Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
6

6

Ratings:
(0)
|Views: 10|Likes:
Published by Marinela Munteanu

More info:

Published by: Marinela Munteanu on Jan 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2014

pdf

text

original

 
 
CURSUL 6ASPECTE ALE COMUNICĂRII ÎN PROCESUL MUNCIIGeneralităţi
Importanţa unei informări permanente a angajaţilor cu privire la chestiunile de ordingeneral care le influenţează rolul la locul de muncă, constă în aceea că duce la o mai bunăînţelegere a acţiunilor conducerii, la reducerea neînţelegerilor apărute în activităţile de zi cuzi şi la sporirea încrederii reciproce între angajatori şi angajaţi. Ca urmare, în orice instituţie, pentru obţinerea unui randament ridicat şi a unei productivtăti crescute în procesul muncii,comunicarea trebuie să aibă loc atât în sens acendent cât şi descendent.Comunicarea reprezintă transmiterea unui mesaj într-un anumit context situaţional(spaţio-temporal, socio-cultural, lingvistic) între loc între o persoană care vorbeşte (emiţător:E) şi una care ascultă (receptor: R).La nivelul instituţiilor există două tipuri de comunicare (Emilian, 1999):
Comunicarea externă
: se realizează în relaţiile cu partenerii de afaceri
Comunicarea internă:
se dezvoltă în cadrul relaţiilor dintre resurseleumane ale instituţiei
Obiectivele comunicării interne
(Emilian, 1999):
asigură o bună circulaţie a informaţiilor interne
;
în cadrul procesului de motivare, comunicarea face posibilă identificarea,cunoaşterea şi utilizarea corectă a diferitelor categorii de nevoi şistimulente pentru satisfacerea anagjaţilor;
în cadrul grupurilor de muncă, amplifică legăturile dintre membriiacestora, dezvoltând un climat intern, bazat pe încredere şi apartenenţă lagrup; în acest fel consolidează coeziunea grupurilor, o comunicare corectăfiind baza eficienţei muncii în grup;
are un rol important în asigurarea protecţiei muncii;
în cadrul politicilor de personal ale instituţiei, comunicarea contribuie ladesfăşurarea cu rezultate pozitive a proceselor de recrutare, selecţie,evaluare, perfecţionare şi promovare a personalului;
îmbunătăţeşte performanţele profesionale, contribuind astfel la creşterea productivităţii muncii.
Tipuri de comunicare:
Modalităţile de comunicare se pot clasifica astfel (A. Manolescu, 1998, R.Emilian,1999, Z.Bogathy, 2003, M.Vlăsceanu, 2003):I.
 După gradul de oficializare
:1. Comunicare formală: -se derulează conform cu actele normative şicu structura organizaţională ierarhică2. Comunicare informală: -se stabileşte spontan în cadrul relaţiilor dintre membrii organizaţiei şi vehiculeazăinformaţii cu caracter personal/ general
 
II.
 După direcţia în care circulă informaţia
:1. Comunicare descendentă (ierarhică) : mesajele pornesc de la un anumitnivel ierarhic şi sunt destinatenivelurilor inferioare2. Comunicare ascendentă (salarială): mesajele circulă de la bază cătrenivelurile superioare1. Comunicarea orizontală (laterală): este un schimb de la egal la egal întresectoare, servicii/ departamente diferiteIII.
 După modul de transmitere a informaţiilor 
:1. Comunicarea scrisă:2.Comunicarea orală (verbală)3. Comunicarea audio-vizuală4. Comunicarea nonverbală (CNV)
4. Reţele de comunicare:
 
Într-un grup se formează anumite reţele de comunicare, relative stabile prin care setransmite şi circulă mesajele. Ele exprimă modul de distribuţie a mesajelor în sistemulcomunicării, înglobând atât pe emiţători (expeditorii) cât şi receptorii (destinatarii), precum şiretransmiţătorii comunicării din acel sistem, inclusiv paşii comunicării (distanţelor) dintre parteneri. Reţelele pot fi (M. Vlăsceanu, 1993, R.Emilian, 1999, Z.Bogathy, 2003):1.
 Descentralizate:
 Reţeaua în cerc:
-participanţii la comunicare sunt egali ca poziţii şi se află în relaţii decoordonare
-
stilul de conducere în această reţea este
 stilul de conducere democratic, participativ
-este indicată în activităţile creative şi cele de informare-
dezavantajul 
: constă în dificultatea luării rapide a unei decizii în situaţiideosebite, datorită distribuţiei egale a responsabilităţii întremembrii reţelei şi evitării asumării responsabilităţii de cătreunul dintre aceştia
 Reţeaua în lanţ 
: -se diminuează posibilităţile de comunicare manager-subordonat, acest tip de reţea corespunzând
 stilului deconducere” laissez-faire”
-
dezavanta
 j
: are loc o diminuare a corectitudiniimesajului, o pierdere de conţinutinformaţional ceea ce duce ladistorsionarea mesajului datorită distanţei deemiţător şi transmiterii succesive prin partenerii de comunicare2.
Centralizate
: -în cazul acestor reţele participanţii se află în raporturi desubordonare/ supraordonare- stilului de conducere este
autoritar 
-sunt recomandate pentru a fi utilizate în activităţile operativecare presupun luarea rapidă a unor hotărâri şi decizii
 Reţeaua în Y 
: caracterizează o conducere slab centralizat
 Reţeaua în stea
: caracterizează o conducere puternic centralizată3.
 Reţele multiple
: -fiecare membru poate comunica cu toţi ceilalţi-obţinerea feedback-ului este maximizată la fel ca şi satisfacţiamembrilor participanţi la comunicare-apare riscul imposibilităţii luării rapide a unei decizii, arezolvării unei sarcini în mod operativ, responsabilitatea fiinddiminuată
Bariere şi căi de creştere a eficienţei în comunicare:1.Factori perturbatori externi
(care nu ţin de emiţător şi receptor) (R.Emilian,1999,F.Tudose, 2000):1. Mediul fizic (iluminatul, temperatura, zgomotul)2. Timpul şi circumstanţele nepotrivite

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->