaz; „
 Az Ausztrál Kormány felismeri azt az igényt, hogy
 
életútjuk során támogatnia szükséges az egyéneket, annak érdekében, hogy megfelelő oktatási, képzési és munkavállalási/munkavégzési döntéseket hozzanak, s sikeresen vezessék életpályájukat. A Nemzeti Életpálya
-
 fejlesztési Stratégia azért  jött létre, hogy ezt a célt elérje.”
(Nemzeti Stratégia, 2012. június)A Stratégia indoklásában kiemelik, hogy a nemzetközi
 
szintéren elfogadott elméletek szerint
(OECD 2004, EC 2008
, Világbank 
2001, UNESCO 2002) a sikeres
, nyitott társadalom egyik alapja a saját életpályájáért felelősséget viselni képes egyén. E felelősség kettős pillérennyugszik; a) a stabil és mindenki számára (Ausztrália esetében a nem angol anyanyelvű ésnem az európai kultúrkörhöz tartozó bevándorlók 
 
tömegeit ide értve.) átlátható ésmegközelíthető oktatási rendszer és munkaerőpiac, b) valamint az egyén felvértezésén
 
életútjasorán az ún. életpálya
-
építési készségekkel (CMS
Amíg ez elsőfeltétel biztosításában a kormányzat tevékenységét külső (természeti, földrajzi, külpolitikai)
 
2
tényezők is erőteljesen befolyásolják, addig az életpálya
-
építési készségek elsajátításának lehetőségét jó kormányzati politikákkal (főként az oktatásügyben ésfoglalkoztatáspolitikában) lehet garantálni. Az itt elköltött állami pénz valójában befektetésként értelmezhető, amely a munkával való elégedettségben, a munkahelyi beválásban, a társadalmi összetartozás erősödésében és legfőképpen a munkaerőpiacdinamikusabb működésében fizetődik ki. Ez az oka annak, írja a dokumentum, hogy azéletutat támogató pályatanácsadás szakpolitikája a foglalkoztatás és gazdaságpolitika szívében
helyezkedik el.
Az Ausztrál Kormány az alábbiakban látja egy jól működő pályatanácsadó rendszer előnyeit;
-
támogatja az iskolázottsági szint emelkedését, és a megfelelő képesség/készségstruktúra kialakulását a társadalomban,
-
elősegíti a sikeres pályakorrekciókat, váltásokat,
-
növeli a munkaerő megjelenését a munkaerőpiacon,
-
elősegíti a munkaerőpiac rugalmasságának javulását és támogatja a munkaerőmobilitását,
-
támogatja a hátrányos helyzetűeket,
-
válaszokat keres az elöregedő munkaerő munkaerőpiacon tartására
.
1.
 
Á
bra:
Hogyan függnek össze az egyéni igények és a szakpolitikai célok az életpálya
-
építési készségek közvetítésével?
 
Tájékozott döntéshozatala munka és a tanulás világaiban+simább átmenetek+életpálya-építési készségek
 A jelenlegi munkaer 
ő
pozitív készségés pályafutás fejlesztéseJavumunkaer 
ő
-piacirészvétel(munkanélküliek, inaktívak,hátrányos helyzet
Forrás: Az Ausztrál Kormány Életpálya-tanácsadási Stratégiája, 2012elégedettség a munkávalés javulóéletmin
ő
ség Az életpálya-tanácsadástársadalmi hatásaiTársadalmi méltányosságés befogadásLelki és fizikai egészség,b
ű
nözés csökkenése
Növekv
ő
termelékenységés versenyképességnemzeti szinten Az életpálya-tanácsadásgazdasági hatásaiMegtakarítások(munkanélküli ellátások,b
ű
nözés,egészségügyi kiadások)
 
A pályatanácsadást a stratégia olyan összetett szolgáltatásrendszernek tekinti, amelyet azegyének életútjuk során változó intenzitással és változó formákban vesznek igénybe.
A
támogatás intenzitásában jelentős eltérés mutatkozik a hátrányos élethelyzet, egyéni
szocio-
kulturális hátterek és aktuális élethelyzetek alapján.Az országos stratégia nem felejti el megemlíteni az Ausztrál Államszövetség
 egyes
szövetségiállamaiban (pl.
Victoria, Queensland,
Dél
-
Ausztrálian)
 
végzett korábbi fejlesztéseket sem.Miközben ezek a fejlesztések főként az iskolai életre és a gyerekekre koncentráltak, az újstratégia holisztikus szakpolitikai szemléletre épül.
 
Így például több államban alkalmazzák a
 
ausztrál verzióját, miközben a szakpolitika és különösen az államszövetség szintű
szakpolitika fejletlen maradt.
A változás, emeli ki a stratégia, csak akkor következik be, ha azösszes kormányzati és nem kormányzati szereplő széles alapon kerül bevonásra. Hiszenvalójában olyan nagyságrendű, a társadalom és a gazdaság minden szereplőjét érintőkérdésről beszélünk, amelyre az egyes szakpolitikák és azok intézményrendszerei önállóannem képesek kielégítő válaszokkal szolgálni. E célok elérésének egyik eszköze lehet aszövetségi portál(
és annak működtetéséhez, adattartalmának kialakításához nyújtott támogatás kiszélesítése, avagy a pályatanácsadás egyes szolgáltatásiszintjeinek a definíciószerű megkülönböztetése. Ez utóbbi már magában hordozza az egyesszövetségi államok eltérő társadalmi és gazdasági igényeinek megfelelő életpálya
-
tanácsadásirendszer kialakítását és azok szövetségi szintű szakpolitikai összefésülésének lehetőségét is.
2012. november 14.A eredeti dok 
umentumok elérhetőek:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->