Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Noapte africana Noapte Africana

Noapte africana Noapte Africana

Ratings: (0)|Views: 36 |Likes:
Published by Gulutanu Loredana
Sandra Brown
Sandra Brown

More info:

Published by: Gulutanu Loredana on Feb 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2013

pdf

text

original

 
SANDRA J. BROWN, Cleveland, 1992SANDRA BROWNNOAPTE AFRICAN
Ă
 Traducere de Ioana MovileanuEtiroBigest 1994William Ward se trezea cu greu în hotelul „Diplomat" din Philadelphia.Ochii îi erau împ
ă
ienjeni
ţ
i şi doar instinctiv îşi d
ă
dea seama c
ă
trebuie s
ă
 fie destul de târziu, în orice caz trecut de primele ore ale, dimine
ţ
ii. Pepervazul ferestrei gângureau destul de zgomotos doi porumbei. Dup
ă
ce stabilicauzele trezirii, William îşi aminti imediat unde se afl
ă
. Da, oraşul care se audevuind dincolo de sticlele geamurilor e Philadelphia. îşi aminti şi ceartatelefonic
ă
pe care o avusese cu sora lui, Eve, dup
ă
ce constatase c
ă
treburilefirmelor lor de aici sunt într-un haos de nedescris. Aşa nu mai putea continua:firma trebuie ori condus
ă
de cineva cu mân
ă
de fier, ori vândut
ă
. Ins
ă
pestimata lui surioar
ă
şi pe bezmeticul ei so
ţ
aceste lucruri p
ă
mânteşti nu îiinteresau. „William, faci cum vrei, noi nu ne amestec
ă
m, pentru c
ă
nu nepricepem." Sigur c
ă
da, nu se pricep, dar nevoie de bani au, iar ' el, William,trebuie s
ă
-şi asume rolul de ocrotitor şi mecenat al familiei, pe care îl de
ţ
inusetat
ă
l lor pân
ă
la moarte. Adic
ă
, f 
ă
bani, William, trimite-ni-i nou
ă
şi noi o s
ă
nestr
ă
duim cumva s
ă
-i cheltuim în Europa asta, care pe tine nu te intereseaz
ă
.Da, va trebui s
ă
se sf 
ă
tuiasc
ă
cu unchiul Christopher şi s
ă
decid
ă
într-un felsau altul.Altfel, va r
ă
mâne un om f 
ă
r
ă
nici un c
ă
p
ă
tâi. Afacerile erau atât de încurcate şi filialele firmei se g
ă
seau în atât de multe oraşe, încât Williamc
ă
l
ă
torea mult şi adeseori, diminea
ţ
a, îşi amintea cu greu oraşul în care seafla, hotelul în care se oprise. Acum cu oraşul şi hotelul era în regul
ă
, dar nuşi-o mai amintea deloc pe fata pe care o adusese în camer
ă
. Era unul dintrerarele cazuri când fetele plecau înainte ca el s
ă
se trezeasc
ă
. întinse mâna dup
ă
pachetul de
ţ
ig
ă
ri, dar acesta era gol. îşi arunc
ă
privireaspre cealalt
ă
noptier
ă
şi v
ă
zu scrumiera plin
ă
cu
ţ
ig
ă
ri fumate doar pe jum
ă
tate, strivite, cu urme de ruj sidefiu pe filtru. Erau semnele l
ă
sate devizitatoarea nocturn
ă
, pe care o uitase cu des
ă
vârşire, de parc
ă
nici n-ar fifost. într-un col
ţ
al creierului îi st
ă
ruia un am
ă
nunt vag, nu-şi amintea binedespre ce este vorba: poate despre vreo particularitate a trupului fetei, poatede un cuvânt mai neobişnuit rostit de ea în treac
ă
t, îns
ă
, în afara acestui cevavag şi f 
ă
r
ă
nume, William nu-şi amintea absolut nimic despre ea. Va fi fostblond
ă
, roşcat
ă
, , brunet
ă
? Nu, nu mai poate reconstitui nimic. Parc
ă
ar fi fostun fir de p
ă
p
ă
diepe care-l
ţ
ii în palm
ă
, sufli peste el şi-l faci s
ă
dispar
ă
în imensitatea câmpiei.Plecarea fetei nu şi-o putea explica decât într-un singur fel. La naiba!
 
