Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
45Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Penjajahan Masa Kini

Penjajahan Masa Kini

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 7,262|Likes:
Published by m_hezry
hasil kerja aku untuk KPLI students..hezry
hasil kerja aku untuk KPLI students..hezry

More info:

Published by: m_hezry on Feb 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

 
Sistem kewangan berasas emas lebih adil, jujurBerita Harian 19 Januari 2009
(Oleh Mohd Faizal Mohd Nor) Di dalam peradaban manusia sejak sekian lama, emas adalah logam berharga yang telah menjadi simbol kepada kekuasaaan,kemewahan, dan kecantikan. Sejak itu, emas telahpun berjaya menjalankan fungsinya sebagai pengekal nilai yang paling kukuh,walaupun berhadapan dengan pelbagai pergolakan, tribulasi, peperangan, dan pelbagai lagi krisis ekonomi dan kemanusiaan.Emas bukan sahaja dianggap sebagai barang bernilai di dunia. Bahkan Al-Quran menyebut bahawa emas kekal sebagai sesuatuyang dinisbahkan sebagai simbol kejayaan dan kemewahan di akhirat kelak. Firman Allah SWT di dalam Al-Quran, maksudnya,
Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam Syurga yang mengalir padanyabeberapa sungai; mereka dihiaskan di situ dengan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka di situ daripada sutera.”
(Al-Hajj: 23)Sejarah menunjukkan bahawa emas telah digunapakai sebagai alat pertukaran di dalam perdagangan. Sebelum kedatanganRasulullah SAW, emas telahpun digunakan oleh kerajaan Rom Byzantine. Malah pada zaman awal kedatangan Islam, syiling-syiling dari kerajaan Rom dan Parsi juga telah digunakan secara meluas oleh orang-orang Islam. Emas dan perak telah dijadikansebagai ukuran kepada unit timbangan kepada harga dan upah. Sistem barter atau pertukaran barang dengan barang adalah tidak digalakkan seperti yang dinyatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, maksudnya, “
 Bahwa Rasulullah saw. mengutus saudara Bani Adi Al-Anshari sebagai wakil beliau di Khaibar. Kemudian ia datang membawa kurma janib (kurma bermutu baik). Rasulullah saw. bertanya kepadanya: Apakah semua kurma Khaibar seperti ini? Dia menjawab:Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, kami membeli satu sha` kurma ini dengan dua sha` kurma yang kurang baik mutunya. Rasulullah saw. bersabda: Janganlah kamu berbuat demikian. Tetapi tukarlah dengan yang sejenis, atau juallah ini (kurma yang kurang baik mutunya) lalu belilah kurma yang baik dengan wang penjualannya dan demikian juga dengan timbangan
.Demi keadilan, barangan yang hendak didagangkan adalah sebaiknya dijual terlebih dahulu dan tidak ditukarkan secara terusdengan barangan lain. Dengan ini emas dan perak telah dijadikan perantara dalam sistem perdagangan Islam.Emas dan perak juga telah dijadikan sebahagian dari syariat Islam. Sebagai contoh, Rasullulah SAW seperti yang diriwayatkanoleh An-Nasa’i dari Amru Ibn Hazm telah bersabda, maksudnya,
"The blood money for one soul would be 100 camels...andfor those who deal in gold it would be 1000 dinars."
Imam Bukhari juga telah meriwayatkan dari Aishah (ra) bahawa Rasullulah SAW telah bersabda, maksudnya
"The hand is cutfor the theft of one-quarter dinar and upward."
Hanya bertahun selepas kewafatan Rasullulah SAW, orang Islam tidak lagi menggunakan syiling -syiling Rom dan Parsi apabila pada tahun 77 Hijrah (696) ketika zaman pemerintahan Khalifah Abul Walid Abd al-Malik ibn Marwan, emas yang pertama telahditempa. Gambaran manusia dan binatang yang ada pada syiling-syiling Rom dan Parsi telah digantikan dengan perkatan "lailaha ill' Allah". Syiling emas ini telah digunakan secara meluas di jajahan-jajahan Islam sehinggalah keruntuhan kerajaan TurkiUthmaniyyah.Pada masa ini perantara kepada perdagangan telah berubah dari emas kepada wang kertas. Terpisahnya emas dari sistemkewangan dunia bermula dengan berakhirnya sistem Bretton Woods. Runtuhnya kerajaan Turki Uthmaniyyah menandakantamatnya era perdagangan dan sistem kewangan Islam yang adil dan jujur. Lompang kewangan yang ditinggalkan itu sedikitdemi sedikit mula diisi oleh sistem ekonomi kapitalis yang kejam dan zalim dengan riba dijadikan senjata untuk meruntuhkanstruktur kewangan sedunia yang telah dibangunkan sekian lama.
 
