Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Greuceanu

Greuceanu

Ratings: (0)|Views: 10|Likes:
Petre Ispirescu - Greuceanu
Petre Ispirescu - Greuceanu

More info:

Published by: Silvia Agache Minzararu on Jan 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2013

pdf

text

original

 
Greuceanubasme culese de Petre IspirescuPagina: 1/5A fost odata( ca niciodata(; ca( de n-ar fi, nu s-ar mai povesti; de când fa(cea plops,orul pere s,i ra(chita mics,unele; de când se ba(teau urs,ii în coade; de când seluau de gât lupii cu mieii de se sa(rutau, înfra(t,indu-se; de când se potcovea puricele la un picior cu noua(zeci s,i noua( de oca de fier s,i s-arunca în slava cerului de ne aducea poves,ti;De când se scria musca pe pa(rete,Mai mincinos cine nu crede.A fost un împa(rat s,i se numea împa(ratul Ros,u. El era foarte mâhnit ca(, în zilele lui, nis,te zmei furasera( soarele s,i luna de pe cer. Tra(mise deci oameni prin toate t,a(rile s,i ra(vas,e prin oras,e, ca sa( dea de s,tire tuturor ca( oricinese va ga(si sa( scoat,a( soarele s,i luna de la zmei, acela va lua pe fiie-sa de nevasta( s,i înca( juma(tate din împa(ra(t,ia lui, iara( cine va umbla s,i nu va izbândi nimic, acela sa( s,tie ca( i se va ta(ia capul. Mult,i voinici se pra(pa(disera( semet,indu-se cu us,urint,a( ca( va scoate la capa(t o asemenea însa(rcinare; s,i când la treaba(, hât, în sus, hât, în jos, da din colt, în colt, s,i nu s,tia de undes-o înceapa( s,i unde s-o sfârs,easca(, vezi ca( nu toate mus,tele fac miere. Împa(ratul însa( se t,inu de cuvânt.Pe vremea aceea, se afla un viteaz pre nume Greuceanu. Auzind s,i el de fa(ga(duint,a împa(ra(teasca(, ce se gândi, ce se ra(zgândi, ca( numai îs,i lua( inima în dint,i, încumetându-se pe ajutorul lui Dumnezeu s,i pe voinicia sa, s,i pleca( s,i el la împa(ratul sa( se închine cu slujba. Pe drum se întâlni cu doi oameni pe cari slujitorii împa(ra(tes,ti îi ducea la împa(ratul ca sa(-i taie, pentru ca( fugisera( de la o ba(ta(lie ce o avusese împa(ratul acesta cu nis,te gadine. Ei erau tris,ti, biet,ii oameni, dara( Greuceanu îi mângâie cu nis,te vorbe as,a de dulci, încât le mai veni nit,ica( inima(, ca( era s,i mes,ter la cuvânt Greuceanu nostru.El îs,i puse na(dejdea în întâmplarea aceasta s,i îs,i zise: "îmi voi încerca norocul. De voiizbuti sa( înduplec pe împa(ratul a ierta pe aces,ti oameni de la moarte, ma( voi încumeta sa( ma( însa(rcinez s,i cu cealalta( treaba(; iara( de nu, sa(na(tate buna(!Ma( voi duce de unde am venit. Asta sa( fie în norocul meu; niciodata( nu strica(cineva sa( faca( o încercare". S,i astfel, poftorindu-s,i unele ca acestea, aide,aide, ajunge la curtea împa(ra(teasca(. Înfa(t,is,ându-se la împa(ratul, atâtea îi povesti,as,a cuvinte bune s,i dulci scoase s,i atâta mes,tes,ug puse în vorbirea sa, încât s,i împa(ratul crezu ca( pe nedrept ar fi sa( omoare pe acei oameni; ca( mai de folos i-ar fi lui sa( aiba( doi supus,i mai mult, s,i ca( mai mare va fi vaza lui în lumede s-ar ara(ta milostiv ca(tre popor.Nu mai putura( oamenii de bucurie când auzira( ca( Greuceanu a lingusit pe împa(ratul pâna( într-atâta, încât l-a fa(cut sa(-i ierte. Mult,umira( lui Greuceanu din toata( inima s,i îi fa(ga(duira( ca( toata( viat,a lor se vor ruga lui Dumnezeu pentru dânsulca sa( mearga( din izbânda( în izbânda(, ceea ce s,i fa(cura(. Aceasta( izbânda( o lua(drept semn bun, s,i Greuceanu, mergând a doua oara( la împa(ratul, gra(i cu cuvintele lui mieroase cele urma(toare:- Ma(rite doamne, sa( tra(ies,ti întru mult,i ani pe luminatul scaunul acestei împa(ra(t,ii. Mult,i voinici s-au legat ca(tre ma(ria ta sa( scoata( de la zmei soarele s,i luna pe care le-a ra(pit de pe cer, s,i stiu ca( cu moarte au murit, fiindca( n-au putut sa(-s,i îndeplineasca( lega(mintele ce au fa(cut ca(tre ma(ria ta.S,i eu, ma(rite doamne, cuget a ma( duce întru ca(utarea acestor tâlhari de zmei, s,i mi-ar fi voia sa(-mi încerc s,i eu norocul, doar-doar va da Dumnezeu sa( ajungem a putea pedepsi pe acei blestemat,i de zmei, pentru nesocotita lor îndra(zneala(. Dar fii-mi milostiv s,i mâna( de ajutor.- Dragul meu Greucene, ra(spunse împa(ratul, nu pot sa( schimb nici o iota(, niciun dram din hota(rârea mea. S,i aceasta nu pentru altceva, ci numai s,i numai pent
 
