Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
EuroKodi 8 (shqip)

EuroKodi 8 (shqip)

Ratings: (0)|Views: 1,532 |Likes:
Published by Pune Inxhinieresh

©puneinxhinieresh http://www.facebook.com/PuneInxhinier

©puneinxhinieresh http://www.facebook.com/PuneInxhinier

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Pune Inxhinieresh on Feb 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

 
1
EuroKodi 8
VËREJTJE: ky version i përkthyer përmban shumë gabime në përkthim(në koncept), andaj këshillohet të përdoret së bashku me versionin negjuhen angleze, por gjithsesi mund të përdoret nga ata të cilët nukkuptojn gjuhen angleze.
 
2
MINISTRIA E RREGULLIMIT TE TERRITORIT DHE TURIZMITInstituti i Studimeve te Teknologjise se Ndertimit
-
 
ISTN -
RREGULLA TEKNIKEPROJEKTIMI I NDERTESAVE REZISTENTE NDAJTERMETEVE
RRTP-NRT-2004-Per Konstruksione betonarme dhe me Murature mbajtese--Per aplikim paralel meKushtin Teknik te Projektimitper ndertimet antisizmikeKTP-N.2-89
 
3
TIRANE 2004
-SEKSIONI 1-
Te pergjithshme
1.1
 
Qellimi
1.1.1
 
Qellimi i Rregullave Teknike te Projektimit te ndertimeve (ndertesave dheveprave inxhinierike ndaj termeteve (sipas Eurokodit 8-EN 1998).
(1)P* Rregullat Teknike te Projektimit te ndertimeve rezistente ndaj termeteveaplikohen gjate projektimit dhe zbatimit te ndertesave dhe veprave inxhinierike nezonat sizmike.Qellimi i ketyre Rregullave eshte te siguroje qe , ne rast termetesh:-
 
mbrohet jeta e njerezve;-
 
kufizohen demtimet;-
 
mbeten funksionale(operacionale) strukturat ndertimore qe jane te rendesishmeper mbrojtjen civile.-
 
Ne veçanti, sigurimi i objektivave (qellimeve) te mesiperme qendron edhe nebazen e Rregullave Teknike te Projektimit te ndertesave rezistente ndajtermeteve ne veçanti atyre me konstruksion betonarme dhe murature mbajtese,qe do te jene object i ketij dokumenti teknik (RRTP-NRT-2004);
Shenim:Natyra e rastit qe kane ngjarjet sizmike dhe burimet (mundesite) e kufizuara per teparashikuar dhe perballuar efektet e tyre bejne qe realizimi i objektivave te mesiperme te jetevetem pjeserisht i mundshem dhe i matshem vetem ne terma probabilitare.Shtrirja embrojtjespropabilitare, qe mund te sigurohet per kategori te ndryshme ndertesash, eshte e lidhur meshperndarjen optimale te burimeve (mundesive).Prandaj, eshte e pritshme qe kjo mbrojtje tendryshoje nga nje vend ne tjetrin, ne varesi te rendesise relative te rriskut sizmik kundrejtrrisqeve te origjinave te tjera si dhe te burimeve globale ekonomike.
(2)P Struktura te veçanta , te tilla si centrale energjitike berthamore, platforma detare
(―off 
-
shore‖) dhe digat nuk perfshihen
ne Rregullat e permendura ne piken (1) temesiperme .(3)P Rregullat Teknike te Projektimit te ndertimeve rezistente ndaj termetevepermbajne ato percaktime qe se bashku me percaktimet perkatese nga Rregulla te tjeraTeknike te Projektimit, te Bazave te Projektimit te Ngarkesave, te Konstruksionevebetonarme me mure mbajtese, etj, duhet te respektohen gjate projektimit tekonstruksioneve ne zonat sizmike.Ne kete kendveshtrim, Rregullat RRTP-NRT-2004 jane komplementare (plotesuese) te Rregullave te tjera Teknike te Projektimit,aktualisht ne fuqi (Eurokodi 8 eshte komplementar i eurokodeve te tjere strukturore).(4) Normalisht,Rregullat teknike te Projektimit te ndertimeve rezistente ndajtermeteve (sipas Eurokodit 8)

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
aasalbania liked this
Igli Dervishi liked this
fatmiri81 liked this
Arber Canga liked this
fatmiri81 liked this
fatmiri81 liked this
Mariglen Kurti liked this
Sandri Jani liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->