Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
48706541-Bibliografie-biblica

48706541-Bibliografie-biblica

Ratings: (0)|Views: 21 |Likes:
Published by Cristina Elena

More info:

Published by: Cristina Elena on Jan 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2014

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA BUCUREŞTI
FACULULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
„PATRIARHUL JUSTINIAN”
-Bibliografie biblică-
 Întocmită de Asist. Drd. Alexandru MIHĂILĂ 
BUCUREŞTI
 
2006
BIBLIOGRAFIE BIBLICĂ1.(episcop rus anonim),
 Învăţăturile sociale ale Evangheliei. Studiu biblic
, trad. din lb. franceză de Beleuţă,Ilie, Ed. autorului, Făgăraş, 1912, 66 p.2.***,
 Apocalipsa sau Cartea cu şapte peceţi (scurtă tâlcuire pe înţelesul tuturor)
, Ed. Naţionala, Bucureşti,1924, 119 p.3.***,
 Biblia adecă dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi Noului Testament 
, EIBMBOR, Bucureşti, 1997,XXXIII + 987 p. (tot în titlu
tipărită întâia oară la 1688 în timpul lui Şerban Vodă Cantacuzino, domnul Ţării Româneşti, retipărită după 300 de ani în facsimil şi transcriere, cu aprobarea Sfântului Sinod,această ediţie văzând acum, din nou lumina tiparului cu binecuvântarea PF Părinte Patriarh Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române)
4.***,
 Biblia adică dumnezeeasca Scriptură a Legii Vechi şi a celei Nouă
, Tipogr. Cărţilor bisericeşti,Bucureşti, 1914, 1646 p. (ediţia Sfântului Sinod, vol. I 643 p. şi cont. în vol. II)5.***,
 Biblia adică dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi a Noului Testament 
, Fundaţia pentru literatură şiartă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1938, X + 1376 p. (trad. de pr. prof. Vasile Radu şi Gala Galaction, lainiţiativa MS Carol II)6.***,
 Biblia sau Sfânta Scriptură după textul grecesc al Septuagintei
, EIBMBOR, Bucureşti, 1944,XXVIII + 1398 p. (prin osârdia IPS Nicodim, Patriarhul BOR, şi cu binecuvântarea Sfântului Sinod, ed. aIIa)7.***,
 Biblia sau Sfînta Scriptură
, EIBMBOR, Bucureşti, 1968, 1395 p. (sub îndrumarea PF Justinian,Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfîntului Sinod, + 6 hărţi color la final)8.***,
 Biblia sau Sfînta Scriptură
, EIBMBOR, Bucureşti, 1991, 1416 p. (sub îndrumarea PF Teoctist,Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfîntului Sinod, + 6 hărţi)9.***,
 Biblia sau Sfînta Scriptură
, EIBMBOR, Bucureşti, 1994, 1416 p. (sub îndrumarea PF Teoctist,Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfîntului Sinod, + 6 hărţi)10.***,
Călăuză biblică. Index biblic
, Tipogr. Cartea de Aur, f.a., 171 p. (sar putea să nu fie ortodoxă)11.***,
Cântarea Cântărilor a regelui Solomon
, Tipogr. Cărţilor biblice, Bucureşti, 1944, 54 p. (trad. de Nicodim, patriarhul României, cu o introducere după mai multe izvoare)12.***,
Cântarea Cântărilor 
, Fundaţia pt. literat. şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1934, 19 p. (din trad.Sfintei Scripturi de pr. V. Radu şi Gala Galaction, ce se va edita la Fundaţia amintită)13.***,
Cartea Daniel şi ale celor doisprezece profeţi mici
, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2000, 379 p. (versiunerevizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroasealte osteneli)14.***,
Cartea lui Iov
, Ed. Anastasia, f.a. (1999?), 150 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şicomentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli)15.***,
Cartea lui Iov
, Fundaţia pt. literat. şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1935, 70 p. (din trad. SfinteiScripturi de pr. V. Radu şi Gala Galaction, ce se va edita la Fundaţia amintită)16.***,
Cartea profetului Isaia
, Ed. Anastasia, 1999, 257 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şicomentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli)17.***,
Cartea Psalmilor (Sefer Tehillim)
, Casa de editură „Viaţa creştină”, 1993, X + 187 p. (trad. dinebraică de pr. prof. dr. Liviu V. Pandrea)18.***,
Cartea Psalmilor sau Psaltirea profetului şi împăratului David 
, Ed. Arhidiecezana, Cluj, 1998, 363 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit penumeroase alte osteneli, tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod)19.***,
Cele şapte Biserici din Apocalips şi sectele
, Ed. Speranţa, Bucureşti, 1932, 200 p.20.***,
 Doctrine biblice
, Ed. şi tipogr. „C.E.”, Bucureşti, 1937, 31 p. (sar putea să nu fie ortodoxă)21.***,
 Duminica şi sâmbăta.Mai bine de o sută de fapte biblice asupra acestor zile
, Tipogr. Leţcae, Huşi,1922, 34 p.22.***,
 Eclesiastul şi Cântarea Deborei (fragment)
, Fundaţia pt. literat. şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti,1936, 30 p. (din trad. Sfintei Scripturi de pr. V. Radu şi Gala Galaction, ce se va edita la Fundaţiaamintită)
22
 
