Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
30 Soal Jawab Melayu Sepakat Islam Berdaulat MSIB - Ust Abdullah Zaik, Presiden ISMA

30 Soal Jawab Melayu Sepakat Islam Berdaulat MSIB - Ust Abdullah Zaik, Presiden ISMA

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 949|Likes:
30 Soal Jawab Melayu Sepakat Islam Berdaulat MSIB - Ust Abdullah Zaik, Presiden ISMA, Ikatan Muslimin Malaysia.
30 Soal Jawab Melayu Sepakat Islam Berdaulat MSIB - Ust Abdullah Zaik, Presiden ISMA, Ikatan Muslimin Malaysia.

More info:

Categories:Types, Speeches
Published by: Umar Faruq Muhamad Shamsudin on Jan 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2013

pdf

text

original

 
Soalan 1
S
 
(
Pengerusi Majlis
)
 
:
 
(Selawat) Salam, salam sejahtera , Alhamdulillah bersyukur kita terhadap Allah s.w.t pada pagi ini kita dapat bersama dalam satu sesi wawancara bersama dengan Ust. Abdullah Zaik Abd Rahman yang merupakan Presiden Ikatan Muslimin Malayusia (ISMA). Pada pagi ini, insyaAllah bersama saya adalah beberapa orang individu yang akan bersama-sama dalamwawancara ini yang akan membicarakan suatu perkara yang hendak dibawa oleh Ikatan Muslimin Malaysia berkaitan dengan slogan Melayu Sepakat Islam Berdaulat.Selamat datang Y. Bhg ustaz.Saya difahamkan bahawa slogan Melayu Sepakat Islam Berdaulat ini akan dijadikan suatuslogan dalam memperjuangkan atau dalam gerak kerja (ISMA) pada masa akan datang. Bagaimanasaudara Presiden nampak perkara ini akan memberi kesan terutama dalam membawa masej Islamkepada masyarakat.
J :
Di awal perbincangan ini, suka saya menegaskan bahawa perjuangan dan fikrahISMA ialah Islam sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w dalam bentuknyayang mudah, Islam yang mudah dan
simple
tanpa ditambah ataupun dikurangkan.ISMA tidak mengideologikan Islam itu. Kita menerima Islam sebagaimana yangdibawa oleh Rasulullah S.A.W., sebagaimana wahyu itu diturunkan kepada NabiMuhammad S.A.W. dan dibawa oleh baginda kepada para sahabat dan seterusnyasampai kepada generasi kita sekarang, itulah Islam yang dibawa oleh ISMA. Kita tiadaideologi lain selain daripada Islam.Jika ditanya apa fikrah isma? Maka jawapannya ialah Islam itu sendirisebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. Saya sebutkan perkara ini kerana,banyak sekali kita lihat hari ini timbul kecenderungan dalam kalangan sesetengahpihak untuk mencampur-baurkan fikrah islam dengan ideologi-ideologi lain danmenyebabkan kekeliruan berlaku dalam masyarakat umum. Ini mungkin akibattekanan dan perkembangan-perkembangan ideologi yang berlaku. Jad, di atas asasfikrah
simple
dan mudah ini jugalah kita menetapkan pendirian-pendirian terhadapsesuatu perkara, terhadap badan-badan lain, terhadap isu-isu, terhadap segala apa yangberlaku di sekitar kita pada masa ini. Apa sahaja cabaran yang dihadapi oleh umatIslam hari ini kita melihat daripada aspek Islam yang asli, murni dan tulen,termasuklah apa yang disebutkan oleh saudara (En Mohd Rosli bin Ramli) tadi dalampersoalan mengenai slogan Melayu Sepakat Islam Berdaulat.Sebenarnya inti kepada perjuangan Isma ialah untuk membina, membangun danmempertahankan keperibadian dan jati diri orang Islam khususnya masyarakat Melayu
 
ataupun bangsa Melayu di rantau ini, khususnya di Malaysia. Oleh kerana orangMelayu pada dasar sejarahnya telah bercampur darahnya dengan Islam, rohnya denganroh Islam dan telah menjadi sebahagian daripada umat Islam dan tidak ada sesiapa punboleh menafikannya, walaupun apa yang berlaku sepanjang sejarah penjajahan dansebagainya. Agenda-agenda asing cuba untuk menghakis jati diri keperibadian Islamini daripada orang Melayu sehingga mereka tidak mempunyai agenda dan pegangan.Bagaimanapun kita masih menganggap bahawa segala
muqawimat 
(kekuatan) Islamitu masih wujud pada diri orang Mlayu sebagai suatu ummah, sebagai suatu bangsayang berdiri tegak di atas asas-asas rukun agama Islam.Jadi, agenda utama ISMA ialah membina, membangun dan mempertahankankeperibadian dan jati diri umat Islam sehingga menjadi bangsa yang memperjuangkanIslam, yang membela Islam dan menjadi kepimpinan Islam pada masa akan datang.Oleh kerana sekarang kita lihat masyarakat Melayu, khususnya di Malaysia yangmerupakan kaum majoriti di kalangan orang Islam, berhadapan dengan berbagai-bagaiancaman, berhadapan dengan ancaman daripada berbagai-bagai agenda yang datangdaripada luar dan juga daripada dalam negeri, jadi di sana terdapat percaturan diperingkat antarabangsa dan asas percaturan di peringkat dalam negeri.Jadi, soalnya bagaimana orang Melayu dan masyarakat Islam boleh keluar daripadakemelut ancaman ini? Inilah jawapan kita. Kita lancarkan slogan Melayu SepakatIslam Berdaulat. Pada pandangan kita, dengan kembalinya orang Melayu kepadaIslam, dengan kita kukuhkan semula keperibadian Melayu kepada jati diri keislaman,mereka bersatu padu menjadi umat yang mempunyai risalah, menjadi umat yangmempunyai agenda, maka mereka akan dapat keluar dengan selamat dari situasi yangmereka hadapi sekarang.
Soalan 2
S
 
