Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ramtha - Vol 1

Ramtha - Vol 1

Ratings: (0)|Views: 51 |Likes:
Published by Georgeta Munteanu

More info:

Published by: Georgeta Munteanu on Jan 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2013

pdf

text

original

 
RAMTHAREFLECŢIILE UNUI MAESTRUDESPREISTORIA UMANITĂŢII~ VOLUMUL I ~NOTA EDITORULUI Câtva timp în urmă, la o sesiune de studii cu Ramtha, discutam cu partenera mea ceeace Ramtha tocmai ne învăţase. Obosisem să fiu filozof toată viaţa şi probabil şi multe altevieţi. I-am spus că vreau să-i experimentez cunoştinţele, să trăiesc adevărul învăţurilor,să nu mai fiu ipocritul care are cheile, dar nu deschide uşile. Îmi amintesc că îi spuneam:"Nu mai vreau să mai propovăduiesc nimănui şi nici să mai scriu vreo carte. Nu vreau sămai scriu vorbe sofisticate despre nimic, niciodată. Vreau să devin un adevărat master "(am să folosesc acest cuvânt, care înseamnă "
maestru şi stăpân
", deci pentru mine, maimult decât cuvântul "maestru "). Am observat că Ramtha ascultă discuţia noastră şizîmbea ca un soare strălucitor.La scurvreme duacel incident, Ramtha mi-a cerut tiresc o colecţiecomprehensivă a învăţăturilor lui. Şi atunci mi-am amintit ce-i spusesem partenerei melela cursul trecut.
(Ramtha obişnuieşte să cearã la cursuri studenţilor să comenteze cu vecinul ceea ce el tocmai a spus, atunci când vede în aura sau minţile audienţei că esteconfuzie. Şi de pe scenă priveşte în sală şi îi aude pe toţi ce spun sau gândesc, iar dacăîncă marea majoritate nu a înţeles, mai explică o dată).
Am înţeles că această sarcină nu putea fi îndeplinitã de un teolog, antropolog sauteoretician din afară, ci de un elev a "Marii Lucrari", cu dorinţa de a experimenta şi pune în practică adevărul şi conţinutul acestor învăţături. Numai cînd începi explorezi cusinceritate această filozofie începi să înţelegi şi să cuprinzi adîncimea ei, lumina şistrălucirea acestor perle de înţelepciune. Este cu adevărat o călătorie personalã cătreautodescoperire, care nu se poate cuprinde în cuvinte. Doar cel care o trăieşte poate înţelege.Mai târziu Ramtha mi-a cerut să scriu comentarii la fiecare capitol, despre felul cum învăţăturile lui răspund la întrebări fundamentale despre existenţa umană de-a lungulsecolelor. Adeseori felul în care Ramtha înţelege natura realităţii şi ne-o explică nouă, neajută la interpretarea mai corectã a filozofiilor antice, a ritualurilor, religiilor şi chiar aştiinţei. Comentariile introductorii intenţionează să sugereze un mod de apropiere celor interesaţi în învăţaturile lui Ramtha şi în experimentarea lor. Ele sunt menite a fi uninstrument ajutător pentru cei interesaţi să înţeleagă enorma profunzime a învăţăturilor lui şi contribuţia lor la înţelepciunea rasei umane.Învăţăturile lui Ramtha sunt un sistem metafizic de gândire unic.Este nevoie de ofoarte atentã examinare şi consideraţie ca să poţi înţelege în profunzime. Ele suntmetafizice în natură, pentru că se adresează întrebărilor fundamentale despre existentaumanităţii şi persoana umană, despre originile şi destinul nostru, despre natura binelui şirăului, suflet, moarte şi viaţă, despre lume şi relaţiile noastre cu alţii.Formatul în care Ramtha îşi prezintă învaţăturile, este intrinsec cu mesajul lor. Ele nusunt doar o disertaţie pe o anume temă şi nici o analizã intelectualã, aşa cum nu sunt nicidezvăluite de adevăr care cere ascultare oarbă. Învăţăturile lui Ramtha nu sunt o nouăreligie şi nici nu pun bazele unei noi biserici. Ele sunt un sistem de gândire ce conţineelemente, mecanisme care îngăduie individului să verifice şi să experimenteze conţinutullor. Cu alte cuvinte, acest aspect unic al învăţăturilor, îngăduie filozofiei, sau conceptelor 
1
 
