Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
articol-tratamentul-fiscal-al-reevaluarii-imobilizarilor-corporale.pdf

articol-tratamentul-fiscal-al-reevaluarii-imobilizarilor-corporale.pdf

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by schimbdecarti

More info:

Published by: schimbdecarti on Feb 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2013

pdf

text

original

 
PKF Finconta
Accountants &business advisers
 
Direct tel./fax: (+40)21 317 31 90 
(+40) 21 317 31 96 
(+40) 372 168 300E-mail: office@finconta.ro 
www.finconta.roPKF Finconta
8 Albesti Street 
District 2 
Bucuresti Romania
SC PKF Finconta SRL is a member of the PKF International Limited, network of legally independent member firms and does not accept any responsibility or liability for theactions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.
Tratamentul fiscal al reevaluarii imobilizarilor corporale
 
Prevederi legislative – evolutie si principalele modificari din perioada 2004 - 2010
Incepand cu data de 1 ianuarie 2004 intra in vigoare Legea 571/2003 privind Codul fiscal care laart. 24 alin. (15) prevede ca „
pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determina fara a lua in calcul amortizarea contabila si orice reevaluare contabila a acestora”.
 Prin urmare, au fost considerate cheltuieli nedeductibile numai acele cheltuieli cu amortizareaplusului din reevaluare care au fost aferente unor reevaluari efectuate
dupa
data de
1 ianuarie 2004.
 De la 1 ianuarie 2007, din prevederile art. 24 alin. (15) este exclusa sintagma „
orice reevaluare contabila a acestora 
”.Astfel, incepand cu aceasta data, cheltuielile cu amortizarea aferenta rezervelordin reevaluare redevin astfel cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil.Totodata, normele metodologice de aplicare a art. 24 alin. (15) din Codul fiscal aduc clarificari inprivinta valorii fiscale a mijloacelor fixe si a reevaluarilor astfel pentru:Reevaluarile efectuate pana la 31.12.2003Reevaluarile efectuate dupa 01.01.2007Partea ramasa neamortizata, evidentiata in sold la 31.12.2006, pentru reevaluarile efectuate inperioada 01.01.2004 – 31.12.2006Prevederile art. 7 alin. (1) pct. 33 din Codul fiscal cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2008 aducmodificari in ceea ce priveste definirea valorii fiscale a mijloacelor fixe.
Valoare fiscala 
= cost de achizitie, de productie, sau valoare de piata, inclusiv reevaluarilecontabile efectuate potrivit legii.In cazul descresterii, urmare a reevaluarii:
 
Mijloace fixe amortizabile 
– valoarea fiscala ramasa neamortizata se recalculeaza pana lanivelul celei stabilite pe baza costului de achizitie, productie sau a valorii de piata, in cazul celordobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport;
 
Terenuri 
 – valoarea fiscala este costul de achizitie sau valoarea de piata, in cazul celordobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport.OUG 34/2009, cu aplicabilitate de la 1 mai 2009, schimba regimul fiscal al reevaluarilorefectuate in perioada 01.01.2004 – 30.04.2009Astfel, este permisa in continuare deducerea rezervelor din reevaluare prin intermediulamortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate, insa
aceste rezerve din reevaluare constituite dupa 01.01.2004 
(art. 22 alin. (5^1) din Codul fiscal) se impoziteaza. Impozitarea se faceconcomitent cu deducerea amortizarii fiscale sau la momentul scaderii din gestiune a respectiveloractive.Pe masura inregistrarii acestor cheltuieli, se impoziteaza cota parte a cheltuielilor cu amortizareaaferenta reevaluarilor.
Atentie! 
 Amortizarea aferenta rezervelor din reevaluare constituite inainte de 01.01.2004 si inregistratedupa data de 01.05.2009 nu se impoziteaza!
Evidentierea rezultatului reevaluarii in contabilitate
Cresterea valorii ca urmare a reevaluarii 
In cazul cresterii valorii ca urmare a unei reevaluari, se pot identifica urmatoarele doua situatii distincte:
Cresterea valorii fara sa fi existat o descrestere anterioara: surplusul din reevaluare fata devaloarea contabila neta se inregistreaza in creditul contului 105 „Rezerve din reevaluare”,astfel:21...= 105
Cresterea valorii in cazul incare a existat o descrestere anterioara: surplusul din reevaluare seinregistreaza astfel:21... = %7813 „Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor”105 „Rezerve din reevaluare”In ct. 7813 se inregistreaza valoarea inregistrata anterior in 6813, iar in 105 diferenta, daca estecazul.
 