(Pengerusi Majlis)
 
:
 
Tapi ustaz, bila kita menyebut Melayu, kerap kali masyarakat mengaitkannya dengan istilah ketuanan Melayu, hak istimewa orang Melayu. Jadi, apabila ISMAmeletakkan slogan ini sebagai gerak kerja dan agenda utama, Seolah-olah menafikan hak orang laindalam masyarakat Malaysia di negara kita ini.
 
J :
Pertama sekali saya hendak sebut di sini tentang istilah ketuanan Melayu itusendiri. Istilah ini sebenarnya tidak mempunyai satu rujukan yang disepakati,berkaitan takrif dan definisinya, sehingga perbahasan dan pandangan mengenainyabercanggah-canggah antara satu pihak dengan pihak yang lain disebabkan definisiyang berbeza-beza. Bagi pihak ISMA, kita melihat isu ketuanan Melayu ini dari aspek yang tertentu.
 
Pertama sekali, isu ketuanan Melayu pada takrifan kita ialah berdasarkan fakta sejarahyang mana orang Melayu merupakan penduduk asal di tanahair ini. Orang Melayuadalah pemilik tanah ini. Orang Melayu adalah pewaris secara turun temurun daripadazaman sebelum Islam, sehingga selepas kebangkitan Rasulullah S.A.W. dan zamanIslam. Orang Melayulah merupakan penduduk asal di negara ini dan merekalah tuanyang berhak memiliki, memerintah, menentukan masa depan dan halatuju negara ini,secara fakta dan sejarah.Melihat kepada aspek itu, maka maksud ketuanan di sini ialah
siyadah
, yangmempunyai hak untuk memimpin, menentukan arah tuju dan masa depan. Adapunsesetengah orang mentakrifkan ketuanan Melayu dengan makna bangsa yang muliadari segi zuriat dan keturunan, ataupun darah dan warna kulit, itu bagi saya bukanyang kita fahami. Kefahaman sebegitu mungkin berlaku di Barat atau sejarah Arablama.Pada zaman silam ada orang bangga dengan bangsa. Contohnya zaman Nazi. OrangYahudi bangga dengan darah dan keturunannya. Tetapi dalam sejarah Melayu, tidak timbul istilah ini. Tidak pernah berlaku dalam sejarah Melayu, dalam transkrip Melayumengatakan bahawa darah Melayu ini daripada keturunan yang mulia, beraja danmenjadikan ia bangsa yang lebih mulia daripada bangsa yang lain. Itu tidak berlakudalam sejarah Melayu.Jadi, menghukum ketuanan Melayu dengan kefahaman begitu adalah silap, tidak merujuk kepada fakta dan sejarah. Tetapi yang menjadi sejarah dan fakta sebenarnyaadalah orang Melayu merupakan pemimpin, pemilik tanah ini secara turun temurunyang telah memimpin rantau ini dengan Islam beratus tahun. Ini adalah fakta. Faktasejarah juga menunjukkan kaum-kaum lain yang datang ke sini adalah kaumpendatang. Dalam konteks sejarah dan negara, kita dianggap sebagai masyarakatmajmuk bermula pada tahun 1940. Itu merupakan tempoh yang sangat baru dalamsejarah.Istilah ketuanan Melayu merujuk kepada fakta sejarah ini. Pertama, ketuanan Melayudengan mafhum ini tidak bercanggah dengan Islam. Kedua, aspek hak asasi dan hak istimewa. Hak asasi dan hak istimewa ini adalah satu jaminan perlembagaanberasaskan kepada yang dipanggil
affirmative action
. Dalam konteks ketuananMelayu, yang dikehendaki sebenarnya adalah lebih daripada itu lagi, iaitu kedudukanMelayu dan Islam dikembalikan lebih daripada apa yang ada pada hari ini. Bukansetakat mempertahankan saki baki apa yang ada, malah kita mahu memperjuangkanlebih daripada itu, iaitu memartabatkan lagi kedudukan Islam dan maruah umat Islamdi negara ini.Berbalik kepada soalan, adakah slogan ini mengancam hak orang lain? Tidak pernahberlaku dalam sejarah, kefahaman, ideologi, budaya, pemikiran, adab-adab orangMelayu dan ajaran Islam sebarang penindasan ataupun memandang rendah dan hina

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Lutfan Jaes liked this
Imran Ahmad liked this
Muhammad Annas liked this
Ain Uzma liked this
Omar Siddiq liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->