ru ca( voiesc sa( fiu drept. Poruncile mele voi sa( fie una pentru toata( împa(ra(t,ia mea; la mine pa(rtinire nu este scris. Va(zând statornica hota(râre a împa(ratului s,i dreptatea celor vorbite de dânsul, Greuceanu cuvânta( cu glas voinicesc:- Fie, ma(rite împa(rate, chiar de as, s,ti ca( voi pieri, tot nu ma( voi la(sa pâna( nu voi duce la capa(t bun sarcina ce îmi iau de buna(-voia mea.Se învoira(, s,i peste câteva zile s,i pleca(, dupa( ce puse la cale tot ce ga(si ca( e bine sa( faca(, ca sa( scape cu fat,a curata( din aceasta( întreprindere. Greuceanu lua( cu dânsul s,i pe fratele sa(u s,i merse, merse, merse cale lunga(, depa(rtata(, pâna( ce ajunse la Faurul-pa(mântului, cu care era frate de cruce. Acest faur, fiind cel mai mare mes,ter de pe pa(mânt, era s,i na(zdra(van. Aici se oprira(s,i poposira(. Trei zile s,i trei nopt,i au stat închis,i într-o ca(mara( Greuceanucu Faurul-pa(mântului s,i se sfa(tuira(. S,i, dupa( ce se odihnira( câteva zile s,imai pla(nuira( ceea ce era de fa(cut, Greuceanu s,i frate-sa(u o luara( la drum. Îndata( dupa( plecarea Greuceanului, Faurul-pa(mântului se apuca( s,i fa(cu chipullui Greuceanu numai s,i numai din fier, apoi porunci sa( arza( cus,nit,a ziua s,i noaptea s,i sa( t,ina( chipul acesta fa(ra( curmare în foc.Iara( Greuceanu s,i frate-sa(u mersera( cale lunga(, s,i mai lunga(, pâna( ce li se fa(cu calea cruci; aici se oprira(, se as,ezara( pe iarba( s,i fa(cura( o gusta(rica( din merindele ce mai aveau, s,i apoi se despa(rt,ira(, dupa( ce se îmbra(t,is,ara(, s,i plânsera( ca nis,te copii. Mai nainte d-a se despa(rt,i, îs,i împa(rt,ira( câte o basma s,i se înt,elesera( zicând: "Atunci când basmalele vor fi rupte pe margini, sa( mai traga( na(dejde unul de altul ca( se vor mai întâlni; iara( când basmalelevor fi rupte în mijloc, sa( se s,tie ca( unul din ei este pierit". Mai înfipse s,iun cut,it în pa(mânt s,i zisera(: "Acela din noi, care s-ar întoarce mai întâi s,i va ga(si cut,itul ruginit sa( nu mai as,tepte pe cellalt, fiindca( aceasta însemneaza( ca( a murit". Apoi Greuceanu apuca( la dreapta s,i frate-sa(u la stânga. Fratele Greuceanului, umblând mai multa( vreme în sec, se întoarse la locul de despa(rt,ire s,i,ga(sind cut,itul curat, se puse a-l as,tepta acolo cu bucurie, ca( va(zuse soarele s,i luna la locul lor pe cer.Iara( Greuceanu se