Fusese sigur c
ă
e nem
ă
ritat
ă
. De obicei, instinctiv, le sim
ţ
ea de la o poşt
ă
pefemeile m
ă
ritate, aflate în c
ă
utare de aventuri de-o noapte sau de câtevaceasuri. Bestiile nu se mul
ţ
umesc cu ce au acas
ă
şi îşi fac de lucru prinbarurile hotelurilor unde se opresc de obicei oamenii de afaceri veni
ţ
i din alteoraşe. Deci,
;
asear
ă
se înşelase, dac
ă
stimata doamn
ă
Nimeni îl p
ă
r
ă
sise dup
ă
 ce-i fumase toate
ţ
ig
ă
rile. De fapt, nu are importan
ţă
. Aceast
ă
aventur
ă
, la felca multe altele din via
ţ
a lui, nu va avea nici un fel de urm
ă
ri.William zâmbi şi se uit
ă
la ceas: era trecut de 10. Ridic
ă
receptorul şi comand
ă
 cafea, suc de portocale şi
ţ
ig
ă
ri.Da, afacerile trebuie în sfârşit limpezite. Eve şi Dominique trebuie s
ă
 piceap
ă
c
ă
aşa nu se mai poate continua. Cel mai bine ar fi s
ă
renun
ţ
e lapartea leului, s
ă
le cedeze re
ţ
eaua de magazine şi s
ă
-şi p
ă
streze compania deteleviziune, deşi aceasta, în ultimul timp, devenise aproape falimentar
ă
.Sim
ţ
ea c
ă
mult timp nu o va mai putea face pe negustorul , lansându-se întranzac
ţ
ii care mai de care mai riscante, numai pentru ca Eve şi Dominique s
ă
 poat
ă
tr
ă
i ca-n paradis, c
ă
l
ă
torind . prin lume în c
ă
utarea prim
ă
verii eterne şisemnând cecuri fabuloase pe care el trebuia s
ă
le achite. Asta înseamn
ă
s
ă
te înhami la jug
ă
r
ă
s
ă
te doar
ă
capul. Ar cam fi timpul ca şi ei s
ă
se trezeasc
ă
lavia
ţă
, s
ă
fac
ă
ceva, nu s
ă
lase totul pe umerii lui, suspectându-l în acelaşi timpde nepricepere sau de lips
ă
de loialitate. La urma urmei, dac
ă
s-ar facepartajul, surioara lui şi iubitul ei so
ţ
şi-ar putea vinde partea de moştenire,care le-ar asigura milioane suficiente pentru tot restul vie
ţ
ii. Pe când | ^el artrebui s
ă
munceasc
ă
din greu pentru a repune pe picioare compania deteleviziune, care pare a nu mai face fa
ţă
concuren
ţ
ei.• Micul dejun îşi facu apari
ţ
ia în fa
ţ
a lui William pe o m
ă
su
ţă
cu rotile, împins
ă
de o creatur
ă
mignon
ă
, foarte simpatic
ă
.-Mai dori
ţ
i ceva, domnule Ward? întreb
ă
ea, parc
ă
oferindu-şiserviciile sexuale. în timp ce întreba, tr
ă
gea cu coada ochiului la patul r
ă
vş
ă
itşi la scrumiera care, prin urmele de ruj de pe capetele de
ţ
ig
ă
ri, indica clar c
ă
 pe aici trecuse o femeie.-Nu, îi r
ă
spunse William şi o concedie cu un gest scurt, iritat de faptulc
ă
nu-şi mai aminteşte cum ar
ă
ta vizitatoarea nocturn
ă
.Fata ieşi, William îşi turn
ă
o ceaşc
ă
de cafea şi îşi aprinse prima
ţ
igar
ă
. Prinperdeaua cu perdelele trase, razele soarelui se strecurau cu mare greutate, înc
ă
perea era cufundat
ă
într-un semiîntuneric ___________________________________________ M,Ale^fîcr
ă
coros, deşi ferestrele erau închise: instala
ţ
ia de
3
aer conditionat func
ţ
ionaexcelent.55Sorbind a doua ceaşc
ă
de cafea, William constat
ă
c
ă
fumul uit
ă
rii nu se împrş
ă
tie nicidecum. Nu-şi amintea decât c
ă
se certase serios cu Eve, trezind-o din somnul ei dulce de la Roma, unde binevoia s
ă
locuiasc
ă
acum. Seenervase g
ă
sind la firm
ă
înc
ă
un cec de dou
ă
sute de mii de dolari, din carereieşea c
ă
Eve îşi cump
ă
rase o cas
ă
. Dup
ă
un lung schimb de „amabilit
ăţ
i" se
 
