Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Buy Now $19.99
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
Răspunderea juridică a funcționarului public în România

Răspunderea juridică a funcționarului public în România

Ratings: (0)|Views: 178 |Likes:
Published by Ovidiu Marginean

În primul capitolul al lucrării sunt prezentate introductiv unele aspecte de ordin general referitoare la funcţia publică şi funcţionarul public, aşa cum sunt reglementate în legislaţia în vigoare. În acest sens s-a avut în vedere noţiunea de funcţie publică şi de funcţionar public, trăsăturile funcţiei publice, categorii de funcţii publice şi de funcţionari publici. Astfel, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici dispune că funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administraţia publică centrală, administraţia publică locală şi autorităţile administrative autonome. În capitolul al II-lea sunt analizate noţiunile de responsabilitate şi răspundere a funcţionarilor publici. În prima parte a capitolului este tratată evoluţia responsabilităţii statului, respectiv a funcţionarilor publici, de la începuturile sale şi până în prezent, iar în a doua parte a capitolului al II-lea este tratată răspunderea juridică a funcţionarilor şi condiţiile care angajează răspunderea juridică. Întrucât ţara noastră este stat membru al Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, problemele analizate în materia răspunderii juridice a funcţionarului public sunt completate cu o analiză comparativă cu reglementărilor din Statutul funcţionarilor publici europeni şi potrivit reglementărilor din alte state. Formele răspunderii juridice a funcţionarului public sunt analizate în capitolul al III-lea din lucrare. Potrivit art. 75 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, încălcarea de către funcţionarii publici, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz. Observăm că legea identifică în art. 75 patru forme de răspundere aplicabile funcţionarilor: răspunderea disciplinară; răspunderea contravenţională; răspunderea civilă şi răspunderea penală. În finalul lucrării, sunt formulate principalele concluzii cu privire la tema analizată.

În primul capitolul al lucrării sunt prezentate introductiv unele aspecte de ordin general referitoare la funcţia publică şi funcţionarul public, aşa cum sunt reglementate în legislaţia în vigoare. În acest sens s-a avut în vedere noţiunea de funcţie publică şi de funcţionar public, trăsăturile funcţiei publice, categorii de funcţii publice şi de funcţionari publici. Astfel, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici dispune că funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administraţia publică centrală, administraţia publică locală şi autorităţile administrative autonome. În capitolul al II-lea sunt analizate noţiunile de responsabilitate şi răspundere a funcţionarilor publici. În prima parte a capitolului este tratată evoluţia responsabilităţii statului, respectiv a funcţionarilor publici, de la începuturile sale şi până în prezent, iar în a doua parte a capitolului al II-lea este tratată răspunderea juridică a funcţionarilor şi condiţiile care angajează răspunderea juridică. Întrucât ţara noastră este stat membru al Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, problemele analizate în materia răspunderii juridice a funcţionarului public sunt completate cu o analiză comparativă cu reglementărilor din Statutul funcţionarilor publici europeni şi potrivit reglementărilor din alte state. Formele răspunderii juridice a funcţionarului public sunt analizate în capitolul al III-lea din lucrare. Potrivit art. 75 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, încălcarea de către funcţionarii publici, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz. Observăm că legea identifică în art. 75 patru forme de răspundere aplicabile funcţionarilor: răspunderea disciplinară; răspunderea contravenţională; răspunderea civilă şi răspunderea penală. În finalul lucrării, sunt formulate principalele concluzii cu privire la tema analizată.

More info:

Categories:Business/Law
Published by: Ovidiu Marginean on Jan 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $19.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/17/2013

$19.99

USD

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 6 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 8 to 39 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 41 to 92 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 94 to 101 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->