Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gestionarea deseurilor

Gestionarea deseurilor

Ratings: (0)|Views: 94 |Likes:
Published by Ciprian Florescu
Gestionarea deseurilor
Gestionarea deseurilor

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Ciprian Florescu on Jan 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2013

pdf

text

original

 
1
UNIVERISTATEA DIN BUCUREŞTI
 
FACULTATEA DE GEOLOGIE
ŞI GEOFIZICĂ
 
MASTER GEOBIOLOGIE APLICATĂ ÎN CONSERVAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CULTURAL
 
MEDII DESTABILIZATE ANTROPIC
GESTIONAREA DEŞEURILOR 
 Conf. Dr. Rasvan DamianFlorescu Ciprian2013
 
2
Introducere
De
şe
urile sunt materiale rezultate în urma unor procese tehnologice sau biologice, ce nu mai pot fiutilizate ca atare.
În ţara noastră, noţiunea de deşeu, este definită în anexa nr. 1 A la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
78/2000 privind
regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001: ca fiind oricesubstanţă, un material sau obiect apărut în urma unui proces biologic (defecaţie, excreţie, respiraţie,căderea frunzelor etc.) sau tehnologic (fabricarea unor piese, prepa
rarea cimentului, a negrului de fum,
spălarea cărbunilor.), care prin el însuşi, fără a fi supus unei transformări, nu mai poate fi utilizat ca atare.
 
Tipuri de deşeuri:
 
 
Deşeuri municipale şi asimilabile, care sunt deşeuri generate în mediul urban şi rural
;
 
Deşeuri menajere, provenite din activitatea casnică, hoteluri, magazine, restaurante, instituţii
publice;
 
Deşeuri stradale (hârti
i, mase plastice, frunze, praf);
 
Deşeuri de construcţii şi demolări, provenite din activitatea de construcţii, modernizare şi
 
întreţinerea străzilor;
 
 
 Nămol orăşenesc, rezultat din staţiile de tratare a apelor uzate şi menajere;
 
 
Deşeuri sanitare, provenite din spitale, dispensare şi cabinete medicale;
 
 
Deşeuri industriale
;
 
Deşeuri periculoase
;
 
Deşeuri din constucţii şi
 
demolări
;
 
Deşeuri din minerit
;
 
Deşeuri de echipamente electrice şi electronice
;
 
Deşeuri municipale biodegradabile
;
 
Deşeuri de ambalaje
;
 
Vehicule scoase din uz şi anvelope
;
 
Deşeuri agricole
.
DEŞEURI INDUSTRIALE
 
Deşeu industrial
-
reprezintă acele deşeuri
 
rezultate în urma activităţilor industriale.
 
 Natura şi originea deşeurilor industriale sunt în funcţie de materia primă şi materialele introduse înfabricaţie, de specificul atelierelor şi al tehnologiilor de prelucrare şi chiar de utilajele prelucrătoare
 
şi produsele rezultate, dacă acestea sunt casate, respectiv rebutate. Ele apar 
pe tot parcursul fluxului
tehnologic din cadrul unui atelier, secţie sau întreprindere.
 
 Rezi
duuri industriale în turnătorie.
 
În structura organizatorică a unei turnătorii se di
sting sectoare de
activitate productivă, sectoare de activitate auxiliară, depozite şi anexele social. Dintre acestea sectorul deactivitate productivă este producătorul de deşeuri industriale, în atelierele:
 
3
 
atelierul de topire şi elaborarea metalului lichid, care include şi activităţile de cântărire, pregătireşi preîncălzire a încărcăturii metalice;
 
atelierul de miezuire şi pregătire
a amestecurilor de miezuire;
 
atelierul de formare şi de pregătire a amestecurilor de formare şi de asamblare a formelor 
;
 
atelierul de turnare;
 
atelierul de debitare şi de bavurare a pieselor turnate;
 
tratamentul termic primar;
 
sablarea pieselor turnare;
 
controlul pieselor turnate;
 Deşeuri industriale rezultate la forjare
 
În cazul secţiilor de forjare, deşeurile pot proveni de la atelierele de debitare, de la cuptoarele de încălzire,de la forjarea propriu zisă sub ciocane sau prese şi în continuare de la operaţiile le care se supun
pieseleforjate ca: tratament termic, polizar
e şi centrul tehnic. Deşeurile de forjare au în general următoareacomponenţă:
 
 
capete de bară, aşchii metalice, căderi din bare de oţel defecte (fisuri) din l
aminare, rupturi descule
care apar la operaţia de debitare;
 
cenuşe şi praf de cărbune (huilă), cocs metalurgic, mangal şi căptuşeli bazice pr 
ovenite de la
cuptoarele de încălzire a metalelor;
 
calamină care se depune pe metalul încălzit, rezultată din arderea combustibililor folosiţi pentruîncălzire şi înlăturată prin decalaminare;
 
pulberi,arsuri, scorii, pierderi prin oxidare, care sunt considerate normale între 0,5
 – 
1 % din
greutatea materialului şi care apar ca deşeuri în timpul operaţiei de forjare;
 
 bavuri şi debuşeuri la operaţia de debavurare a pieselor forjate cu bavuri;
 
alice, nisipuri sau părţi de metal dur folosite la sablarea pie
selor forjate;
 
 pulbere metalică şi de materiale abrazive care apar ca deşeuri la polizarea pieselor forjate;
 
piesele rebutate la control cu defecte iremediabile cele arse, rupte sau fisurate în adâncime;
Toate aceste deşeuri, în general,
nu sunt recicl
abile în cadrul forjării. În secţia de forje se produc deşeuricurente numai din materiale de întreţinere cu ulei uzat de la ungerea utilajelor, cârpe de şters murdare
.
 Deşeuri industriale în secţiile de prelucrări mecanice
Prelucrările prin aşchiere ca: strunjirea, frezarea, rebutarea, găurirea, şi pilirea sunt operaţii tehnologicecare se regăsesc în toate întreprinderile constructoare de maşini şi în atelierele mecanice de sculărie,matriţerie şi întreţinere.
 
Aceste operaţii pot porni de la metale lamin
ate în bare sau de la piese turnate sau forjate. Unele piese au
 prevăzute în tehnologia lor de fabricaţie şi operaţiile de tratament termic intermediar de îmbunătăţire,între operaţiile de strunjire
-
degrasare şi strunjire
-finisare, sau tratament termic de
călire după careurmează operaţia de rectificare şi şlefuire.
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->