Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Veckans tanke: När ska Fed lämna krispolitiken?

Veckans tanke: När ska Fed lämna krispolitiken?

Ratings: (0)|Views: 226|Likes:
Published by SEB Group

Federal Reserve, den mäktiga amerikanska centralbanken, har köpt på sig stora mängder statsobligationer för att hålla räntan låg. SEB:s chefstrateg Johan Javeus frågar sig i Veckans tanke hur och när Fed ska börja avveckla sitt obligationsinnehav och vilka konsekvenserna kan bli.

Federal Reserve, den mäktiga amerikanska centralbanken, har köpt på sig stora mängder statsobligationer för att hålla räntan låg. SEB:s chefstrateg Johan Javeus frågar sig i Veckans tanke hur och när Fed ska börja avveckla sitt obligationsinnehav och vilka konsekvenserna kan bli.

More info:

Published by: SEB Group on Jan 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2013

pdf

text

original

 
 
När ska Fed sluta hälla mer punsch i punschskålen?
MÅNDAG
28 JANUARI 2013
Den här veckan får vi ny högintressant information frånvärldens mäktigaste centralbank Federal Reserve. Ävenom Fed ser ut att fortsätta med sin kvantitativastimulans så har frågetecknen hopat sig om hur längedet kommer att fortsätta. I takt med att tecknen blir flerpå att den globala krisen är, om inte avslutad, så i allafall förbi sin akuta fas med minskade risker för olikakatastrofscenarier har också frågan aktualiserats kringnär och hur centralbankerna ska börja avveckla sinakrisåtgärder.Åren av massiv kvantitativ stimulans i USA har gjort attFed sedan länge är den största enskilda innehavaren avamerikanska räntebärande papper. Den förpenningpolitiken avsedda värdepappersportföljeninnehåller idag stats- och bostadsobligationer förofattbara 2 744 miljarder dollar. Feds egen officiellaplan för hur en ”exit” från krispolitiken ska gå till är från juni 2011 och rätt allmänt hållen. I stora drag innehållerden fyra huvudsteg som ska genomföras i kronologiskordning:
1.
 
Fed slutar att återinvestera räntebetalningar ochamorteringar av förfallande obligationer.
2.
 
Fed kommunicerar ett slut för nollräntepolitiken.
 3.
 
Fed börjar höja styrräntan.
4.
 
Fed börjar sälja bostadsobligationer. Fed räknade2011 med att det skulle ta 2-3 år att normaliseramängden bostadsobligationer i portföljen.Som framgår nämns ingenting i planen om att aktivtbörja sälja statsobligationer vilka idag utgör merparten(61 procent = 1 686 mdr dollar) av Feds obligations-portfölj. Det innebär att innehavet av statsobligationerdå endast kommer att minska som följd av att Fedupphör med att återinvestera de räntebetalningar ochamorteringar som görs löpande av staten. Även denna,av naturen mer långsamma, avveckling har skjutits påframtiden som en följd av att Fed de senaste årensystematiskt valt att bara köpa långa statspappersamtidigt som man aktivt sålt av hela sitt innehav avkorta statsobligationer i det som populärt kalladesoperation Twist. Detta har resulterat i att Fed idag iprincip inte äger några obligationer med kortare löptidän tre år medan man äger 37% av den totala stockenstatsobligationer med lång löptid (6-30 år). Idag uppgårdärför den genomsnittliga löptiden i Fedsobligationsportfölj till ungefär 10 år.Det här innebär också att Fed i praktiken har tagit överstora delar av ränterisken från den privata sektorn somdärmed åtminstone i relativ mening drabbas mindre avförluster om långa räntor skulle stiga kraftigt. Fedsstora köp har starkt bidragit till att långa räntor idagligger kraftigt under historiska nivåer. Studerar man enlång tidsserie (tillbaka till 1870) för den amerikanska10-årsräntan ser man att räntan idag ligger under förraräntebotten (från 1945 på 1.95 procent). Bortser manfrån höginflations-perioden under 1970- och 80-talenverkar en snittnivå utifrån ett historiskt perspektiv halegat någonstans i intervallet 3-5 procent. Det finnsalltså utrymme för en betydande uppgång i långaräntor när Fed väl börjar avveckla sinobligationsportfölj.Eftersom det mesta ändå pekar på att det kommer attdröja rätt många år innan Fed (aktivt eller passivt)kommer att börja minska storleken på sinvärdepappersportfölj gäller det mesta av marknadensoro just nu vad som händer om Fed skulle välja atttidigare än väntat sluta med att nettoköpa nya

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->