Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Aldous Huxley - Surasul Giocondei.doc

Aldous Huxley - Surasul Giocondei.doc

Ratings: (0)|Views: 197 |Likes:
Published by Maxim Mastica

More info:

Published by: Maxim Mastica on Jan 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2013

pdf

text

original

 
A I d o u s HuxleyS u r î s u I GioGondeiPREFA
ŢĂ
Vasta
 
opera
 
 pe
 
care
 
 Aldous
 
Huxley 
 
a
 
l sat-o
ă
 
la moartea
 
sa
 
recent 
ă
1963
 poart 
ă
 
semnul
 
unei
 
 personalit i
ăţ 
 
 proteice
,
cu
 
o
 
uluitoare
 
capacitate
 
dediversificare
 
a
 
 preocup rilor 
ă
,
sfîfiat 
ă
 
de
 
contradic ii
 ţ 
 
fundamentale
,
dar 
 
înacelaşi
 
timp
,
unitar 
ă
şi
consecvent 
ă
 
în
 
tendin ele
 ţ 
 
sale
 
esen iale
 ţ 
,
înanifestatede-a
 
lungul anilor 
.
Caracterul
 
 paradoxal
 
al
 
 personalit ii
ăţ 
 
lui
 
Huxley 
 
a
 
fost 
 
astfel
 
definit 
 
de Jocelyn
 
Brookex 
,
unul
 
dintre
 
cercet torii
ă
 
operei
 
sale
:
un intelectual
 
cu
 
o profund
ă
 
neîncredere
 
în
 
intelect 
,
un
 
senzualist 
 
cu
 
un
 
dezgust 
 
înn scut 
ă
 
 pentrutrup
,
un
 
om
 
religios
 
 prin
 
natur 
ă
,
care
 
r mâne
ă
 
un
 
ra ionalist 
 ţ 
 
impénitent 
”.
Contradic iile
 ţ 
 
 personalit ii
ăţ 
 
i
 ţ 
 
opétei
 
lui
 
Huxley 
 
sunt 
 
îns
ă
 
departe
 
de
 
a
 
se
 
opriaici
.
În
 
bun m su
ă ă ă
 
ele
 
sunt 
 
fructul
 
unei
 
epoci
 
 pline
 
de
 
contraste
,
der sturn ri
ă ă
şi
 prefaceri
,
o
 
epoc
ă
 
 zguduit 
ă
 
de
 
dou
ă
 
r zboaie
ă
 
mondiale
,
denaşterea
 
unei
 
lumi
 
noi
 
şi
 
de
 
 zvârcolirile
 
agonizante
 
ale
 
lumii
 
vechi
.
Pe
 
 planulacesta
,
opera
 
lui
 
Huxley 
 
exprima
 
starea
 
de
 
spirit 
 
a
 
unei
 
bune
 
 p r i
ă ţ 
 
aintelectualit ii
ăţ 
 
burgheze
,
dezorientat 
ă
şi
chitind
 
cu
 
aviditate
 
un
 
 punct 
 
desprijin
 
în
 
universul
 
mobil
 
din
 
 jurul
 
ei
.
De
 
altfel
,
cele
 
mai
 
valoroase
 
 pagini
 
alebogatei
 
opere
 
huxleyene
 
sunt 
 
tocmai
 
acelea
 
în
 
care
 
scriitorul
 
a
 
c utat 
ă
 
s
ă
 surprind
ă
,
cu
 
exactitatea
 
ştiin ific
 ţ ă
 
a
 
unui
 
cercet tor 
ă
,
atmosfera
 
specifica
 
avremii
 
sale
,
mişc rile
ă
 
sufleteşti
 
şi
 
reac iile
 ţ 
 
la
 
evenimente
 
ale
 
oamenilor 
 
din preajm
ă
.
Când
 
îns
ă
 
a
 
încercat 
 
s
ă
 
 p trund
ă ă
 
în
 
adâncul
 
lucrurilor 
,
c utând
ă
 cauzele
 
r ului
ă
şi
remediile
 
sale
 
a
 
eşuat 
 
în
 
neputin
 ţă
.
Instrumentele
 
decercetare
 
ale
 
scriitorului
 
devenit 
 
filozof 
şi
sociolog
 
s-au dovedit 
 
insuficiente
.
În
 
loc s -şi
ă
1 Jocelyn Brooke,
 Aldous
 
Huxley 
, Longmans Green ôc Co London, 1054.
