Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
ΙΜΙΑ μια άλλη οπτική

ΙΜΙΑ μια άλλη οπτική

Ratings: (0)|Views: 13 |Likes:

http://hellasorthodoxy-kmyst.blogspot.gr/2012/01/blog-post_7596.html

http://hellasorthodoxy-kmyst.blogspot.gr/2012/01/blog-post_7596.html

More info:

Published by: Κώστας Μυστακίδης on Jan 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

 
µια ''άλλη'' οπτική για τα ΙΜΙΑ (ένα απλό όνοµα βραχονησίδας; Απλά γράµµατα ή µε βαθύτερο νόηµα θεόσδοτο εκ των αγίων Ιεραρχών; )
Γνωρίζουµε, πως οι προστάτες των ελληνικών γραµµάτων, οι Άγιοι τρειςΙεράρχες εορτάζουν στις 30 Ιαν. ενώ στις 31 Ιαν εορτάζουν οι ΆγιοιΚύρος και Ιωάννης Ανάργυροι. Επίσης γνωρίζουµε πως ο Ιανός, πουέδωσε το όνοµά του στον Ιανουάριο, είναι ένας διπρόσωπος ρωµαίοςθεός, από τη µία αυστηρός και από την άλλη ευσπλαγχνικός.Τα γράµµατα της ευλογηµένης ελληνικής γλώσσας, δεν είναι απλάσηµάδια, αλλά µε βαθύτερο νόηµα το καθένα*Το Ι, είναι µια ακτίνα. Το Μ είναι η µετάνοια, Ι και πάλι ακτίνα και Α,φυσικά η Αρχή, η Αγάπη, η Αλήθεια. Έτσι, συντιθέµενα τα δεδοµένα,υπό την επίβλεψη του Λόγου, και µε βοήθεια την ελληνορθόδοξηπαιδεία που ευλογούν οι άγιοι τρεις Ιεράρχες κι είναι προστάτες, δίνουνένα απλό πνευµατικό νόηµα ''αφυπνιστικό'', προσθετικό σε αυτό τοτελευταίο φιλοϋλικό χαύνωµα, που κατά οµολογία πάντων, κυριαρχεί.Μερικοί (και καλά κάνουν βέβαια) ''θεολογούν'' γενικώς και αορίστωςµε την προτροπή ΜΕΤΑΝΟΙΑ... όταν όµως µετάνοια σηµατοδοτεί τηνµεταστροφή του νου, προς τον Τριαδικό Θεό, κάθε αφορµή, είναιευλογηµένη. Κι αυτό επιτυγχάνεται, όχι µόνο από λόγουςεκπορευοµένους από στόµατος ανθρώπων, αλλά ιδίως από λόγων και
 
ρηµάτων, εκπορευοµένων από Τον Λόγο. Αυτοί οι ''ζωντανοί λόγοι''
 
µεταφράζονται σε καταστάσεις και συµβάντα στην ζωή του καθενός ήεπί συνόλου έθνους, αν πρόκειται για καλό ερέθισµα προς συλλογικήσωτηρία.Επέτρεψε ο καλός Θεός το γεγονός (των Ιµίων) επιτρέποντας µιαακτίνα (
Ι
), εωσφόρου παιδευτικού στην πατρίδα µας, ταραχοποιού(Ι=δέκα, δέκατο Τάγµα δαιµόνων – ως φυγόκεντρο, και Ι σχηµατικάαυτό που κατεβαίνει), ώστε να µετανοιώσουµε (
Μ
). Η πρόσθεση τηςµετανοίας, έχει έναν και µόνο σκοπό. Για να βαδίσουµε την ακτίνα (
Ι
)επιστροφής, Φωτός του υπάκουου Υιού, (που φέρνει το Αληθινό Φωςκαι µας καλεί µε ελευθερία να Τον ακολουθήσουµε για νασυναναστηθούµε και φτάσουµε ασφαλώς στην Αγάπη (
 Α 
).Φυσικά, η πρόταση απευθύνεται σε όσους από τους Έλληνες θέλουν ναπεράσουν και όσους πραγµατικά αγαπάνε τα ελληνικά γράµµατα (ΆγιοιΤρεις Ιεράρχες), µε ανάργυρο τρόπο (30/31 Ιαν.) στην Αγάπη του Θεούπου µας περιµένει και στην προετοιµασµένη απ’ αιώνων Βασιλεία.Έτσι εξελίχθηκε και προσπεράστηκε αδιάφορα (περισσότερο λόγωαδυναµίας αντίληψης- αποκωδικοποίσης) του σηµαδιού των Ιµίων
 
