Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Evanghelia Lui Iacov 1

Evanghelia Lui Iacov 1

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 1,200|Likes:
Published by ioan muntean

More info:

Published by: ioan muntean on Feb 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2013

 
EVANGHELIA LUI IACOV
Copilăria şi adolescenţa lui Iisus
Volum 1
 RECEPŢIONAT PRIN CUVÂNTUL INTERIORde Jakob Lorber 
Cuvânt înainte
EditorulCopilăria lui Iisus! - care inimă nu ar avea dorinţa să afle mai multe despre viaţaminunată a Mântuitorului, decât pot oferi scripturile biblice! ? Cât de mult am vrea săreceptionăm înflorirea şi dezvoltarea acestui suflet unic dumnezeiesc şi omenesc! - Învechi timpuri, la începutul vieţii creştine comune, a existat o astfel de descriere acopilăriei şi a adolescenţei lui Iisus în aşa zisa „Evanghelia Jakobi minoris“, adicăEvanghelia după Iacov. Aceste descrieri făcute de fratele Domnului circulau deja în primul şi al doilea secol prin comunităţiile ţării de răsărit şi de apus. Justin, martirul(decedat. 166), pare să le fi cunoscut şi Origines Pomeneşte de ele direct în (povestirile bisericii, vol. 1. , pag. 29, al. 4). - În sec. 4. după Hristos, au urmat cu certitudineScripturi folosite de biserică prin şcolile de teologie şi la patriarhul din Alexandria şiRoma, dar Evanghelia lui Iacov a fost etichetată ca fiind inexactă pe acea vreme şi nu afost primită în rândul celorlalte Scripturi sfinte - o condamnare, care a dezavantajatmulte secole relevaţiile a lui Ioan, scrisoarea lui Iacov şi multe părţi diferite ale NouluiTestament actual. - Părerile creştinismului despre Evanghelia lui Iacob au fost instabile până în noile timpuri. Realităţi găsim noi de exemplu, în aşa zisa Biblia de Berlenburg,care cunoaşte bineânţeles doar fragmente ale vechii Evanghelii. Prin urmare a fost datădin ce în ce mai mult uitării Scriptura şi în sfârşit, s-a pierdut totul în afară de câtevafrânturi.Aşa s-a întâmplat cu împortantele înştiinţări despre copilăria Domnului, până cândîntr-o bună zi, pe 22. Iulie 1843, un om credincios german, misticianul şi văzătorulJakob Lorber din Graz, Steiermark, care a recepţionat vocea clară a Duhului sfânt şiînştiinţarea, că acea Evanghelie a adolescenţei lui Iacov „de pe vremea, când a luat-oIosif pe Maria la sine“, i se va mărturisi lui din nou şi prin acest fel să-i fie iar redatomenirii. „Iacob“, aşa i-a fost mărturisit în continuare, ca „un fiu a lui Iosif, aconsemnat totul; dar cu timpul s-a deformat în aşa fel, încât nu s-a putut permite să fiescrise ca fiind adevărate în Scriptură. - Eu însă vreau să-ţi dau adevărata Evanghelie1
 
după Iacov, dar doar începând cu timpul care a fost menţionat mai sus. Iacov a inclusdescrierea vieţii Mariei de la naşterea ei, cât şi cea a lui Iosif.“Şi aşa a recepţionat învăţatul mesager al luminii cereşti prin vocea Duhului în inima sa299 de capitole exacte şi minunat descrise a naşterii şi a copilăriei lui Iisus, care este deo aşa frumuseţe interioară şi de o putere, că nu poate nega nici o inimă, care poate nutrisentimente, provenienţa lor dumnezeiască şi adevărul acestei Scripturi valoroase.Creşterea şi înflorirea copilului Iisus sub tutela lui Maria în casa tatălui adoptiv Iosif, puşi în situaţia de a se refugia în Egipt şi întoarcerea acasă, în Nazaret, se derulează înfaţa ochilor noştri. Noi trăim primele fapte minunate şi prezenţa Duhului dumnezeiescîn copilaş şi întâmpinăm cu mirare mare fapte neimaginabile în secretul sfânt al persoanei Iisus. Ne va da milostivirea, să recunoaştem în „Fiul” pe „Tatăl” şi în acelaşitimp pe Iisus „Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt“.Cu fragmentele din vechea biblie de Berlenburg - ţinând cont de aceste texte care aufost schimbate şi descompuse - se pot observa exprimările care sunt exterm deasemănătoare. Şi aşa dovedeşte conţinutul, că povestea adolescenţei lui Iisus ne-a fostredată din nou prin robul lui Dumnezeu Jakob Lorber şi este o diplomă veche creştină şide o valoare inegalabilă.Cine a fost deci acest om ales, care a fost înstărit cu o asemenea capacitate de a redafaptele? - Este foarte important de ştiut mai multe despre el. Şi aici se va putea atrageatenţia la descrierea scurtă a vieţii lui Jakob Lorber, care a fost lăsată lumii prin prietenul vechi şi confidentul marelui văzător, care a fost poetul austriac şi K. K.secretarului de stare civilă Karl Gottfried Ritter von Leinen. - Din cele scrise sustragemnoi:Jakob Lorber s-a născut în anul 1800 la Jahring, în Steiermark de jos, ca fiul uneifamilii de ţărani germane. Din partea tatălui cât şi a mamei curgea în venele sale sângelede ţăran german. - Jakob, cel mai mare dintre trei fiii, a avut voie să studieze pedagogia,dar s-a întors după treminarea cu succes a studiului „prin care a devenit profesor“, spreo veche pasiune de a sa, care a fost muzica. El stapânea mai multe instrumente, dar celmai bine vioara, iar în această artă a primit lecţii de la Paganini. Concertele cu succes i-au făcut în curând un nume bun în oraşul natal Graz şi i-a adus prietenia celor mai bunilocuitori, adidirijorul Anselm Hüttenbrenner, a primarului din Graz AndreasHüttenbrenner şi a secretarului stării civile K. G. Ritter von Leinen (biograful său).În primăvara anului 1840 a primit Lorber oferta unui post promiţător de dirijor înoraşul mult vizitat şi comercial Triest. Bucuria, de a avea în sfârşit o poziţie asigurată deviaţă şi un venit garantat, a fost mare. Dar providenţa a fost altfel. Bărbatul, a căruigânduri se ocupau mai ales în acea vreme cu lumea invizibilă şi cu întrebările despreDumnezeu şi eternitate, a fost pus la încercare şi pentru a se decide printr-o metodă câtse poate de ciudată.Despre această întâmplare măreaţă din viaţa sa, poveşte el mai târziu prietenilor săi:El, Lorber, în data de 15, martie1840, la ora şase dimineaţa, a terminat cu rugăciunea dedimineaţa şi a fost pe punctul de a se ridica din pat, când în stânga înăuntru în piept, înlocul inimii a auzit cât se poate de clar o voce, care îi spunea: „Ridica-te, i-aţi stiloul şiscrie! ” - Lorber, a ascultat aceasta chemare imediat, a luat un stilou în mâna şi a începutsă scrie ceea ce auzea în interiorul sau cuvânt cu cuvânt pe hârtie. A fost începutul uneilucrari „Creaţia lumii spiritelor şi cea a simţurilor şi istoria omenirii” sau „Gospodarialui Dumnezeu“. - Şi primele propoziţii extraordinare ( un exemplu despre harul vociiinterioare dumnezeieşti) suna astfel:2
 