duse, se duse pe o poteca( care-l scoase tocmai la casele zmeilor, as,ezate unde-s,i înt,a(rcase dracul copiii. Daca( ajunse aici, Greuceanu sedete de trei ori peste cap s,i se fa(cu un porumbel. Vezi ca( el ascultase na(zdra(va(niile ce-l înva(t,ase Faurul-pa(mântului. Fa(cându-se porumbel, Greuceanu zbura( s,i se puse pe un pom care era tocmai în fat,a caselor. Atunci, ies,ind fata dezmeu cea mare s,i, uitându-se, se întoarse repede s,i chema( pe muma(-sa s,i pe sora(-sa cea mica(, ca sa( vina( sa( vaza( minunea. Fata cea mica( zise:- Ma(iculit,a( s,i surioara(, pasa(rea asta gingas,a( nu mi se pare aduca(toarede noroc pentru casa noastra(. Ochii ei nu seama(na( a de pasa(re, ci mai mult seama(na( a fi ochii lui Greuceanu cel de aur. Pâna( acuma ne-a fost s,i noua(! D-aici înainte numai Dumnezeu sa(-s,i faca( mila( de noi s,i d-ai nos,tri. Pasa(miteaveau zmeii cunos,tint,a( de vitejia lui Greuceanu. Apoi intrara( câtes,trele zmeoaicele în casa( s,i se pusera( la sfat. Greuceanu numaidecât se dete iara(s,i de trei ori peste cap s,i se fa(cu o musca( s,i intra( în ca(mara zmeilor. Acolo se ascunse într-o cra(pa(tura( de grinda( de la tavanul casei s,i asculta( la sfatul lor.Dupa( ce lua( în cap tot ce auzi, ies,i afara( s,i se duse pe drumul ce ducea laCodru Verde s,i acolo se ascunse subt un pod. Cum se vede treaba, din cele ce auzise, s,tia acum ca( zmeii se dusesera( la vânat în Codru Verde s,i aveau sa( se întoarca( unul de cu seara(, altul la miezul nopt,ii s,i tartorul cel mare despre ziua(. As,teptând Greuceanu acolo, iata( ma(re, ca( zmeul cel mai mic se întorcea s,i,ajungând calul la marginea podului, unde sfora(i o data( s,i sa(ri înapoi de s,aptepas,i. Dara( zmeul, mâniindu-se, zise:- Ah, mânca-o-ar lupii carnea calului! Pe lumea asta nu mi-e frica( de nimeni, numai de Greuceanu de Aur; dar s,i pe acela c-o lovitura( îl voi culca la pa(mânt.Greuceanu, auzind, ies,i pe pod s,i striga(:- Vino, zmeule viteaz, în sa(bii sa( ne ta(iem, sau în lupta( sa( ne lupta(m.- Ba în lupta(, ca( e mai dreapta(.Se apropiara( unul de altul s,i se luara( la trânta(. Aduse zmeul pe Greuceanu s,i-l ba(ga( în pa(mânt pâna( în genunchi. Aduse s,i Greuceanu pe zmeu s,i-l ba(ga( în pa(mântpâna( în gât s,i-i ta(ie capul. Apoi, dupa( ce arunca( les,ul zmeului s,i al calului sub pod, se puse sa( se odihneasca(.
 
