Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RPH KSSR Bahasa Melayu Tahun 3

RPH KSSR Bahasa Melayu Tahun 3

Ratings:

2.0

(1)
|Views: 3,268|Likes:
contoh lengkap rph KSSR.. Diberikan oleh pensyarah Jabatan Bahasa IPG Kampus Bahasa Melayu. Pelajar PISMP menggunakan RPH KSSR ini.
contoh lengkap rph KSSR.. Diberikan oleh pensyarah Jabatan Bahasa IPG Kampus Bahasa Melayu. Pelajar PISMP menggunakan RPH KSSR ini.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Fatiah Mohamed Yusoff on Jan 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2015

pdf

text

original

 
[TERKINI : 2 OKTOBER 2012]Rancangan Pengajaran Harian [RPH](Pengajaran Aspek Tatabahasa Tahun 1: Pendekatan Komunikatif)
Tarikh /Hari:Tahun :
1 Kreatif 
Bil Murid:34 orangMasa: 8.10 9.10 pagiMata Pelajaran: Bahasa MalaysiaTema:
Kesihatan dan Kebersihan
Tajuk:
Lagu ‘Bangun Pagi’STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN
5.1Memahami dan menggunakan golongankata dengan betul mengikut konteks.5.1.1
Memahami
dan
menggunakankata namaam yang mudah
dengan betul mengikut
konteks.
Objektif: Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
i.
Mengecam sekurang-kurangnya lima daripada tujuh perkataan kata nama am konkrit yangterdapat dalam lirik lagu bertajuk Bangun Pagi dengan betul.
ii.
Menjawab sekurang-kurangnya tujuh daripada sembilan soalan kuiz teka teki tentang liriklagu bertajuk Bangun Pagi dengan menggunakan kata nama am konkrit dengan betul.
Sistem Bahasa
Tatabahasa :morfologi - kata nama am konkrit
Kosa kata : putik kapas
Pengisian Kurikulum (Elemen Merentas Kurikulum)
Ilmu: PJK, Sains
Nilai Murni : Kebersihan fizikal dan mental
Pendidikan Alam Sekitar : bertanggungjawab terhadap kebersihan diri dan persekitaran
Teknologi Maklumat dan Komunikasi : Belajar melalui TMK
Kreativtii : Pergerakan kreatif - Imaginasi dan visualisasi , mencipta lirik lagu
Elemen KeusahawananEK 1: 1.4 Daya kreativiti dan inovasi : memerhati dengan bertujuan danmenghasilkan banyak ideaEK 1: 1.10 Berorientasikan pencapaianEK 2: 2.2 Menganalisis dan menyatakan kebaikan/keburukan sesuatuEK 5: 5.1 Prinsip tanggungjawab sosial : menjaga persekitaran
Kepelbagaian Strategi
KB : Penyoalan, menghubung kait dengan pengalaman, sebab akibat menjaga kebersihangigi dan muka
KP : Verbal linguistik, Intrapersonal dan kinestatik
BCB : Mengumpul maklumat dan memproses maklumat tentang lirik lagu
Pembelajaran kontekstual : Menghubung kait denganamalan kebersihan dalam kehidupanseharian.
Pembelajaran konstruktivisme
Bahan bantu mengajar JenisBilangan
1Komputer riba1
 
2LCD13Lirik lagu :Bangun pagi184Grafik peta pemikiran : Carta pelbagai alir15Beg kertas16Model anak patung, kerusi dan meja17Gambar keadaan gigi yang rosak, muka yang comot18Lembaran kerja pemulihan59Borang rekod penilaiani.Pemerhatian mengecam kata nama am konkritii.Kuiz kata nama am konkrit lagu bangun Pagi11
Pengetahuan Sedia Ada
: Murid biasa mengamalkan kebersihan diri dalam kehidupan seharianmereka.
Isi pelajaranLangkah dan Aktiviti /Aktiviti P dan PCatatanSoalan
1.Namakan benda-benda yangdipegang dandilihat di dalambeg kertas.
Jangkaan jawapan
o
 Anak patung
o
Model kerusi
o
Model meja
Ciri
Fizikal :Deria : bolehdipegangboleh dilihat2. Isi pelajaran[Kata nama amkonkrit]Perkaitan objekdengan tajuk dan isipelajaran.Nama-nama objek
Set Induksi (5 minit)
Beberapa orangmurid dimintamenyentuh danmeneka objek yangterdapat di dalam begkertas.
Gurumengemukakansoalan untukmencungkil ciri objek.
Gurumenghubungkaitkan jawapan muriddengan isi pelajaranpada hari ini.
BBM
Bahanmaujud
KB
Menghubung kaiit
BCB
Mempr osesmaklumat
PembelajaranKontekstual
Menghubungkaitkandenganpengalaman dalamkehidupan
 
Kata nama amkonkrit
Lagu: Bangun Pagi
Bangun pagi,Gosok gigi,Cuci muka,Pakai baju,Sikat rambut,Pakai kasut,Otak cergas,ke sekolah. Anggota badan yanglainJangkaan jawapan1.Telinga2.Mata3.Kuku4.Rambut5.Jari
Langkah 1 (10 minit)Aktiviti 1
Murid diperdengarkanrakaman laguBangunPagi
Murid-muriddiminta menyanyikanlagu berdasarkan senikata yang dipaparkanbersama-samadengan guru.
Murid dimintamelakukan
gerakkreatif 
sambilbernyanyi.
Guru memaparkanpeta carta alir pelbagaidipaparkan
Guru bersoal jawabtentang sebab akibatmenjaga kebersihangigi dan mukaberdasarkan paparangambar.
Murid dibimbingmembuat kesimpulanakan kepentinganmenjaga kebersihan.
Murid dimintamenyatakan anggotabadan yang lain yangperlu dijagakebersihan.
BBM
Teks lagu – BangunPagi
Rakamanlagu
LCD
Peta cartaalir pelbagai
Gambar keadaangigi yangrosak danmuka yangkotor 
KB
sebabakibat
Teknik
PemerhatianTunjuk caraPergerakankreatif 
KP
IntrapersonalVerbal linguistikKinestatik
Nilai Murni
Kebersihan
Pembelajaarnkontekstual
Menghubungkaitkandengankebersihandiri
EK
EK 2: 2.2
 
Gosok
gigi
Cuci
muka
sebabakibat

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
Latifah Jubin liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Mohamad Nor Bin Yunus liked this
Muhammad Izuddin liked this
Azhari Ibrahim liked this
Azhari Ibrahim liked this
Riza Yunos liked this
ibtisam91 liked this
135587 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->