Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ARHEMUL APOCALIPTIC

ARHEMUL APOCALIPTIC

Ratings: (0)|Views: 72|Likes:
Published by bibliografie

More info:

Published by: bibliografie on Feb 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2013

Deslu\u015feam din ce \u00een ce mai clar siluietele uria\u015fe,
distruse \u00eentr-o ilogic\u0103 ciocnire, dar nu z\u0103ream
cap\u0103tul
acestei apocalipse.
IMPACT de Viorel
P\u00eerligras
ARHEMUL APOCALIPTIC

Trase cu\u0163itul \u00eens\u00e2ngerat din trupul moale.Sim\u0163ea o bucurie cumplit\u0103
atunci c\u00e2nd ucidea \u00eenc\u0103 o fiin\u0163\u0103 vie.Era noapte \u015fi stelele \u00eei atr\u0103geau privirea.O
lumin\u0103 verzuie plutea departe unduindu-se pe bolt\u0103.\u00centoarse capul \u015fi strig\u0103tul
ochilor izbucni \u00eentr-un hohot nest\u0103vilit de fericire.Corpul omului \u00eentins pe
caldar\u00e2mul cald avea cutia toracic\u0103 deschis\u0103 l\u0103s\u00e2nd tremur\u0103tor s\u00e2ngele s\u0103 se
preling\u0103 pe asfalt.Lic\u0103ririle vesele din ochii uciga\u015fului se stinser\u0103 brusc.Intui\u0163ia \u00eei
spunea c\u0103 este urm\u0103rit, c\u0103 a fost observat \u015fi iminent pedeapsa se apropie.

Cerul se despic\u0103 \u00een mii de fulgere deasupra lui.Lumina \u00eel orbi
oblig\u00e2ndu-l s\u0103-\u015fi str\u00e2ng\u0103 pleoapele.Sim\u0163ea fl\u0103c\u0103ri \u0163\u00e2\u015fnind de pretutindeni.Suli\u0163e
ro\u015fii \u00eei sf\u00e2\u015fiau retina pentru ca apoi s\u0103-i zdrobeasc\u0103 creierul.\u00cenglobat \u00eentr-o
cavalcad\u0103 luminoas\u0103 violent\u0103, fiin\u0163a sa era cuprins\u0103 de panic\u0103.\u00centuneric...La fel
de repede cum intrase, ie\u015fi din \u00eenv\u0103luirea energetic\u0103 ce-i \u00eenghi\u0163ea g\u00e2ndurile \u015fi
fiin\u0163a.

R\u0103ni vii, ochii refuzau s\u0103 priveasc\u0103.Teama \u00eel cuprinse fr\u00e2ng\u00e2ndu-i
respira\u0163ia, dar frica risipi bezna din jur etal\u00e2nd contururi ciudate.Aerul se \u00eengro\u015fa,
iar el putrezea \u00eentre pietre concrescute himeric \u00eentr-un echilibru fragil.P\u0103m\u00e2ntul
era \u00eenghe\u0163at, pleznind \u00een stropi gre\u0163o\u015fi la fiecare pas.Orizontul se etala
provocator, lipindu-se de siluietele \u00eendep\u0103rtate, sc\u00e2nteind din stelele m\u00e2njite cu
poleial\u0103, sc\u00e2r\u0163\u00eeind t\u0103cut pe orbitele lor.Reu\u015fise s\u0103 observe zarea cu s\u00e2nge rece,
dar nimic nu-i oferea o imagine clar\u0103 a reliefului apropiat oric\u00e2t se str\u0103duia.

Imperceptibil mai \u00eent\u00e2i, apoi mai tare \u015fi mai tare, tabloul resping\u0103tor
\u00eencepea s\u0103 crape; s\u0103 se adune \u00een muchii ascu\u0163ite construind PIATRA.El.Piatra
neagr\u0103 pe care o admirase de multe ori \u00een singur\u0103tatea ei semea\u0163\u0103 de unicitate
cov\u00e2r\u015fitoare.S\u00e2ngele i se scurgea parc\u0103 din vine, l\u0103s\u00e2nd p\u0103m\u00e2ntul s\u0103 fiarb\u0103
spumos \u00een jurul s\u0103u.Subcon\u015ftientul \u00eel \u00eempinse s\u0103 fug\u0103, s\u0103 se b\u0103l\u0103ceasc\u0103 \u00een cl\u0103buci
soio\u015fi de noroi c\u00e2t mai departe.

"UNDE SUNT...?!"
striga, dar nu-i r\u0103spunse dec\u00e2t v\u00e2ntul ap\u0103rut rece, mat fur\u00e2nd orice f\u0103r\u00e2m\u0103 de
c\u0103ldur\u0103.

"ORIUNDE, DAR S\u0102 PUN \u00ceNTRE MINE \u015eI EL O
DISTAN\u0162\u0102 C\u00c2T MAI MARE...SETEA M\u0102 CHINUIE-
AP\u0102...\u00ceNTINDERE DE CLIS\u0102 \u00ceNMUIND ST\u00c2NCILE
PESTE TOT...VREAU AP\u0102.DA\u0162I-MI..."

\u015ei pretutindeni materia se r\u0103scul\u0103, \u00eenvolbur\u00e2ndu-se \u00een alte chipuri.Apa
curgea acum la picioarele lui, unduind u\u015for nisipul curat de pe maluri.B\u0103u repede
nesim\u0163ind nimic, poate doar s\u00e2ngele puls\u00e2nd nebun \u00een artere.Forma sa atletic\u0103 se
topea, pocnea din \u00eencheieturi suferind.Ra\u0163iunea trudea mugind s\u0103-\u015fi scoat\u0103
corpul din instinctele ce-i aduceau moartea.G\u00e2ndurile se aruncau demente \u00een cele

mai periculoase spa\u0163ii p\u00e2n\u0103 c\u00e2nd totul se lini\u015fti.
"SUNT UN OM ATOTPUTERNIC!POT S\u0102 FAC
ORICE DORESC.NATURA ACEASTA ESTE RODUL
VOIN\u0162EI MELE!"

