Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kertas Kerja Program Guru Ganti Terancang

Kertas Kerja Program Guru Ganti Terancang

Ratings:
(0)
|Views: 7,596|Likes:

More info:

Published by: شمسو دين محمد روسلي on Jan 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2014

pdf

text

original

 
JABATAN
PELAJARANJOHOR
JALAN
TUN
ABDULRAZAK
80604JOHORBAHRU
KERTAS
CADANGAN
PANDUANPELAKSANAAN
PROGRAMGURUGANTITERANCANG(GGT)
NEGERI
JOHOR2012
Disediakan
oleh
SEKTORPENGURUSANAKADEMIK
JABATAN
PELAJARANJOHOR
 
PROGRAMGURUGANTI
TERANCANG
(
GGT
)
A.
LATAR BELAKANGlsu
pergerakangurukeluar semasabertugasdisebabkankepentinganperkhidmatan,kewajiban,tanggungjawab,hal-halperibadiseperticuti, khidmatsosial.Terdapat
juga
kesdi mana
guru
hadir
tetapi
tidak
berlakuPdPdisebabkan
komitmenlain
dansebagainya.Keadaanyangtersebutsudahmenjadisatu
fenomena
biasa sejakdahulu
lagi.
Perkara inimemerlukansatukaedahpenyelesaian
yang
lebih
komprehensif
untuk memastikananak didik
di
bilikdarjahmemperolehhakyangsepatutnya.Pihak
Jabatan
PelajaranJohor memandangseriusperkara
ini
danada ketikanyasangatbersimpati kepadapihak pengurusansekolah(PengetuadanGuru besar)apabilabilanganguruyangkeluarpadasatu-satumasa,
bilangannya
luar
jangkaan.Walau
bagaimanapunkitaberterimakasih kepadapihakKementerianPelajaranMalaysia
kerana
memberibeberapapanduanuntukmenguruskankeadaanini sepertiyang
terdapat
di dalamSPI
Bil
10/1995
(
Pelaksanaan
JadualWaktuAnjal
BagiSekotahRendahdan Menengah)khususnyaperkara
Vll
dan StandardPengurusanSekolahKualiti(SPSK)berkaitanpengurusan
guru
ganti
B
PENGENALAN
Pihak JPN Johortelah
memikirkan
satugarispandudengan
tujuan
membantupihak
sekolah
mengenalpastipunca
isu
dancaramengatasinya.
Perkara
yangperludiutamakanialah hak
murid.
Kemenjadianprogramini sangatbergantung kepadapihakpentadbirdansemuaguru.Merekaperlumemahamisituasiyangdihadapidan memerlukankomitmenyang
bersepadu.Penyediaan
bahan/modul-modultertentudansebagainyaadalah
sangat
penting
bagi
memastikan
pembelajaran
ituberlakusemasaketiadaanguru.
Antara
puncaketidakhadirangurusemasa bertugas
ialah;
1.
Guruberkursus
2.
Aktiviti
ko-kurikulum
3.
Aktiviti sosial danKemasyarakatan secara
terancang/Tibatiba
4"
Aktiviti
luarjangka
5.
Guru
bercuti(Cuti rehat,
cutiganti,
MCdansebagainya)
6.
Cuti bersalin
7.
Menghadirimesyuarat
8.
Kes-keskecemasan
 
RASIONAL
ProgramGuru
GantiTerancang
amatperludilaksanakan
walaupun
prosesmenyediakanguru gantiiniagak kemasdanberjalanlancar
tetapi
kadang-kala
terdapat
beberapaperkara perludilihat. Terutamakesediaanguruganti
dan
kualiti
masapenggantian.
Antara
beberapaperkarayang
dimaksudkan
ialah,
1.
Guru
ganti
terlewat masukke kelasdan keluarawal. Merekasekadarmenjengukdan kemungkinantidakmasukke kelasyang
telah
ditetapkan.Berlakupembaziranwaktu sekiranyaguruganti
kurang
kreatifketikamenggantikankelas
terutama
kelasyangmemerlukanperhatiankhusus.Membebankangurugantibagi memikirkan
aktiviti
pembelajarandan
pengajaran
kelasyang
digantijika
tiada bahanyangditinggal/dibekalkan.
sukatan
pelajaranyangdirangkaolehguruakan
terganggu
dan kesannyaialahpenguasaanmuridpadatopik-topiktertentukurangmantap.
MATLAMAT
Meningkatkankeberkesananpelaksanaan
kurikulum
dalam
memastikan
hak
murid
diperoleh secara
maksimum
di sampingmengatasimasalahpengurusanpentadbiransekolah sertadisiplinmurid.
OBJEKTIF
1.
Mewujudkanperasaansayang danbertanggung
jawab
kepadamurid
dalam
kalangan
guru
yangdigantimahupunkepada
guru
pengganti.
2.
Guruyangdigantidapat menyediakan
tugasan
untukmurid
dengan
lebih
sempurna.
3.
Gurugantitidak terasaterbeban.
4.
Murid mendapathakbelajaryangsepatutnya.
5.
Pengurusangurupenggantidirancangdandilaksana
dengan
lebih
sempurnadan
lancar.
6.
Mengatasimasalahsalah laku
displin.
7.
Menggalakkankreativitidan inovasiguruterutama
dalam
pembetajaran
dan
pengajaran.
2
3.4.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
Faridah Isa liked this
1 hundred reads
skb4 liked this
Laura Lenn liked this
Md Yazid liked this
Mohd Shamshuri Mukhtar liked this
sufian2 liked this
Razani Yaacob liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->