PKF Finconta
 Accountants &business advisers
 
Direct tel./fax: (+40)21 317 31 90 
(+40) 21 317 31 96 
(+40) 372 168 300E-mail: office@finconta.ro 
www.finconta.roPKF Finconta 
8 Albesti Street 
District 2 
Bucuresti Romania
SC PKF Finconta SRL is a member of the PKF International Limited, network of legally independent member firms and does not accept any responsibility or liability for theactions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.
2
Contabil, rezerva reprezentand surplusul din reevaluare, se inregistreaza, pe masura utilizariiimobilizarilor corporale (ca amortizare), sau se capitalizeaza in momentul in care activul este scos dinevidenta, astfel:105 „Rezerve din reevaluare”= 1065„Rezerve reprezentand surplusul din rezerve dinreevaluare”Soldul creditor al ct. 105 reprezinta rezerva din reevaluarea imobilizarilor corporale existente inevidenta societatii.Din punct de vedere contabil rezerva din reevaluare trebuie sa reflecte cresterea de valoare aimobilizarilor existente, crestere care se recupereaza prin amortizare.Aceasta crestere nu poate avea o alta destinatie!Regim fiscalDin punct de vedere fiscal, conform prevederilor art. 22 alin. (5^1) din codul fiscal surplusul dinreevaluare care a fost anterior dedus se include in elemente similare veniturilor, atunci cand rezervaconstituita:
-
Se reduce ca urmare a schimbarii destinatiei,
-
Se reduce ca urmare a distribuirii catre participanti sub orice forma,
-
Se reduce ca urmare a operatiunilor de reorganizare (lichidare, divizare, fuziune) asocietatii, fara preluarea acestora la beneficiar,
-
Se reduce prin acoperirea pierderilor contabile,
-
Se reduce din orice alt motivPrevederea de mai sus nu se aplica daca in cadrul unei operatiuni de divizare sau fuziune o altaentitate preia aceasta rezerva ca atare.
EXEMPLU
de crestere a valorii ca urmare a unei reevaluari, in cazul in care a existat o descrestereanterioaraIn decembrie 2002, a fost achizitionat un imobil in valoare de 40.000 lei, a carui durata de viataeste de 20 de ani. Metoda de amortizare utilizata este cea liniara.Amortizarea fiscala anuala este de 2.000 lei (40.000lei/20 ani)In decursul anului 2003 a fost inregistrata amortizarea:6811 = 2812 cu suma de 2.000leiLa 31.12.2003 imobilul a fost reevaluat, valoarea rezultata in urma reevaluarii fiind de 37.050 lei.Ulterior reevaluarii din 31.12.2003:2812 = 212 cu suma de 2.000lei6813 = 212 cu suma de 950 lei (40.000 – 2.000 – 37.050)Amortizarea fiscala anuala dupa reevaluare este:37.050lei/19 ani = 1.950 lei/anIn perioada 2004 – 2006:6811 = 2812 cu suma de 1.950lei/an (5.850lei in total)In acest caz, cheltuielile cu amortizarea au fost deductibile integral, in perioada 2004 – 2006 (ultimareevaluare fiind anterioara datei de 01.01.2004).La 31.12.2006 imobilul este din nou reevaluat. Valoarea rezultata in urma reevaluarii este de 44.800lei.Ulterior acestei reevaluari se fac inregistrarile:2812 = 212 cu suma de 5.850 lei212 = %7813 cu suma de 950 lei105 cu suma de 12.650leiunde 12.650 = 44.800–(37.050 – 5.850) - 950Amortizarea fiscala anuala devine:44.800lei/16 ani = 2.800 lei/anIncepand cu 01.01.2007, structura cheltuielii cu amortizarea imobilului, in suma de 2.800 lei/an, este:790,63lei aferenti reevaluarii din 31.12.2006 (12.650/16ani)2.009,37lei aferenti valorii istorice a imobiluluiCapitalizarea surplusului din reevaluare se inregistreaza pe masura utilizarii (lunar) sau princapitalizare in momentul scoaterii activului din evidenta.Inregistrarea lunara este:105 = 1065 cu suma de 65,89lei (790,63 lei/12luni)La 31.12.2009, amortizarea contabila aferenta anului 2009 pentru acest imobil este de 2.800 lei.
 
