Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Pil doodt ook discussie

Pil doodt ook discussie

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by Paul Lieverse

Als je ouderen het recht op zelfdoding geeft, kunnen sociale druk en economische motieven van dat recht een plicht maken.

Als je ouderen het recht op zelfdoding geeft, kunnen sociale druk en economische motieven van dat recht een plicht maken.

More info:

Published by: Paul Lieverse on Feb 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
Pil doodt ook discussie
Paul Lieverse, Edward Groenenboom en Martien Bac
,
 De Volkskrant 
31-03-2008
Als je ouderen het recht op zelfdoding geeft,kunnen sociale druk en economischemotieven van dat recht een plicht maken.
 De pil van Drion is weer in beeld. De vice-president van de Hoge Raad, H. Drion, opperdein 1991 ouderen de gelegenheid te geven doormiddel van een pil een einde te maken aan hunleven wanneer zij dat als voltooid beschouwen.Zijn voorstel leek de laatste jaren op deachtergrond geraakt.Het NCRV-discussieprogramma
 Rondom 10
rakelde de oude discussie begin deze maand echterweer op. De redactie had
 Intomart 
een onderzoek laten doen naar de mening van de Nederlandsebevolking over een dergelijk middel voor ouderen. Een meerderheid van de ondervraagden zouvoorstander zijn als aan zekere voorwaarden is voldaan.Tijdens een debat over de euthanasiewet in een commissie van de Tweede Kamer op 19 maartbepleitte Femke Halsema van GroenLinks een uitbreiding van de wet in die zin te onderzoeken.
Voor haar is doorslaggevend dat ‘als ouderen hun waardigheid onomkeerbaar verliezen, zijmoeten kunnen kiezen voor een humane dood’.
 
Onvervreemdbaar recht
 
Het recht op zelfbeschikking lijkt in onze maatschappij de allesoverheersende norm geworden.Men is dat recht als onvervreemdbaar gaan beschouwen en al het medisch handelen lijkt eraanondergeschikt te zijn geworden. We zijn er de laatste decennia aan gewend geraakt dat de waardevan een mensenleven door onszelf wordt bepaald en zijn dat als een groot moreel goed gaanbeschouwen. Dat hierover eeuwenlang anders is gedacht en welke motieven daaraan ten grond-slag lagen, is in de vergetelheid aan het raken.Ook wij menen dat zelfbeschikking een groot goed is, zeker waar het onze gezondheid betreft, envinden de verankering ervan in het gezondheidsrecht een verworvenheid. Maar in de huidigediscussie lijkt het medisch handelen afstand te hebben genomen van de idee dat menselijkewaardigheid inherent is aan het mens-zijn.
Eerbied
 
Leven verdient respect en eerbied, ongeacht lichamelijke of geestelijke beperkingen. Diegedachte, soms, maar niet altijd gedragen door een religieuze levensovertuiging, heeft eeuwen-lang onze geneeskunst bepaald. Leven laat je niet in de steek, ook niet als het in grotemoeilijkheden verkeert. Hieraan wordt dagelijks door veel mensen die werken in de gezondheids-zorg gestalte gegeven, van intensive care-afdelingen tot verpleeghuizen.Overigens wordt het recht op een vrije keuze met betrekking tot het levenseinde schromelijk overschat. Recht op een zelfgekozen dood is voor de menselijke ervaring wezenlijk anders dan

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->