despre realitate să fie experimentate şi să devină înţelepciune despre natura realităţiiAceastă calitate deosebită a sistemului de gândire a lui Ramtha se aseamănă iniţierilor,ştiinţelor sacre, practicate de şcolile antice de mister din Grecia, Egipt şi Estul Mijlociu,şcolile gnostice antice din Estul Mijlociu şi Europa. Este important de notat că aceastăcaracteristică desebeşte învăţăturile lui Ramtha de şcolile filozofice tradiţionale din lumeavesti. Metodele ştiiifice sunt limitate la cunoaşterea fenomenelor care pot fiobservate şi verificate prin intermediul simţurilor corpului fizic. Orice în afară acestor limite este considerat mit şi folclor.Cu alte cuvinte natura realităţii şi persoana umană nu sunt nimic mai mult decât naturaei fizicã şi materială, un exemplu care face studiul lui Sigmund Freud despre psihanalizăşi profilul psihicului uman.Corpul fizic şi lumea materială în gândirea lui Ramtha, sunt numai un aspect al lumiiireale. De fapt ele sunt numai produsul, efectul, conştiinţei şi energiei în lumea reală.Persoana umană este cel mai bine descrisă ca "conştiinţă şi energie care crează naturarealităţii". Lumea fizică este doar unul din cele 7 nivele de expresie a conştiinţei şienergiei, Ramtha foloseşte termenul de observator din fizica quantică ca să expliceconceptul de conştiinţă şi energie. El mai foloseşte şi conceptul de Dumnezeu ca şicreator şi suveran - pentru a descrie persoana umană ca şi conştiinţa şi energie.Este uşor pentru multe sectoare ale civilizaţiei de astăzi să nege învăţăturile luiRamtha, datorită felului foarte neobişnuit în care el le prezintã. Din nefericire, este foarteobişnuit să ataci un mesaj neconvenient judecând forma de prezentare. Marketingul,comunicaţiile, publicitatea, sunt exemple sublime.Formatul neobişnuit în care Ramtha îşi prezinînvăţăturile, nu este de loc arbitrar şisuperficial. El subliniază cã pentru a cuprinde şi înţelege mesajul, este foarte importantdevii cotient de paradigmele ndirii, de cinile ideilor preconcepute,inconştiente şi tiparele în care noi percepem şi evaluãm realitatea. Tehnicile pe care el lepredã pun la încercare individul şi le oferă totodată şi instrumentele prin care el îşi dăseama de ideile preconcepute prin care el percepe realitatea.Scopul lui Ramtha este de a lărgi perspectiva minţii ascultătorului, de a-l face pe acestasă trăiască realitatea cu mai multã profonzime, nelimitat, conştient, ca şi de a dăruiascultătorului un spectru mai amplu de potenţial pentru experienţă, decât a fost posibilpânã acum.Cel mai controversat aspect al învăţăturilor lui Ramtha este modul în care el a ales să-şi prezinte mesajul către omenire. Prin prezentarea filozofiei sale, ca fruct al experienţei şiadevărului său personal, el subliniază, că el însuşi este întruparea acestei filozofii,reprezentarea vie şi manifestarea gândului sãu. El spune este un Zeu (Dumnezeunemuritor, conştiinţă şi energie, şi a trăit ca şi fiinţă umană cu 35000 de ani în urmă pedemult dispărutul continent Lemuria. În acea viaţă, el şi-a pus întrebări despre existenţaumană şi despre menirea vieţii, şi prin propria observare, reflecţie şi contemplare adevenit iluminat şi a cucerit lumea fizică şi moartea.A găsit un mijloc de a-şi lua corpul fizic cu el la un nivel al minţii în care adevărata luiesenţă (ca şi conştiinţă şi energie), să rămână complet conştiientã, complet liberă şinelimitată pentru a putea sã experimenteze toate aspectele creaţiei şi să continue să facănecunoscutul cunoscut
(„Ramtha spune că încarnarea sufletelor pe acest plan - material - are scopul de a face necunoscutul cunoscut, şi de aceea trăim un lanţ de vieţi prin caretrebuie să experimentăm tot ce se poate trăi şi să acumulăm toată înţelepciunea, ca apoi să ne putem întoarce „ acasă” ).
El numeşte acest process "ascensiune".Faptul că el nu mai este limitat de corpul fizic, îngăduie conştiinţei şi energiei săinteracţioneze cu lumea fizică în alte forme. Adeseori el se referă la sine ca fiind vântulcare împinge norii, sau dimineaţa, sau un străin, ori un cerşetor pe stradã observâd
2
 