 în
ţ
eleser
ă
c
ă
;
acesta este ultimul cec pe care William îl mai' achit
ă
, înainte dea veni la Roma ca s
ă
pun
ă
la punct am
ă
nuntele partajului. Doamne, au ajunss
ă
se certe de la bani şi înc
ă
de la distan
ţă
! Nu s-au mai v
ă
zut de un an, de la înmormântare. Când s-a n
ă
scut Eve, el, William avea cinci ani. Asta înseamn
ă
 c
ă
surioara a împlinit deja dou
ă
zeci şi trei, c
ă
nu mai este o fetit
ă
cu fundit
ă
,care se"55 ? joac
ă
cu p
ă
puşile. Bine, bine, s-a m
ă
ritat, şi-a întemeiat, adic
ă
, un c
ă
min, iarel, la cei dou
ă
zeci şi opt de ani ai lui, n-a tras înc
ă
la un liman oarecare, înc
ă
n-a devenit un cap respectabil de familie. Poate c
ă
aceast
ă
stare de nehot
ă
râre,aceast
ă
via
ţă
ca într-o sal
ă
de aşteptare, provine de la sfaturile unchiuluiCliristopher când îl înv
ăţ
a s
ă
joace golf. De fapt, Cliristopher Jackson nu le erarud
ă
, ci doar un bun prieten de familie, militar de carier
ă
, care cea mai mareparte a anului şi-o petrecea înSANDRA BROWN Europa, iar în State venea doar s
ă
-şi petreac
ă
scurtelesale concedii. Pe atunci William nu avea decât treisprezece ani şi sfaturileunchiului Christopher i se imprimau în memorie de parc
ă
ar fi fost cizelate cuun stilet ascu
ţ
it.-Golfului trebuie s
ă
-i acorzi aceeaşi importan
ţă
ca obiectelor pe care lestudiezi la şcoal
ă
. De pild
ă
, ca matematicii. Trebuie s
ă
.înve
ţ
i s
ă
te aperi,b
ă
iete. S
ă
ştii c
ă
majoritatea afacerilor se încheie pe terenurile de golf.
x
-Crezi c
ă
tot ce înv
ăţ
trebuie s
ă
aduc
ă
bani? îl întreba William.-Fireşte, dac
ă
vrei s
ă
ajungi un om de vaz
ă
. Când eram de vârsta ta,voiam s
ă
m
ă
fac actor de cinema. îns
ă
mi-au venit min
ţ
ile la cap din primelezile ale r
ă
zboiului şi m-am f 
ă
cut ofi
ţ
er. Tat
ă
l t
ă
u, de exemplu, visa s
ă
ajung
ă
 scriitor. Apoi s-a îndr
ă
gostit de mama ta şi s-a apucat s
ă
toceasc
ă
dreptul civil.Nici eu, ca ofi
ţ
er, nici el, ca avocat, nu avem motive s
ă
regret
ă
m: am f 
ă
cutcarier
ă
şi avem destui bani.William a înv
ăţ
at s
ă
joace golf, dar om de afaceri nu a ajuns decât denevoie. Dup
ă
ce a absolvit Harvardul, s-a înscris la facultatea de filologie şi s-aspecializat în jurnalistic
ă
. Ins
ă
n-a apucat s
ă
-şi practice meseria decât doi ani,la N.P.I., pentru c
ă
dup
ă
moartea tat
ă
lui a trebuit s
ă
se ocupe de lucruri lacare nu se pricepe. De-acum, îns
ă
, gata! va prelua frânele companiei de televiziune, iar de restul moşteniriin-are decât s
ă
se ocupe Eve.Urmele de ruj sidefiu de pe filtrele
ţ
ig
ă
rilor fumate pân
ă
la jum
ă
tate îitrezir
ă
iarş
ă
i curiozitatea. Oare cine s
ă
fi fost? Fusese prea beat, lucru rar la el,ca s
ă
-şi mai poat
ă
aduce aminte. Abia acum observ
ă
un cap
ă
t de hârtie ieşindde sub scrumier
ă
. Trase încet de el şi se pomeni în palm
ă
cu o fil
ă
smuls
ă
 dintr-o agend
ă
, pe care era scris un num
ă
r de telefon, înso
ţ
it de precizarea:„Janet". „Oho! exclam
ă
William în sinea lui. Şi-a l
ă
sat coordonatele!" Asta însemna c
ă
are toate şansele s
ă
poat
ă
reface secven
ţ
ele din filmul rupt alnop
ţ
ii. Formul
ă
num
ă
rul.-Da? Vocea femeii era neutr
ă
şi inexpresiv
ă
.-- Janet? Sunt William, de la „Diplomat".-
Şi ce vrei?

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->