Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Biologija ćelije

Biologija ćelije

Ratings: (0)|Views: 310 |Likes:
Published by dijanahoop

More info:

Published by: dijanahoop on Feb 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2014

pdf

text

original

 
TEORETSKA PITANJA1.Iz cega je izgradjen celijski zid kod prokariota i koja je njegova funkcija? 
Odgovor 
: Celijski zid je gradjen od lipidnih, proteinskih, i ugljiko-hidratnih molekula koji imaju zastitnu funkciju. Kod bakterija se nalazi peptidoglikan. Celijski zid je jedinstven jer sadrzi mureinsku kiselinu. Prokariotski celijski zid nikad ne sadrzi celulozu. Funkcija:zastitna, vrsi apsorpciju vode, daje oblik celiji.2. Cemu sluzi citoskelet? 
Odgovor:
Uzrokuje kontrakcije misicnih vlakana, pomocu njega crvena krvna zrncazadrzavaju bikonkavan izgled, a enterociti (celije epitela crijeve) formiraju mikrovile.3. Prema vrsti, velicini i izgledu materijala koji se unosi u celiju, koje su vrste endocitoze? 
Odgovor :
 fagocitoza, pinocitoza, receptor-posredovana endocitoza.4. Koje su osnovne funkcije membrana? 
Odgovor:
Brana, odbrana i komunikacija.5. Sta cini membranski sistem celije? 
Odgovor:
Sve membrane jedne celije (plazmalema, membrana jedra I membraneorganela) cine membranski sistem celije.6.
 
Podjela bakterija prema nacinu ishrane i objasniti podjelu.
Odgovor:
-Autotrofne bakterijeFotosinteticke- koriste suncevu energiju kao izvor energije za proizvodnju hranjivihmaterija.Hemosinteticke- koriste hemijsku energiju za proizvodnju hranjivih materija-Heterotrofne bakterijeuzimaju gotove organske materije iz spoljasnje sredine. Mogu biti:a)
 
saprofitskeb)
 
 parazitskec)
 
simbiotske7.
 
Sta je celijsko disanje? 
 
Odgovor :
Proces razlaganja organskih materija iz krajnjih proizvoda ugljen-dioksida,vode i oslobodjene energije (u vidu ATP-a) naziva se celijsko disanje. Postoje 2 tipacelijskog disanja: aerobna i anaerobna respiracija.8.
 
Koje su razlike izmedju prokariotske i eukariotske celije? 
Odgovor:
Prokarioti nemaju jasno diferencirano jedro, njihov materijal je rasprsen ucitoplazmi u obliku nukleoida, dok eukarioti imaju jasno diferencirano jedro. Prokarioti ne posjeduju organele (osim ribosoma) dok eukarioti posjeduju. Prokarioti nemaju aktin Imiozi, dok eukarioti imaju.9.
 
Koje su razlike izmedju biljne i zivotinjske celije? 
Odgovor:
 Zivotinjske celije ne posjeduju celijski zid i plastide, biljne celije posjedujustalnu vakuolu, dok se vakuole u zivotinjskim celijama povremeno pojavljuju a ondanestaju.10.
 
Koji su dijelovi cijanobakterija? 
Odgovor :
Celijska membrana, celijski zid, sluzavi omotac, DNA, ribosomi, cijanosomi,crveni i plavi pigmenti i citoplazma.11.
 
Iz cega se sastoje mitohondrije? 
Odgovor:
Spoljasnja membrana, unutrasnja membrana, intermembranski prostor,matrix.12.
 
Sta se oslobadja, sintezira I obnavlja tokom Krepsovog ciklusa? 
Odgovor:
Oslobadja se ugljen dioksid ( dvije molekule u svakom ciklusu), obnavlja seoksal-sircetna kiselina, i obavlja se sinteza jedinjenja bogatih energijom reduktivnihbenzina : NADH
+
+ H
+
i FADH
+
+ H
+
.PS : Tek da i ja dodam nesto za svaki slucaj, plus koji oznacava naboj, A NE ZBIR,boldirala sam, tek da se zna sta je sta. Na ispitu ga naravno pisete u gornji desni ugao.Lejla13.
 
Sta je plazmoliza? 
Odgovor:
Plazmoliza predstavlja pojavuu kojoj dolazi do skupljanja protoplazme I njenog postepenog odvajanja od celijskog zida.
 
14.
 
Definisi citologiju.
Odgovor:
Citologija, celijska biologija je bioloska disciplina koja proucava celije. Ova proucavanja podrazumijevaju hemijske i fizicke osobine celija, zivotni ciklus, celijskudiobu i smrt celije, fiziologiju i medjusobnu komunikaciju celija, interakcije celija saokolinom i celijske organele.15.
 
Definisi jedro.
Odgovor:
 
 Jedro je najveća, najteža i najvažnija organela eukariotskih ćelija (biljnih i životinjskih).
16.
 
Podijeli polisaharide po bioloskoj funkciji.
Odgovor :
Prema bioloskoj funkciji polisaharidi se dijele na rezervne i strukturne polisaharide.17.
 
Koja je uloga lipida u celiji? 
Odgovor 
: Energetska uloga, gradivna uloga, regulatorna uloga i zastitna uloga.18.
 
Kakva moze biti struktura proteina? 
Odgovor:
Struktura proteina moze biti primarna, sekundarna, tercijarna i kvarterna.19.
 
Koji su tipovi direktnog transporta kroz plazmalemu? 
Odgovor :
Tipovi direktnog transporta kroz plazmalemu su prosta difuzija, olaksanadifuzija ili pasivni transport I aktivni transport.20.Koje se vrste organela nalaze u hijaloplazmi? 
Odgovor:
U hijaloplazmi se nalaze dvomembranske, jednomembranske i nemembranskeorganele.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->