Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hidrologija za agrokolege

Hidrologija za agrokolege

Ratings:
(0)
|Views: 58|Likes:
Published by Maya Narona

Dr. Ranko Žuraj Ova skripta obuhvaćaju materiju iz mehanike fluida te hidrologije podzemnih i površinskih voda, za predmet Korištenje i zaštita voda, koji se predaje na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Dr. Ranko Žuraj Ova skripta obuhvaćaju materiju iz mehanike fluida te hidrologije podzemnih i površinskih voda, za predmet Korištenje i zaštita voda, koji se predaje na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Maya Narona on Jan 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2013

pdf

text

original

 
1
Prof. dr. sc. Ranko Žugaj, dipl. ing. gra
ñ
.
HIDROLOGIJA ZA AGROEKOLOGE
Sveu
č
ilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Zagreb2009.
 
2
Prof dr. sc. Ranko Žugaj, dipl. ing. gra
ñ
.HIDROLOGIJA ZA AGROEKOLOGESveu
č
ilište u ZagrebuRudarsko - geološko - naftni fakultet
Recenzenti
:Prof. dr. sc. Željko Andrei
ć
, dipl. ing. fiz.Prof. dr. sc. Andrea Ba
č
ani, dipl. ing. geol.Prof dr. sc. Davor Romi
ć
, dipl. ing. agr.
Ra
č
unalna obrada teksta
:Ljiljana Šimec, dakt.
Slike u skriptama
:Jasenka Gregorina, tehn. crt.
Grafi
č
ko ure
ñ
enje
:Indramani Sharma, dipl. ing. mat.© Sva prava pridržava autorZagreb, lipanj, 2009.
 
3
PREDGOVOR
Ova skripta obuhva
ć
aju materiju iz mehanike fluida te hidrologije podzemnih ipovršinskih voda, za predmet Korištenje i zaštita voda, koji se predaje na Agronomskomfakultetu Sveu
č
ilišta u Zagrebu.Za optimalno korištenje voda i za njihovu zaštitu potrebno je poznavati osnovehidrologije u podru
č
 ju podzemnih i površinskih voda. Budu
ć
i da je za ispravno shva
ć
anjeosnovnih fizi
č
kih svojstava otjecanja naro
č
ito važno poznavanje mehaike fluida, ona je naodgovaraju
ć
i na
č
in obra
ñ
ena u zasebnom poglavlju.Zbog složenosti hidroloških problema, potreban je interisciplinaran pristup njihovuizu
č
avanju i rješavanju. Ovdje su samo dane najosnovnije postavke i to vezano na podru
č
 jepoljoprivrede.Zahvaljuju
ć
i vrlo povoljnim klimatskim, hidrogeološkim, i hidrološkim zna
č
ajkama tesrazmjerno malome broju stanovnika, u Hrvatskoj su prilike za korištenje vode vrlo povoljne.Raspoložive koli
č
ine vode predstavljaju 15.000 m
3
 /stan./god. prosje
č
no od oborina, preko7000 m
3
 /stan./god. obnovljivih zaliha podzemnih voda i preko 30.000 m
3
 /stan./god. Vode kojaiz susjednih zemalja rijekama dotje
č
e u Hrvatsku. Iz toga se može zaklju
č
iti da Hrvatska danasraspolaže sa zna
č
ajnim koli
č
inama vode. Ni ubudu
ć
e stanje ne
ć
e biti zabrinjavaju
ć
e, uzneophodan uvjet da se vodom pažljivo gospodari i sa
č
uva njezina odgovaraju
ć
a kakvo
ć
a.Recenzentima, prof. dr. sc. Željku Andrei
ć
u i prof. dr. sc. Davoru Romi
ć
u zahvaljujemna pažljivom pregledavanju rukopisa i na vrlo korisnim primjedbama. Za opremanje skriptizahvaljujem gospo
ñ
ama Ljiljani Šimec i Jasenki Gregorini te dipl. ing. mat. IndramanijuSharmi.Posebno zahvaljujem recenzentici prof. dr. sc. Andreji Ba
č
ani na pregledavanjucijeloga teksta, a naro
č
ito na temeljitoj recenziji poglavlja o podzemnoj vodi, koje je povezanos hidrologijom, ali nije specijalnost autora.Ranko Žugaj

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Jelena Červenjak liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->