Când, în puterea nopt,ii, veni s,i fratele cel mare al zmeului, s,i calul lui sa(ride s,aptesprezece pas,i înapoi. El zise ca s,i frate-sa(u, iara( Greuceanu îi ra(spunse s,i lui ca s,i celui dintâi. Ies,ind de sub pod, se lua( la trânta( s,i cu acestzmeu. S,i unde mi-aduse, nene, zmeul pe Greuceanu s,i-l ba(ga( în pa(mânt pâna( la brâu. Dara( Greuceanu, sa(rind repede, unde mi-aduse s,i el pe zmeu o data(, mi-l trânti s,i-l ba(ga( în pa(mânt pâna( în gât s,i-i ta(ie capul cu palos,ul. Aruncându-i s,i morta(ciunea acestuia s,i a calului sa(u sub pod, se puse iara(s,i de se odihni. Când despre zori, unde venea, ma(re, venea tat-al zmeilor, ca un tartor, ca(tra(nit ceera, s,i când ajunse la capul podului, sa(ri calul lui s,aptezeci s,i s,apte de pas,i înapoi. Se neca(ji zmeul de aceasta( întâmplare cât un lucru mare, s,i unde ra(cni:- Ah, mâncare-ar lupii carnea calului; ca( pe lumea asta nu mi-e frica( de nimenea, doara( de Greuceanu de Aur; s,i înca( s,i pe acesta numai sa(-l iau la ochi cu sa(geata s,i îl voi culca la pa(mânt. Atunci, ies,ind s,i Greuceanu de sub pod, îi zise:- Deh! zmeule viteaz, vino sa( ne batem, în sa(bii sa( ne ta(iem, în sulit,i sa( nelovim, ori în lupta( sa( ne lupta(m.Sosi zmeul s,i se luara( la ba(taie: în sa(bii se ba(tura( ce se ba(tura( s,i se rupsera( sa(biile; în sulit,i se lovira( ce se lovira( s,i se rupsera( sulit,ile; apoi se luara( la lupta(: se zguduiau unul pre altul de se cutremura pa(mântul; s,istrânse zmeul pe Greuceanu o data(, dara( acesta, ba(gând de seama( ce are de gând zmeul, se umfla( s,i se încorda( în vine s,i nu pa(t,i nimic, apoi Greuceanu strânse o data( pe zmeu, tocmai când el nu se as,tepta, de-i pârâi oasele. As,a lupta( nici ca( s-a mai va(zut. S,i se luptara(, s,i se luptara(, pâna( ce ajunse vremea la na(miezi, s,i ostenira(. Atunci trecu pe dasupra lor un corb carele se lega(na prin va(zduh s,i ca(uta la lupta lor. S,i va(zându-l, zmeul îi zise:- Corbule, corbule, pasa(re cernita(, adu-mi tu mie un cioc de apa( s,i-t,i voida de mâncare un voinic cu calul lui cu tot. Zise s,i Greuceanu:- Corbule, corbule, mie sa(-mi aduci un cioc de apa( dulce, ca(ci eu t,i-oi da de mâncare trei les,uri de zmeu s,i trei de cal.Auzind corbul aceste cuvinte, aduse lui Greuceanu un cioc de apa( dulce s,i îi astâmpa(ra( setea; ca(ci însetos,asera(, nevoie mare. Atunci Greuceanu mai prinse la suflet, s,i, împuternicindu-se, unde ridica(, nene, o data( pe zmeu, s,i trântindu-mi-l îl ba(ga( în pa(mânt pâna( în gât s,i-i puse piciorul pe cap, t,inându-l as,a. Apoi îi zise- Spune-mi, zmeule spurcat, unde ai ascuns tu soarele s,i luna, ca(ci azi nu maiai sca(pare din mâna mea.Se codea zmeul, îngâna verzi s,i uscate, dara( Greuceanu îi mai zise:- Spune-mi-vei ori nu, eu tot le voi ga(si, s,i înca( s,i capul reteza-t,i-l-voi.Atunci zmeul, tot mai na(da(jduindu-se a sca(pa cu viat,a( daca îi va spune, zise:- În Codru Verde este o cula(. Acolo îna(untru sunt închise. Cheia este degetul meu cel mic de la mâna dreapta(.Cum auzi Greuceanu unele ca acestea, îi reteza( capul, apoi îi ta(ie degetul s,i-l lua( la sine. Dete corbului, dupa( fa(ga(duiala(, toate stârvurile, s,i, ducându-se Greuceanu la cula din Codru Verde, deschise us,a cu degetul zmeului s,i ga(si acolo soarele s,i luna. Lua( în mâna dreapta( soarele s,i în cea stânga( luna, le arunca( pe cer s,i se bucura( cu bucurie mare. Oamenii, când va(zura( iara(s,i soarele s,iluna pe cer, se veselira( s,i la(udara( pe Dumnezeu ca( a dat atâta ta(rie lui Greuceanu de a izbândit împotriva împielit,at,ilor vra(jmas,i ai omenirii.Iara( el, mult,umit ca( a scos la bun capa(t slujba, o lua( la drum, întorcându-se înapoi. Ga(sind pe frate-sa(u la semnul de întrolocare, se îmbra(t,is,ara( s,i, cumpa(rând doi cai ce mergeau ca sa(geata de iute, întinsera( pasul la drum ca sa( se întoarca( la împa(ratul. În cale, dete peste un pa(r plin de pere de aur. Fratele Greuceanului zise ca( ar fi bine sa( mai poposeasca( put,in la umbra acestui pa(r, ca sa(mai ra(sufle s,i caii, iara( pâna( una, alta sa( culeaga( s,i câteva pere, spre a-s,i mai momi foamea. Greuceanu, care auzise pe zmeoaice ce pla(nuisera(, se învoi ase odihni; dara( nu la(sa( pe frate-sa(u sa( culeaga( pere, ci zise ca( le va culege el. Atunci trase palos,ul s,i lovi pa(rul la ra(da(cina(. Când, ce sa( vezid-ta? unde începu a curge nis,te sânge s,i venin scârbos s,i un glas se auzi din pom,zicând:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->