Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PMR 2008 Sejarah k1

PMR 2008 Sejarah k1

Ratings: (0)|Views: 821 |Likes:
Published by pss smk selandar
21/1, 1 1/4 JAM
21/1, 1 1/4 JAM

More info:

Published by: pss smk selandar on Feb 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2012

pdf

text

original

 
SULIT
G;bJ-'frFl&--
*'.k"#R+9ft,t^R-ffifftfiX,lifilfli'
9lifqtiu
PENILAIANMBNENGAHRENDAH2OO82III
SEJARAHKertasOktober
rljam
Satuamlimabelasminit
JANGANBUKAKERTASSOALANINISEHINGGADIBERITAHUl.Kertassoalaninimengandungi60 soalan.2.Jawabsemuasoalan.3. Tiap-tiapsoalandiikutiolehempatpilihanjawapan,iaituA,B,CdanD.Bagisetiapsoalan,pilihsatuaw-qponsahaja.Hitamkanjawapanandapadakertasawapanobj ektif yangdisediakan.4.Jika andahendqkmenukarawapan,padamkantandayangtelahdibuat.Kemudianhitamkanawapanyangbaru.Kertassoalannimengandungi2'7halamanbercetakan Ihalamanidakbercetakll-ihatsebelahSULIT
lllo 2008HakCiptaKerajaanataysia
 
SULIT)1Mengapakahumberejaraherikutiklasifikasikanet,,ga*-rbiiu
.Ensiklopedia.LaporanbelanjawanegaraAMaklumaterkiniBFaktaelahdiolahCKandunganitokoktambahDBerasaskanajiansecaralmiahGambarGambarersebutmenjadibuktikerajaanAngkorAmemilikikekuatanenteraBmenerimaengaruhHindu-BuddhaCmempunyaipentadbiranangcekapDmerupakanusatperkembanganamadun
2lllo2008HakCiptaKerajaanMalaysia
w;ffi,r"
2Apakahcirikehidupanmasyarakaturbayangditemuidikawasankskavasierikut?
a
KotaTampan,PerakGuaNiah,SarawakTingkayu,Sabah
aa
AMenciptabarangperhiasanBMenggunakaneralatanatuCMengamalkanktivitipertanianDMenjalankanegiatanerdaganganGambarmenunjukkanAngkorwatyangdibinaolehkerajaanAngkor.
SULIT
 
SULIT
4Anak panahdalamkeMelaka.Petamenuniukkan
3araherjalanan21tlParameswaraariPalembang
PetaApakahkawasanX?ATemasikBKamparCMuarDSiaklLihatsebelahSULIT
l/l@ 2008HakCiptaKerajaanalaysia

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Rkallirani Alli liked this
josm994834 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->