Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
issue65_hu

issue65_hu

Ratings: (0)|Views: 10 |Likes:
Published by Blind Man
issue65_hu
issue65_hu

More info:

Published by: Blind Man on Jan 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

text

original

 
fullcirclemagazine65.rész  
1  
tartalom^    
2012.Szeptember-65.szám    
H   H   O    O    G   G   Y   Y   A   A   N   N   H   H   A   A   S   S   Z   Z   N   N   Á   Á   L   L   J  J  T   T   T   T   K   K   O    O    S   S   Í  Í  T   T   Á   Á   S   S   T   T   
FÓKUSZBAN   
UBUNTUMADEEASY   
NOSTARCHPRESS    
TARTSDBIZTONSÁGBANAHOMEPARTÍCIÓDAT   
     F    o     t      ó    :    e     l     l     b    r    o    w    n     (     F     l     i    c     k    r  .    c    o    m     )
AFullCircleMagazinnemazonothatóaCanonicalLtd-vel
FullCircle   
AZUBUNTULINUXZÖSSÉGFÜGGETLENMAGAZINJA   
 
fullcirclemagazine65.rész  
2   
tartalom^    
AFullCircleMagazinnemazonothatóaCanonicalLtd-vel
FullCircle   
Haszljtitkosítást13   LibreOffice-18.rész10   Python-37.rész6   Kdenlive-216   KáVé51  JátékokUbuntun54   lgyesazUbuntuXX   ParancsoljésUralkodj4   Inkscape-5.rész18   LinuxLabor27   Fókuszban42   WebFejlesztés21  Kölünvélemény35   Azéntörténetem32   Levelek48   AudioFluxXX   KérdezdazÚjFiút24   zelebbaWindowshoz29   
Jövőhónapban   visszatérnek   Grafika   Webfejlesztés  Jövőhónapban   folytatjuk   
Mindenszöveg-ésképanyag,amelyetamagazintartalmaz,aCreativeCommonsNevezdmeg!-Ígyaddtovább!3.0UnportedLicencalattkerülkiadás-  ra.Ezannyitjelent,hogyátdolgozhatod,másolhatod,terjeszthetedéstovábbadhatodacikkeketakövetkezőfeltételekkel:jeleznedkellemeszándé-  kodataszerzőnek(legalábbegyv,e-mailcímvagyurleléréssel),valamintfelkelltüntetniamagazinnevét(fullcirclemagazin’sazurl-t,amia   www.fullcirclemagazine.org(úgyterjeszdacikkeket,hogynesugalmazzákazt,hogytekészítettedőket,vagyatemunkádvanbenne).Hamódotasz,vagyvalamitátdolgo-  zolbenne,akkoramunkáderedményétugyanilyen,hasonlóvagyezzelkompatibilislicenszalattleszelkötelesterjeszteni
AFullCirclemagazinteljesenfüggetlenaCanonicaltől,azUbuntuprojektektámogatójától.Amagazinbanmegjelenővéleményekésállásfoglalásoka   Canonicaljóváhagyásanélküljelennekmeg. 
AZUBUNTULINUXZÖSSÉGFÜGGETLENMAGAZINJA   
Hogyanok   Vélemények   Rovatok   
 
fullcirclemagazine65.rész  
3   
tartalom^    
E   E   l  l  ő  ő  s  s  z  z  ó  ó  
ÜdvözöllekaFullCircleújabbkiadásában!  
E   
bbenanapbanújratalálhatszcikketPythonról,LibreOffice-rólésazUbuntun   belülititkosításbllításáról.Sajnosatitkosítottpartíciókhibásanműdnek   hibernálásmiatt.Neaggódj,ezacikkelmagyarázzahogyankellhelyrehozniaz  alvásiproblémákat.Úgyértemasmítógépét,nematiédet. ANoStrachPressvoltolyankedves,hogyrendelkezésünkrebocsátottegybemutató   példánytazUbuntuMadeEasyműkönyvből.Egyébkéntnyitottakvagyunkbármilyen   Linuxszalkapcsolatosértékelésre,szóvalhaismerszvalakitakitudvalamiérdekes  könyvbemutatót,akkorszóljnekünk. Nemcsakmikapunkvalamitelőzetesben,cserébereklámhelyetbiztosítunkingyen. Havontatöbbmint25000emberrünkel,akikszeretikazUbuntutésaLinuxot,szóval  eléggémegériEbbenanapbanleszegykisváltozás.KérlekolvasdelazÍrjunkcikketaFullCircleMagazinba”  ésaKözreműködnél?írásunkat-amiketkiegészítettemaHivatalosFullCircleStílus  Iránymutatássaléshogyhonnanszerezhetedbeamagazint.Apropó,magazinbeszerzésMárakorábbikiadásokatisolvashatodazIssuu-n(amazreműködnél?oldalon).Ezazt   jelenti,hogypazarolhatodamunkaidődetazFCMolvasására,anélkül,hogyletöltenédapdf-  et.Neaggódj,apdf-ekörökreletölthetőekmaradnak,nemállsndékunkbanmegszüntetni azokat. 
Mindenjót,éstartsukakapcsolatot!  
Ronnie   
ronnie@fullcirclemagazine.org   
Amagazinakövetkezők   segítségévelkészült: 
FullCirclePodcast  
Megjelenikhavonta,mindigafriss  Ubuntusrekkel,véleményekkeláttekintőkkel,interjúkkashall-  gatóivisszajelzésekkel.ASide-Pod   egyújdonság,egy(rendszertelen)  extrarövidpodcast,amimelléká-  gaafőpodcastnek.Leginkább   általánostechnikaiésnem-Ubuntu   cuccokkalfoglalkozik,melyeknem    illenekafőpodcastbe
Műsorvezetők: 
LesPounder  TonyHughes  JonChamberlain   OliverClark   http://fullcirclemagazine.org   

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->