Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Česká ekonomika Predikce 2013

Česká ekonomika Predikce 2013

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by Ivana Levá

MF zhoršilo odhad vývoje ekonomiky: Ministerstvo financí (MF) v nové makroekonomické prognóze zhoršilo odhad vývoje ekonomiky v letošním roce. Letos by měl hrubý domácí produkt růst jen mírně o 0,1 procenta, když ještě v říjnu úřad počítal s růstem o 0,7 procenta. Následně v roce 2014 by mělo dojít k ekonomickému oživení a ekonomika by měla stoupnout o 1,4 procenta.

MF zhoršilo odhad vývoje ekonomiky: Ministerstvo financí (MF) v nové makroekonomické prognóze zhoršilo odhad vývoje ekonomiky v letošním roce. Letos by měl hrubý domácí produkt růst jen mírně o 0,1 procenta, když ještě v říjnu úřad počítal s růstem o 0,7 procenta. Následně v roce 2014 by mělo dojít k ekonomickému oživení a ekonomika by měla stoupnout o 1,4 procenta.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Ivana Levá on Jan 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
 
Makroekonomická
 
predikce
Č
eské
 
republiky
 
leden
 
2013
 
Ministerstvo
 
financí 
Č
R
 
Letenská
 
15,
 
118
 
10
 
Praha
 
1
 
Tel.:
 
257
 
041
 
111
 
E
mail:
 
macroeconomic.forecast@mfcr.cz
 
ISSN
 
1804
7971
 
Vychází 
 
4x
 
ro
č
n
ě
,
 
zdarma
 
Elektronický
 
archiv:
 
http://www.mfcr.cz/makropre
 
 
1
 
Obsah:
 
 
predikce..................................................................................................................................................................3
 
 
predikce.....................................................................................................................................................................5
 
A
 
predikce........................................................................................................................................6
 
Vn
ě
 
edí ...............................................................................................................................................6
 
A.2
 
 
politika..............................................................................................................................................14
 
M
ě
 
 
a
 
č
 
sektor.................................................................................................................16
 
Sm
ě
 
kurzy................................................................................................................................................19
 
 
politiky.......................................................................................................................................22
 
Demografie....................................................................................................................................................24
 
B
 
cyklus.........................................................................................................................................27
 
 
v
 
 
 
cyklu..............................................................................................................27
 
 
indikátory..............................................................................................................................29
 
 
 
v
 
EU......................................................................................................................31
 
C
 
 
 
ů
..........................................................................................32
 
 
výkon.........................................................................................................................................32
 
Ceny...............................................................................................................................................................33
 
Trh
 
práce........................................................................................................................................................34
 
 
k
 
č
í..........................................................................................................................................36
 
 
srovnání....................................................................................................................................39
 
D
 
 
 
institucí .........................................................................................................40
 
 
a
 
grafy:.................................................................................................................................................................41
 
C.1
 
 
výkon.........................................................................................................................................41
 
C.2
 
Ceny...............................................................................................................................................................48
 
C.3
 
Trh
 
práce........................................................................................................................................................52
 
 
k
 
č
í..........................................................................................................................................58
 
C.5
 
 
srovnání....................................................................................................................................63
 
Makroekonomická
 
predikce
 
 je
 
zpracovávána
 
v
 
odboru
 
Finan
č
ní 
 
politika
 
MF
Č
R
 
se
č
tvrtletní 
 
periodicitou.
 
Zahrnuje
 
predikci
 
na
 
b
ě
žný
 
a
 
následující 
 
rok
 
(tj.
 
do
 
roku
 
2014)
 
a
 
u
 
n
ě
kterých
 
ukazatel
ů
výhled
 
na
 
další 
 
2
 
roky
 
(tj.
 
do
 
roku
 
2016).
 
Je
 
publikována
 
zpravidla
 
v
 
druhé
 
polovin
ě
prvního
 
m
ě
síce
 
každého
č
tvrtletí 
 
a
 
 je
 
rovn
ě
ž
 
dostupná
 
na
 
internetových
 
stránkách
 
MF
Č
R
 
na
 
adrese:
 
http://www.mfcr.cz/makropre
 
P
 ř
ivítáme
 
 jakékoliv
 
p
 ř
ipomínky
 
nebo
 
nám
ě
ty,
 
které
 
poslouží 
 
ke
 
zkvalitn
ě
ní 
 
publikace
 
a
 
p
 ř
iblíží 
 
 ji
 
pot
 ř
ebám
 
uživatel
ů
.
 
P
 ř
ípadné
 
p
 ř
ipomínky
 
zasílejte
 
na
 
adresu:
 
macroeconomic.forecast@mfcr.cz
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->