Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
39599349-managementul-transporturilor

39599349-managementul-transporturilor

Ratings: (0)|Views: 30|Likes:
Published by dulmmann

More info:

Published by: dulmmann on Feb 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/07/2013

pdf

text

original

 
1
UNIVERSITATEA TEHNIC
Ă
A MOLDOVEIFACULTATEA INGINERIE
Ş
I MANAGEMENTÎN MECANIC
Ă
 CATEDRA INGINERIE
Ş
I MANAGEMENT ÎN TRANSPORT
MANAGEMENTUL TRANSPORTURILOR 
T. ALCAZ V. RUSSU A. OPREA C. STRAISTARI
TEHNOLOGIA ORGANIZ
Ă
RIITRANSPORTULUI DE M
Ă
RFURI
CICLU DE PRELEGERI
Partea I
Chi
ş
in
ă
uU.T.M.2007
 
Digitally signed byBiblioteca UTMReason: I attest to theaccuracy and integrity ofthis document
 
2CZU 656.1.025.4(075.8)
T 32
Prezentul ciclu de prelegeri este destinat studen
ţ
ilor 
Facult
ăţ
ii Inginerie
ş
i Management în Mecanic
ă
, specialit
ăţ
ilor 1871.03
 Inginerie
 ş
i Management în Transport 
 
ş
i 2053
Transport  Interna
 ţ 
ional 
cu formele de studiu la zi
ş
i f 
ă
ă
frecven
ţă
.
 
Prezentul ciclu de prelegeri este destinat în primul rândstuden
ţ
ilor cu profil tehnic
ş
i din domeniul transporturilor:
 
manageri, ingineri, tehnicieni
ş
i alte categorii de lucr 
ă
tori.În aceast
ă
lucrare sunt expuse principiile de baz
ă
aletehnologiei organiz
ă
rii transportului rutier de m
ă
rfuri.Elementele tehnice de baz
ă
 
ş
i utilizarea ra
ţ
ional
ă
. Bazanormativelor de documentare a proceselor de transport
.Autori
: conf. univ., dr.
ş
t. ec. Tudor Alcazlector superior Vasile Russulector universitar Ala Oprealector asistent Cornelia Straistari
Redactor responsabil
: prof. univ., dr. Ion Sârbu
Recenzent:
conf. univ., dr. Iurie Guber lector superior, dr. ing. Gh.Ambrosi
Redactare computerizat
ă
: Iulia LitvinovaDescrierea CIP A Camerei Na
ţ
ionale A C
ă
ţ
ii
Tehnologia
ş
i organizarea traficului de m
ă
rfuri: Ciclu de prelegeri /T. Alcaz, V. Rusu,A. Oprea,...; red. resp.: Ion Sârbu;Univ. Teh. a Moldovei. Fac. Inginerie
ş
i Management în Mecanic
ă
.Catedra Ingenerie
ş
i Management în Transport. - Ch.: UTM,2007. -...cm.- ISBN 978-9975-45-029-4P. 1-a.-2007. -133 p.-Bibliogr.p. 132 -133(19 tit.).-ISBN978-9975-45-030-0: 100ex.
 
656.1.025.4(075.8) © U.T.M., 2007
 
3
Tudor Alcaz, Vasile Russu, Ala Oprea, Cornelia Straistari 
 
CUPRINS
Introducere.................................................................................. 5I. Transportul rutier 1.1 Traficul rutier 
ş
i perspectiva................................................ 71.2 Pia
ţ
a transporturilor rutiere. Conceptul de pia
ţă
................. 121.3 Procesul de transport............................................................ 131.3.1 Clasificarea procesului de transport rutier........................ 141.4 Determinarea tipului materialului rulant............................. 181.4.1 Fundamentarea necesarului de mijloace de transport........ 23II. Managementul transporturilor Managementul general de mi
ş
care....................................... 25Managementul transporturilor.............................................. 292.2.1 Managementul transportului rutier.................................... 312.3 Baza legislativ
ă
na
ţ
ional
ă
 
ş
i interna
ţ
ional
ă
cereglementeaz
ă
transportul rutier................................................. 322.4 Transportul rutier de m
ă
rfuri................................................ 342.4.1 Institu
ţ
ii ale traficului rutier interna
ţ
ional de m
ă
rfuri........ 342.4.2 Reglement
ă
ri ale traficului rutier interna
ţ
ional dem
ă
rfuri........................................................................................ 352.4.3 Contractul de transport în transportul rutier interna
ţ
ionalde m
ă
rfuri..................................................................................... 382.4.4 Contractul de transport
ş
i derularea lui............................... 402.4.4.1 Încheierea contractului de transport de m
ă
rfuri............... 402.4.4.2 Primirea m
ă
rfurilor la transport....................................... 422.4.4.3 Executarea contractului de transport............................... 452.4.5 Foaia de parcurs.................................................................. 472.5 Sistemul serviciului de transport
ş
i expedi
ţ
ii alîntreprinderilor 
ş
i organiza
ţ
iilor................................................... 622.6 Plata pentru transporturi........................................................ 65III. Organizarea circula
ţ
iei mijloacelor de transport în traficul dem
ă
rfuri3.1 Transportul centralizat de m
ă
rfuri
ş
i efectuarea lui.............. 673.2 Organizarea transportului centralizat de m
ă
rfuri
ş
ieficacitatea lui............................................................................. 69

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->