Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
URFM Newsletter

URFM Newsletter

Ratings: (0)|Views: 1,275|Likes:
Published by Christ4ro
February Newsletter
February Newsletter

More info:

Published by: Christ4ro on Feb 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

 
 
Iacob 1:4
„Dar răbdarea trebuie să
-
şi facă desăvârşit lu-
crarea,
ca să fiţidesăvârşiţi
, întregi, şi sănu duceţi lipsă de nimic.”
 
(
Continuare din numărul trecut . . .
)
5. Factorul SUFERIN
Ț
 Ă 
Procesul de formare spirituală, de multe ori, necesită suferin
ț
ă— 
însă se merită toată
suferin
 ț 
a, pentru a purta chipul lui Hrisots în noi
.
Dacă suntem sinceri
ș
i ne uităm cu aten
ț
ie la noi în
ș
ine
ș
i la via
ț
a noastră fizică putemconclude că, pentru fiecare lucru de care am avut nevoie a trebuit, într
-
un fel sau altul, să
suferim. Am suferit când ne-au crescut din
ț
ii. Am suferit când am făcut vaccinuri
ș
i
imunizări. Am suferit când am învă
ț
at să facem primii pa
ș
i, ne-
am zgâriat genunchii ca săînvă
ț
ăm să mergem pe bicicletă, am transpirat de emo
ț
ii ca să învă
ț
ăm să conducem ma
ș
ina,
etc. Am suferit când a trebuit să sus
ț
inem diferite examene, având parte de nop
ț
i nedormite,bani cheltui
ț
i, coate roase,
ș
.a.m.d. Am suferit când am venit în America.
Ș
i, totu
ș
i, am făcuttoate aceste lucruri. Pentru CE ??? Cu ce SCOP ??? Am făcut toate acestea pentru via
ț
a aceas-ta (
bios
) de AICI
ș
i de ACUM. Am suferit pentru existen
ț
a aceasta „
cât un lat de mână
”, cumspune psalmistul: „Iată
că zilele mele sunt cât un lat de mână, şi viaţa
mea este ca o nimica înaintea Ta. Da, orice om este doar o suflare, oricîtde bine s-
ar ţinea
” (
Ps. 39:5
). Am luptat pentru o educa
ț
ie
ș
i pentru untitlu, pentru vremelnicia aceastei vie
ț
i, după cum spune tot psalmistul,
de
 ș
aptezeci sau optzeci de ani
”. „
 Anii vieţii noastre se ridică la şapteze-ci de ani, iar, pentru cei mai tari, la optzeci de ani ; şi lucrul cu care semândreşte omul în timpul lor nu este decât trudă şi durere, căci treceiute, şi noi sburăm
” (
Ps. 90:10
). Nu-i a
ș
a ??? Oare nu se cade să suferim(dacă este nevoie) pentru adevărata via
ț
ă (
zoe
)
 – 
 
via
 ț 
a ve
ș
nică
?
Pavel scrie cu mare patos: „
 Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nos-tru, omorârea Domnului Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru. Căci noicei vii, totdeauna suntem daţi la moarte din pricina lui Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să searate în trupul nostru muritor. Astfel că, în noi lucrează moartea, iar în voi viaţa
(
2 Cor.4:10-12
).
 
Iacov scrie: „
Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încer-cări, ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie
-
şi facă desăvârşit lucrarea, ca să fiţi desăvârşiţi, întregi, şi să nu duceţi lipsă de nimic
(
Iacov 1:2-4
).Pe tema aceasta a suferin
ț
ei, Petru scrie astfel: „În
ea voi vă bucuraţi mult, cu toate căacum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite încercări, . . ., şi văbucuraţi cu o bucurie negrăită şi strălucită, pentru că veţi dobîndi, ca sfârşit al credinţei voas-
tre, mântuirea sufletelor voastre
” (
1 Petru 1:6-9
).
Deoarece caracterul nu se formează fără suferinţă, SUFERINŢA este necesară pentrupregătirea sfinţilor pentru Împărăţie. Pastorul Paul Billheimer în cartea sa „
Nu-
 ț 
i IrosiSuferin
 ț 
ele
” scrie: „Suferin
ț
a, indiferent de sursă, indiferent de ce natură, indiferent de inten-sitate, plus (sau împreună cu), acceptarea triumfătoare a acestora produce caracter. Carac-terul (adică dragostea agape) este moneda forte în împără
ț
ia
lui Dumnezeu” (Billheimer, pag. 50
-51).
6. Factorul FRÂNGERE (sau ZDROBIRE)
Procesul de formare spirituală, de multe ori, necesită frân-gere adică,
de multe ori trebuie să trecem zilnic pe la cruce,
 pentru a cre
 ș
te spiritual
. Frângerea este esen
ț
ială în procesul
de cre
ș
tere
ș
i maturizare spirituală. Fără să intru în detalii a
ș
 
dori să dau din nou defini
ț
ia frângerii: „
Frângerea
este metoda
Ioan 12:24-25
„Adevărat, adevărat, văspun, că, dacă grăuntelede grâu, care a căzut pepământ, nu moare,rămâne singur; dar dacămoare, aduce multăroadă. Cine îşi iubeşteviaţa (
bios
), o va pierde; şicine îşi urăşte viaţa în
lumea aceasta, o va
păstra pentru viaţaveşnică (
zoe
).”
 
WWW.URFM.ORG, (734) 972-5717, valy@urfm.org Volumul 14, Episodul II
February
2013
Să ne RUGĂM:
  Pentru AnulNou
 —2013 încare am pă
ș
it. Pentru
ș
i mai
multă „sămânţa” de creşterespirituală
ș
i multmai multe inimideschise pentruea. Pentru NO provizii pentru
LUCRARE în
 Anul Nou 2013 . Pentrustuden
 ț 
ii/uceniciicare s-
au înscrisîn Clasa 2013 de
UCA. Amin! 
“„Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţiprin felurite încercări, ca unii care ştiţi că încercareacredinţei voastre lucrează răbdare” (Iacov 1:2
-3).
Maturitatea Spirituala nu este Optionala II 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->