 perfec ioneze
 ţ 
 
instrumentele
,<
sïï-şi reconsidere pozi ia
 ţ 
 
de
 
 plecaredobândind
 
un
 
unghi
 
de
 
vedere
 
mai
 
adecvat 
 
fenomenului
 
cercetat 
,
el
 
s-aafundat în
 
vârtejul
 
confuziilor 
 
fi
,
înlocuind
 
cercetarea
 
ştiin ific
 ţ ă
 
cu
 
extazulmistic
,
a
 
lunecat 
 
în
 
impas
.
Debutând
 
în
 
literatur 
ă
 
sub
 
semnul
 
realismului
,
înspiritul
 
tradi iei
 ţ 
 
satirice
 
a
 
lui
 
Swift 
,
Sterne
şi
Butler 
,
Huxley 
 
a
 
evoluat 
 
subimperiul
 
cresetnd
 
al
 
concep iilor 
 ţ 
 
sale
 
mistice
,
ajungând
 
în
 
cele
 
din
 
urm
ă
 
latotal
ă
 
derut 
ă
.*
 
 Anglia
 
în
 
care
 
a
 
crescut 
 
şi
 
s-a
 
maturizat Huxley 
 
trecea
 
 prin
 
 prefacerieconomice
şi
sociale
 
care
 
şi-au pus
 
o
 
amprent 
ă
 
vizibil
ă
 
asupra
 
vie ii
 ţ 
 
spiritualea
 
epocii
.
Era
 
o
 
 Anglie
 
sl bit 
ă ă
 
din
 
 punct 
 
de
 
vedere
 
economic
,
o
 
 Anglie
 
a
 
c rei
ă
 suprema ie
 ţ 
 
mondial
ă
 
 pe
 
 plan
 
industrial
 
încetase
,
a a
 ţ 
 
cum
 
încetase
 
rolul
 
s u
ă
 de
bancher al
 
lumii
”;
o Anglie
 
care
 
trecuse
,
în
 
 pragul
 
secolului
,
 prin
 
 probar zboiului
ă
 
cu
 
Burii
,
 prob
ă
 
de
 
foc
 
a
 
 puterii
 
aparent 
 
inebranlabile
 
a
 
imperiului
;
o Anglie
 
în
 
care
,
sub
 
influen a
 ţ 
 
evenimentelor 
 
 politice
,
a
 
dezvolt rii
ă
 
rela iilor 
 ţ 
 sociale
şi
a
 
evolu iei
 ţ 
 
ftiin ifice
 ţ 
,
credin a
 ţ 
 
în
 
temeliile
 
de
 
nezdruncinat 
 
alestatului
şi
institu iilor 
 ţ 
 
sale
constitu ia
 ţ 
,
biserica
,
familia
începuse
 
s
ă
 
seclatine
.
Totul
 
era
 
 pus
 
sub
 
semnul
 
îndoielii
.
Conformismul
 
epocii
 
victoriened duse
ă
 
naştere
 
unei
 
reac ii
 ţ 
,
care
 
supunea
 
la
 
o
 
verificare
 
sever 
ă
 
toateadev rurile
ă
 
aparent 
 
eterne
,
moftenite
 
de
 
la
 
înaintaşi
.
Primul
 
r zboi
ă
 
mondial
şi
urm rile
ă
 
sale
crizele
 
economice
,
crefterea
 
şomajului
,
sentimentul
 
generalde
 
dezam gire
ă
 
fa
 ţă
 
de
 
 promisiunile
 
antebelice
 
r mase
ă
 
neîndeplinite
,
teamageneral
ă
 
de
 
un
 
nou
 
r zboi
ă
şi
team
ă
 
burgheziei
 
în
 
 ja a
 ţ 
 
crefterii
 
mişc rii
ă
 muncitoreşti
 
mondiale
,
întinderea
 
fascismului
iat 
ă
 
câteva
 
clementeesen iale
 ţ 
 
care
 
şi-au spus
 
cuvântul
 
în
 
formarea
 
spiritual
ă
 
a
 
genera iei
 ţ 
 contemporane
 
cu
 
Huxley 
şi
a
 
lui
 
Huxley 
 
însufi
.
Datele
 
 personale
 
ale
 
biografieilui
 
Huxley 
 
ca
şi
influen ele
 ţ 
 
multiple
 
exercitate
 
asupra
 
lui
 
de
 
literatur 
ă
şi
curentele
 
filozofice
 
ale
 
vremii
,
între
 
care
 
intui ionismul
 ţ 
 
lui
 
Bergson
şi
freudismul