(καλυµµένο, πίσω από την απλότητα των γραµµάτων και τωνεορταζόντων αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας), που σήµερααποκαλύπτεται, ως ‘’άλλο’’ µνηµόσυνο.Για όσους φυσικά θέλουν να δουν το ευσπλαχνικό Πρόσωπο Του ΕνόςΤριαδικού και Μοναδικού και όχι το αυστηρό Του, (Ιανουάριος), θα λάβουν υπόψην τους το παραπάνω όχι µοναδικό σε πρόσκλησηµετανοίας ‘’σηµείο’’. Αυτή η αποκάλυψη δεν απευθύνεται στοδιανοητικό µέρος όπου στοχεύουν οι ‘’άλλες’’ αποκαλύψεις, ακόµη καιαληθινές, αλλά χωρίς Χριστό, ή ακόµη και οι συνωµοσιολογίες πουερεθίζουν την φαντασία των ανθρώπων και εξάπτουν φοβίες για ταµελλούµενα, αντίθετα της επιβαλλόµενης ελπίδας στην Πρόνοια του Αγαθού Θεού.Επειδή όµως ο τέλειος νους είναι αφάνταστος, δια της µετανοίας/µεταστροφής του νου µας στον Υπέρτατο Νου/ µε λόγους και µεπράξεις αλλά ιδιαίτερα µε καθαρή καρδιά και ελπίδα Θεού, δενψάχνουµε σ+τοιχεία να προσθέσουµε ως επίδειξη γνώσεων του τισχεδιάζει ο κόσµος, αλλά καθαρίζοντας τα τοιχεία του νου και τηςκαρδιάς, αφήνουµε να αντανακλαστεί το Φως στη ζωή µας και τοσωτήριο σχέδιο του Θεού.Το µήνυµα είναι καλυµµένο, καθώς αν ήταν ολοφάνερο καιδιαφηµιζόµενο στα ΜΜΕ, θα φαινόταν η επιβολή του θελήµατος ΤουΘεού, ενώ µε αυτόν τον µυστικό τρόπο, συνεχίζει να ισχύει το χάρισµατης ελευθερίας µε το: ΕΑΝ τις θέλει οπίσω µου ελθείν...Μετά από όλα αυτά, ήταν σύµπτωση το συµβάν στα ΙΜΙΑ την 30/31Ιαν; Μπορεί ναι, µπορεί όχι. Πάντα χωρίς να εκπίπτουµε ναονοµάζουµε τις βραχονησίδες, ΚΑΡΝΤΑΚ, το ΦΩΣ και το ΟΦΙΣ και τηΣΟΦΙΑ, light, snake,wisdom ή σε άλλες µύριες γλώσσες του κόσµουτούτου κλπ… για την αποφυγή των θεόσδοτων δια των σηµείων, νοηµάτων.Φυσικά, η παραπάνω προσέγγιση, δεν είναι τελειολογική, αλλά µίαακόµη υπόµνηση µε τον τρόπο που γνωρίζει ο καλός Θεός, να µας νουθετεί στην απαραίτητη σωτήρια µετάνοια. Κι Ο Κύριος, δεν παύει ναµας διανοίγει σχετικούς διόδους, που σαν παραπόταµοι ενώνονται στηνΟδό.Ο Άγιος Ιωάννης Θεολόγος µας αναφέρει για να µην µπερδευόµαστεκαι πλανιώµαστε περί των σηµείων της Αποκαλύψεως, καθώς πολλάσηµάδια θα εµφανιστούν, µας προτείνει:
ΚΡΑΤΑΙΟΥΣΘΕ,ΓΡΗΓΟΡΕΥΕΤΕ, ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ...
 Η καλή µας Παναγία, η υπερµάχος Στρατηγός να µας δίνει δύναµη νακάνουµε αρχή σε όλα τα παραπάνω εφόδια. Παράσχου
 
Κύριε,
αφορµάς µετανοίας
. Αφ-ορµάς. ∆λδ από κάπου ναξεκινήσουµε και κάπου να πάµε. Αυτό που οπωσδήποτε είναι ωφέλιµο,είναι από τα κάτω, τα ίχνη, τα επί γης πρόσκαιρα συµβάντα, να ταεκµεταλλευόµαστε ώστε να ξεκινάµε και να ορµούµε/ευστοχούµε σταάνω και αιώνια.Μετάνοια και πάλι µετάνοια γιατί χωρίς αυτήν ∆ΕΝ ήγγικεν ηΒασιλεία.
Μετάνοια µε ή χωρίς σηµεία, εξηγώντας τα συµβάντα ή όχι.
Σκοπός είναι να έχουµε σταθερό προσανατολισµό του νου στοΝου, µέσα στην µετεώρισή µας και τις πλείστες όσες αφορµές (σανσύγχρονες σειρήνες) απόσπασης της προσ-ήλωσής µας, από τον ένανκαι µοναδικό σκοπό του ανθρώπου.Εφόσον όλα τα αυτοκίνητα δεν χρησιµοποιούν το ίδιο καύσιµο υλικό,εκτιµώ πως µε ορθόδοξη προοπτική και διάκριση, είναι ευγενής ησυγχώρεση και του ‘’άλλου’’ καύσιµου υλικού που δύναται να κινήσεικάποιο άλλο όχηµα. Τα πάντα δοκιµάζετε, το καλόν κατέχετε του Απ.Παύλου, ή όπως οµόρροπα εύστοχα αναφέρει και ο άγιοςΒαρσανούφιος, πως, δεν έχει σχέση τι κλαδάκια ή κούτσουραχρησιµοποιεί κάποιος στο τζάκι του, έλατο, πεύκο ή µικρότερα καιφθηνότερα… σκοπός είναι να ζεσταίνεται το σπίτι. Οίκος και όχηµα….------------* (ολόκληρο το βιβλίο περί οδοδεικτών που εµπεριέχει και στοιχεία τηςοµόρροπης µε την Ορθοδοξία, ελληνικής αλφαβήτου, είναιεδώ:http://www.scribd.com/doc/14568984/-1-)
 
και σε έντυπη µορφή,πλήρες εδώ 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->