Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Electronica

Electronica

Ratings: (0)|Views: 10|Likes:
Published by Vasi Vali
I2cbus
I2cbus

More info:

Published by: Vasi Vali on Feb 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2013

pdf

text

original

 
 
8.5. Interfaţa I
2C
 
8.5.1. Introducere
 
Interfaţa I
2
C (Inter Integrated Circuits) este o interfaţă serie, apărută din
necesitatea de a realiza sisteme ieftine cu microcontrolere, destinate în principalconducerii proceselor industriale. Un astfel de sistem este constituit, de regul
ă
,dintr-unul sau mai multe microcontrolere
ş
i o serie de echipamente periferice (deintrare/ie
ş
ire, memorie etc.). Conectarea acestora printr-o interfa
ţă
seriesatisface cerin
ţ
ele enun
ţ
ate. Viteza mic
ă
de transfer, caracteristic
ă
interfe
ţ
elorserie, nu constituie un neajuns pentru aplica
ţ
iile principale avute în vedere(conducerea proceselor).
8.5.2. Descrierea interfe
ţ
ei
 
Realizarea unui sistem I2C presupune interconectarea unor circuiteintegrate (specializate) prin numai trei linii: dou
ă
de semnal
ş
i una de mas
ă
. Cele
două linii de semnal sunt denumite "serial data" (SDA) şi "serial clock" (SCL).Fiecare circuit integrat are o adresă unică şi poate funcţiona fie ca transmiţător,fie ca receptor, în funcţie de tipul circuit
ului. De exemplu, un circuit pentrucomanda unui afi
ş
aj cu cristale lichide poate fi numai receptor, în timp ce uncircuit de memorie RAM poate fi atât transmi
ţă
tor cât
ş
i receptor (evident, nusimultan).Dintr-un alt punct de vedere, un circuit integrat din sistem poate ficoordonator sau executant.Circuitul integrat
coordonator 
este circuitul care ini
ţ
iaz
ă
un transfer de date
ş
i tot el genereaz
ă
semnalele de tact pentru a permite realizarea unui transfer.Orice alt circuit integrat adresat de coordonator este
subordonat 
.Structura I2C este o structur
ă
 
multi-coordonator 
, adic
ă
se pot interconecta
mai multe circuite care pot avea rolul de coordonator. Termenii implicaţi
 în
descrierea funcţionării interfeţei I
2C, precum
şi semnificaţia acestora sunt
prezentate în tabelul 8.5
Tabelul 8.5 
 
Termenul 
 
Descrierea termenului 
 
Transmiţător Dispozitivul care pune datele pe magistrală
 Receptor
Dispozitivul care preia datele de pe magistrală
 Coordonator
Dispozitivul care iniţiază un transfer, generează semnalele
de
 
tact şi termină transferul
 Subordonat
Dispozitiv adresat de către coordonator 
 Multi-coordonator
Există mai multe dispozitive care pot să ceară în acelaşi timpfuncţia de coordonator fără să vicieze mesajul aflat pemagistrală
 Arbitraj Procedura pri
n care, fără să vicieze mesajul aflat pe magistrală,se declară un singur câştigător atunci c
â
nd există mai multedispozitive care solicită simultan funcţia de coordonator 
 Sincronizare Procedur
ă
prin care se sincronizeaz
ă
semnalul de tact func
ţ
iede viteza de transfer acceptat
ă
de dispozitivele implicate întransferPentru a în
ţ
elege mai bine no
ţ
iunile prezentate, în figura 8.19 se prezint
ă
 un exemplu de sistem realizat pe structura I2C
ş
i se consider
ă
urm
ă
toarelesitua
ţ
ii :a). microcontrolerul A dore
ş
te s
ă
transmit
ă
date microcontrolerului B;b). microcontrolerul A dore
ş
te s
ă
recep
ţ
ioneze date de la microcontrolerulB.Transferul datelor între cele dou
ă
microcontrolere are loc dup
ă
cumurmeaz
ă
.În cazul a:- microcontrolerul A (coordonator) adreseaz
ă
microcontrolerul B(subordonat);-
microcontrolerul A (emiţător coordonator) transmite date
microcontrolerului B (receptor subordonat);- microcontrolerul A încheie transferul.În cazul b:-
microcontrolerul A (coordonator) adresează microcontrolerul
B(subordonat);-
microcontrolerul A (receptor coordonator) primeşte date de lamicrocontrolerul B (transmiţător subordonat);
 - microcontrolerul A încheie transferul.
Se observă că în ambele cazuri microcontrolerul A (coordonatorul) iniţiazăşi încheie transferul. Totodată, el este cel care generează semnalele de tact în
ambele cazuri.
 
 
MicroprocesorAMicroprocesorB
I
2
CBUS
RAM staticsau EEPROMDriver LCDConvertoareCAN/CNAArie decircuite
 
logice
 
SDA
 
SCL
 
Fig.8.19. Sistem realizat pe structura I C.
Deoarece este posibil ca într-
un sistem să existe mai multe circuite care
pot avea r
olul de coordonator, este necesară o procedură de arbitrare a cererilor de transfer care ar putea să apară simultan.
Aceast
ă
procedur
ă
este descris
ă
pelarg în subcapitolul 8.5.4.Pentru conectarea la magistrala I2C fiecare circuit integrat este prev
ă
zutcu câte un etaj de interfa
ţă
pentru fiecare linie a magistralei (figura 8.20).Ambele linii, SDA
ş
i SCL sunt linii bidirec
ţ
ionale, conectate la plusul surseide alimentare prin câte un rezistor (rezistor “pull-up”). Dac
ă
magistrala esteliber
ă
, ambele linii sunt la nivel ridicat. Etajele de ie
ş
ire ale fiec
ă
rui circuit care seconecteaz
ă
la magistrala I2C trebuie s
ă
aib
ă
o ie
ş
ire de tip colector în gol saudren
ă
în gol, pentru a putea permite realizarea func
ţ
iei
Ş
I-cablat.
DATAIN
 
DATA N1OUT
 
SCLKIN
 
SCLK N1OUT
 
SCLKDATAIN
 
DATA N2OUT
 
SCLKIN
 
SCLKN2OUT
 
SCLK
+V
DD
 
Dispozitiv 1Dispozitiv 2SDA (Linia serial
ă
de date)
 
SCL Linia ser 
 
ială de tact
 
rezistoare "ull-u"
 
R
p
 
R
p
 
Fig.
8.20. Conectarea a două circuite la magistrala I 
C.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->