„Cine vrea să vorbească cu Mine, acela să vina la Mine şi Eu îi voi pune în inima unrăspuns. - Dar doar cei curaţi, a căror inima este umila, vor auzi tonul vocii Mele! - Şicine Mă prefera înaintea lumii, cine Mă iubeste, ca o mireasa blânda care îşi iubestemirele, cu acela vreau Eu ca să mă duc braţ la braţ. El Mă va vedea tot timpul ca unfrate şi aşa cum L-am văzut Eu pe el deja de o eternitate, încă înainte de a fi el.“ Jakob a recunoscut profund mişcat vocea care a cuprins viaţa şi pe Acela, de la carevenea ea. - El a recunoscut vocaţia şi lucrarea sa, a lăsat deoparte slujba din oraşulmonden Triest şi şi-a dedicat din acea clipa toată viaţa scrisului, adică ceea ce îi dicta luivocea aceea interioară. Necăsătorit, sărac şi fără pretenţii, a trăit aceasta vocaţie până lasfârşit, iar existenţa şi-a menţinut-o cu ore de muzică şi darurile de dragoste a bărbaţilor şi a femeilor din cercul lui de prieteni şi din puţinul său era tot timpul pregătit să le deaaltora care erau mai săraci decât el.Aproape 25 de ani până la moartea lui Lorber, la 24 august 1864, a vorbit acea voce,cu aceeaşi seriozitate drăgăstoasă şi intensitate, exact identice cu prezicerea lui Iisus înEvanghelia lui Ioan, cap. 14, 21 şi 26, la acel „slujitor umil a lui Dumnezeu“. - Unui prieten i-a scris Lorber despre aceasta:„Referitor la vocea interioară, cum se aude aceasta, nu pot spune de mine numaifaptul, că, cuvintele veşnic clare şi sfinte a Domnului le aud tot timpul în regiuneainimii ca un gând cât se poate de limpede, luminate şi curate, ca nişte cuvinte pronunţate. Nimeni, nici acela care este foarte aproape de mine, nu poate auzi vreunglas. Pentru mine însă suna acest glas milostiv mult mai limpede şi mai tare decât oricesunet material.“Prin scrisul autentic celor auzite (meritul mare îl are mai ales Anselm Hüttenbrenner care s-a ocupat de strângerea şi de publicarea lor) s-au format cu timpul sub stiloul luiLorber importante Scripturi care cuprind 25 de volume. Aici sunt scrise aceastea dupăformarea lor:Gospodăria lui Dumnezeu (3vol. ); Saturn; Soarele natural; Soarele spiritual (2vol. );Copilăria lui Iisus; Schimbul de scrisori între Iisus şi Abagarus; Epistola laodiceaaapostolului Paul; Pământul şi luna; Episcopul Martin (conducerea în lumea de apoi);Robert Blum (conducerea în lumea de apoi); Scena de trei zile (Iisus la 12 ani întemplu); Daruri cereşti (2vol. ); şi în sfârşit încoronarea: Marea Evanghelie după Ioan (o profundă relatare, completarea povestirilor a celor trei ani de învăţare a lui Iisus, 10 vol.).Cel mai important la apariţia Jakob Lorber, care a avut darul privirii spirituale, suntînvăţăturile minunate care reies din lucrările sale. - Este într-adevăr o înţelepciunedumnezeiască atotcuprinzătoare, care se ocupă pe toate planurile vieţii şi a întrebărilor vizibile şi invizibile şi nenumăratele secrete ale gândirii omeneşti luminate din punctulde vedere înalt şi spiritual.Pentru a spune aceasta pe scurt: Lorber oferă în dezvoltarea şi privirea desavârşită privirea spirituală a lumii şi explicaţiile pământului, după care, la eliberarea credinţeivizibile (materialism), ştiinţa şi întregul sentiment de viaţă al lumii actuale pe toate planurile recunoaşterii.3

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tic1 liked this
norociel8132 liked this
MarconPress liked this
Burcan Adrian liked this
aura_rapeanu2720 liked this
crestin ion liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->