Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
22Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Perubahan Konsep p&p

Perubahan Konsep p&p

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 842 |Likes:
Published by Ali Mohd
Kaedah Mengajar KHSR
Kaedah Mengajar KHSR

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Ali Mohd on Feb 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

 
Kump. LALA : Lee,Atha,Lea,Atam
PERUBAHAN KONSEP P&P DALAM KONTEKS KHSR
APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN KEMAHIRAN HIDUP?Kemahiran Hidup merupakan satu mata pelajaran bercorak amali yang diajar dalamTahapII Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Mata pelajaran ini digubal untukmengembangkan keupayaan dalam bidang reka bentuk dan teknologi sertaperniagaan dan keusahawanan. Bidang ini dapat dikuasai melalui penguasaankemahiran praktis, pengetahuan serta pemupukan sikap yang positif berasaskanteknologi dan keusahawanan.MATLAMAT KHSR TIDAK BERUBAH.Matlamat kurikulum Kemahiran HidupSekolah Rendah tidak berubah dankebanyakan objektif mata pelajaran dikekalkan.
Mata pelajaran Kemahiran Hidup sekolah rendah bertujuan membolehkan murimemperoleh kemahiran praktis asas dan pengetahuan berasaskan teknologi keusahawanan, dan aspek pengurusan diri supaya mereka dapat menjalankankerja-buat-sendiri serta cenderung berusahaniaga dan mereka cipta.
Kurikulum ini masih menuju ke arah memperkembangkan kebolehan murid dalamkemahiran teknologi, kecenderungan mereka cipta dan semangat keusahawanan.
 
PERUBAHAN KANDUNGANDari segi kandungan, beberapa tajuk Kemahiran Hidup Sekolah Rendah telahdisusun semula untuk mengukuhkan kesinambungan dan mengelakkan pertindihanserta mengemaskini kandungannya. Elemen reka bentuk diberi lebih fokus, elemen‘Kreativiti dan Reka Cipta’ ditambah. Terdapat dua bidang dalam Kemahiran HidupSekolah Rendah iaitu bidang ‘Reka Bentuk dan Teknologi’ dan ‘Perniagaan danKeusahawanan’.
1
 
Kump. LALA : Lee,Atha,Lea,Atam
BIDANG MATAPELAJARAN(a)Reka Bentuk dan TeknologiMembekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran teknologi untukmenghasilkan projek yang berlainan dengan menggunakan proses reka bentuk.Untuk tujuan ini, murid didedahkan kepada pengenalan kreativiti serta turut jugamelakukan kajian reka bentuk dan kefungsian produk. Murid juga menggunakanteknik dan proses pembuatan yang melibatkan bahan gabungan kayu denganbahan kitar semula bukan logam serta penghasilan projek elektrik. Di sampingitu, murid juga menghasilkan tanaman hiasan dan melakukan kerjapenyenggaraan alatan yang telah digunakan. Amalan untuk memastikankeselamatan diri dan orang lain semasa melakukan aktiviti turut diberipenekanan(b)Perniagaan dan KeusahawananMembekalkan murid dengan pengetahuan mengenaiamalan perniagaan dankeusahawanan. Mereka mengenal pasti kumpulan sasaran bagi sesuatu jenisbarang dan mengumpul maklumat untuk mendapatkan sumber bekalan. Murid juga merancang penyediaan jualan dengan menerapkan etika jualan semasaaktiviti jual beli. Murid turut didedahkan cara membuat promosi jualan, melayanpelanggan dan merekod jual beli dengan lebih sistematik. Amalan untukmemupuk nilai dan sikap seperti berdikari, yakin diri, inisiatif dan berdaya saingturut ditekankan. Murid didedahkan secara tidak langsung tentang kaedahmencari dan menggunakan peluang perniagaan dengan bijaksanaPENEKANAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANPembelajaran Kemahiran Hidup merupakan pembelajaran melalui pengalaman.Murid melakukan sendiri secara aktif pelbagai aktiviti untuk menguasai kemahiranpraktis yang boleh digunakan dalam kehidupan hariannya. Penguasaan kemahiranpraktis ini meliputi kemahiran:
2
 
Kump. LALA : Lee,Atha,Lea,Atam
- membuat lakaran bentuk-bentuk asas- mereka bentuk dan penghasilan projek- mengenal pasti dan membezakan litar elektrik- menyenggara dan membaik pulih alatan- menghasilkan tumbuhan hiasan- mengusahaniaga barangMurid perlu didedahkan kepada pengetahuan yang berkualiti dengan kemahiranyang hendak dikuasai. Guru tidak seharusnya menyampaikan pengetahuan secaratersendiri atau terasing daripada aktiviti murid. Mata pelajaran ini jugamementingkan pemupukan nilai dan sikap seperti berdikari, inovatif, kreatif, bekerjatanpa membazir, dan berminat menjalankan kerja-buat-sendiri.KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANPelbagai kaedah seperti tunjuk cara, bercerita, kajian, simulasi, sumbang saran,main peranan, permainan, temu bual, tinjuan dan lawatan boleh digunakan mengikutkesesuaian keadaan. Pemilihan kaedah bergantung kepada beberapafaktor iaitu objektif pelajaran, kemudahan, saiz kelas, dan taraf kebolehan murid.Guru hendaklah mewujudkan suasana pembelajaran yang terbuka supaya kaedahini dapat digunakan dengan berkesanuntuk menggalakan pembelajaran yang lebihmencabar.(a)Penggunaan Bahan TerbuangDalam menjalankan aktiviti atau membuat projek, guru tidak seharusnyabergantung hanya pada bahan yang dibeli sahaja. Bahan terbuang danmudah didapati di persekitaran hendaklah dikenal pasti dan digunakanseberapa banyak yang boleh. Antara bahan tersebut termasuklah rotan,buluh, kotak, botol plastik, cengkerang, reja kayu, reja paip plastik, bahagianatau komponen mesin yang sudah digunakan lagi seperti skru, bol dan nat,alas bebola dan roda.
3

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Louis Elo liked this
Norizan Din added this note
sangat bagus
Nurul 'ain liked this
Norizan Din added this note
tq , boleh share pengetahuan yang sedia ada.
Abu Abbas Aiyub added this note
tq
Azlina Osman liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->