,
constituie
 
de
 
asemenea
 
factori
 
de
 
seam
ă
 
în
 
determinarea profilului
 
s u
ă
 
spiritual
.
 Aidons
 
Leonard
 
Huxley 
 
s-a
 
n scut în
ă
 
1894
 
la
 
Codalming
,
în
 
Surrey 
,
dintr-o
 
familie de
 
intelectuali
,
celebr 
ă
 
 prin
 
Uia imic
 ţ ţ 
şi
ramifica ii
 ţ 
.
Bunicul
 
s u
ă
 a
 
fost 
 
ilustrul
 
savant 
 
naturalist 
 
Thomas
 
Henry 
 
Huxley 
;
tat l s u
ă ă
 
LeonardHuxley 
 
era
 
 profesor 
 
de
 
limba
 
greac
ă
şi
directorul
 
revistei
„Corahill Magazine”,
mama
 
sa
 
era
 
nepoata
 
scriitorului
 
Matthew
 
 Arnold
.
Dup
ă
 
moartea
 
timpurie
 
amamei
 
sale
,
el
 
a
 
fost 
 
crescut 
 
de
 
o
 
matuf 
ă
 
din
 
aceeaşi
 
ramur 
ă
 
a
 
familiei
,
scriitoarea
 
liberal
ă
 
Humphry 
 
Ward
 
Este
 
fratele
 
lui
 
 Julian
 
Huxley 
,
biolog
 
şieseist 
 
cunoscut 
,
laureat 
 
al
 
 premiului
 
Nobel
.
Cu
 
asemenea
 
antecedente
 
şi
 
inciden e
 ţ 
 
familiale
,
nu
 
e
 
de
 
mirare
 
c
ă
 
finir ul
 
 Aldous
 
şi-a
 
format de
 
timpuriu
 
o
 
cultur 
ă
 
solid
ă
 
şi
 
a
 
manifestat 
5O
înclina ie permanent 
 ţ ă
 
spre
 
cercetarea
 
ftjinfl'fic
ă
.
 A
 
studiat 
 
la
 
Eton
şi
la
 
Ballial
 
College
Oxford
 
fi
,
terminând
 
studiile
,
a
 
fost 
 
un
 
timp
 
 profesor 
 
laEton
,
dup
ă
 
care
 
s-a
 
dedicat literaturii
.
O
 
boal
ă
 
grav 
ă
 
de
 
ochi
 
contractat 
ă
 
la16
 
ani
 
l-a
 
orbit aproape
 
total
 
vteme
 
de
 
un
 
an
şi
 jum tate
ă
,
l sându-i
ă
 
dup
ă
 aceea
 
o
 
mare
 
defec iune
 ţ 
 
a
 
vederii
 
de
 
care
 
a
 
suferit 
 
 pân
ă
 
târziu
,
când
 
a
 
început 
 
s
ă
 
 practice
 
exerci iile
 ţ 
 
 pentru
 
orbi
 
ale
 
doctorului
 
Bates
 
 perfec ionate
 ţ 
 de
 
discipolii
 
acestuia
(
vezi
The Art of Seeing „
 Arta de
 
a
 
vedea9
în
 
careHuxley 
 
expune
 
întreaga
 
sa
 
experien
 ţă
 
în
 
acest 
 
domeniu
 
sub
 
forma
 
unuistudiu
 
de
 
 psihologie
 
vizual
ă
).
 Aceasta l-a împiedicat de
 
altfel
 
s
ă
 
 practicemedicin
ă
 
 pentru
 
care
 
se
 
 preg tise
ă
.
Şi
 
dac
ă
 
am
 
folosi
 
metoda
 
s
ă
 
 proprie
 
înstabilirea rela iilor 
 ţ 
 
dintre
 
biologic
şi
spiritual
metod pe
ă
 
care
 
a
 
întrebuin at-o
 ţ 
 
în eseurile
 
despre
 
Baudelaire
şi
Pascal
,
în
 
volumul
 
 publicat 
 
sub
 
titlul
Do what You wiU (
 JFâ
 
ce
 
vrei
*)
am
 
fiînclina i
 ţ 
 
s
ă
 
credem
 
c
ă
 
aceast 
ă
 
infirmitate
 
a
 
avut 
 
 partea
 
ei
 
de
 
influen
 ţă
 
încristalizarea
 
atitudinii
 
f ß
ă
 
de
 
via
 ţă
şi
de
 
oameni
 
a
 
scriitorului
.
 Atmosfera
 
literar 
ă
 
în
 
care
 
a
 
debutat 
 
IlexXèy 
 
 purta
 
semneledezagreg rii
ă
 
spirituale
 
a
 
lumii
 