Uniknya emas ialah ianya tidak dimiliki oleh mana-mana negara, pertubuhan, parti politik, mahupun individu. Ianya diterima dandiiktiraf di kalangan semua negara, agama, dan bangsa sebagai sesuatu yang bernilai dan berharga. Bahkan sifat emas itu sendiriyang sukar ditemui dan dihasilkan menjadikan ianya amat sesuai dijadikan sandaran nilai bagi sesuatu. Justeru, ianya sukar ituuntuk dimanipulasi atau dispekulasi.Ketika ini telah banyak kedengaran suara-suara agar diwujudkan kembali sistem kewangan berasaskan emas. Suara penentangan juga didengari dari komuniti Islam sehinggakan Dr. Umar Ibrahim Vadillo telah menfatwakan haram menggunakan wang kertas.Walaupun tidak semua bersetuju dengan fatwa tersebut, ini tidak menafikan bahawa wang kertas ada mempunyai masalah darisegi praktikal dan aplikasi lebih-lebih lagi perkara yang sudah nyata haram iaitu riba, adalah pemangkin kepada sistem kewangan berasaskan wang kertas.Samada masalah terbabit sudah cukup menjadi penyebab kepada pengharaman wang kertas perlu kepada kajian dan penelitianyang lebih lanjut dan mendalam.Apa yang nyata, emas akan sentiasa ada untuk menjadi alternatif kepada sistem kewangan dunia masakini.Krisis ekonomi di Amerika Syarikat hari ini adalah petanda bahawa sistem kapitalis yang diagungkan oleh mereka selama iniadalah sistem yang pincang dan menyebabkan kemusnahan serius terhadap ekonomi. Malangnya, itulah sistem yang cubadiserapkan oleh mereka ke dalam pemikiran seluruh masyarakat dunia sebagai satu sistem yang sempurna dan wajib digunapakai.Mana-mana negara yang cuba keluar dari sistem tersebut dianggap sebagai tidak mematuhi tatacara kewangan antarabangsa dan boleh dikenakan tindakan.Penjajahan pemikiran bentuk baru seperti ini adalah penjajahan moden di dalam meneruskan tradisi imperalisme mereka, selaindari pelbagai penjajahan bentuk lain seperti hiburan, fesyen, gaya hidup, dan lain-lain. Oleh itu adalah amat penting bagi umatIslam untuk membebaskan diri mereka dari belenggu penjajahan pemikiran seperti ini supaya erti kemerdekaan sebenar mampudikecapi, bukan sekadar meraikan kemerdekaan dengan menunggu detik 12 malam sambil dijamukan dengan pelbagai bentuk hiburan yang juga diimport dari kuasa imperalis tersebut.Memang benar sistem perhambaan tidak lagi wujud pada hari ini. Walau bagaimanapun, keadaan dunia pada hari ini tidak ubahseperti perhambaan zaman moden yang memerlukan sebuah negara kuasa besar menentukan apa yang perlu dilakukan olehnegara-negara kecil yang lain. Justeru, tidaklah menjadi satu keajaiban apabila dunia Islam yang begitu kaya dengan khazanahsemulajadinya gagal memanfaatkan sumber-sumber tersebut untuk kepentingan dan pembangunan ummah. Bahkan kekayaansumber semulajadi itu dieksport ke negara-negara kuasa besar dan apa yang diterima kembali hanyalah kertas yang dicetak  berupa wang tanpa sebarang sandaran nilai yang kukuh. Bayangkan sekiranya berlaku sebarang masalah pada negara yangmengeluarkan wang tersebut. Ke manakah “kertas-kertas” tersebut akan ditebus untuk dituntut nilainya? Hal ini adalah tidak mustahil kerana ianya telahpun berlaku sekitar tahun 1930an ketika dunia mengalami krisis ekonomi yang serius di mana ketikaitu, “kertas-kertas” tersebut hanya layak menjadi bahan untuk dibakar kerana harga kayu api lebih mahal dari nilai “kertas-kertas”tersebut.Oleh yang demikian, adalah penting untuk kita memiliki aset fizikal seperti emas yang mana nilainya sentiasa kukuh. Sebenarnyatujuan utama memiliki emas fizikal bukanlah sekadar mendapat keuntungan ke atas modal tetapi juga melindungi nilai asetdaripada penyakit klasik zaman berzaman iaitu inflasi dan deflasi. Ini tidaklah bermaksud emas menjadi penyelesaian mutlak  bagi semua masalah ekonomi, namun sekurang-kurangnya ia mampu meminimumkan risiko-risiko seperti yang disebutkan diatas.Pada masa ini, terdapat beberapa buah negara kuasa besar yang telah mula menunjukkan minat pada logam terpilih ini. Bukanmenjadi rahsia lagi bahawa negara-negara seperti Rusia dan China telah mula meningkatkan rizab emas mereka semenjak  beberapa tahun yang lalu. Bayangkan apa akan terjadi kepada negara seperti China yang memegang rizab USD terbesar di duniadengan pegangan lebih 1 trillion USD sekiranya berlaku krisis kepercayaan yang meruncing pada matawang tersebut. Kemanakah akan dilongokkan timbunan “kertas-kertas” tersebut?
 
