Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Geran Tanah

Geran Tanah

Ratings:
(0)
|Views: 193|Likes:
Published by Otoroman Cosmosos
Hakmilik Tanah
Hakmilik Tanah

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Otoroman Cosmosos on Feb 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2013

pdf

text

original

 
1
PENGENALANKANUN TANAH NEGARA 1965(KTN)
KTN adalah undang-undang yang dibuat oleh Parlimen iaitu Akta Parlimen No.56 tahun1965.Sebelum KTN di negeri semenanjung menggunakan undang-undang tanah masing-masing, tanah adalah di bawah bidang kuasa negeri.KTN merangkumi aspek pentadbiran tanah,hakmilik,urusniaga,hasil,syarat-syarat,pembangunan tanah milik,penguatkuasaan dan sebagainya.KTN juga terdapatkelemahannya di mana ianya tidak boleh mengatasi undang-undang tanah yang lain sepertiTerengganu Land Settlement Enakment,Akta Penanam Padi,dan banyak lagi.
DEFINISI TANAH
Mengikut seksyen KTN tanah bermaksud muka bumi dan semua benda yang menjadikanmukabumi.Selain itu, semua benda yang terlekat pada bumi atau terikat secara tetap kepadaapa-apa benda yang berada dibawah atau diatas bumi
HAKMILIK TANAH
Hakmilik tanah ialah hasil terakhir kepada pemberi milikan atau pindah milik.Padaasasnya hakmilik mengandungi dua maklumat iaitu siapa tuan punya dan di mana tanah iadimiliki.Disamping itu,terdapat juga maklumat lain seperti jumlah cukai tahunan,syarat-syarat dan sekatan-sekatan yang dikenakan bertujuan untuk mengingatkan tuanpunya tentangperkara yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan.Tidak semua syarat dan sekatanyang dikenakan tercatat dalam hakmilik kerana ada juga syarat dan sekatan yang termaktubdalam undang-undang sahaja.Hakmilik terbahagi kepada dua iaitu hakmilik pejabat pendafataran hakmilik pejabattanah.Hakmilik pejabat pendaftar didaftarkan oleh Pendaftar Hakmilik di PejabatPendaftar,manakala Hakmilik Pejabat Tanah didaftarkan oleh Pentadbir Tanah bagi satu-satudaerah.Antara kegunaan hakmilik ialah sebagai bukti pegangan di mana tercatat namanya didalam hakmilik yang berkenaan dan untuk menggambarkan perihal tanah tersebut,tempat,
 
2
luas, kedudukan, sempadan-sempadan, tuanpunya,dan apa-apa kepentingan lain yangdiwujudkan ke atas tanah berkenaan.Dalam pendaftaran tanah, sesuatu tanah dikenalpasti melalui satu rujukan ukur misalnyanombor lot, mukim, daerah. Sebelum hakmilik tetap didaftarkan tanah itu diukur dan tanda-tanda sempadan ditanam di atasnya.
FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN HAKMILIK TANAH
Dibawah Kanun Tanah Negara terdapat banyak perkara yang menentukanJenis hakmilik. Perkara-perkara tersebut ialah:-
TEMPAT
: Samada tanah tersebut terletak di bandar, pekan atau desa ciri-ciri ini telah digunakan didalam peruntukan tanah seksyen 138.
KELUASAN:
Jika tanah tersebut terletak di kawasan Bandar, samadakeluasannya lebih atau kurang dari 130 m (1 ekar). Berbezadengan seksyen 138 yang menyatakan tanah bandar seluas 50ekar.
TEMPOH PEGANGAN
: Samada tanah itu diberimilik untuk selama-lamanya tetap.Sementara menunggu hakmilik tetap dikeluarkan makahakmilik sementara disediakan. Oleh itu terdapat dua jenishakmilik iaitu hakmilik tetap dan hakmilik sementara.
STATUS HAKMILIK GERAN
Status hakmilik geran yang dilampirkan adalah
hakmilik kekal/tetap
. Hal ini kerana sudahtercatat di dalamnya bahawa
tanah yang dijadualkan dibawah ini adalah dipegang untukselama-lamanya oleh tuan punya yang ada masa itu ada tersebut namanya dalam rekodkepunyaan.
 
3
Selain itu, didalam geran tersebut telah ditetapkan no.lot dan juga luas lot tanah tersebut.Apabila tanah telah diukur halus dan dan keluasannya yang muktamad telah ditentukan, makatanah tersebutakan didaftarkan hakmili tetap. Geran ini juga adalah berstatus hakmilik sementara dimana Bermukim bersamaan dengan Hakmilik Pejabat Tanah.
Jenis Hakmilik
Hakmilik hasil terakhir kepada pemberimilikkan atau pindah milik.Pada asasnya hakmilik mengandungi 2 maklumat iaitu siapa tuan punya tanah dan dimana tanah ia miliki.Terdapat juga maklumat-maklumat lain seperti syarat-syarat & sekatan yang dikenakan bertujuanuntuk memperingati tuan punya tanah tentang perkara yang dilakukan dan benda yang tidak boleh digunakan pada tanah mereka mengikut syarat dan sekatan yang termaktub dalamundang-undang KTN
Syarat-Syarat Nyata
Mengikut undang-undang tanah sebelum KTN, Ia disebut jenis tanaman atau syarat-syarat.Boleh didapati dalam hakmilik tanah itu tetapi dirujuk KTN,syarat nyata bukanberhubung dengan tanah dan boleh bentuk apa sahaja selaras undang-undang.Mengikutseksyen 124 KTN,tuan punya tanah berimilik boleh memohon supaya tanah tertakluk kepadasyarat nyata tertentu.
Kategori Tanah
Tanah dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu Tanah Pertanian,Tanah Bangunan dan TanahPerindustrian.Dimana syarat tanah bangunan mengikut seksyen 116 KTN
 
Sebuah banggunan di dirikan dalam tempoh 2 tahun untuk tujuan rumah kediaman ,perdagangan , pameran, dan tujuan perniagaan.
 
Tiada bahagian tanah yang digunakan untuk pertanian dan perindustrian
 
Setiap banggunan di dirikan dengan sempurna dan dijaga dengan baik 
 
Bangunan tidak boleh dirobohkan , diubahsuai atau diperbesarkan tanpa kebenarandari pihak berwajib.
 
Dikelaskan dalam tanah milik 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Jeppo X. Julian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->