burgheze
.
Primii
 
scriitori
 
englezi
 
de
 
orientare
 
realist-critic ai
ă
 
secolului
 
al
 
 XX 
-
lea
 John Galswortby 
şi
H
.
G
.
Wells
 
între
 
al ii
 ţ 
semnalau
 
în
 
romane
 
defactur 
ă
 
foarte
 
diferit 
ă
,
de
 
la
 
 pictur 
ă
 
de
 
moravuri
 
la
 
hiperbola
 
fantastic
ă
,
contradic iile
 ţ 
şi
inadverten ele
 ţ 
 
societ ii
ăţ 
 
capitaliste
.
Haosul
 
civiliza iei
 ţ 
 burgheze
 
fusese
 
 pus
 
în
 
lumin
ă
 
înc
ă
 
în
 
 primele
 
romane
 
ale
 
lui
 
D
.
H
.
Lawrence
 The White Peacock, Sons and Lovers, The Rainbow („
P unul alb
ă
*,
Fii şiaman i
 ţ 
*,
Curcubeul
),
care
 
lua
 
 pozi ie
 ţ 
 
fa
 ţă
 
de
 
efectul
 
de
 
dezumanizare
,
deanihilare
 
a
 
 personalit ii
ăţ 
 
umane
 
în
 
condi iile
 ţ 
 
industrializ rii
ă
şi
tehnicismului
,
 pledind
 
 pentru
 
instaurarea
 
for ei
 ţ 
 
vitale
,
revivificatoare
,
a
 
instinctului
 
sexual
(
sub
 
influen a
 ţ 
 
lui
 
Freud
),
 James
 
 Joyce
 
 publicase
 
 primele
 
 povestiri
 
sub
 
titlul
Cei<lm Dublin şi
romanul
Portretul artistului în tineree şi
ţ
preg tea
ă
 
marcaodisee
 
modern
ă
 
a
 
burghezului
 
Bloom
(Ulysse).
În
 
Fran a
 ţ 
,
Proust 
 
era
 
în
 
 plin
ă
 
Cutare a timpului pierdut
ă
cu
 
ajutorul
fluxului conftiinfei
*;
în Italia
,
Pirandello
 
urm rea
ă
 
consecvent 
 
opera ia
 ţ 
 
de
 
dezintegrare
 
a
 
 personalit ii
ăţ 
 
subimperiul
 
relativismului
,
c utând
ă
 
felurit 
 
adev rul
ă
 
sub
 
 jocul
 
aparen elor 
 ţ 
.
.
S
.
Eliot 
 
îşi
 
 publicase
 
 primele
 
versuri
 
negativiste
 
afirmând
 
un
 
 pesimism
 
total
şi
dezolant 
.
G
.
B
.
Shaw
îşi
continua
 
seria
 
 pieselor 
 
de
 
critic
ă
 
virulent 
ă
 
la
 
adresaorânduirii
şi
institu iilor 
 ţ 
 
burgheze
,
în
 
numele
 
umanismului
.
În aceast 
ă
 
ambian
 ţă
 
spiritual
ă
 
complex 
ă
şi
contradictorie
,
ale
 
c rei
ă
 influen e
 ţ 
 
 pot fi uşor 
 
detectate
 
în
 
oper 
ă
 
sa
,
 Aldous
 
Huxley 
 
apare
 
ca
 
unexponent 
 
tipic
 
al
 
acelei
 
tinere
 
genera ii
 ţ 
 
de
 
intelectuali
 
burghezi
,
dezorienta i
 ţ 
 de
 
 pierderea
 
idealurilor 
 
secolului
 
al
 
 XlX 
-
lea
,
fi
 
de
 
 zguduirea
 
 provocat 
ă
 
de primul
 
r zboi
ă
 
mondial
,
afa-numita
genera ie pierdut 
 ţ ă
*.
R zboiul a
ă
 
l sat 
ă
 urme
 
adânci
 
în
 
conştiin a
 ţ 
 
lui
 
Huxley 
,
dînd
 
impresia
 
unei
 
r sturn ri şi
ă ă
 
 pr buşiri
ă
 totale
 
a
 
ordinii
 
existente
 
a
 
lucrurilor 
,
a
 
 pierderii
 
tradi iilor 
 ţ 
,
credin elor 
 ţ 
,
valorilor 
 
spirituale
.
Lumea
 
i
 
se
 
 pare
 
tân rului
ă
 
Huxley 
 
un
 
carusel
dup cum
ă
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->