Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Polish presentation revised.pdf

Polish presentation revised.pdf

Ratings: (0)|Views: 47|Likes:
Published by foodprinteu

More info:

Published by: foodprinteu on Jan 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/13/2014

pdf

text

original

 
Social Ecological Institute(
Społeczny Instytut Ekologiczny)
 
Address: ul.
Raszyńska 32/44
; 02-026 Warszawa, PolandTel/fax. +48 22 668 97 92e-mail: biuro@sie.org.pl  registration number KRS: 0000083415.SEI has the public utility status (OPP) according to the polish law.
General profile:
The Social Ecological Institute is a non-profit organisation, registered in 1990, which leads andsupports ecological initiatives in Poland. We provide professional help to a diverse range of ecological programs and activities, and strive to strengthen the development of the civil society inPoland. One of our main goals is the sustainable development of the Polish countryside, and theconservation and dissemination of agricultural biodiversity. We are members of :- the Polish network of environmental organisations Polish Green Network- the Climatic Coalition
 NGO’
s network- the international network WECF (Women in Europe for Common Future)- The International Ecotourism SocietyWe cooperate with:- the central and local media- local governments and communities- farmers and agro-tourism owners- local action groups (LAG)- local cultural associations- Po
lish and foreign environmental NGO’s
 - scientific institutesThe beneficiaries of our projects are mainly: inhabitants of rural areas, small farmers, rural women,organic farmers, schools and agriculture schools, youth, local NGO and cultural associations fromrural areas. We have also supported NGOs from in Ukraine (MAMA86), Belarus
(Doctor’s for the
environment), Georgia (SEMA), Moldova (ORMAX), Armenia (Green Lane). We also organiseand contribute in events like organic fairs, press conferences, environmental education.We participate in the work of Parliamentary Commissions, Ministry of Agriculture and Ministry of Environment Advisory Boards - particularly on organic farming and GMOs.Our association is mainly financed by grants (from EU and International funds), we do not leadcommercial activities and do not receive support from the government.During the last 5 years, our work has included:
Projects related to agricultural biodiversity:
The Social Ecological Institute has lead several projects related to biodiversity conservation in ruralareas. As a result, the organisation has established many contacts with local self-governments, rural
woman’s’ and farmers. Many workshops about biodiversity, organic farming
, culinary heritage andsustainable development were organised in the country side. We have also initiated a network of NGOs and people interested in conserving agricultural biodiversity, closely with the association
“Old Breeds and Varieties”(
www.ddoir.org.pl)and the Foundation AgriNatura(www.agrinatura.pl).
 
Project
“Agro
biodiversity model for Kurpie Region
- as an element of protection of genetic resources of farm animals and local species of plants, and support of localcommunity. The project mainly consisted in spreading old breeds of animals among localfarmers and motivating them to become organic. As a result, over 200 farmers receivedPolish native breed farm animals and started organic or sustainable breeding.
 
Support for local food processing. We financed local food processing facilities for farmersworking with organic and agricultural biodiversity products.
 
 
Monastery gardens
 – 
centres of biodiversity project - aimed at conserving the orchardsdiversity in places they were traditionally kept for centuries.
 
New Polish orchards of old varieties. This project received the 2006 Yves Roche Award forbest ecological action lead by women in Poland. More than 25 000 fruit trees of oldvarieties were planted in landscape parks, Agricultural Advisory Centre, Agriculturalschools, in farmers and monastery gardens. Additionally a nursery of traditional varietiesand Regional Collections was established.
 
Traditional rural flowers gardens.
 
Variety means life - an international project (LLP) focused on conserving orchards of oldvarieties, with partners from Austria, Denmark, Germany and Hungary. The continuation is
a new LLP project “ESTO” with the aim to
establish a profession of a European Specialistof Traditional Orchard.
 
We organise each year the stand of traditional food products at the big
annual “
Day of the
Earth” public event in Warsaw (atten
ded by 40 000 people each year).
 
We have created a label for products from agricultural biodiversity.
Projects focused on international exchange and cooperation
Included beyond others:
 
Poland-Germany-Belarus: Common ways of Sustainable development.
 
Georgia: Creating producers groups using the nature and organic potential as a way toincrease revenues of farmers in Georgia.
 
Belarus: Promoting civil society involvement and participation over monitoring nuclearenergy developments and energy policies decisions, by exchanging experiences betweenPoland and Belarus.
 
Armenia: Building up Local Gene Banks in South and Nord Armenia.
 
Moldova: Implementation of green technologies and organic farming in Falesti and Drochiaregion.
Projects for building civil society and sustainable development
 
“Green Bridges of Narew
-river
- building a partnership for sustainable developmentbetween 3 rural communes in Mazovia region. The project resulted in founding a LocalAction Group
“Green Bridges of Narew”
benefiting from Leader EU funds and working in9 rural communes.
 
Between Bug and Narew - a partnership for sustainable development
of 15 communities,aimed at developing organic farming, agro and ecotourism and local food processing.
 