civilizaţii care vin şi trec, sau orice altceva conştiinţa îndrăzneşte să-şi imagineze.El îşi comunicã învăţăturile printr-un fenomen pe care îl numeşte canalizare. A fostRamtha cel care a făcut acest termen cunoscut. El foloseşte corpul lui JZ Knight (seciteste Gezi Nait), pentru a se canaliza pe sine şi a preda învăţăturile în persoană. Uncanal este diferit de un medium prin aceea cã, canalul nu este intermediar între conştiinţacare vine prin el şi audienţă.Canalul nu rămâne în transă, sau o altă stare alterată în timp ce canalizeazã, el îşipărăseşte complet corpul, ca atunci când cineva moare, şi îngăduie conştiinţei care vinesă aibă control complet asupra mişcărilor şi tuturor funcţiilor corpului. În timp ce estecanalizat de JZ Knight, Ramtha poate deschide ochii, merge, dansa, mânca şi bea, râde,vorbi şi preda studenţilor. JZ Knight este singurul canal pe care el 1-a ales şi pe care el îlva folosi vreodată pentru a-şi aduce mesajul.Alegerea lui de a canaliza printr-o femeie şi nu de a-şi folosi propriul corp, este cuscopul de a sublinia că Dumnezeu şi divinitatea nu sunt prerogative masculine, că femeiaeste în egală măsură o expresie a divinitaţii, capabilã de geniu şi de a deveni Dumnezeu -realizat. Un alt scop este acela de a ne face să înţelegem că important în filozofia lui nueste divinizarea mesagerului sau a unei feţe - ceea ce a cauzat căderea atâtor eforturi deiluminare în trecut - ci de a asculta mesajul însuşi. Totodată el vrea sã spună căadevărata esenţă "umană" nu este limitată la corpul fizic sau la un anume sex.Fenomenul de canalizare a fost făcut posibil ca atare de sistemul de gândire a luiRamtha. Cu alte cuvinte canalizarea prin persoana lui JZ Knight, aşa cum are ea loc, esteposibilă numai dacă învăţăturile lui Ramtha sunt adevărate.Veracitatea acestui fenomen subliniază adevărul mesajului lui Ramtha. Acesta este unpunct foare important de considerat, deoarece ştiinţa a dezvoltat teste şi echipament carepot studia fenomenul de canalizare din punct de vedere fiziolofic, neurologic şipsihologic.În 1996 un distins grup de savanţi în medicină, psihologie, sociologie şi experţi înreligie au studiat-o pe JZ Knight înainte în timpul şi după canalizarea lui Ramtha. După ceau terminat studiul ştiiific pentru care au folosit cele mai moderne tehnici şiechipamente posibile, au concluzionat că rezultatele sunt atât de dramatice încât excludcategoric posibilitatea prefăcătoriei, a schizofreniei sau multiplei personalităţi. Ramtha sestrăduieşte să facă pe toţi cei din audienţă să înţeleagă totul, de aceea el insistă înimportanţa ca studenţii să explice cu glas tare unul altuia fiecare capitol din învăţături, întimp ce el citeşte minţile lor, vede în aura lor dacă au înţeles şi pregăteşte explicaţii ca să înţeleagă fiecare, după pregătirea şi nivelul lor de înţelegere. Uneori el angajeazăaudienţa la profundă contemplare filozofică, alteori dramatizează sau glumeşte pe temarespectivă pentru a mări impactul cu auditoriul şi posibilitatea de înţelegere a acestuia.Odată ce aspectul filozofic al învăţăturii a fost predat, Ramtha iniţiază studentul înacele cunoştinţe, pentru ca acestea să poată fi transformate în experienţa personală şiapoi în înţelepciune. Aceste iniţieri au forma unor diverse discipline concepute de el, princare studentul are ocazia de a obţine cunoaştere. Ramtha este deosebit de alţi învăţători în acest aspect. El işi ia rolul de Maestru - învăţător şi hierofant -un învăţător care areputerea de a manifesta ceea ce spune şi intenţionează. Acestã este un aspect foarteimportant al învăţăturilor lui, care le leagă de mişcarea filizofică şi gnostică ale şcolilor antice de mister (ocultism).Fără îndoială că o observare mai atentă a sistemului de gândire a lui Ramtha, aratã oclară deosebire în forma şi conţinut de ceea ce este cunoscut ca şi gnosticism şi filozofiaşcolilor de ocultism antice. Ramtha însuşi numeşte sistemul lui de gândire: "Şcoala deiluminare, de înţelepciune antică, dedicată Marii Lucrări". Marea lucrare, este partea deaplicare practică a învăţăturilor lui, prin care studentul poate cunoaşte el însuşi şi deveniiluminat.
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->