Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kinh Ánh Sáng

Kinh Ánh Sáng

Ratings: (0)|Views: 34|Likes:
Published by thoinguyenxuan

More info:

Published by: thoinguyenxuan on Feb 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2013

pdf

text

original

 
 
Kinh Ánh Sáng
Ánh Sáng Vi T
ế V
à Cao T
ầng Ánh Sáng
 
 
 
‘‘ Ánh Sáng c
ủa chân lý
 Soi r
ọi mọi chúng si
nh ’’
 
 
Kinh Ánh Sáng
 Kh
ởi đầu:Tâm nguyện Kinh Ánh Sáng 
 
Chân lý và m
ục đích cuộc sống là điều tất cả nhân loại t
 ìm ki
ếm.Đó chính là
h
ạnh
phúc th
ật sự.Tất cả nhân loại sống đều mưu cầu hạnh phúc.Mỗi chúng sinh,mỗingười đều có những nhận định về hạnh phúc tương ứng với tầm hiểu biết người đó v
àc
ũng l
à ph
ản ánh trí tuệ người đó trong một thời điểm.Người hạnh phúc l
à s
ức khỏe
 
,người hạnh phú
c là tình yêu,ng
ười hạnh phúc l
à c
ủa cải,người là địa vị quyền lực
 
.Nhưng mỗi khi một con người đó đạt được hạnh phúc trong tâm trí của họ tương ứng
v
ới trí tuệ tại thời điểm đó,họ vẫn thấy rằng đây chưa phải l
à h
ạnh phúc đầy đủ.Thậmchí là ngược lại,c
ánh c
ửa hạnh phúc đó mở ra th
êm nh
ững
cánh c
ửa bất hạnh khác.
 
Chư vị đang có một công việc tốt,người vợ chồng con cái như
ý,c
ả quyền lực v
à tàis
ản.Những người khác
v
ẫn phải tranh đấu để được như chư vị nhưng họ vẫn chưa đạtđược
.V
ậy có phải là chư vị đ
ã tìm
được hạnh phúc v
à chân lý.Vào t
ại lúc chư vị đạtđược mục ti
êu h
ạnh phúc đó,chư vị lại thấy có các mục ti
êu h
ạnh phúc khác cao hơn
n
ữa và chư vị lại phải tiếp tục đấu tranh để đạt được mục tiêu đó.Nhưng cuộc sống
luôn có nhi
ều điều bất trắc như
b
ệnh tậ
t,chi
ến tranh,tuổi gi
à.Nh
ững điều mà chư vị coi
là r
ất vất vả để có được trước kia nay chư vị phải buông bỏ lại hết khi đố
i m
ặt với
nh
ững bất trắc n
ày.T
ất cả không mang theo được
bên kia cánh c
ửa tử,chư vị sẽ đau
kh
ổ hay nuối tiếc.Vậy đau khổ,nuối tiếc đượ 
c coi là kh
ởi nguồn của một đau khổ mới
 
.Đó chính là bản chất thật của cuộc sống n
ày,có r
ất nhiều điều l
à
hư ảo,một cánh cửa
h
ạnh phúc mở ra th
êm nhi
ều cánh cửa hạnh phúc v
à b
ất hạnh ri
êng nó.B
ản chất thậtđ
ã b
ị che dấu.
Th
ời gian trôi qua mỗ
i ngày m
ỗi giờ,
m
ỗi khoảnh khắc đó qua đi
là nhânlo
ại đều đi gần về với cái chết.Điều n
ày có nh
ắc nhở chư vị điều g
 ì.
Chư
v
s
s
ống cóích hơn ,yêu thương hơn,hay hưởng thụ
k
ẻo muộn.Nhưng thực tế tất cả những điều đi
xa r
ời chân lý đều phải trả giá
.Sinh h
ữu hạn,tử vô kỳ.Chư vị sống trong cuộc đời đểlao động,l
àm vi
ệc có ích,dậy dỗ con cái thành người như là một sứ mệnh khi mang
thân
người.Nhưng hơn hết chư vị cần phải sống,
tìm chân lý
để hạnh phúc xuy
ên su
ốt
cu
ộc đời chư vị m
ãi mãi,chính là s
ự giác ngộ,là điều chư vị luôn
khao khát
. Chư vị
cùng s
ống trong một thế giới,cùng mang thân người,nhưng thực tế chư vị đang sống
trong nh
ững tầng thứ
th
ế giới tâm linh khác nhau .Tầng thứ tâm linh c
àng cao thì càngti
ếp cận chân lý v
à h
ạnh phúc hơn. Chư vị ngay khi đang c
òn s
ống vẫn tồn tại ở hai
th
ế giới l
à th
ế giới tâm linh v
à th
ế giới vật chất.Thế giới vật chất l
à th
ế giới n
ày,trái
đất này,địa cầu này,chư vị cảm nhận bằng 5 giác q
uan,th
ậm chí l
à 6 giác quan.Giácquan th
ứ 6 l
à giác quan trung gian có th
ể cảm nhận được cả hai thế giới
v
ật chất v
àtâm linh.V
ới chủ yếu 5 giác quan,chư vị cảm nhận tương đối r 
õ nét v
ề thế giới vật
ch
ất n
ày là sách v
ở,nh
à c
ửa,công thức,vũ trụ quan sát bằng kính viễn vọng.Thế giới
v
ật chất n
ày th
ật bao la với h
àng vô s
ố điều bí ẩn chưa thể khám phá được.Khoa
h
ọcchưa thể giải thích được nhiều những vấn đề bí ẩn từ vi mô đến vĩ mô,từ trái đất đếnđến vũ trụ.Vũ trụ bao la
huy
ền bí là điều quá khó để khoa học có thể nguy
ên c
ứu

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->