“Ecotourism between Bug and Narew”
- a model ecotourism network between Bug andNarew rivers in 13 rural communes, creation of a Polish Ecotourism Certification system,and creating a regional tourism product.
 
R
ural women’s
in action
” – 
capacity building of local women groups.
Campaigns
 
Campaigns REACH and PESTICIDES STOP
 
GMO monitoring and information campaign
 
The Responsible Consumers campaign with the Polish Green Network
Publications
„The SEI’s Library” series of 17 educational books abo
ut agro-biodiversity, organic farming, localprocessing, culinary heritage, ecotourism, civil society, environment and nature protection; reports,posters, leaflets,
DVD movies: “A new tale of monastery orchards” and “The Kurpi
e model of agro-
 biodiversity”.
 
 
Społeczny Instytut Ekologiczny
 
Ad
res: ul. Raszyńska 32/44
; 02-026 Warszawa, PolandTel/fax. +48 22 668 97 92e-mail:biuro@sie.org.plKRS: 0000083415;
SIE jest organizacją pożytku
publicznego (OPP)
Społeczny Instytut Ekologiczny jest organizacją non
-
 profit, zarejestrowaną w 1990 roku, prowadzii wspiera ekologiczne działania w Polsce, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, zrównoważonego
rozwoju
 – 
 
szczególnie obszarów wiejskich, ochronę i pomnażanie rolniczej bioróżnorodności i promocję rolnictwa ekologicznego.Jesteśmy członkami:
-
Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
 - Koalicji Klimatycznej- M
iędzynarodowej
sieci WECF (
Kobiety w Europie dla wspólnej przyszłości)
 -
Międzynarodowego Towarzystwa Eko
turystycznego
Współpracujemy z:
- centralnymi i lokalnymi mediami,
administracją,
l
okalnymi samorządami i społecznościami
 -
rolnikami i właścicielami obiektów agroturystycznych
, lo
kalnymi grupami działania (LGD
)- lokalnymi stowarzyszeniami kulturalnym, polskimi i zagranicznymi NGO- instytutami naukowymiBeneficjentami naszych projektów
są przede wszystkim: mieszkańcy obszarów wiejskich,małoobszarowi rolnicy i rolniczki, rolnicy ekologiczni, szkoły gminne i rolnicze
,
młodzież, lokalne
stowarzyszenia i organizacj
e pozarządowe. Nasze projekty wspierały organizację pozarządowe na Ukrainie
(MAMA86),
Białorusi
(Lekarze
dla środowiska)
, Gruzji (SEMA),
Mołdawii (ORMAX), Armenii
(Green Lane). Organizujemy i
 pomagamy w realizacji wydarzeń związanych z ekologią i produkte
m ekologicznym
 – 
targi,
wystawy, konferencję, warsztaty itp. Nasi eksperci są członkami Rady ds. Rolnictwa
Ekologicznego przy Ministrze Rolnictwa I Rozwoju Wsi i Komisji ds. GMO przy Ministrze
Środowiska.Działalność organizacji finansowana jest z grantów (europejskich i międzynarodowych), nieotrzymujemy wsparcia strukturalnego ze strony administracji państwowej.
Projekty zrealizowane w ostatnich pięciu latach:
 
Projekty dotyczące
 
rolniczej bioróżnorodności:
 
Społeczny Instytut Ekologiczny prowadził wiele projektów dotyczących tej tematyki – 
w wyniku
ich realizacji nawiązano wiele kontaktów z lokalnymi władzami, rolnikami i rolniczkami.Przeprowadzono dziesiątki warsztatów na temat znaczenia rolniczej bioróżnorodności, rolnictwa
ekologicznego, dziedzictwa
kulinarnego I kulturowego I zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich.SIE
 – 
wspólnie ze stowarzyszeniem Dla Dawnych Odmian i Ras(www.ddoir.org.pl
)oraz Fundacją
)rozpoczęło tworzenie sieci współpracy organizacji i instytucjizajmujących się rolniczą bioróżnorodnością.
 
Projekty promujące i chroniące rolniczą różnorodność biologiczną
 
 
Projekt
“Kurpiowski model rolniczej bioróżnorodności” – 
w ramach projektu rolnicy
ekologiczni otrzymali rodzime rasy zwierząt gospodarskich i lokalne odmiany roślinuprawnych znajdujące się w zasobach genetycznych i zagrożone wyginięciem. W wynikudziałań projektu ponad 200 rolników przestawiło swoje
gospodarstwa na
 produkcjęekologiczną.
 
Wsparcie dla lokalnego przetwórstwa: sfinansowano lokalne przetwórnie surowców
 pochodzących z rolniczej bioróżnorodności.
.
 
Ogrody klasztorne
 – 
 
centra bioróżnorodności – 
 
celem projektu była inwentaryzacja sadów
przyklasztornych i posadzenie nowych tradycyjnych sadów w ogrodach przyklasztornych.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->