Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Kanuni Sultan Süleyman dizisinin öğrettikleri

Kanuni Sultan Süleyman dizisinin öğrettikleri

Ratings: (0)|Views: 193 |Likes:
Published by demirsoy

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: demirsoy on Jan 29, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2014

pdf

 
1
Kanuni Sultan Süleyman; bir dizinin öğrettikleri
Prof. Dr. Ali DemirsoySürekli övündüğümüz padişahımız; hatta başbakanımızın bile 34 yılat rtında gezerek birçok ülkeyi topraklarına kattığı ve bir smınıslümanlaşrdığı için bir çeşit kutsadığı Kanuni Sultan Süleyman’ı,belirli bir kesimin mantığını, ahlaki değerlerini, empatisini, adaletten vehukuktan ne anladıklarını öğrenebilmek için masaya yatıralım.Ülkelerini çalışarak imar etmiş, kendi düzenlerini kurmuş, dini, dili veırkı ne olursa olsun bu nyanın bir paası olan onlarca ülkeyesaldırarak, onlaemri alna alş, vergi alş, savaş bitimindeşehirlerini askerlerine talan ettirmiş, kızlarını cariye olarak ailelerindenkopararak alş, ana kucındaki erkek çocuklarını yine onlardankopararak almış, dinlerini değiştirmiş ve özel eğitimle ana ve babalarınınülkelerine tekrar saldırıp onları işgal etmek ve aynı insanlık suçlarınıişletmek için eğittirmiş insanların öyküsüdür bu. Televizyonda gösterilenMuhteşem Yüzyıl dizisi de bu öykünün bir kısmını işliyor olmalı….Kanun, adalete saygı demektir. Hiç kimseye ayrıcalık tanımamakdemektir. Yasa kaısında herkesin it olmademektir. Amacaulaşmak için farklı tefsirlere sığınmamak demektir. Amacına ulaşmak vekirli amlana f bulabilmek in yasalar üzerinde oynayarak,değiştirerek, bu yasaların evrenselliğini göz ardı ederek efendilerininbeğeneceği ve talepleri doğrultusunda yorumlayan ya da karar verenyarmensuplarıözellikle bir yerlere getirmemem demektir.Beğenmediği kararları veren yargı mensuplarını bin bin desise ve tezgâhile yerinden uzaklaştırmama demektir. Verilen emirler ve tavırlarla karar 
 
2
merciini etkilememe demektir. Her şeyden önce başka bir insancezalandırma yetkisinin sadece yargı eliyle yalabileceğini bilmekdemektir. zde kaı çıkanların üzerine vergi memurlarınısaldırtmak, ban yoluyla birilerini susturmak, kredi musluklakapatmak, yapılacak lemler için ayak sürmek, taleplerine izinvermemek, zamanımızın ceza yöntemleri arasına girmişse de, bunlarınen ürkütücüsü adalet sistemini yandaşlaştırma olmalıdır. Adaletin tarafsızişlemesini benimsemek ve onu her koşulda uygulamak evrensel bir kuralıiçine sindirmek demektir.Eğer bir defa terazinizin kolu kırılmış ise ne geçmişi, ne günü ne deyaptıklarınızı doğru değerlendirebilirsiniz. Tarihte sizin gibi davrananlarıkahraman, adil yönetici olarak rsünüz. Kusurlarınızı onlaneylemlerine özleştirerek teselli bulursunuz. Yanlışlatarihtekiyanlışlıklara oturtarak doğrulamaya kalkışırsınız. En kötüsü de empatiyiyitirdiğiniz için ne bugün ne de geçmişte ezilenleri anlayabilirsiniz. Bunedenle ister cihat ister ekonomik nedenlerle hiçbiri ırktız vevatandaşınız olmayan, dili, dini, hatta rengi sizden farklı olan ülkeleresaldırarak, onlan mana, cana el koymayı kahramanlık olaraktanımlayarak tarihi kana boyarsınız. Buna günümüzde gücünüz yetmezise gücü yetenlere tetikçilik yaparsınız. Ne geçmişte ne de yaşadığınızdamasum olanları –kendi dünyasında geçinip gidenleri- anlayamaz; onlarıköleleştirmek için bin bir neden ararsınız; arayanlara arka çıkarsınız. Neyazık ki bulunduğumuz coğrafyamız bu öyküler bakımından en acı veibret verici günleri yaşadı, yaşıyor, belli ki dehasını da yaşayacak…Kanuni Sultan Süleyman’ımız, önce, ailesinden korsanlar tarafından6 yaşında, çocuk yaşta koparılarak alınan, Manisa’da dul bir kadınasatılan (demek ki o dönemde insan ticareti gündemdeymiş) ve bu kadıntarandan özenle itilen ve sonunda bir rastlantı olarak Şehzade
 
3
leyman ile taşarak onun maiyetine girerek baş sadrazam olan,arkadaşı, can dostu Maktul İbrahim Paşa’yı “dizi ağzıyla Pargalı İbrahim”ivehmi (kuşkusu) ve haremindeki bir dizi hanımın ağız dalaşıyla, hiçbir yasal kovuşturmaya ya da yargılatmaya başvurmadan, bizzat akşamsofrasında ağırladıktan sonra, misafir olarak çağırdığı kendi sarayındaboğdurmuş. Kaldı ki, Padişah, İbrahim Paşa’nın can güvenliğini kendifermanı ile güvenceye almıştı. Demek ki geçmişteki yöneticilerimizin deşeref bugünlerinden çok farklı değilm. Bunu yaparken degerekli kılıfı bulabilmek için, Türkmen Aleviler için“
Kızılbaşların canları,malları helâldir, onlarla savaşırken ölmek şehitliğin en yücesidir 
ve
Kızılbaşların kestiği hayvanın eti mundardır, yenmez 
1
fetvasını vermişolan Mehmet Ebussuud’un zırva fetvasına sığınmıştır.lbuki Kanuni’yi Kanuni yapan tarih kitaplarına re Pargaİbrahim Paşa olmuştur. Seferlerin hemen hepsine ya tam yetkili olarak yada padişahın yanında katılmış, Farsça, Rumca, rpça ve İtalyancabildiği için birçok anlaşmanın Osmanlı yararına yapılmasını sağlamış.Sanata önem vermiş, Mohaç Savaşından sonra Budin’den getirdiği üçgüzel diye bilinen heykeli sarayının önüne diktirdiği için büyük tepkiçekmiş, “
Cihan tapınağına iki İbrahim geldi. Biri put kırıcı, diğeri ise put dikici oldu
” yaftası yapıştırılmış.Başka insanların ölümüne karar vermenin belki bağışlanabilir bir taraarasak bile, hiçbir suçu olmayan lunu, yine hiçbir yasalyargılamaya ratmadan, bir sefer randa kendine eşlik ederkenKonya (Ereğli)de bir çadırda boğdurup, boğulma sırasında çadırın bir kenarından delik açtırarak seyreden, cesedini çadırın önüne astıran bir insanı “Kanuni Sultan Süleyman” olarak ilan etmek ve beş yüz yıl sonraonu kutsamak, örnek alınacak ata ve insan olarak sunmak sağlık
1
Mehmet Erturul Düzda, (1972)
ğ ğ
eyhülislâm Ebussuud Efendi fetvalar nda 16. asr Türk hayat 
Ş 
ı ı
 ş
ı
ğ
ı ı ı
, EnderunKitabevi, stanbul, say. 109-11
İ

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->