Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Qui Dinh Bao Cao Do an-khoaDTVT

Qui Dinh Bao Cao Do an-khoaDTVT

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by Chấm Hết

More info:

Published by: Chấm Hết on Jan 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2013

pdf

text

original

 
Nội dung trình bày đồ án chuyên ngành :
Mục lục-Mc tiêu đtài-Ý nghĩa khoa học thực tiễn-Phm vi nghiên cu-Li mđu-Chương 1-Chương 2-……-……-Kết luận và hướng phát triển-Tài liu tham kho
Yêu cầu về trình bày:
1.Sử dụng bộ mã tiếng Việt
unicode
:Tiêu đề phần/chương (Heading 1): font Arial, Size 14, Bold, chữ hoaTiêu đề mục la mã (Heading 2): font Arial, Size 13, Bold, chữ hoa.Tiêu đề mục nhỏ (Heading 3): font Arial, Size 13, Bold, chữ thường Nội dung thông thường (normal): font Times New Roman, size 13, chữ thường. Sửdụng format/style để định nghĩa các style trên. Mục lục trình bày tối đa đến 4 cấp(heading 1, 2, 3, 4). Sử dụng Insert/Index and Table/ Table of Contents để làm mụclục tự động. Lập danh mục hình vẽ và danh mục các bảng có trong báo cáo2.Quy cách đánh số chương mục theo kiểu Outline, ví dụ 1.2.1 là mục 1 nhỏ trongmục 2 la mã của chương 1. Sử dụng Format/Bullets and Numbering/Outline Numbered.3.Hình vẽ và bảng biểu được đánh chỉ mục theo chương và số thứ tự của hình vẽtrong chương đó, Ví dụ:
Hình 1.2.
(hình số 2 của chương 1);
Hình 2.3. (
hình số 3của chương 2); …
Bảng 1.1
– bảng 1 của chương 1…4.Định dạng trang in A4, Top 2.5cm, bottom: 2.5cm, left: 3.5cm, right: 2cm5.Trình bày mạch lạc, súc tích, không có lỗi chính tả.6. Tài liệu tham khảo được trích dẫn theo qui định như ví dụ sau:[1]
Đinh Mạnh Tường.
 
Cấu trúc dữ liệu & Thuật toán.
Chương 1 và 8. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật. Hà nội, 2001.[2]
Aho A.V. , Hopcroft J.E.
and
Ullman J.D.
 Data Structures and Algorithms.
Pages: 200-345. Addison-Wesley. London, 1983.
Địa chỉ các website (nếu có)

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->