PKF Finconta
 Accountants &business advisers
 
Direct tel./fax: (+40)21 317 31 90 
(+40) 21 317 31 96 
(+40) 372 168 300E-mail: office@finconta.ro 
www.finconta.roPKF Finconta 
8 Albesti Street 
District 2 
Bucuresti Romania
SC PKF Finconta SRL is a member of the PKF International Limited, network of legally independent member firms and does not accept any responsibility or liability for theactions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.
3
Cheltuiala cu amortizarea fiscala este de 2.800 lei.Venitul impozabil este de 527lei (790,63lei/12luni*8luni ) (mai-dec.)La 31.12.2010, vom avea:
-
Cheltuiala cu amortizarea fiscala: 2.800 lei
-
Element similar veniturilor impozabile: 790,63 leiRezervele reprezentand surplusul realizat din rezervele din reevaluare existente in soldul contului 1065la data de 30.04.2009 inclusiv, respectiv suma de 1.844,92 lei (65,89lei/luna*28 luni), care au fostdeduse la calculul profitului impozabil se vor impozita in momentul modificarii destinatiei acestora.
Reducerea valorii ca urmare a reevaluarii
In cazul descresterii valorii ca urmare a unei reevaluari, se pot identifica urmatoarele doua situatiidistincte:In cazul in care nu a existat o crestere anterioara, minusul din reevaluare fata de valoareacontabila neta se inregistreaza in contul 6813 „Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentrudeprecierea imobilizarilor”, astfel:6813 = 21...In cazul in care a existat o crestere anterioara, minusul din reevaluare se inregistreaza astfel:% = 21...105 „Rezerve din reevaluare”6813„ Cheltuieli de exploatareprivind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor”In debitul ct. 105 se inregistreaza valoarea inregistrata anterior in creditul acestui cont (sau soldulcreditor), iar in 6813 diferenta, daca este cazul.
EXEMPLU
de descrestere a valorii ca urmare a unei reevaluari, in cazul in care a existat o crestereanterioaraIn decembrie 2002, a fost achizitionat un imobil in valoare de 40.000 lei, a carui durata de viata este de20 de ani. Metoda de amortizare utilizata este cea liniara.Amortizarea fiscala anuala este de 2.000 lei (40.000lei/20 ani)In decursul anului 2003 a fost inregistrata amortizarea:6811 = 2812 cu suma de 2.000leiLa 31.12.2003 imobilul a fost reevaluat, valoarea rezultata in urma reevaluarii fiind de 47.500 lei.Pana la reevaluarea din 31.12.2006 se procedeaza ca in exemplul precedent.La 31.12.2006 se efectueaza o reevaluare in urma careia se stabileste ca valoarea imobilului este de31.500 lei.In contul 105 aveam deja urmatoarele inregistrari:- in credit 9.500 lei (aferenti reevaluarii din 31.12.2003)- in debit 1.500 lei (500 lei/an*3 ani)Inregistrarile contabile aferente reducerii valorii ca urmare a reevaluarii:2812 = 212 cu suma de 7.500 lei% = 212 cu suma de 8.500 lei (47.500-7.500-31.500)105 cu suma de 8.000lei(9.500-1.500)6813 cu suma de 500leiCheltuiala inregistrata in 6813 nu este deductibila la calculul profitului impozabil (art. 21 alin. (4) dinCodul fiscal).
SAU
La 31.12.2006 se efectueaza o reevaluare in urma careia se stabileste ca valoarea imobilului este de38.000 lei.In contul 105 aveam deja urmatoarele inregistrari:- in credit 9.500 lei (aferenti reevaluarii din 31.12.2003)- in debit 1.500 lei (500 lei/an*3 ani)Inregistrarile contabile aferente reducerii valorii ca urmare a reevaluarii:2812 = 212 cu suma de 7.500 lei105 = 212 cu suma de 2.000 lei (47.500-7.500-38.000)In acest caz in creditul contului 105 va ramane o suma de 6.000lei, din care se va capitaliza o suma de375lei/an astfel:105 = 1065 cu 31,25 lei/lunaLa 31.12.2009, amortizarea contabila aferenta anului 2009 pentru acest imobil este de 2.375 lei(38.000lei/16 ani)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->