Penyampai: DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMADTajuk: PERUTUSAN HARI KEBANGSAAN YANG KE-30Lokasi: ANGKASAPURITarikh: 30-08-1987
 Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam bahagia. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah SubhanahuWataala kerana dapat kita sekali lagi bersama-sama menyambut Hari Kebangsaan -- Hari Kemerdekaan negara -- yang ke-30. Kita juga bersyukur ke hadrat Ilahi kerana kita telah dapat menyambut Hari Kebangsaan, tahun demi tahun, dalam keadaan aman dansejahtera.2. Pada tahun ini genaplah 30 tahun negara kita bebas daripada belenggu penjajah. Ianya sangat bermakna bagi mereka yangmenghargai kebebasan -- kebebasan daripada kehinaan oleh orang asing, kebebasan mentadbirkan negara sendiri, dan kebebasanmenentukan hala kemajuan negara dan bangsa sendiri. Dalam tempoh tersebut kita telah dapat memajukan negara kita dalamsemua bidang, termasuk ekonomi, pelajaran, kesihatan, pengangkutan, kemudahan-kemudahan awam, serta pertahanan danketenteraman awam.3. Dengan itu, tidaklah menjadi keangkuhan jika kita berbangga dengan kejayaan kita. Namun demikian marilah kita bersama-sama memastikan supaya kebanggaan itu tidak melalaikan kita, sebaliknya akan menebalkan semangat kita semua untuk mencapaikejayaan yang lebih cemerlang lagi pada masa hadapan. Di samping itu, kita harus bersyukur kerana kita semua dicucuri rahmatdan kebahagiaan yang berterusan.Tuan-tuan dan puan-puan,4. Perangkaan menunjukkan bahawa dua daripada tiga orang penduduk negara kita terdiri daripada generasi muda. Mengikutanggaran, kira-kira 68 peratus penduduk negara kita adalah di bawah umur 30 tahun. Mereka tidak mengenal pahit maung penjajahan dan tidak menyaksikan perjuangan kemerdekaan. Walaupun Sabah dan Sarawak merdeka melalui Malaysia enamtahun kemudian, generasi belia di negeri-negeri tersebut terlalu muda umur mereka pada masa itu untuk mengalami danmemahami akan kehinaan hidup dijajah. Dengan peredaran masa, penduduk negara kita yang telah mengalami hidup dijajahdahulu semakin berkurangan jumlahnya. Justeru itu semakin kurang mereka yang boleh membuat perbandingan dan menghargaihidup bebas daripada penjajahan bangsa asing.5. Masalahnya ialah jika kita tidak menghargai perjuangan dan pencapaian kemerdekaan, kita mungkin tidak menghargai danmempertahankannya dan tidak pula akan berusaha untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan yang memberi maknakepadanya. Kita akan menganggap kemerdekaan sebagai perkara biasa yang akan kita miliki untuk selama-lamanya. Malangnyakemerdekaan bukan suatu keadaan semula jadi dan penjajahan bukan sudah lesap