Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
5Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lucian Blaga - La Cumpana Apelor (1933)

Lucian Blaga - La Cumpana Apelor (1933)

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 2,275|Likes:
Published by bibliografie

More info:

Published by: bibliografie on Feb 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See More
See less

11/15/2013

La cump\u0103na apelor
1933
* SAT NATAL
lui lon Pillat

Dup\u0103 dou\u0103zeci de ani trec iar\u0103\u015fi pe-acelea\u015fi uli\u0163i
unde-am fost prietenul mic al \u0163\u0103r\u00e2nii din sat.
Port acum \u00een mine febra eternit\u0103\u0163ii,
negru prundi\u015f, eres vinovat.

Nimeni nu m\u0103 cunoa\u015fte. V\u00e2ntul, el singur, sau plopul
de aur. Plop \u00een\u0103l\u0163at de-un fir nev\u0103zut asemenea fusului.
Nedumirit turnul se va uita dou\u0103 ore \u00een urma mea
p\u00e2n\u0103 m-oi pierde din nou subt dunga apusului.

Totul c\u00e2t de schimbat! Casele toate sunt mult mai mici
dec\u00e2t le-a crescut amintirea.
Lumina bate altfel \u00een zid, apele altfel \u00een \u0163\u0103rm.
Por\u0163i se deschid s\u0103-\u015fi arate uimirea.

Dar de ce m-am \u00eentors? Lamura duhului nu s-a ales,

ceasul meu fericit, ceasul cel mai fericit
\u00eenc\u0103 nu a b\u0103tut. Ceasul a\u015fteapt\u0103
subt ceruri cari \u00eenc\u0103 nu s-au cl\u0103dit.

[1931]
* BOA LA
Intrat-a o boal\u0103 \u00een lume,
f\u0103r\u0103 obraz, f\u0103r\u0103 nume.
F\u0103ptur\u0103 e? Sau numai v\u00e2nt e?
N-are nimenea grai s-o desc\u00e2nte.
Bolnav e omul, bolnav\u0103 piatra,
se stinge pomul, se sfarm\u0103 vatra.
Negrul argint, lutul jalnic \u015fi grav
sunt aur sc\u0103zut \u015fi bolnav.
Piezi\u015fe cad lacrimi din veac.
Invoc cu semne uitare \u015fi leac.
[1931]
* LUMINA DE IERI

Caut, nu \u015ftiu ce caut. Caut
un cer trecut, ajunul apus.
C\u00e2t de-aplecat\u0103 e fruntea menit\u0103-n\u0103l\u0163\u0103rilor alt\u0103dat\u0103!

Caut, nu \u015ftiu ce caut. Caut
aurore ce-au fost, \u0163\u00e2\u015fnitoare, aprinse
f\u00e2nt\u00e2ni - azi cu ape legate \u015fi-nvinse.

Caut, nu \u015ftiu ce caut. Caut
O or\u0103 mare r\u0103mas\u0103 \u00een mine f\u0103r\u0103 f\u0103ptur\u0103
Ca pe-un ulcior mort o urm\u0103 de gur\u0103.

Caut, nu \u015ftiu ce caut. Subt stele de ieri,
subt trecutele, caut
lumina stins\u0103 pe care-o tot laud.

[1933]
* SEMNAL DE TOAMN\u0102

O voce ieri din ad\u00e2nc s-a-n\u0103l\u0163at
amar\u0103, amar\u0103, amar\u0103.
\u00cengeri mul\u0163i murind \u015fi-au l\u0103sat
lutul \u00een tar\u0103.

Un semn pe subt cer ieri
s-a dat \u00een cercul \u00een\u015fel\u0103ciunii.
Apoi spre Saturn au plecat
v\u00e2ntul, l\u0103stunii.

[1931]
* SEPTEMVRIE

Prin ceasul verde-al p\u0103durii
otr\u0103vuri uitate adie.
Cresc l\u00e2ng\u0103 ochiuri ciudate
br\u00e2ndu\u015fi cu via\u0163\u0103 t\u00e2rzie.

C\u00e2ntecul vechi \u00eenc-o dat\u0103
vrea \u015fipotul s\u0103 \u015fi-1 \u00eenve\u0163e.
\u00cen jilavul mu\u015fchi mi se-mbie
p\u0103reri \u015fterse de tinere\u0163e.

Mari turme cu clopote vin
prin amurgul gorunilor sferici
\u00een codru st\u00e2rnind ca un zvon
de trecute pierdute biserici.

\u00cenalt unicorn f\u0103r\u0103 glas

s-a oprit spre-asfin\u0163it s\u0103 asculte.
Subt bol\u0163ile-ad\u00e2nci m\u0103 omoar\u0103
p\u0103durea cu tulnice multe.
[1929]

* C\u00c2NT\u0102RE\u0162I BOLNAVI

Purt\u0103m f\u0103r\u0103 lacrimi
o boal\u0103 \u00een strune
\u015fi mergem de-a pururi
spre soare-apune.

Ni-e sufletul spad\u0103
de foc stins\u0103-n teac\u0103.
Ah iar\u0103\u015fi \u015fi iar\u0103\u015fi
cuvintele seac\u0103.

V\u00e2nt ve\u015fnic r\u0103sun\u0103 prin cetini de zad\u0103. Purces-am \u00een lume pe pun\u0163i de balad\u0103.

Str\u0103batem amurguri
cu crini albi \u00een gur\u0103.
\u00cenchidem \u00een noi un
sf\u00e2r\u015fit sub armur\u0103.

Purt\u0103m f\u0103r\u0103 lacrirni
o boal\u0103 \u00een strune
\u015fi mergem de-a pururi
spre soare-apune.

R\u0103ni ducem - izvoare -
deschise subt hain\u0103.
Sporim nesf\u00e2r\u015firea
c-un c\u00e2ntec, c-o tain\u0103.

[1930]
* MUNTE VR\u0102JIT

Intru \u00een munte. O poart\u0103 de piatr\u0103
\u00eencet s-a-nchis. G\u00e2nd, vis \u015fi punte m\u0103 salt\u0103.
Ce vinete lacuri! Ce vreme \u00eenalt\u0103!
Din ferig\u0103 vulpea de aur m\u0103 latr\u0103.

Jivine mai sfinte-mi ling m\u00e2nile: stranii,
vr\u0103jite, cu ochii \u00eentor\u015fi se strecoar\u0103.
Cu zumzet prin somnul cristalelor zboar\u0103
albinele mor\u0163ii, \u015fi anii. \u015ei anii.

[1930]
* P LA J\u0102

Platanii suri \u015fi cedrii-n mare
semin\u0163iile \u015fi-adap\u0103.
\u00cen larguri vinetele brazde

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
muie_culamaie liked this
vgeoi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->