Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Значење на Тевхидот(Теухид) во олеснета форма

Значење на Тевхидот(Теухид) во олеснета форма

Ratings: (0)|Views: 106,184|Likes:
Основите на исламот
Превод : Мр Талха Куртиши
Основите на исламот
Превод : Мр Талха Куртиши

More info:

Published by: Повик Кон Вистината on Jan 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2015

pdf

text

original

 
Знаењето заТеухидот воолеснета форма
 Автор: Абдуллах ибн Ахмед Ел ХавилПревод:М-р. Талха Куртиши24/07/2011
 
 
Предговор на истакнатиот алим (научник) Абдулах б. АбдурахманЕл Џибрин
Нека е славен Аллах кому му изразувам благодарност. Божјиот спас и мирнека е со Божјиот Пратеник Мухаммед, со неговото чесно семејство инеговите одбрани другари - асхабите.Ја прочитав книгата „Знаењето за Теухидот во олеснета форма“ на авторот Абдулах б. Ахмед Ел Хавил и сметам дека се работи за корисно дело. Истотосодржи дефиниција за Теухидот и ибадетот, дава појаснувања за вредностаи различните форми на ибадетот кои му се упатуваат единствено на Аллах,џел-ле ше’нуху. Спомнува и некои видови на ширк и начинот на кој ширкот ја руши суштината на Теухидот (монотеизмот).Препорачувам истото да се издаде и да се дистрибуира во земјите каде сераспространети различни видови на ширк, од причини на незнаењето ислепото следење. Се надевам дека оваа книга ќе биде корисна за луѓето накои Аллах им сака добро.Божјиот спас и мир нека е со Божјиот Пратеник Мухаммед, со неговоточесно семејство и неговите одбрани другари - асхабите.25/03/1425 според хиџретскиот календар Абдулах б. Абдурахман Ел Џибрин
Предговор на истакнатиот алим Халид б. Абдулах Ел Муслих
Благодарност му искажувам на Господарот на световите, Божјиот мир испас нека е со пратеникот, милост за световите, нашиот пејгамберМухаммед, со неговото семејство и чесните другари.Го прочитав тоа што во својата книга го напишал нашиот брат, учениот Абдулах б. Ахмед Ел Хавил и ме израдува лесниот пристап кон оваа толку значајна тема на исламското познание. Да му олесниш на ученикот е еднаод целите на Шеријатот за што Аллах, субханеху ве те’ала, во Куранот вели:

 

 

 

 

 

 

 
„А Ние Куранот го направивме достапен за учење наизуст ипоука, па има ли некој да прими поука?“
(Ел Камер, 22)Божјиот Пратеник, алејхи селам, рекол: „Пратени сте да олеснувате, не степратени да отежнувате.“ (Ел Бухари од Ебу Хурејре). Во еден друг хадис тој,алејхи селам, ќе каже: „...Навистина Аллах ме пратил како подучувач којолеснува.“ (Муслим од Џабир)Благословениот Шеријат се издигнува врз принципот на олеснување вопрашањата на знаењето и праксата и како таков е соодветен и доволен засите луѓе.Делото на нашиот брат Абдулах е дело за кое заслужува да бидезаблагодарен, особено ако се земе во предвид дека го олеснил пристапоткон основата на сите знаења, познавањето на Теухидот. Тој што ќе го научи
 
Теухидот ќе научи за своите должности кон Аллах и за делата кои му гарантираат среќа на овој и на оној (другиот) свет.Го молам Аллах да ни даде поддршка и успех, на сите нас, во зборовите иделата. Господару наш дај ни корист од оваа книга и овој благословен труд.
Халид б. Абдулах Ел Муслих

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->