23.***,
 Eclisiastul şi Apocalipsul 
, Tipogr. Viitorul, Bucureşti, 1905, 145 p. (cu binecuvântarea SfântuluiSinod al Bisericii Autocefale Române, cu cheltuiala lui N. Guţulescu şi imprimate cu câteva lămuriri dearhiereul Sofronie Vulpescu Craioveanul; reproduce textul Bibliei de la Buzău)24.***,
 Este Biblia cartea lui Dumnezeu
, Ed. BunaVestire, Bucureşti, f.a., 15 p.25.***,
 Istoria biblică ilustrată
, Ed. Graiul literar, Bucureşti, f.a., 133 p.26.***,
 Istoria biblică în folosul şcoalelor poporale
, Tipogr. Arhidiecezană, Nagyszeben (Sibiu), 1908, 139 p.27.***,
 Istoria biblică pentru scólele medii inferóre şi scólele civile
, Tipogr. Arhidiecesană, Sibiiu, 1901,184 p. (ed. a IIa, 20 de ilustraţii)28.***,
 Lecţiuni pentru copii, trimestrul IV, 1937 
, Ed. şi tipogr. „C.E.”, Bucureşti, 1937, 16 p.29.***,
 Mica Biblie cu icoane la îndemîna a tot creştinul 
, Bucureşti, 1913, 396 p. (alcătuire de Nicodem,episcopul Huşilor) (non vidi)30.***,
 Mica Biblie, după textul Bibliei româneşti, ediţia 1968
, EIBMBOR, Bucureşti, 1972, 467 p. (tipărităsub îndrumarea PF Justinian, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color)31.***,
 Mica Biblie
, Ed. Arhiepiscopiei Bucureştilor, Bucureşti, 1994, 455 p. (+ 6 hărţi albnegru)32.***,
 Mica Biblie
, Ed. Arhiepiscopiei Sibiului, 1993, 455 p. (tipărită sub îndrumarea IPS Dr. AntoniePlămădeală, arhiep. al Sibiului şi mitrop. al Transilvaniei, Crişanei şi Maramureşului, + 6 hărţi albnegru)33.***,
 Mica Biblie
, EIBMBOR, Bucureşti, 1977, 492 p. (tipărită sub îndrumarea PF Justinian, PatriarhulBOR, + 6 hărţi color, ed. a IIa)34.***,
 Mica Biblie
, EIBMBOR, Bucureşti, 1981, 455 p. (tipărită sub îndrumarea PF Iustin, Patriarhul BOR,+ 6 hărţi color, ed. a IIIa)35.***,
 Mica Biblie
, EIBMBOR, Bucureşti, 1984, 455 p. (tipărită sub îndrumarea PF Iustin, Patriarhul BOR,+ 6 hărţi color, ed. a IVa)36.***,
 Mica Biblie
, EIBMBOR, Bucureşti, 1984, 455 p. (tipărită sub îndrumarea PF Teoctist, PatriarhulBOR, + 6 hărţi albnegru, ed. a Va)37.***,
 Notiţe asupra Apocalipsei
, Tipogr. Lupta, Bucureşti, 1946, 72 p. (rezumat fără autor al
Schiţe asupra Apocalipsei
de G. R. Brinke)38.***,
 Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos şi Psalmii
, Societatea biblică pentru răspândireaBibliei în Anglia şi străinătate, Bucureşti, 1937 şi 1939, 461 + 120 p. (ed. a Sfântului Sinod, întrun sg. vol.cele două cărţi, ed. în ani diferiţi, + 2 hărţi în culori)39.***,
 Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos şi Psalmii
, Societatea biblică, Bucureşti, 1943?,120 p. (ed. revăzută şi aprobată de Sfântul Sinod, + 2 hărţi color)40.***,
 Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos
, Ed. Tipogr. Sf. Monastiri Neamţu, 1931, 624 p.(trad. de episcopul Nicodem, stareţul monastirei, cu binecuvântarea IPS Mitropolit Pimen al Moldovei,ed. a IIIa)41.***,
 Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos
, EIBMO, Bucureşti, 1951, 759 p. (cu aprobareaSfântului Sinod şi binecuvântarea IPS Justinian, Patriarhul României, la a treia aniversare a înscăunării)42.***,
 Noul Testament al Domnului nostru Isus Hristos
, Societatea biblică pentru răspândirea Bibliei înAnglia şi străinătate, Bucureşti, 1936, 119 p. (are şi Psalmii)43.***,
 Noul Testament al Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos
, Ed. Episcopiei Ortodoxe Române,Kolosvár, 1942, 413 p. (cu binecuvântarea PS Nicolae, episcopul Vadului, Feleacului şi Kolosvárului)44.***,
 Noul Testament al Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos
, Ed. Episcopiei Ortodoxe Române,Cluj, 1945, 463 p. (cu binecuvântarea PS Nicolae, episcopul Vadului, Feleacului şi Clujului, ed. a IIa)45.***,
 Noul Testament cu Psalmii
, IBMBOR, Bucureşti, 1991, 73 p. (cu îndrumarea PF Teoctist, PatriahulBOR, şi aprobarea Sfîntului Sinod, + 3 hărţi color)46.***,
 Noul Testament cu Psalmii
, IBMOBOR, Bucureşti, 1972, 800 p. (cu îndrumarea PF Justinian,Patriahul BOR, şi aprobarea Sfântului Sinod, + 3 hărţi color)47.***,
 Noul Testament 
, Ed. Institutului bibic al BOR, Bucureşti, 1926, II + 355 p. (non vidi)48.***,
 Noul Testament 
, Ed. Institutului bibic al BOR, Bucureşti, 1927, II + 355 p. (trad. de pr. GrigorieGala Galaction, cu îndemnul IPS DD Miron, Patriarhul BOR)49.***,
 Noul Testament 
, EIBMBOR, Bucureşti, 1993, X + 470 p. (cu binecuvântarea PF Teoctist, PatriahulBOR, versiune revizuită, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroasealte osteneli, + 2 hărţi albnegru)
33

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->