Buzele sale strigau ceea ceel credea.Se \u00eentoarse urc\u00e2nd lini\u015ftit pe
mal, dar acolo era PIATRA, steiul uria\u015f din vis.Structura lui explod\u0103 pentru c\u00e2teva
clipe, ca apoi s\u0103 se adune \u00eentr-o fug\u0103 f\u0103r\u0103 sf\u00e2r\u015fit.Relieful se schimba \u00een fa\u0163a lui \u015fi
dup\u0103 el, \u00een jocuri nefire\u015fti cu legile naturii.\u0162inutul, arhemul nu refuz a nimic sau
aproape nimic...

"SUNT REGELE ACESTOR LOCURI, DAR NU
SINGURUL.AL\u0102TURI DE MINE ESTE CEVA, CINEVA...
STOP!"

P\u0103m\u00e2ntul alerg\u00e2nd se opri.\u00cen spate se afla MONOLITUL a\u015ftept\u00e2nd
\u00eenfr\u00e2ngerea lui.Din v\u00e2rful st\u00e2ncii o sclipire \u00eel avertiz\u0103 c\u0103 r\u0103zboiul a \u00eenceput, c\u0103 doi
st\u0103p\u00e2ni ai acestui t\u0103r\u00e2m fantastic nu pot coexista.\u00cenchipuirea \u00eei ridic\u0103 yiduri
groase de piatr\u0103 protej\u00e2ndu-l de blocurile grele de materie n\u0103v\u0103lind
s\u0103lbatic.St\u0103tea \u00eencovoiat sub o bolt\u0103.Pere\u0163ii fort\u0103re\u0163ei cr\u0103pau din ce \u00een ce mai
tare, amenin\u0163\u00e2nd s\u0103 se pr\u0103bu\u015feasc\u0103, iar el nu avea puterea s\u0103-i ridice din nou.

Se auzeau bubuituri \u00eendep\u0103rtate, p\u00e2r\u00e2ituri de mitralier\u0103, gloan\u0163e
r\u0103nind v\u0103zduhul contaminat de exploziile bombelor atomice, neutronice \u0163i
hadronice, dar g\u00e2ndul \u00eel scufund\u0103 \u00een imensitatea pam\u00e2ntului.Arme sofisticate
fulgerau sec\u0163ion\u00e2nd fragmentul de materie c\u0103ut\u00e2ndu-l.Bunc\u0103re de plumb, de
elemente hipergrele se opuneau firav catacombei ne\u00eentrerupte.

Timpul s\u0103lta printre coordonate \u015fi secundele porneau nebune\u015fte \u00een
cele patru z\u0103ri, pulveriz\u00e2nd sau alc\u0103tuind lumi noi, populate de mon\u015ftri mor\u0163i sau
nen\u0103scu\u0163i, \u00eempleti\u0163i cu gigantice plante.

P\u0103m\u00e2ntul colc\u0103ia mereu avid de via\u0163\u0103, materie \u015fi timp amestec\u00e2ndu-
se p\u00e2n\u0103 la unitatea lor morfofunc\u0163ional\u0103.Ideile sale p\u0103leau , se stingeau \u00een fa\u0163a
tabloului ce colapsa Universul.

"OPRI\u0162I!...NU SE POATE INT\u00c2MPLA A\u015eA!
AICI NU EXIST\u0102 LOGIC\u0102!"

Omul ie\u015fi la suprafa\u0163\u0103 \u015fi chipul s\u0103u se schimonosi sub povara vie\u0163ii
\u00eenghe\u0163ate grotesc printre clipe r\u0103nite \u00een materie lipsit\u0103 de tact.Glis\u00e2nd u\u015for se
\u0103ndrept\u0103 c\u0103tre locul de la orizont.C\u00e2teva raze laser anemice plecate de ACOLO \u00eel
izbir\u0103.

"NU MAI POT FI \u00ceNFR\u00c2NT.SUPERIORITATEA
C\u00c2MPULUI MEU PSI A \u00ceNTRECUT CELE MAI
\u00ceNAINTATE TEHNICI ALE VIITORULUI.MATERIA
MOART\u0102 NU A REU\u015eIT S\u0102 ZDROBEASC\u0102 SUBSTAN\u0162A VIE.
ESTI \u00ceNVINS \u015eI NU EXIST\u0102 DEC\u00c2T O SINGUR\u0102 CALE:

DISTRUGEREA TA."

Se afla la baza PIETREI parc\u0103 nesf\u00e2r\u015fit\u0103.Inchise ochii \u015fi universul
acela ciudat disp\u0103ru.Orizontul p\u0103lea \u00eentr-o bezn\u0103 pustie acoperind st\u00e2ncile.Atinse
blocul de piatr\u0103 \u015fi un val de lumin\u0103 \u00eel cuprinse moale purt\u00e2ndul prin univers.

\u00cen spa\u0163iu imaginea \u015ftears\u0103 a adversarului se recompunea din puncte
fumeg\u00e2nd odat\u0103 cu carcasa de plastic \u015fi cele c\u00e2teva fire carbonizate.Computerul
era distrus, spa\u0163iul \u015fi timpul se recompuseser\u0103 la dimensiunea lor
anterioar\u0103.Absorb\u0163ia fusese \u00eentrerupt\u0103 dup\u0103 cine stie c\u00e2t timp.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->