sama sekali. Hakikatnya ialah penjajahan jenis baru telah dicipta dan penjajahan ini telah berjaya menakluk semula negara dan bangsa yang telah mencapai kemerdekaan.Penjajahan yang dimaksudkan ialah penjajahan ekonomi, penjajahan ideologi dan penjajahan kebudayaan.6. Penjajahan ekonomi mudah sahaja dilakukan oleh kuasa-kuasa ekonomi dunia. Dengan cara manipulasi mereka bolehmenjatuhkan harga barangan kita sehingga tidak ada keuntungan daripada hasil usaha kita. Di masa yang sama, merekamenentukan kos pengeluaran kita tidak dapat diturunkan dengan melakukan hasutan supaya daya pengeluaran kita tidak mungkinditingkatkan. Demikianlah halusnya hasutan orang-orang asing ini sehingga ada di antara kita yang sanggup meminta supayamereka menghalang pemulihan ekonomi negara kita. Apabila orang asing sudah boleh menentukan maju mundurnya ekonomikita, maka terjajahlah negara kita - ataupun hilanglah kemerdekaan kita.7. Demikian juga dengan kebudayaan. Sementara kebudayaan sesuatu bangsa tidak dapat lagi mengelak daripada pengaruhkebudayaan dunia, ada yang menyerah kalah dengan mudah dan menerima kebudayaan asing. Di negara kita ini ada yangmembelakangkan nilai hidup kita sendiri dan meniru dengan bulat-bulat kelakuan dan tingkah laku bangsa lain. Dengan ituidentiti bangsa kita tercemar dan jikalau perkara ini berleluasa mungkin identiti kita akan digantikan dengan identiti bangsa penjajah. Sekiranya luput nilai hidup kita, maka kita tidak berkuasa lagi ke atas diri kita sendiri. Dengan itu kita dijajah.8. Sebaliknya, kita tidak begitu mudah meniru aspek-aspek kebudayaan asing yang boleh menguntungkan kita. Dengantercemarnya kebudayaan kita dengan aspek kebudayaan asing yang buruk dan penolakan nilai asing yang baik, maka kita bukansahaja dijajah tetapi menjadi bangsa yang lemah yang tidak mungkin mempertahankan diri daripada apa juga pengaruh penjajahdalam bidang lain.Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,9. Salah satu daripada nilai-nilai yang boleh mempertahankan kebebasan dan maruah kita ialah kesetiaan. Sebab itu tema perayaanHari Kebangsaan tahun ini ialah 'Setia Bersatu, Berusaha Maju'. Kesetiaan di sini bukan sahaja bermakna kesetiaan kepadanegara, walaupun ini adalah puncak kepada kesetiaan kita. Kesetiaan juga bermakna kesetiaan kepada diri sendiri, kepada

Activity (45)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
June G Har liked this
Lim Heng liked this
Bintun Nahl added this note
nape xleh downld
LiNa Ting liked this
afiana_afiq liked this
jean_king liked this
Rabiq Yaakop liked this
zanidarneo_chan7861 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->